Giáo án tin học 10 - Tiết 13: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp)

Chia sẻ: phalinh6

Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và Output của bài toán. Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối. 2. Kỹ năng Biết cách xác định Input và Output. Bước đầu có thể biểu diễn thuật toán bằng hai cách.

Nội dung Text: Giáo án tin học 10 - Tiết 13: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp)

Giáo án tin học 10 - Tiết 13: BÀI TOÁN VÀ THUẬT
TOÁN (Tiếp)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và
Output của bài toán.

Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ
khối.

2. Kỹ năng

Biết cách xác định Input và Output.

Bước đầu có thể biểu diễn thuật toán bằng hai cách.

3. Thái độ

Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao

II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, SBT, phấn

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. Hoạt động dạy - học

1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp.

2. Luyện tập

Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và
trò

Bài 1: Tính tổng S của N số HS xác định Input và
nguyên dương đầu tiên. Output của bài toán.

HS nhận xét
Lời giải

Input: Số nguyên dương N. GV sửa chữa

Output: Tổng S. HS nêu ý tưởng để giải
bài toán.
Ý tưởng:
HS nhận xét
- Ban đầu cho S = 0, i = 1
GV sửa chữa.
- Nếu N N?

+ Nếu i < N thì S = S + i

+ Nếu i > N thì thông
báo tổng S GV Gọi hai học sinh lên
trình bày thuật toán bằng
Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và
trò

hai cách: Liệt kê và sơ đồ
khối.

HS lên bảng trình bày

HS nhận xét
Thuật toán
GV nhận xét và sửa chữa.
Liệt kê:

B1: Nhập số nguyên dương
N

B2: Gán giá trị S = 0; i = 1.

B3: Kiểm tra i N thì thông
báo tổng S

Thuật toán:

Tương tự thuật toán bài 1
nhưng thay

S = S + 1/i.

4. Bài tập về nhà
Xây dựng thuật toán và biểu diễn chúng dưới hai cách của
các bài toán sau:

1. Tính tổng S = 12 + 22 + ... + N2.

2. Tính tổng S = 1*2*3 + 2*3*4 + ... + N*(N +
1)*(N + 2).

IV. Rút kinh nghiệm

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản