GIÁO ÁN TIẾT 15: THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

Chia sẻ: trungkientb10

Sau khi học xong bài này HS cần: Kiến thức: Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza. Tự tiến hành được thí nghiệm theo qui trình đã cho trong SGK. Kĩ năng: Rèn khả năng thực hành. Thái độ: Tính cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận trong nghiên cứu khoa học.

Nội dung Text: GIÁO ÁN TIẾT 15: THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

Ngày soạn: 19/11/2010
Ngày dạy /11/2010 /11/2010 /11/2010 /11/2010
Lớp B7 B8 B9 B10

Tiết 15: THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

1. Mục tiêu.
Sau khi học xong bài này HS cần:
a.Kiến thức:
- Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu
tố môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza.
- Tự tiến hành được thí nghiệm theo qui trình đã cho trong SGK.
b. Kĩ năng:
- Rèn khả năng thực hành.
3.Thái độ:
- Tính cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận trong nghiên cứu khoa học.
2. Chuẩn bị.
a. Thầy:
- Ống nghiệm, ống hút, cốc thuỷ tinh, cối sứ nghiền mẫu, dao, thớt, phiễu, lưới
lọc, que tre, ống đong.
- cồn Etanol 900, nước lọc lạnh, nước rửa bát, dung dịch H2O2, iốt loãng.
-Khoai tây sống ngâm nước đá 30’.
b.Trò:
- Khoai tây sống, khoai tây chín, dứa tươi chín vừa, gan lợn, gan gà.
3. Tiến trình bài dạy.
a. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
b. Dạy bài mới:
Hoạt động 1( 10’)
Thí nghiệm sử dụng quả dứa tươi để tách chiết AND

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
+ GV tiến hành thí
nghiệm sử dụng quả dứa - Nghiền mẫu vật
tươi để tách chiết AND - Tách AND ra khỏi TB
cho HS quan sát. + HS quan sát. và nhân TB
- Kết tủa AND trong
dịch TB bằng cồn
+ Trong khi chờ kết quả - Tách AND ra khỏi lớp
GV hướng dẫn HS tiến cồn.
hành thí nghiệm 2.

Hoạt động 2 (30’)
Thí nghiệm với enzim Catalaza
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
+ GV chia nhóm HS và
dụng cụ thí nghiệm.
+ Hướng dẫn HS tiến + Tiến hành thí
hành thí nghiệm. nghiệm:
- Cắt 1 lát khoai tây sống để
ở nhiệt độ thường, 1 lát
khoai tây chín, 1 lát khoai tây
sống để ở ngăn đá tủ
lạnh(dày khoảng 5mm).

- Dùng ống hút nhỏ lên giữa
+ GV yêu cầu các nhóm mỗi lát khoai 1 giọt H2O2.
giới thiệu kết quả, giải - Quan sát hiện tượng,
thích. giải thích.
+ Đại diện các nhóm
trình bày kết quả thí
nghiệm, giải thích:


- Lát khoai tây sống : có bọt
+ Nhận xét, đánh giá. khí bay lên.
+ Yêu cầu HS viết báo - Lát khoai tây chín không có
cáo thu hoạch và trả lời hiện tượng gì.
các câu hỏi ở mục 4 - Lát khoai tây sống để lạnh:
trang 61 SGK. có bọt khí bay ra rất ít.
+ Các nhóm viết báo
cáo thu hoạch và thảo
luận trả lời các câu
hỏi.

c. Củng cố (3’)
- Nhận xét giờ học về ý thức, thái độ.
- Đánh giá kết quả của từng nhóm và cho điểm.
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2’)
- Hướng dẫn HS về nhà hoàn thành báo cáo.
- Về nhà ôn tập kiến thức về quang hợp, tự dưỡng, dị dưỡng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản