Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Năm được yêu cầu của bài tả cảnh theo những đề đã cho. - Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi các đề bài đã kiểm tra. Viết( văn tả cảnh) cuối tuần 4. - Phấn màu. - Phiếu để HS thống kê các lỗi trong bài làm của mình.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn : TRẢ BÀI
VĂN TẢ CẢNH
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Năm được yêu cầu của bài tả cảnh theo những đề
đã cho.

- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi các đề bài đã kiểm tra. Viết( văn tả
cảnh) cuối tuần 4.

- Phấn màu.

- Phiếu để HS thống kê các lỗi trong bài làm của
mình.

III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

1. Kiểm tra:
- GV chấm vở 4-5 HS bảng
thống kê của tiết học trước.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Nhận xét chung
(5’)

- GV treo bảng phụ đã viết sẵn - HS đọc thầm lại đề
đề bài của tiết kiểm tra. 1 lần.

- GV nhận xét kết quả bài làm:

 Ưu điểm:

Về nội dung:

Về hình thức trình bày:

 Hạn chế:

Về nội dung:
Về hình thức trình bày:

- Thông báo điểm cụ thể của - HS chú ý lắng
từng HS. nghe.

Hoạt động 2: Chữa lỗi (24’)

a) Hướng dẫn từng HS sửa lỗi
(9’)

- GV trả bài cho HS. - HS nhận bài.

- Phát phiếu học tập cho từng - HS làm việc cá
nhân đọc lời phê của
HS.
GV,xem những chỗ
mắc lỗi và viết vào
phiếu các lỗi.

- Cho HS đổi bài cho bạn để - HS đổi bài cho bạn
sửa lỗi. và soát lỗi.

b) Hướng dẫn lỗi chung (9’)
- GV chỉ các lỗi cần chữa đã - Một vài HS lên
viết trên bảng lớp. bảng lần lượt chữa
lỗi. HS còn lại tự
chữa lên nháp.

- GV chữa trên bảng cho đúng. - Cả lớp trao đổi vè
bài chữa trên bảng.

- HS chép kết quả
đúng vào vở.

c) Hướng dẫn HS học tập
những đoạn bài văn hay. (6’)

- GV đọc những đoạn, bài văn - HS trao đổi, thảo
luận để tìm ra được
hay.
cái hay, cái đẹp học
tập.

- GV chốt lại những ý hay cần
học tập.
3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét tiết học, biểu
dương những HS làm bài tốt.

- Yêu cầu những HS viết bài
chưa đạt về nhà viết lại.

- Dặn HS về chuẩn bị bài cho
tiết sau.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản