Giáo án tin học 10 - Tiết 30: Bài tập và thực hành 4 TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Chia sẻ: phalinh6

Mục tiêu bài học Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với Windows 2000, Windows Xp, ... như thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter.

Nội dung Text: Giáo án tin học 10 - Tiết 30: Bài tập và thực hành 4 TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Giáo án tin học 10 - Tiết 30: Bài tập và thực hành 4

GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

I. Mục tiêu bài học

Làm quen với các thao tác cơ bản trong giao tiếp với
Windows 2000, Windows Xp, ... như thao tác với cửa sổ,
biểu tượng, bảng chọn.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, tài liệu, máy tính, máy
chiếu Projecter.

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi.

III. Hoạt động dạy - học

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học.

2. Nội dung

GV: Mở máy, sau khi máy khỏi động xong thì chỉ cho HS
đâu là màn hình Desktop, đâu là thanh tác vụ, đâu là nút
Start, cửa sổ và cách thay đổi kích thước, làm việc với: cửa
sổ, biểu tượng, bảng chọn, ...
HS: Quan sát và sau đó thực hiện các thao tác: thay đổi
kích thước cửa sổ, làm việc với biểu tượng, bảng chọn,...

3. Củng cố dặn dò

Chú ý các thao tác làm việc với cửa sổ, bảng chọn,
biểu tượng.

Chuẩn bị trước bài tập và thực hành 5: đọc lại các quy
tắc đặt tên tệp, thư mục.

IV. Rút kinh nghiệm

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Duyệt ngày .....
tháng..... năm 2007
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản