Giáo án tin hoc 10_Tiết 16

Chia sẻ: toshiba2

I. Mục đích Đánh giá khả năng nắm bắt, tiếp thu kiến thức của từng học sinh II. Phương pháp phương tiện Thi trắc nghiệm III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp 2.

Nội dung Text: Giáo án tin hoc 10_Tiết 16

Tiết 16: KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục đích

Đánh giá khả năng nắm bắt, tiếp thu kiến thức của từng

học sinh

II. Phương pháp phương tiện

Thi trắc nghiệm

III. Hoạt động dạy - học

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp

2. Đề kiểm tra

Điểm
1
Họ và KIỂM TRA 1 TIẾT

tên:................................................. Môn: Tin học

Lớp:................ Mã đề: 001

A. Phần trắc nghiệm (7đ): Hãy khoanh tròn vào

những đáp án mà anh (chị) cho là đúng.

Câu 1:. 10116 bằng bao nhiêu hệ 10?

A. Tất cả đều sai B. 257 C.

D. 256
258

Câu 2: 26010 bằng bao nhiêu hệ hexa?

A. 102 B. 104 C. 101 D.

103

Câu 3: Đâu là tính chất của thuật toán trong những

tính sau?
2
A. Tất cả đều đúng B. Tính dừng C.

Tính xác định

D. Tính hiệu quả E. Tính đúng

Câu 4: AA16 bằng bao nhiêu hệ 10?

A. 170 B. 169 C. 171 D.

172

Câu 5: 4010 bằng bao nhiêu hệ nhị phân?

A. Tất cả đều sai B. 100100 C.

D. 101000
101010

Câu 6: 26010 bằng bao nhiêu hệ nhị phân?

A. 100000100 B. 110000000 C.

D. 101000000
100001000

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng nhất khái niệm tin

học?


3
A. Là môn học nghiên cứu về máy tính

B. Là môn học dùng máy tính để làm việc và giải

trí

C. Là ngành khoa học dựa vào máy tính để

nghiên cứu, xử lý thông tin

Câu 8: Máy tính sử dụng những hệ cơ số nào để

biểu diễn thông tin?

A. Hệ Hexa (0,1,...,8,9,A,B,C,D,E,F) B.

Hệ thập phân (0,1,...,8,9)

C. Hệ nhị phân (0,1) D. Số

lama (I,II,III,...)

Câu 9: 1910 bằng bao nhiêu hệ nhị phân?

A. 10011 B. 11010 C. 10101 D.

10110


4
Câu10: 100001012 bằng bao nhiêu hệ hexa?

A. 86 B. 87 C. 8 5 D. 8 4

Câu11: 10101.011102 bằng bao nhiêu hệ hexa?

A. 16.8 B. 14.7 C. 15.7 D.

13.8

Câu12: 12810 bằng bao nhiêu hệ nhị phân?

A. 10000001 B. Tất cả đều sai C.

D. 1000000
10100000

Câu13: Các thành phần cơ bản của một máy tính?

A. CPU, màn hình, máy in, bàn phím, chuột

B. CPU, bộ nhớ

C. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào ra

D. CPU, ổ cứng, màn hình, chuột, bàn phím

Câu14: 10010102 bằng bao nhiêu hệ thập phân?


5
A. 65 B. 80 C. 7 4 D. 7 5

B. Phần tự luận (3đ)

Em hãy trình bày thuật toán giải phương trình:

ax2 + bx + c = 0 với a  0

dưới dạng sơ đồ khối.

BÀI LÀM

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................


6
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản