Giáo án tin học 10 - Tiết 14: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp) I. Mục tiêu bài học

Chia sẻ: phalinh6

Giáo án tin học 10 - Tiết 14: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và Output của bài toán. Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối. 2. Kỹ năng Biết cách xác định Input và Output. Bước đầu có thể biểu diễn thuật toán bằng hai cách.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 10 - Tiết 14: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiếp) I. Mục tiêu bài học

Giáo án tin học 10 - Tiết 14: BÀI TOÁN VÀ THUẬT
TOÁN (Tiếp)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và
Output của bài toán.

Biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ
khối.

2. Kỹ năng

Biết cách xác định Input và Output.

Bước đầu có thể biểu diễn thuật toán bằng hai cách.

3. Thái độ

Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao

II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SGV, SBT, phấn

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. Hoạt động dạy - học

1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp.

2. Luyện tập

Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và
trò

Bài 1: Tìm số nguyên nhỏ
nhất trong một dãy số Gọi hai học sinh lên làm
nguyên. bài
Lời giải HS nhận xét
Input: Dãy số nguyên a1, a2, GV nhận xét và sửa chữa
..., aN

Output: Số nhỏ nhất của
dãy số

Ý tưởng

- Đặt Min = a1

- Cho i lần lượt chạy từ 2
đến N. So sánh giá trị của ai
với Min. Nếu ai N thông báo giá
trị Min rồi kết thúc.

B4:

B41: Nếu ai < Min thì
Min = ai

B42: tăng i = i + 1 rồi
quay lại B3.

* Sơ đồ khối
Bắt đầu

Nhập a1, a2, ..., aN
Min = a1; i = 2

+
TB Min
i>N
-
- ai N thông báo k
không có mặt trong dãy rồi
kết thúc. Sai quay lại B3.

Sơ đồ khối
Bắt đầu

Nhập a1, a2, ..., aN
Nhập k; i = 1.

+ k có trong
ai = k dãy ở vị trí i
-
i=i+1

- i>N
+
K không có trong
KT
dãy
Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và
trò
4. Bài tập

Cho dãy A gồm N số nguyên dương a1, a2,..., an và giá
trị k. Kiểm tra xem k có trong A không? Nếu có k xuất hiện
bao nhiêu lần.

IV. Rút kinh nghiệm

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
Duyệt ngày.....
tháng..... năm 2007
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản