Giáo án tin học 6 - bài 2

Chia sẻ: phanvinh3

Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động TT. Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 6 - bài 2

Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN TIN HỌC

Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1
CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Tiết- 1, 2 Bài 1: Thông tin và tin học
Tiết- 2, 3, 4 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Tiết- 6, 7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
Tiết- 8 Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP
Tiết-9, 10 Bài 5: Luyện tập chuột
Tiết- 11, 12 Bài 6: học gõ mười ngón
Tiết- 13, 14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Tiết- 15, 16 Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
Tiết- 17 Bài tập
Tiết- 18 Kiểm tra (1 tiết)
CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH
Tiết- 19, 20 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành
Tiết- 21, 22 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì
Tiết- 23, 24, 25 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12: Hệ điều hành Windows
Tiết-26, 27 Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP
Tiết- 28 Bài tập
Tiết- 29, 30 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
Tiết- 31, 32 Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
Tiết- 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Tiết- 34 Ôn tập
Tiết- 35, 36 Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN
Tiết- 37, 38, 39 Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
Tiết- 40, 41 Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
Tiết- 42, 43 Bài 15 chỉnh sửa văn bản
Tiết 44, 45 Bài thực hành 6; em tập chỉnh sửa văn bản

Gv:Dương văn Viên  Trang 1 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tiết 46, 47, 48 Bài 16: Định dạng văn bản
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
Tiết 49, 50 Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
Tiết 51 Bài tập
Tiết 52 Kiểm tra (1 tiết)
Tiết 53, 54 Bài 18: trình bày trang văn bản và in
Tiết 55, 56, 57 Bài 19: Tìm và thay thế
Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa
Tiết- 58, 59 Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường
Tiết- 60, 61 Trình bày cô đọng bằng bảng
Tiết- 62 Bài tập
Tiết- 63, 64 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
Tiết- 65, 66 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền
Tiết- 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Tiết- 68 Ôn tập
Tiết- 69, 70 Kiểm tra học kì II
Gv:Dương văn Viên  Trang 2 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 1 Ngày soạn: 16/08/09
Tiết: 1 + 2 Ngày dạy: 18/08/09
Chương 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC


Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌCI. Mục tiêu:
- Học sinh biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người.
- Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.
- Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.
II. Phương pháp:
- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tận dụng vốn hiểu biết “ một cách tự
nhiên của học sinh
- Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, chuẩn bị thêm (tranh ảnh, đoạn trích bài báo, các hình v ẽ
băng ghi hình)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dạy bài mới

Hoạt động củạ Thầy Hoạt động của Học Nội dung ghi bảng
sinh
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu thông - Học sinh tham khảo ví 1. Thông tin là gì?
dụ trong sách
tin là gì?
Hằng ngày em tiếp nhận được
nhiều thông tin từ nhiều nguốn
khác nhau:
- Các bài báo, bản tin trên truyền
hình hay đài phát thanh cho em
biết tin tức về tình thời sự trong
nước và thế giới.
- Hướng dẫn và cho thêm các ví
dụ về thông tin Học sinh 1 cho ví dụ
Từ các ví dụ trên em hãy cho một Học sinh 2 cho ví dụ
ví dụ về thông tin Học sinh phát biểu
vâỵ em có thể kết luận thông tin
là gì?
- Ta có thể hiểu: Thông tin là tất cả những

Gv:Dương văn Viên  Trang 3 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Thông tin là tất cả những gì gì đem lại sự hiểu biết về
đem lại sự hiểu biết về thế giới thế giới xung quanh (sự
xung quanh (sự vật, sự kiện…) và Học sinh đọc lại vật, sự kiện…) và về
về chính con người. chính con người.

2. Hoạt động 2: thông tin của 2. Hoạt động thông tin
con người của con người
Theo em người ta có thể truyền
đạt thông tin với nhau bằng
những hình thức nào? Học sinh phát biểu
Thông tin trước xử lí được gọi
là thông tin vào, còn thông tin
nhận được sau xử lí đựơc gọi là
thông tin ra TT vào TT ra
Mô hình quá trình xử lí thông tin XL

Hoạt động thông tin bao
gồm việc tiếp nhận, xử lí,
lưu trữ và truyền (trao đổi)
thông tin. Xử lí thông tin
đóng vai trò quan trọng vì
nó đem lại sự hiểu biết
cho con người.HẾT TIẾT 1 CHUYỂN SANG TIẾT 2


3. Hoạt động 3: thông tin và tin 3. Hoạt động thông tin và
học tin học.
Hoạt động thông tin của con
người trước hết nhờ vào điều gì?
Hoạt động thông tin trước hết là Học sinh trả lời.
nhờ các giác quan và bộ não. Các
giác quan giúp con người tiếp
nhận thông tin. Bộ não thực hiện
việc xử lí biến đổi, đồng thời là
nơi để lưu trữ thông tin thu nhận
được.
- Con người thu nhận thông tin
theo hai cách:
+ Thu nhận thông tin một cách
vô thức: tiếng chim hót vọng đến
tai, con người có thể đốn được
chim gì…


Gv:Dương văn Viên  Trang 4 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Khả năng các giác quan và bộ
não của con người có giới hạn Một trong các nhiệm vụ
chính của tin học là nghiên
không?
Tuy nhiên, khả năng của các Học sinh trả lời cứu việc thực hiện các
giác quan và bộ não con người Các giác quan và bộ não hoạt động thông tin một
trong các hoạt động thông tin chỉ của con người có giới cách tự động nhờ sự trợ
có hạn. hạn giúp của máy tính điện tử.
Với sự ra đời của máy tính,
ngành tin học ngày càng phát triển
mạnh mẽ và có nhiệm vụ chính là
nghiên cứu việc thực hiện các
hoạt động thông tin một cách
động trên cơ sở sử dụng máy
tính điện tử.
4. Hoạt động 4 - Củng cố
Hãy cho biết thông tin là gì?
Hãy cho biết hoạt động thông tin
bao gồm những việc gì? Công
việc nào là quan trọng nhất? Học sinh trả lời.
Hoạt động thông tin bao
gồm việc tiếp nhận, xử
lí, lưu trữ và truyền (trao
đổi) thông tin. Xử lí thông
tin đóng vai trò quan trọng
Hãy cho biết một trong các vì nó đem lại sự hiểu biết
nhiệm vụ chính của tin học là gì ? cho con người.
Câu hỏi và bài tập
Hãy đọc và làm bài tập 2 Học sinh trả lời.
Bài tập 2: Em hãy nêu một số ví
dụ cụ thể về thông tin và cách
thức mà con người thu nhận Học sinh đọc và cả lớp
làm bài tập
thông tin đó.

Ví dụ:
Ví dụ: Tiếng gà gáy sáng - Thông tin thời sự trong
- Cách thức mà con nước.
- GV sửa các ví dụ người thu nhận thông tin - Nhận thông tin bằng cách
là: nghe được bằng tai nghe và thấy.
Hãy đọc và làm bài tập 3 (thính giác)
Bài tập 3: Những ví dụ nêu - Vài học sinh khác cho ví
trong bài học đều là những thông dụ
tin mà em có thể tiếp nhận được Học sinh đọc bài tập các
bằng tai (thính giác), bằng mắt học sinh khác nghe và cho
(thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ ví dụ
về những thông tin mà con người
có thể thu nhận được bằng các


Gv:Dương văn Viên  Trang 5 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

giác quan khác.
- Ví dụ như mùi (thơm, hôi), vị
(mặn, ngọt) hay những cảm giác
khác như nóng, lạnh, … Hiện tại - Các học sinh cho ví dụ
máy tính chưa có khả năng thu
thập và xử lí các thông tin dạng
này.
Hãy đọc và làm bài tập 4
Bài tập 4: Hãy nêu một số ví Học sinh đọc, các học
dụ minh hoạ về hoạt động thông sinh khác nghe và làm
tin của con người.
- Ví dụ: Con người học tập, lưu
trữ tài liệu xử lí công việc và đưa
ra quyết định.
Hãy đọc và làm bài tập 5
Bài tập 5: Hãy tìm thêm ví dụ về Học sinh đọc và các học
những công cụ và phương tiện sinh khác nghe và làm bài
giúp con người vượt qua hạn chế tập.
của các giác quan và bộ não.
- Ví dụ: Xe có động cơ để đi
nhanh hơn, cần cẩu để nâng
được những vật nặng hơn, chiết
cân để giúp phân biệt trọng
lượng,.. trong đó máy tính có
những điểm ưu việc hơn hẳn.

V - Dặn dò: Về nhà học bài, cho thêm các ví dụ khác để minh hoạ, xem trước bài 2.
Gv:Dương văn Viên  Trang 6 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 2 Ngày soạn:
Tiết: 3 + 4 Ngày dạy:

THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Bài 2.


I. Mục tiêu:
- Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.
- Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng
các dãy bit.
II. Phương pháp:
- Đặt vấn đề học sinh trao đổi
- Đọc sách giáo khoa và phát biểu tổng kết
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1- Kiểm tra bài củ
- Học sinh 1: Em hãy cho biết thông tin là gì? Nêu một ví dụ về thông tin
- Học sinh 2: Hãy cho biết một trong các nhiệm vụ của tin học là gì? Tìm những công
cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.
2- Dạy bài mới

Hoạt động củạ Thầy Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1:
1. Các dạng thông tin cơ bản 1. Các dạng thông tin cơ bản
Em nào hãy nhắc lại khái Học sinh nhắc lại khái niệm
niệm thông tin?
- Phát vấn học sinh về Học sinh tìm các thông tin
những dạng thông tin quen quen thuộc, tìm lại tất cả các
biết dạng thông tin đã học..
- Thông tin quanh ta hết sức
phong phú và đa dạng.
Nhưng ta chỉ quan tâm tới ba - Ba dạng thông tin cơ bản
dạng thông tin cơ bản và là văn bản, hình ảnh và âm
cũng là ba dạng thông tin - Học sinh chú ý nghe giảng. thanh.
chính trong tin học, đó là:
Văn bản, âm thanh và hình
ảnh.
Trong tương lai có thể máy
tính sẽ lưu trữ và xử lí
được các dạng thông tin
ngoài ba dạng cơ bản nói
2. Biểu diễn thông tin
trên.
2. Biểu diễn thông tin * Biểu diễn thông tin
- Mỗi dân tộc có hệ thống

Gv:Dương văn Viên  Trang 7 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

chữ cái của riêng mình để
biểu diễn thông tin dưới
dạng văn bản.
- Để tính toán, chúng ta biểu
diễn thông tin dưới dạng các
con số và kí hiệu toán học.
- Để môt tả một hiện tượng
vật lí, các nhà khoa học có - Học sinh tìm hiểu các ví dụ
thể sử dụng các phương và dưa ra nhận xét về biểu
trình toán học. diễn thông tin
- Các nốt nhạc dùng để biểu
diễn một bản nhạc cụ thể, - Biểu diễn thông tin là cách
thể hiện thông tin đó dưới

Qua các ví dụ, em có nhận dạng cụ thể nào đó.
xét như thế nào về biểu - Biểu diễn thông tin là cách
diễn thông tin? thể hiện thông tin đó dưới
Lưu ý: cùng một thông tin dạng cụ thể nào đó.
có thể có nhiều cách biểu
diễn khác nhau
* Vai trò của biểu diễn * Vai trò củ biểu diễn thông
thông tin tin
- Biểu diễn thông tin nhằm - Thông tin có thể biểu diễn
mục đích lưu trữ và chuyển bằng nhiều cách thức khác
giao thông tin thu nhận nhau. Biểu diễn thông tin có
được. Mặt khác thông tin vai trò quyết định đối với
cần được biểu diễn dưới mọi hoạt động thông tin của
dạng có thể “tiếp nhận con người.
được” (đối tượng nhận
thông tin có thể hiểu và xử lí
được) 3. Biểu diễn thông tin trong
máy tính
3. Biểu diễn thông tin trong
máy tính
- Thông tin có thể được
biểu diễn bằng nhiều cách
khác nhau.
Ví dụ: Người khiếm thính
thì không thể dùng âm thanh,
với người khiếm thị thì
không thể dùng hình ảnh.
- Đối với máy tính thông
dụng hiện nay được biểu
diễn với dạng dãy bít và
dùng dãy bit ta có thể biểu
diễn được tất cả các dạng - Học sinh nghe và hiểu
thông tin cơ bản


Gv:Dương văn Viên  Trang 8 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

- Thuật ngữ dãy bit có thể
hiểu nôm na rằng bit là đơn
vị (vật lí) có thể có một - Dữ liệu là thông tin được
trong hai trạng thái có hoặc lưu trữ trong máy tính.
- Để máy tính có thể xử lí,
không.
- Dữ liệu là dạng biểu diễn - Học sinh trả lời. thông tín cần được biểu
thông tin và được lưu giữ diễn dưới dạng dãy bit chỉ
gồm hai kí hiệu 0 và 1.
trong máy tính.
- Thông tin cần biến đổi như
thế nào để máy tính xử lý - Học sinh phát biểu và cho ví
được. dụ
3- Cũng cố: Hãy nêu các - Học sinh tìm và phát biểu
dạng cơ bản của thông tin,
mỗi dạng cho một ví dụ:
- Ngoài ba dạng thông tin
cơ bản nêu trong bài học, em - Học sinh ví dụ thông tin và
hãy thữ tìm xem còn có dạng biểu diễn bằng nhiều cách
thông tin nào khác không? khác nhau
- Nêu một vài ví dụ minh - Học sinh thảo luận nhóm và
hoạ việc có thể biểu diễn phát biểu dưa dến kết luận
thông tin bằng nhiều cách đa
dạng khác nhau
- Theo em, tại sao thông tin
trong máy tính được biểu
diễn thành dãy bit?

4- Dặn dò: Cho thêm ví dụ của các bài tập, xem lại nội dung bài và xem trước bài 3
Gv:Dương văn Viên  Trang 9 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


Bài 3. EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NHỜ MÁY TÍNH

Tuần: 2
Tiết: 3, 4
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I. Mục tiêu:
- Biết được các khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng của tin
học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.
- Biết được máy tính chỉ là công cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn.
II. Phương pháp:
- Đàm thoại, đặt vấn đề học sinh hoạt động trao đổi, vận dụng kiến thức phát biểu
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, bảng phụ, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Học sinh 1: Nêu các dạng cơ bản của thông tin và cho ví dụ cụ thể.
Học sinh 2: Nêu vai trò của biểu diễn thông tin và cho biết dữ liệu là gì?
3- Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung
1. Một số khả năng của máy 1. Một số khả năng của máy
tính tính
- Khả năng tính toán nhanh - Học sinh quan sát thêm ở - Khả năng tính toán nhanh
Các máy tính ngày nay có sách giáo khoa
thể thực hiện hàng tỉ phép
tính trong một giây
- Tính toán với đọ chính xác - Tính toán với độ chính xác
cao cao
Cho học sinh liên hệ từ máy - Học sinh quan sát
tính bỏ túi. hoặc chương
trình Excel và Calculator có
sẵn trong máy tính.
- Khả năng lưu trữ lớn - Khả năng lưu trữ lớn
Giới thiệu về ổ đĩa cứng
hay ổ CD
- Khả năng “làm việc” - Khả năng “làm việc”
không mệt mõi trong một không mệt mõi
thời gian dài
2. Có thể dùng máy tính vào 2. Có thể dùng máy tính vào
những việc gì? những việc gì?
- Chia 3 nhóm để học sinh - Học sinh thảo luận nhóm - Thực hiện các tính toán
tìm hiểu và trình bày + Các nhóm thảo luận và - Tự động hoá công việc văn
trình bày phòng
- Giáo viên kết luận lại có - Hỗ trợ công tác quản lý

Gv:Dương văn Viên  Trang 10 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

thể dùng máy tính điện tử - Công cụ học tập và giải trí
vào những việc gì? - Điều khiển tự động và
- Giáo viên nêu thêu một số robot
ví dụ để học sinh tìm hiểu - Liên lạc, tra cứu và mua
bán trực tuyến
thêm.
3. Máy tính và điều chưa thể 3. Máy tính và điều chưa thể
- Những gì nêu ở trên cho em
thấy máy tính là công cụ
tuyệt vời. và có những khả
năng to lớn
Tuy nhiên máy tính vẫn còn
nhiều điều chưa thể làm
được - Học sinh liên hệ với bài 1, - Hiện nay máy tính chưa
Hãy cho biết những điều suy nghĩ và phát biểu ý kiến phân biệt được mùi vị, cảm
mà máy tính chưa thể làm giác…và đặt biệt là chưa có
được? năng lực tư duy.
- Giáo viên kết luận và dưa
ra nhận xét - Sức mạnh của máy tính
- Do vậy máy tính vẫn chưa phụ thuộc vào con người và
thể thay thế hoàn toàn con do những hiểu biết của con
người, đặt biệt là chưa thể người quyết định
có năng lực tư duy như con
người - Học sinh phát biểu lại các
4- Cũng cố: Những khả năng khả năng của máy tính
to lớn nào đã làm cho máy
tính trở thành một công cụ
xử lí thông tin hữu hiệu? - Từ các ý kiến thảo luận học
- Hãy kể thêm một vài ví dụ sinh phát biểu thêm một vài ví
về những gì có thể thực dụ khác
hiện với sự trợ giúp của
máy tính điện tử
- Giáo viên nhận xét và bổ
sung thêm ví dụ - Học sinh nhớ lại nội dung
- Đâu là hạn chế lớn nhất đã học và phát biểu lại
hiện nay?
Có thể cho học sinh đọc
thêm bài đọc thêm

5- Dặn dò: Xem lại các nội dung đã học, tìm ví dụ bổ sung thêm cho các bài tập
+ Xem trước nội dung bài 4
+ Xem trước các thiết bị máy tính ở nhà (nếu có)
Gv:Dương văn Viên  Trang 11 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 3, 4
MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
Bài 4.
Tiết: 6, 7
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Biết sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần quan trọng
nhất của máy tính cá nhân.
- Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.
- Biết được máy tính hoạt động theo chương trình
- Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học,
chuẩn xác.
II. Phương pháp:
- Đặt vấn đề học sinh trao đổi
- Học sinh đọc sách giáo khoa và tổng kết
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh minh
hoạ.
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Học sinh 1: Nêu một số khả năng to lớn và hạn chế của máy tính
+ Học sinh 2: Hãy cho biết có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
3- Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung
GV nêu vấn đề: Hãy nhắc - Học sinh phát biểu lại mô Bài 4. Máy tính và phần
lại mô hình hoạt động thông hình hoạt động thông tin của mềm máy tính
tin của con người con người. 1. Mô hình quá trình ba
GV chia lớp thành các nhóm bước:
(mỗi bàn 01 nhóm).
? Các nhóm thảo luận những
nội dung sau: Xử lý
Nhập Xuất
-> Lấy ví dụ trong thực tế (INPUT) (OUTPUT)
quá trình xử lý thông tin.
-> Quá trình đó gồm mấy
Kết luận: Quá trình xử lý
bước. - Các nhóm suy nghĩ và trả
thông tin bắt buộc phải có 3
-> Các bước đó là gì. lời
bước, theo trình tự nhất định
-> Mối liên hệ các bước đó. - Một vài nhóm trả lời các
(sơ đồ trên)
- Nhóm khác nhận xét, bổ nhóm khác nhận xét.
sung (nếu có)
GV. Tổng hợp ý kiến
GV. Tổng hợp, nêu sơ đồ.
2. Cấu trúc chung của máy
tính điện tử
- GV. Nêu vấn đề:
- Ngày nay máy tính có mặt
ở rất nhiều gia đình, công


Gv:Dương văn Viên  Trang 12 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

sở,…
- Các chủng loại máy tính - Học sinh nhìn hình trong
cũng khác nhau. Ví dụ: Máy sách để phân biệt
tính để bàn, xách tay,… - Cấu trúc máy tính gồm các
*) Vậy cấu trúc của một khối chứng năng: Bộ xử lý
máy tính gồm những phần trung tâm, thiết bị vào và
thiết bị ra, bộ nhớ. .
nào.
GV. Yêu cầu các nhóm thảo - Các nhóm tiến hành thảo
luận, trả lời câu hỏi sau: luận và chuẩn bị thuyết trình
- Máy tính gồm những phần các nhóm còn lại chuẩn bị bổ
nào. sung Máy in
HS. Nhận xét nhóm đã trả Màn
lời, bổ sung (nếu có). hình
GV. Cho học sinh quan sát
bộ máy vi tính

- GV: Kết luận
GV. Phân biệt rõ cụm từ :
thiết bị vào và thiết bị ra với Loa
thiết bị vào ra.
Chuột
Bàn phím


y

y
-HS. Nêu khái niệm chương tín
trình. h
Khái niệm chương trình:
GV. Chúng ta tìm hiểu từng Chương trình là tập hợp các
bộ phận của máy tính: HS trả lời: câu lệnh, mỗi lệnh hướng
Là bộ não của máy tính, thực dân một thao tác cụ thể cần
GV. Thế nào gọi là Bộ xử lý hiện các chức năng tính toán, thực hiện.
điều khiển, điều phối mọi a. Bộ xử lý trung tâm -
trung tâm?
GV. Liên hệ với con người hoat động của máy tính. CPU
thì CPU tương ứng với phần HS: Trả lời Là bộ não của máy tính,
thực hiện các chức năng tính
nào.
GV. Thế nào gọi là bộ nhớ ? toán, điều khiển, điều phối
GV. Các nhóm thảo luận cho mọi hoat động của máy tính
biết: b. Bộ nhớ của máy tính
Bộ nhớ của máy tính là nơi
-> Thế nào là bộ nhớ trong,
lưu chương trình và dữ liệu
bộ nhớ ngoài. HS: Các nhóm thảo luận
Bộ nhớ gồm:
-> Phân biêt sự giống và
Bộ nhớ trong (RAM, ROM)
khác nhau của bộ nhớ trong
Bô nhớ ngoài
và bộ nhớ ngoài.
- Bộ nhớ trong của máy tính
GV. Tổng hợp: được dùng để lưu chương
trình và dữ liệu trong quá trình

Gv:Dương văn Viên  Trang 13 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

GV. Vậy Chiếc đĩa mềm, HS. Trả lời. máy đang làm việc.
- Bộ nhớ ngoài: Dùng để lưu
USB thuộc loại bộ nhớ nào.
chương trình và dữ liệu lâu
GV. Thuyết trình: Ví dụ như
dài.
để đo cân nặng con người ta
Đơn vị chính để đo dung
đùng đơn vị đo là Kg, gam,..
lượng nhớ là dùng Byte (B),
Vậy trong máy tính để đo
ngoài ra còn dùng KB, MB,
dung lượng nhớ người ta GB.
dùng đơn vị nào ? Học SGK (Tr17)
GV. Các nhóm quan sát hình - HS quan sát hình và cho biết c. Thiết bị vào/ thiết bị ra.
vẽ: các thiết bị vào ra Thiết bị vào:
Cho biết thiết bị nào là thiết Là thiết bị đưa thông tin vào
bị vào, thiết bị ra. máy tính.
Gồm: Bàn phím, chuột, máy
quét, Scan,
Thiết bị ra:
Là thiết bị đưa thông tin ra.
Gồm: Màn hình, máy in, loa,
Tiết 2
máy chiếu.
3. Máy tính là một công cụ
3. Máy tính là một công cụ
xử lý thông tin
xử lý thông tin
GV: Cho học sinh thấy được
Mô hình hoạt động ba bước
mô hình hoạt động ba bước
của máy tính
của máy tính
4. Phần mềm và phân loại
4. Phần mềm và phân loại
phần mềm
phần mềm HS: Trả lời
- Để phân biệt với phần
Ngoài các thiết bị phần
cứng là chính máy tính cùng
cứng thì máy tính cần gì nữa
tất cả các thiết bị vật lí kèm
để hoạt động được
theo, người ta gọi các
chương trình máy tính là
phần mềm máy tính hay
HS: Trả lời
ngắn gọn là phần mềm.
Phần mềm máy tính được
- Phần mềm máy tính có thể
chia thành mấy loại?
được chia thành hai loại
chính: Phần mềm hệ thống
và phần mềm ứng dụng

4- Cũng cố: Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumam gồm những bộ
phận nào?
- Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?
- Hãy trình bày tóm tắc chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.
- Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ ra của máy tính mà em biết.
- Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Hãy kể tên một và
phần mềm mà em biết

5- Dặn dò: Về nhà xem lại các nội dung bài học, bổ sung thêm các ví dụ cho các bài
tập, xem trước bài thực hành và các thiết bị phând cứng máy tính (nếu có)
+ Đọc bài đọc thêm 3

Gv:Dương văn Viên  Trang 14 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Bài thực hành 1.
LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Tuần: 4
Tiết: 8
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân
(loại máy tính thông dụng nhất hiện nay).
- Biết cách bật/tắt máy tính.
- Biết các thao tác cơ bản với bàn phím, chuột.
II. Phương pháp:
- Nêu vấn dề để học sinh trao đổi và thực hành theo nhóm, hướng dẫn học sinh thực
hành các thao tác và quan sát được một số thiết bị
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên:soạn giáo án, sách, phòng máy, thiết bị thực hành (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Học sinh 1: Hãy trình bài tóm tắt chức năng và phân loại của bộ nh ớ máy
tính
+ Hãy kể tên một vái thiết bị vào/ ra của máy tính mà em biết.
3- Bài mới:

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung
- HS tìm các thiết bị 1/ Phân biệt các bộ phận
- Hãy quan sát và tìm các
thiết bị nhập? của máy tính cá nhân
- Giới thiệu hai thiết bị nhập -HS tìm hiểu và quan sát theo * Các thiết bị nhập dữ liệu
thông dụng là: Bàn phím và sự hướng dẫn của giáo viên cơ bản
chuột - Bàn phím( Keyboard): Là
Hướng dẫn học sinh quan thiết bị nhập dữ liệu chính
sát bàn pbím , chuột và chức của máy tính.
năng của nó. - Chuột (Mouse): Là thiết bị
Hướng dẫn cách sử dụng điều khiển nhập dữ liệu
chuột cách lick chuột
Giới thiệu về thân máy tính -HS quan sát và liên hệ với * Thân máy tính: Chứa bộ
và một số thiết bị phần bài học xử lí (CPU), bộ nhớ (RAM),
cứng nguồn điện…
- HS hoạt động nhóm và ghi * Thiết bị xuất cơ bản là
- Hãy quan sát và tìm ra các nhận các thiết bị xuất màn hình.
thiết bị xuất - HS quan sát và ghi nhận * Thiết bị lưu cơ bản là ổ
Giới thiệu thiết bị xuất dữ cứng
liệu cơ bản là màn hình và
một số thiết bị khác - HS quan sát và hoạt động

Gv:Dương văn Viên  Trang 15 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

nhóm để tìm ra các thiết bị
- Hãy quan sát và tìm xem có
các thiết bị lưu ntrữ nào? lưu trữ
- Cho học sinh quan sát một -HS quan sát
số thiết bị lưu trữ: đĩa cứng,
đĩa mềm, USB... 2/ Bật CPU và màn hình
2/ Bật CPU và màn hình
Hướng dẫn HS cách bật - HS thực hành mở máy và 3/ Làm quen với bàn phím và
công tắc màn hình và công làm theo hướng dẫn của GV chuột
tắc trên thân máy tính
* Làm quen với bàn phím và
chuột
-Hướng dẫn phân biệt vùng - HS quan sát và phân biệt
chính của bàn phím, nhóm được vùng phím
các phím số, nhóm các phím
chức năng
- Giáo viên hướng dẫn mở - HS thực hành theo và gõ
Notepad sau đó thử gõ một một số nội dung
vài phím và quan sát kết quả
trên màn hình
- Phân biệt tác dụng củ việc - Phân biệt cách gõ tổ hợp 3/ Tắt máy tính
gõ một phím và gõ tổ hợp phím và gõ một phím, thực - Nháy chuột vào nút Start,
hành theo hướng dẫn của sau đó nháy chuột vào Turn
phím.
- Cách di chuyển chuột và off Computer và nháy tiếp
giáo viên
cách lick chuột. vaof Turn off
* Tắt máy tính
- Hướng dẫn HS cách tắt
máy
4- Cũng cố:: Nêu các thiết bị
nhập và xuất cơ bản nhất
- Kiểm tra cụ thể một vài
nhóm về cách sử dụng chuột
và bàn phím


5- Dặn dò: Về nhà xem lại nội dung của cả chương, xem lại cách sử dụng chuột và
bàn phím , xem trước chương 2 vwf cách sử dụng phím.
Gv:Dương văn Viên  Trang 16 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 5
Chương 2
Tiết: 9, 10
PHẦN MỀM HỌC TẬP
Ngày soạn:
Ngày dạy:

Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT

I. Mục tiêu:
- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với
chuột.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với chuột.
II. Phương pháp:
- Nêu vấn dề để học sinh trao đổi và thực hành theo nhóm, hưóng dẫn học sinh s ử
dụng phần mềm
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách,Giáo án, phòng máy
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Học sinh 1: Hãy cho biết có mấy loại phần mềm, mỗi loại cho một ví dụ?
Học sinh 2: Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ ra của máy tình mà em biết?
3- Bài mới:
Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung
Hướng dẫn kĩ năng sử dụng - Cầm chuột đúng cách:
chuột: Úp bàn tay phải lên chuột
a/ Cầm chuột đúng cách - HS chú ý và làm theo hướng và đặt các ngón tay đúng vị
GV giởi thiệu chức năng vai dẫn của giáo viên trí
trò của chuột trong việc
điều khiển máy tính
b/ Nhận biết được con trỏ
chuột và vị trí của nó trên Lưu ý HS di chuyển chuột
và quan sát sự thay đổi vị trí
màn hình
- GV yêu cầu học sinh quan của con trỏ chuột trên màn
sát và tìm đúng dạng con trỏ hình
chuột
c/ Thực hiện các thao tác sau
với chuột máy tính:
- Hướng dẫn HS cầm chuột - HS từng bước nắm được Lưu ý HS quan sát trên màn
đúng cách và di chuyển cách cầm chuột và thực hành hình mà không nhìn chuột
chuột nhẹ nhàng những thả theo trong khi di chuyển chuột để
tay dứt khoát kể cả khi nháy luyện phản xạ
- Nháy chuột: Nhấn nhanh
đúp
- Hướng dẫn HS các cách nút trái chuột và thả tay
nháy chuột - Nháy nút phải chuột: Nhấn
nhanh nút phải chuột và thả
tay

Gv:Dương văn Viên  Trang 17 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

- Hướng dẫn tư thế cầm - HS thực hiện ngồi đúng tư - Nháy đúp chuột: Nhấn
chuột và ngồi đúng tư thế, thế và cách cầm chuột nhanh hai lần liên tiếp nút
hợp vệ sinh. Cổ tay thả lỏng trái chuột
- Kéo thả chuột: Nhấn và
và không đăt cánh tay lên
trên các vật cứng nhọn. giữ nút trái chuột, di chuyển
Hướng dẫn luyện tập sử chuột đến vị trí đích và thả
dụng chuột với phần mềm tay để kết thúc thao tác.
Mouse Skills
- Giáo viên thực hành mẫu
và hướng dẫn để HS làm
theo

4- Cũng cố: yêu cầu các
nhóm cụ thể thực hành để
kiểm tra.


5- Dặn dò: Về nhà xem lại cách sử dụng chuột và thực hành lại (nếu có thể)
- Xem trước bài mới
Gv:Dương văn Viên  Trang 18 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 6
Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
Tiết: 11, 12
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Biết cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím. Hiểu được lợi ích của tư
thế ngồi đúng và gõ bàn phím bằng mười ngón.
- Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và
phím chức năng. Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng mười ngón.
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay
quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. Phương pháp:
- Nêu vấn dề để học sinh trao đổi và thực hành theo nhóm, hưóng dẫn học sinh
luyện gõ mười ngón
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, phòng máy, màn hình lớn để minh hoạ (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra bài củ trong lúc thực hành,
3- Bài mới:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
1. Bàn phím máy tính 1. Bàn phím máy tình
Giáo Viên giới thiệu tầm - Hàng cơ sở: A, S, D, F, G,..
quan trọng của việc gõ - Các phím khác: phím điều
mười ngón khiển, phím đặt biệt như:
Giới thiệu cách bố trí các Học sinh quan sát và ghi nhớ
Spacebar, Ctrl, Alt, Shift,
hàng phím, các phím chức các hàng phím Caps Lock, Tab, Enter và
năng, các phím điều khiển Backspace.
2. Lợi ích của việc gõ bàn 2. Lợi ích của việc gõ bàn
phím bằng mười ngón, phím bằng mười ngón.
- Giáo viên nêu lợi ích của - Gõ bàn phím đúng bằng
việc gõ mười ngón mười ngón có các lợi ích
sau:
+ Tốc độ gõ nhanh hơn
+ Gõ chính xác hơn
3. Tử thế ngồi Học sinh quan sát và thực 3. Tư thế ngồi.
- Giáo viên hường dẫn tư hành tư thế ngồi tại chỗ - Hãy ngồi thẳng lưng, đầu
thế ngồi cho học sinh. thẳng không ngửa ra sau
GV kiểm tra tư thế ngồi. cũng như không cúi về phía
- Lưu ý học sinh việc rèn trước. Mắt nhìn thẳng vào
luyện gõ mười ngón sẽ giúp màn hình, có thể nhìn chếch
rèn luyện tư thế ngồi đúng xuống những không được
hướng lênh trên. Bàn phím ở

Gv:Dương văn Viên  Trang 19 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

vị trí trung tâm, hai tay để
thả lõng trên bàn phím
4. Luyện tập 4. Luyện tập
- Giáo viên hướng dẫn cách - Học sinh thực hành cách gõ a/ Cách đặt tay và gõ phím
đặt tay và thao tác gõ phím, từng bước nhớ các quy tắc b/ Luyện gõ các phím hàng
để luyện gõ. cơ sở
thu tay sau khi gõ.
- Giáo viên hưứng dẫn học c/ Luyện gõ các phím hàng
sinh về mặt kĩ thuật, một số trên
quy ước cần tuân thủ khi d/ Luyện gõ các phím hàng
luyện tập để học sinh có thể dưới
tự rèn luyện ở nhà hoặc tự e/ Luyện gõ kết hợp các
giác kết hợp rèn luyện trong phím
các bài thực hành khác. g/ Luyện gõ các phím ở hàng
- GV sử dụng phần mềm - HS thực hành bằng phần số
soạn thảo văn bản Word mềm Word hoặc phần mềm h/ Luyện goc kết hợp các
hoặc phần mềm Notepad Notepad dể luyện gõ. phím kí tự trên toàn bàn phím
i/ Luyện gõ kết hợp với
trong Windows
- Không cần gõ nhanh mà - HS tuân thủ quy tắc không phím Shift
trong tâm là sử dụng đúng cần gõ nhanh mà phải chính
ngón tay khi gõ phím và gõ xác
chính xác như trong bài là
đạt yêu cầu.
4- Cũng cố: HS luyện gõ - HS thể hiện tcs phong và
giáo viên kiểm tra thao tác thói quen gõ mười ngón.
của một số nhóm, kiểm tra
tư thế ngồi gõ, cách đặt tay,
kiểm tra tác phong và thói
quen gõ mười ngón.

5- Dặn dò: Cần rèn luyện thói quen gõ mười ngón qua đó thể hiện tư thế ngồi đúng.
- Luyện tập thao tác gõ phím, xem trước bài mới
Gv:Dương văn Viên  Trang 20 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM

Tuần: 7
Tiết: 13, 14
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để
luyện gõ mười ngón.
- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Biết cách đăng kí, thiết đặt
tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.
- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. Phương pháp:
- Nêu vấn đề học sinh sử dụng thiết bị thực hành luyện tập bàn phím
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, Sách, phòng máy, màn hình lớn (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra các nhóm trong lúc thực hành.
3- Bài mới:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
1/ Giới thiệu phần mềm HS xem sách giáo khoa kết 1/ Giới thiệu phần mềm
hợp sự hướng dẫn của giáo Mario
Mario
Mario là phần mềm được sử - Bảng chọn File, Student,
viên.
dụng để luyện gõ mười Lessons
- Các mức luyện tập luyện
ngón.
GV: Giới thiệu màn hình các hàng phím.
chính của phần mềm sau khi
khởi động gồm:
- Bảng chọn File, Student,
Lessons
- Các mức luyện tập luyện
các hàng phím.
GV: Các em nên bắt từ bài 2/ Luyện tập
luyện tập đầu tiên a. Đăng ký người luyện
2/ Luyện tập tập
a. Đăng ký người luyện - HS chú ý quan sát cẩn thận
tập để thực hiện theo
- Khởi động chương trình
Mario bằng cách chạy tệp
MARIO.EXE
- GV: Hướng dẫn cách đăng

Gv:Dương văn Viên  Trang 21 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

ký tên của học sinh để phần b/ Nạp tên người luyện
mềm Mario theo dõi tập
b/ Nạp tên người luyện - Học sinh thực hiện theo khi
tập thực hành luyện tập
GV: Nạp tên bằng cách: Gõ
phím L hoặc nháy chuột tại
mục Student, sau đó chọn
dòng Load trong bảng chọn
- Nháy chuột để chọn tên
- Nháy DONE để xác nhận
việt nạp tên và đóng của sổ. - HS thiết lập lại cấu hình c/ Thiết lập các lựa chọn
c/ Thiết lập các lựa chọn trước khi luyện tập để luyện tập
để luyện tập
GV: Hướng dẫn đặt lại mức
WPM, chọn người dẫn
đường bằng cách nháy chuột
- Nháy DONE để xác nhận
và đóng cửa sổ hiện thời d/ Lựa chọn bài học và
d/ Lựa chọn bài học và - HS bắt đầu luyện tập từ bài mức luyện gõ bàn phím
mức luyện gõ bàn phím Home RowOnly Chú ý:
GV: Hướng dẫn chọn các + Key Typed: Số kí tự đã gõ
mức để học sinh luyện tập - HS chú ý trên màn hình để + Errors: Số lần gõ bị lỗi,
từ đơn giiản đến nâng cao thực hành luyện gõ phím. không chính xác
e/ Luyện gõ bàn phím + Word/Min: WPM đã đạt
- Gõ theo hướng dẫn trên được của bài học.
+ Goal WPM: cần đạt
màn hình.
- GV thực hành mẫu cho học được.
+ Accuracy: Tỉ lệ gõ đúng.
sinh
+Lesson Time: Thời gian
luyện tập.

g/ Thoát khỏi phần mềm
- Nhấn phím Q hoặc chọn
File Quit
4/ Củng cố: Kiểm tra một
số nhóm học sinh về: cách
đăng kí tên mình, nạp tên
người luyện tập, thiết đặt
các lựa chọn để luyện tập
và thể hiện các thao tác gõ
trên máy.

5- Dặn dò: Về nhà xem lại các thao tác với phần mềm Mario, thực hiện lại các thao tác
và luyện tập nếu có thể, xem trước nội dung bài mới
Gv:Dương văn Viên  Trang 22 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
Bài 8

Tuần: 8
Tiết: 15, 16
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm. Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát
để tìm hiểu về Hệ Mặt Trời.
- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Thực hiện được các thao tác
chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu về Hệ Mặt Trời.
II. Phương pháp:
- Đặt vấn đề học sinh thảo luận nhóm thực hiện các thao tác điều khiển, ghi nhận kết
quả và đưa ra kết luận
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy có cài đặt phần mềm
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số
2- KTBC: Trong khi học sinh thực hành tiến hành kiểm tra thao tác sử dụng, kết quả
thu được và bài tập của các nhóm
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
Trái đất chúng ta quay xung 1/ Các lệnh điều khiển
quanh mặt trời như thế nào?
Vì sao lại có hiện tượng - Học sinh tìm hiểu và trả lời 1. Nháy chuột vào nút
nhật thực, nguyệt thực? Hệ các câu hỏi khi thực hành để hiện (hoặc
mặt trời của chúng ta có phần mềm làm ẩn đi) quỹ đạo chuyển
những hành tinh nào? động của các hành tinh .
Phần mềm mô phỏng Hệ 2. Nháy chuột vào nút
Mặt Trời sẽ giải đáp cho sẽ làm cho vị trí
chúng ta các câu hỏi đó. quan sát tự động chuyển
Trong khung chính của màn động trong không gian. Chức
hình là Hệ Mặt Trời : năng này cho phép chọn vị trí
- Mặt trời màu lửa đỏ rực quan sát thích hợp nhất.
nằm ở trung tâm.
Cho HS tình nguyện phát 3. Dùng chuột di chuyển
- Các hành tinh trong Hệ
biểu và lưu ý rằng hiện nay thanh cuốn ngang trên biểu
Mặt Trời nằm trên các quỷ
hệ mặt trời chỉ có 8 hành tượng để
đạo khác nhau quay xung
tinh. (không có sao Diêm phóng to hoặc thu nhỏ khung
quanh Mặt Trời.
nhìn, khoảng cách từ vị trí
- Mặt trăng chuyển động vương - Pluto).
quan sát đến mặt trời sẽ
như một vệ tinh quay xung
thay đổi theo.
quanh trái đất.


Gv:Dương văn Viên  Trang 23 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

4. Dùng chuột di chuyển
1/ Các lệnh điều khiển và thanh cuốn ngang trên biểu
Học sinh quan sát trên máy tượng
quan sát để
GV giới thiệu sơ lược về qua đó học cách điều khiển thay đổi vận tốc chuyển
chương trình này - Nêu động của các hành tinh.
những đặc điểm và nói yêu 5. Các nút lệnh ,
cầu. dùng để nâng lên hoặc hạ
Hướng dẫn cách điều chỉnh xuống vị ví quan sát hiện
khung nhìn, sử dụng các nút thời so với mặt phẳng ngang
lệnh trong cửa sổ của phần của toàn hệ mặt trời.
mềm. Các nút lệnh này sẽ
6. Các nút lệnh , ,
giúp điều chỉnh vị trí quan
dùng để dịch
,
sát, góc nhìn từ vị trí quan sát
đến hệ mặt trời và tốc độ chuyển toàn bộ khung nhìn
chuyển động các vì sao. lên trên, xuống dưới, sang
Câu hỏi: trái, phải. Nút dùng để
1. Hãy giải thích hiện tượng
đặt lại vị trí mặc định hệ
ngày và đêm trên trái đất.
Học sinh làm việc theo từng thống, đưa mặt trời về trung
2. Hãy giải thích hiện tượng
nhóm - có thể chia lớp thành tâm của cửa sổ màn hình.
nhật thực. Điều khiển
khung nhìn phần mềm để 8 -10 nhóm tùy cấu trúc 7. Nháy nút , có thể xem
quan sát được hiện tượng phòng máy và phân công các thông tin chi tiết của các vì
nhật thực. em tìm hiểu sau đó để thông sao.
3. Hãy giải thích hiện tượng tin trên màn hình qui ước của
nguyệt thực. Điều khiển mỗi nhóm và GV sẽ nhận câu
khung nhìn phần mềm để trả lời
quan sát được hiện tượng Cho học sinh báo cáo kết quả
nguyệt thực. trên máy của nhóm và các
4. Sao Kim và sao Hỏa, sao nhóm khác tham khảo đặt câu
nào ở gần Mặt trời hơn? hỏi. Kết luận
5. Điều khiển khung nhìn để
quan sát được toàn bộ quá
trình trái đất quay xung
quanh mặt trời và nhìn rõ
được cách mặt trăng quay
xung quanh trái đất.
6. Sử dụng thông tin của
phần mềm hãy trả lời các
câu hỏi sau:
- Trái đất nặng bao nhiêu?
- Độ dài quĩ đạo Trái đất Học sinh báo cáo kết quả
quay một vòng quanh Mặt Công bố kết quả và phương
trời một vòng? pháp làm việc của từng
- Sao Kim có bao nhiêu vệ nhóm - chọn khoảng 6 nhóm
tinh? tiêu biểu cho các em trình
- Nhiệt độ trung bình trên bày với lớp và GV đưa nhận

Gv:Dương văn Viên  Trang 24 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Trái đất là bao nhiêu độ? xét đánh giá. (tuỳ theo điều
- Nhiệt độ trung bình trên bề kiện phòng máy)
mặt sao Hỏa là bao nhiêu
độ?
4. Củng cố:
Các em hãy sử dụng phần mềm này kết hợp với Encarta để tìm hiểu kỹ hơn về:
- Khoảng cách từ các hành tinh đến mặt trời.
- Kích thước các hành tinh đến mặt trời.
- Lập tỉ số so sánh độ lớn của các hành tinh so với mặt trời và cho biết hành tinh nào lớn
nhất, bé nhất (không tính Fluto - do ngày nay Fluto đã là tiểu hành tinh - hành tinh lùn)
- Khảo sát thêm về hiện tượng nhật thực (nguyệt thực) bán phần.
Qua bài này làm sao tạo được sự ham thích học tập và phương pháp làm việc cho học
sinh: biết sử dụng tài liệu và tìm hiểu.

5. Dặn dò: Về nhà xem lại nội dung bài học, làm lại đầy đủ tất cả các bài tập, xem trước
nội dung bài mới.
Gv:Dương văn Viên  Trang 25 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


Tuần: 9 BÀI TẬP
Tiết: 17
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh hệ thống lại các bài tập, tìm thêm các ví dụ, bài tập của chương I
II. Phương pháp:
- Cho các bài tập nhằm của cố lại kiến thức đã học, nêu vấn đề học sinh vận dụng
kiến thức giải các bài tập.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, giáo án màn hình và máy vi tính ( nếu có).
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm. Khởi động phần mềm Mouse Skills
và thực hiện một vài thao tác?
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
Câu hỏi: - Máy tính, robot…
1/ Hãy tìm thêm ví dụ về
những công cụ và phương
tiện giúp con người vượt
qua hạn chế của các giác - HS tìm hiểu và giải bài tập
quan và bộ não?
2/ Nêu một vài ví dụ minh - thông tin cảnh hoàn hôn
hoạ việc có thể biểu diễn + Nhà văn biểu diễn
thông tin bằng nhiều cách đa - HS tìm hiểu và giải bài tập +Hoạ sĩ biểu diễn …
dạng khác nhau.
3/ Đâu là hạn chế lớn nhất - HS tìm hiểu và giải bài tập -Chưa phân biệt được mùi
của máy tính hiện nay? vị, cảm giác và năng lực tư
4/ Cấu trúc chung của máy duy.
tính điện tử theo Von
Neumann gồm những bộ - HS trả lời (sgk)
phận nào?
5/ Hãy kể tên một vài thiết
bị vào ra mà em biết? - HS trả lời - Chuột, bàn phím, máy in…

4/ Củng cố: Hãy trình bày tóm tắc chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính
5/Dặn dò: tìm thêm một số yêu cầu của bài tập, về nhà xem trước nội dung bài mới, chuẩn bị
kiểm tra một tiết.
Gv:Dương văn Viên  Trang 26 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Trường THCS Xà Phiên ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6A… MÔN: TIN HỌC
Họ và tên:…………………………………. THỜI GIAN: 45’

Điểm Lời Phê
Phần I trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 2: Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tinh còn được gọi là:
a. Nhập liệu b. Dữ liệu c. Hình ảnh d. Thông tin
Câu 3: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được
a. Xử lý và tính toán b/ Lưu trữ dữ liệu
c. Phân biệt mùi vị, cảm giác c/ Chứa hình ảnh
Câu 4: Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy:
d. Số
1/ bít b. bit c./ Byte
Câu 5: Mô hình của quá trình ba bước là:
a. Nhập- xuất –xử lý b. Xử lý- nhập – xuất
c. Nhập- xử lý – xuất d. Xuất –xử lý- nhập
Câu 6: Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
a. Bộ nhớ trong b. Bộ nhớ ngoài
c. Bộ não của máy tính d. Thiết bị nhập
Câu 7: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 8: Thành phần chính của bộ nhớ trong là:
b. Ổ cứng d. Ổ mềm
a. Rom c. Ram
Câu 9: Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là:
a. Byte b. bit c. KB d. GB
Câu 10: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập:
a. Bàn phím, chuột b. Chuột và màn hình
d. Máy in và chuột
c. Bàn phím và màn hình
Câu 11: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất:
a. Bàn phím, chuột b. Chuột và màn hình
c. Bàn phím và màn hình d. Máy in và màn hình
Câu 12: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài:
b. Ổ cứng d. Chuột
a. Ram c. Bàn phím
Phần II: Tự luận (4 điểm)
Câu 1: Phần mềm là gì?Câu 2: Hãy giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thựcGv:Dương văn Viên  Trang 27 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


Chương 3 HỆ ĐIỀU HÀNH
Tuần: 10
Bài 9. VÌ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH?
Tiết: 19, 20
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và trả lời được câu hỏi: Vì sao máy tính cần có hệ điều hành dựa trên
các ý tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong sách giáo khoa.
II. Phương pháp:
- Nêu ý tưởng từ các quan sát để học sinh hoạt động nhóm tìm hiểu và tìm ra đ ược vì
sao cần có hệ điều hành.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, giáo án màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh minh hoạ.
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: HS1: Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Khởi động phần mềm quan sát
trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời?
-HS1: Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Khởi động phần mềm mario và thực
hiện đăng kí người sử dụng?

3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
Hãy quan sát tranh ở quan 1. Các quan sát
sát 1 Quan sát 1:
- Hãy hoạt động nhóm và trả
lời các câu hỏi: Hệ thống này có nhiệm vụ
- Nếu không có đèn giao phân luồng cho các phương
thông và người điều khiển tiện, đóng vai trò điều khiển
thì điều gì xãy ra? hoạt động giao thông.
- Hệ thống đèn giao thông có
nhiệm vụ gì?
- GV: Kiểm tra các nhóm - Các nhóm hoạt động trả lời,
hoạt động, chỉnh sửa nội thảo luận giữa các nhóm với
nhau để đưa ra kết luận.
dung các nhóm trình bày.
- GV: Đưa ra nhận xét và
kết luận cuối cùng. Quan sát tranh ở Đại hội
* Quan sát tranh ở Đại hội liên đội trường:
liên đội trường:
- Người điều khiển có vai
- Giả sử không có người trò rất quan trọng trong việc
điều khiển thì điều gì sẽ xãy điều khiển mọi hoạt động
của Đại hội
ra?
- Em hãy cho biết vai trò của - Các nhóm hoạt động trả lời,


Gv:Dương văn Viên  Trang 28 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

người điều khiển? thảo luận giữa các nhóm với
- GV: Kiểm tra các nhóm nhau để đưa ra kết luận.
hoạt động, chỉnh sửa nội
dung các nhóm trình bày.
- GV: Đưa ra nhận xét và
kết luận cuối cùng. Quan sát 2:
* Quan sát 2:
- Không có thời khoá biểu - Các nhóm hoạt động trả lời, - Thời khoá biểu có vai trò
thì điều gì sẽ xãy ra? thảo luận giữa các nhóm với rất quan trọng trong việc
- Vậy thời khoá biểu có vai nhau để đưa ra kết luận. điều khiển các hoạt động
trò như thế nào? học tập trong nhà trường.
- GV: Kiểm tra các nhóm
hoạt động, chỉnh sửa nội
dung các nhóm trình bày.
- GV: Đưa ra nhận xét và
kết luận cuối cùng. - HS tổng hợp kết quả của - Nhận xét: Mọi hoạt động
- Từ hai quan sát trên em hãy nhóm và đưa ra kết luận trong cuộc sống muốn suôn
đưa ra nhận xét về vai trò sẽ cần có một chương trình
của các phương tiện điều điều khiển.
khiển - HS trả lời - Hệ điều hành tổ chức việc
- Vì sao máy tính cần có hệ quản lí, điều phối các bộ
điều hành phận của máy tính sao cho
-GV: nhận xét và đưa ra kết nó hoạt động nhịp nhàn và
luận chính xác
- Trong cuộc sống và trong
4- Cũng cố: xã hội không thể thiếu các
Câu hỏi và bài tập phương tiện điều khiển
1/ Hãy quan sát các hiện Ví dụ: Hoạt động thư viện
tượng trong xã hội và trong hay đợt tổng vệ sinh trường
cuộc sống xung quanh tương - HS phát biểu ý kiến, các lớp, một rạp hát…
tự hai quan sát đã nêu và đưa học sinh khác nhận xét - Vì Hệ thống này có nhiệm
ra nhận xét của mình vụ phân luồng cho các
2/ Vì sao cần có hệ thống phương tiện, đóng vai trò
đèn giao thông tại các ngã - HS trả lời điều khiển hoạt động giao
đường phố khi có đông thông.
người qua lại? - Vì Thời khoá biểu có vai
trò rất quan trọng trong việc
3/ Vì sao nhà trường lại rất điều khiển các hoạt động
cần có một thời khoá biểu - HS trả lời học tập trong nhà trường.
học tập cho tất cả các lớp?

5- Dặn dò: Xem lại nội dung đã học tìm thêm những ví dụ về vai trò điểu khiển trong
cuộc sống xung quanh. Xem trước nội dung còn lại của bài.
Gv:Dương văn Viên  Trang 29 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 30 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

Tuần: 11
Tiết: 21, 22
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được: Hệ điều hành là phần mềm máy tính được cài đặt đầu tiên trong
máy tính và được chạy đầu tiên khi khởi động máy tình.
- Học sinh biết được hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển hoạt động
máy tính và cung cấp môi trường giao tiếp giữa người và máy tính.
II. Phương pháp:
- Đặc vấn đề học sinh thảo luận nhóm. Học sinh quan sát và tìm ra đ ược nhi ệm v ụ
của hệ điều hành.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính (nếu có) hoặc hình ảnh minh hoạ.
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: HS1: Hệ điều hành có vai gì? Hãy kể tên một số thiết bị phần cứng.
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
1/ Hệ điều hành là gì? 1/ Hệ điều hành là gì?
Bạn vừa nhắc lại vai trò của - HS nhớ lại vai trò của hệ
hệ điều hành. Vậy hệ điều điều hành
hành là gì? Nó có phải là
một thiết bị lắp đặt trong
máy tính? Hình thù của nó ra
sao?
GV nhấn mạnh lại vai trò
của hệ điều hành. Cho học
sinh quan sát lại hình vai trò
của hệ điều hành.
- GV hệ điều hành không
phải là một thiết bị được - Hệ điều hành là một phần
lắp ráp trong máy tính. - HS trả lời. mềm máy tính
Vậy hệ điều hành là gì?
GV Hệ điều hành là một
chương trình máy tính.
GV giới thiệu về lịch sử
máy tính, hệ điều hành. 2/ Nhiệm vụ chính của hệ
2/ Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
điều hành - HS trả lời - Điều khiển phần cứng và
- Vai trò hay nhiệm vụ của tổ chức việc thực hiện phần


Gv:Dương văn Viên  Trang 31 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

hệ điều hành là làm gì? mềm
- GV HĐH điều khiển phần - HS tìm hiểu và tìm ra được - Cung cấp môi trường giao
cứng và tổ chức thực hiện kết luận hai nhiệm vụ chính tiếp giữa người và máy tính
các chương trình máy tính. của hệ điều hành
Vì sao hệ điều hành được
cài đặt và chạy đầu tiên
- HS nắm được mối liên hệ
trong máy tính
GV giải thích, nêu mối liên giữa HĐH với phần cứng,
hệ giữa HĐH, phần cứng và phần mềm
các chương trình ứng dụng - Hiểu được hai nhiệm vụ
- Có thể chia công việc hệ của hệ điều hành
điều hành làm 2 nhóm:
nhiệm vụ hệ thống và giao
diện người dùng.Vậy tổ
chức và quản lý thông tin
trên đĩa củng là nhiệm vụ - HS nghe và tham khảo thêm
thứ nhất được đề cập ở bài một số hệ điều hành.
sau.
Lưu ý: trong quá trình giản
dạy, giáo viên có thể kể
thêm một số hệ điều hành
máy tính khác hiện có trên
thế giới như: Linux hay
- HS trả lời
Unix
4- Củng cố:
Câu hỏi và bài tập
1/ Em hãy thử hình dung nếu - HS trả lời
máy tính không có hệ điều
hành thì điều gì sẽ xãy ra? - Tìm hiêu và ví dụ cụ thể
2/ Hệ điều hành là phần phần mềm nào
mềm hay phần cứng
3/ Hãy nêu sự khác nhau - HS trả lời
chính giữa hệ điều hành với
một phần mềm ứng dụng
4/ Hệ điều hành có những - HS trả lời
nhiệm vụ gì đối với máy
- Liệt kê một số tài nguyên
tính?
5/ Phần mềm nào được cài
đặt đầu tiên trong máy tính.
6/ Em hãy liệt kê các tài
nguyên của mày tính theo
hiểu biết của mình.


5- Dặn dò: Xem lại bài tập, tìm thêm một số ví dụ cho bài tập
Về nhà học bài và xem trước nội dung bài mới


Gv:Dương văn Viên  Trang 32 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 33 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 11 Bài 11. TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tiết: 21, 22
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính nh ư
tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn.
- Biết được vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên
máy tính.
- Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.
- Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
II. Phương pháp:
- Nêu vấn đề học sinh tìm hiểu từ những quan sát thực tế, thảo luận tìm ra khái niệm
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Màn hình và máy vi tính (nếu có) hoặc hình ảnh minh hoạ.
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:HS1: Em hãy cho biết Hệ điều hành là gì?
HS2: Em hãy cho biết nhiệm vụ chính của hệ điều hành?

3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Cho HS đọc hai đoạn - HS đọc hai đoạn đầu, cả 1.Tệp tin
đầu của bài lớp chú ý theo dõi -Tệp tin là đơn vị cơ bản để
HS: Đứng lên đọc hai đoạn lưu trữ thông tin trên thiết bị
đầu của SGK (trang 43,44) lưu trữ.
GV:Giải thích cho HS hiểu -Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ
tệp tin và thư mục cần phải chứa một vài ký tự hoặc có
thể rất lớn, chứa nội dung
có trong máy vi tính
GV:Tệp tin là đơn vị lưu trữ -HS tìm hiểu hình SGK và của cả một quyển sách dày.
cơ bản nhất được hệ điều nhận dạng tệp tin *Các tệp tin trên đĩa có thể
hành quản lí. là:
GV:Nhấn mạnh Tên các tệp -HS tìm hiểu hình SGK và +)Các tệp hình ảnh
tin trong cùng một thư mục nhận dạng tên tệp tin, kích +)Các tệp văn bản
phải khác nhau thước, kiểu tập tin, thời gian +)Các tệp âm thanh
GV trình bày cho học sinh cập nhật +)Các chương trình
thấy một số ví dụ tệp tin cụ -Các tệp tin được phân biệt
thể. với nhau bằng tên tệp. Tên
tệp gồm phần tên và phần
mở rộng (phần đuôi) được
đặt cách nhau bởi dấu chấm.
Phần mở rộng (không nhất
thiết phải có trong tên tệp)
thường được dùng để nhận


Gv:Dương văn Viên  Trang 34 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

biết kiểu của tệp tin.
2. Thư mục 2.Thư mục
GV:Cho HS đọc hai đoạn - HS đọc cả lớp chú ý nghe -Tương tự như cách sắp xếp
đầu của phần 2 nhỏ và tìm hiểu sách trong thư viện, hệ điều
HS:Đứng lên đọc cho cả lớp hành tổ chức các tệp trên đĩa
thành các thư mục. Mỗi thư
cùng nghe
GV:Giải thích cần phải có -HS tìm hiểu hình SGK và mục có thể chức các tệp
thư mục để quản lí, nêu nhận dạng tên thư mục, thời hoặc các thư mục con. Thư
cách tổ chức của thư mục. gian cập nhật mục được tổ chức phân cấp
GV:Nhấn mạnh Tên các thư - HS quan sát, đọc và tìm hiểu và các thư mục có thể lồng
mục con trong cùng một thư được các thư mục con trong nhau. Cách tổ chức này có
mục mẹ phải khác nhau. cùng thư mục mẹ phải khác tên gọi là tổ chức cây.
-Khi một thư mục chứa các
nhau
thư mục con bên trong, ta nói
thư mục ngoài là thư mục
mẹ (hay còn gọi là thư mục
gốc) thư mục bên trong là
thư mục con.
-GV:Nhấn mạnh Tên các *)tên các tệp tin trong một
tệp tin con trong cùng một thư mục phải khác nhau
thư mục mẹ phải củng phải *)Tên các thư mục con trong
cùng một thư mục mẹ phải
khác nhau khác nhau
khác nhau

4- Củng cố:Câu hỏi và Bài tập
1/ Trong các câu sau, những câu nào đúng?
a. Thư mục có thẻ chứa tệp tin
b. Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác
c. Thư mục có thể chức các thư mục con
d. Tệp tin luôn chứa các thư mục con
2/ Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
a. 1 b. 10
c. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dụng lượng lưu trữ.
Hãy chọn câu trả lời đúng
5- Dặn dò
- Xem lại nội dung bài củ, xem trước nội dung còn lại của bài.
Gv:Dương văn Viên  Trang 35 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tiết 2:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV:Cho HS đọc đoạn đầu - HS đọc cả lớp chú ý nghe 3.Đường dẫn
của phần 3 nhỏ và tìm hiểu -Đường dẫn là dãy tên các
GV:Giải thích nhờ có đường thư mục lồng nhau đặt cách
dẫn mà ta cập nhật một tệp nhau bởi dấu \, bắt đầu từ
tin hay một thư nào đó một một thư mục xuất phát nào
đó và kết thúc bằng một thư
cách nhanh chóng.
VD:Đường dẫn đến tệp Tin mục hoặc tệp để chỉ ra
Học 6.doc là: đường tới thư mục hoặc tệp
tương ứng.
C:\hoctap\Mon Tin\Tin hoc
6.doc
GV:Giới thiệu các thao tác
chính về tệp và thư mục cho
HS hiểu


4)Củng cố: 4.Các thao tác chính với tệp
GV:Cho HS nhắc lại phần HS:Nhắc lại như SGK và thư mục
đường dẫn -Xem thông tin về các tệp và
GV:Có mấy thao tác chính HS:Có 6 thao tác chính và kể thư mục
với tệp tin và thư mục? Kể tên -Tạo mới
tên các thao tác -Xóa
-Đổi tên
-Sao chép
-Di chuyển
Câu hỏi và bài tập
3/ Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô trong hình SGK
a/ Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt.
b/ Câu “Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt” là đúng hay sai?
c/ Thư mục mẹ cuae KHXH là thư mục nào?
d/ Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc, đúng hay sai?
4/ Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao
tác này?
5/ Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được
hay không?
5)Dặn dò:

-Về nhà xem lại nội dung bài học
-Làm lại các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK (trang 47)
-Học thuộc phần lý thuyết.
-Xem trước bài 12 HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Gv:Dương văn Viên  Trang 36 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 13 Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Tiết: 25
Ngày soạn:
Ngày dạy:

I. Mục tiêu:
- Nhận biết được và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của
hệ điều hành Windows.
- Biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình
nền (Desktop), thanh công việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng và
khái niệm của sổ (Window) trong hệ điều hành.
- Biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.
II. Phương pháp:
- Nêu vấn đề học sinh thảo luận nhóm, tìm hiểu và phát hiện những nút lệnh trong bài.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: GV:Tệp tin là gì? Các thao tác chính với tệp tin và thư mục là gì?
3- Bài mới:
Gv:Dương văn Viên  Trang 37 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 38 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 39 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 40 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 41 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 42 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 43 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 44 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 45 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 46 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 47 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 48 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 49 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 50 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 51 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 13 Ngày soạn: 08/11/2009
Tiết: 26 Ngày dạy: 13/11/2009

Bài thực hành 2
LÀM QUEN VỚI WINDOWS
I. Mục tiêu:
- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột;
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;
- Làm quen với bảng chọn Start.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn... trong môi
trường Windows XP.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặt vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút
lệnh và các biểu tượng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV:Giới thiệu Windows là 1.Màn hình làm việc chính
-HS chú ý nghe
hệ điều hành của hãng phần của Windows
mềm Microsoft. Phiên bảng a)Màn hình nền
đang sử dụng phổ biến hiện
nay trên thế giới là Windows b)Một vài biểu tượng chính
trên màn hình nền
XP.
GV:Cho học sinh quan sát - HS quan sát thảo luận nhóm -Biểu tượng My Computer
màn hình nền Windows chứa các thông tin có trong
GV:Giới thiệu 2 biểu tượng máy tính
chính My Computer và
-Biểu tượng Recyle Bin
Recyle Bin
GV:Cho HS quan sát cửa sổ - HS chú ý tìm hiểu My chứa các tệp và thư mục bị
của My Computer và chỉ ra: Computer xóa
+Các thư dữ liệu
+Ổ cứng
+Ổ mền c)Các biểu tượng chương
+Ổ CDROM.. trình
GV:Giới thiệu các biểu - HS quan sát và ghi nhớ biểu -Mario (phần mềm luyện gõ
tượng của chương trình tượng của từng chương trình phím)
GV:Giới thiệu nút Start và 2.Nút Start và bảng chọn
- HS xem hình
bảng chọn và cho HS xem Start

Gv:Dương văn Viên  Trang 52 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

-Khi nháy nút Start một bảng
hình.
GV:Giới thiệu và thực hiện - HS quan sát và làm theo chọn xuất hiện chứa mọi
mẫu cho học sinh ghi nhớ và lệnh cấn thiết để bắt đầu
sử dụng Windows
xem SGK
- Để chạy một chương trình
cụ thể em chỉ cần nháy
chuột ở biểu tượng tương
GV:Giới thiệu thanh công - HS quan sát và làm theo ứng.
việc và cho xem hình hướng dẫn 3.Thanh công việc
-Những chương trình đang -Thanh công việc thường
chạy sẽ hiện trên thanh công nằm ở đáy màn hình
việc -Khi chạy chương trình,
GV:Giới thiệu cửa sổ làm biểu tượng của nó xuất hiện
việc và cho xem hình trên thanh cộng việc.
-Cửa sổ làm việc ở đây 4.Cửa sổ làm việc
chính là cửa sổ Word -Nút thu nhỏ dùng để thu
-Chỉ ra thanh tiêu đề, thanh - HS thảo luận và phân biệt nhỏ cửa sổ thành biểu
bảng chọn, thanh công cụ, được các thanh.. tượng trên thanh công việc
thanh cuốn dọc, thanh cuốn -Nút phóng to dùng để phóng
to cửa sổ trên màn hình nền
ngang…
GV:Giới thiệu các nút ở phía -Nút đóng dùng để đóng cửa
trên bên trái cửa sổ. sổ và kết thúc chương trình
GV:Cho HS đọc và ghi phần hiện thời
chú ý vào tập * GHI NHỚ: SGK


V. Củng cố - Dặn dò:
GV:Cho HS xem lại màn hình nền Windows
GV:Muốn xem thông tin có trên máy tính ta chọn biểu tượng nào?
GV:Muốn xem các tệp tin và thư mục bị xóa ta chọn biểu tượng nào?
Câu hỏi và bài tập
1. Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?
a. Nằm trên thanh công việc
b. Nằm tại một góc của màn hình
c. Nằm trong cửa sổ My Computer
Hãy chọn câu trả lời đúng
2. Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu
chi tiết cách nhận biết.

* Dặn dò
-Về nhà học kỹ phần lý thuyết
-Làm bài tập 1, 2 SGK (trang 51)
-Xem trước bài thực hành 2 để tiết tới thực hành.
Gv:Dương văn Viên  Trang 53 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


Tuần: 14 Ngày soạn: 22/11/2009
Tiết: 27 Ngày dạy: 25/11/2009

Bài thực hành 2
LÀM QUEN VỚI WINDOWS
I. Mục tiêu:
- Củng cố các thao tác cơ bản với chuột;
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;
- Làm quen với bảng chọn Start.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn... trong môi
trường Windows XP.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặt vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút
lệnh và các biểu tượng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Biểu tượng My Computer chứa những gì? Biểu tượng Recycle chứa những gì?
3. Bài mới:

HĐ của Giáo viên HĐ của Học sinh Nội dung
Tiến hành thực hành: *. Nội dung
GV:Mở cầu giao điện cung - HS tiến hành mở máy, đăng a) Đăng nhập phiên làm
cấp điện cho tất cả các máy nhập hệ thống theo hướng việc
dẫn -Khởi động Windows: Dùng
tay nhấn nút Power.
-Chọn tên đăng nhập
GV:Hướng dẫn cho HS làm -Nhập mật khẩu
quen với bảng chọn Start -Gõ Enter
gồm có 4 khu vực chính b) Làm quen với bảng
chọn Start
GV:Giới thiệu khu vực 1 -Nháy chuột vào nút Start,
HS:Làm theo ở khu vực 1 bảng chọn Start hiện ra
*Khu vực 1: Cho phép mở
các thư mục chứa dữ liệu
GV:Giới thiệu khu vực 2 chính của người dùng như
HS:Làm theo ở khu vực 2 My Documents (tài liệu của
tôi) …
*Khu vực 2: All Program.


Gv:Dương văn Viên  Trang 54 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Nháy vào nút này sẽ hiện
rabảng chọn các chương
GV:Giới thiệu khu vực 3 trình đã cài đặt trong máy
HS:Làm theo ở khu vực 3 tính.
GV:Giới thiệu khu vực 4 *Khu vực 3: Các phần mềm
người dùng hay sử dụng
GV:Hướng dẫn cho HS sử HS:Làm theo ở khu vực 4 nhất trong thời gian gần đây.
dụng các thao tác với các *Khu vực 4: Các lệnh vào ra
biểu tượng như: Chọn, kích - HS thực hành nhóm theo Windows.
hoạt, di chuyển hướng dẫn c) Biểu tượng
-My Documents: Chúa tài
HS:Làm theo từng thao tác liệu của người dùng đăng
nhập
-My Computer: Chứa biểu
tượng các ổ đĩa
-Recycle: Chứa các tệp và
thư mục bị xóa
Một số thao tác với biểu
tượng:
*Chọn: Nháy chuột vào biểu
tượng
*Kích hoạt: Nháy đúp chuột
vào biểu tượng
*Di chuyển: Nháy chuột để
GV:Cho HS kích hoạt các chọn biểu tượng. Thực hiện
biểu tượng trên màn hình việc kéo thả để di chuyển
nền để nhận biết các thành HS:Kích hoạt rồi quan sát các biểu tượng tới vị trí mới.
phần chính của cửa sổ thành phần đã học d) Cửa sổ
GV:Cho HS tìm hiểu các nút -Nhận biết thành phần chính
thu nhỏ, phóng to hoặc đóng của cửa sổ như thanh tiêu
cửa sổ làm việc tương ứng. đề, thanh bảng chọn, thanh
GV:Hướng dẫn HS kết thúc công cụ, các thanh cuốn, các
phiên bản làm việc nút điều khiển.
HS:Thực hiện theo e) Kết thúc phiên bản làm
GV:Hướng dẫn HS cách việc
thoát khỏi hệ thống -Nháy chuột vào nút
HS:Thực hiện theo Start\Log Off
-Nháy nút Log Off
f) Ra khỏi hệ thống
-Nháy nút Start\Turn Off
Computer\Turn Off.

V. Củng cố - Dặn dò:
Về nhà xem lại nội dung thực hành và xem trước bài thực hành 3
Gv:Dương văn Viên  Trang 55 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 14 Ngày soạn: 22/11/2009
Tiết: 28 Ngày dạy: 27/11/2009

BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
- Giúp cho HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập
- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn giải một số bài tập, giúp học sinh ôn tập lại kiến thức của chương III
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:Em hãy cho biết cách khởi động Windows? Cách thoát khỏi Windows?
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
Giải bài tập: 1) Nút Start nằm ở đâu trên
GV:Đưa ra bài tập 1 cho màn hình nền:
HS làm theo nhóm
GV:Nhận xét từng đáp án và HS:Các nhóm lên bảng trình A)Nằm trên thanh công việc
khẳng định đáp án đúng là A bày đáp án của mình B)Nằm tại một góc của màn
GV:Đưa ra bài tập 2 cho HS làm theo nhóm hình
GV:Nhận xét từng đáp án và HS:Đại diện các nhóm lên C)Nằm trong cửa sổ My
khẳng định đáp án đúng là: trình bày đáp án của mình Computer
Mỗi cửa sổ đang mở sẽ Hãy chọn câu trả lời đúng.
được thể hiện bằng một nút
trên thanh công việc. 2) Có cách nào để biết rằng
GV:Đưa ra bài tập 3 cho hiện tại em đang mở bao
HS làm theo nhóm
GV:Nhận xét và đưa ra đáp HS:Đại diện các nhóm lên nhiêu cửa sổ trong
án đúng là: Khi khởi động trình bày đáp án của mình Windows? Hãy nêu chi tiết
Windows thì nhấn nút Power HS thảo luận theo nhóm cách nhận biết.
và khi thoát khỏi Windows
thì không được nhấn nút 3) Khi khởi động Windows
Power vì làm như vậy sẽ bị thì nhấn nút Power nhưng
lỗi chương trình lâu ngày sẽ đến khi thoát khỏi Windows
làm cho máy dễ bị hư thì cũng nhấn nút Power
- GV cho thêm một số bài phải không? Tại sao?
tập

V. Củng cố - Dặn dò:
- Nêu lại các thao tác chính với tệp tin và thư mục?
-Về nhà xem lại các bài tập đã giải, nắm lại lý thuy ết ở bài tr ước, xem tr ước bài th ực
hành 3Gv:Dương văn Viên  Trang 56 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 15 Ngày soạn: 29/11/2009
Tiết: 29 Ngày dạy: 02/12/2009
Bài thực hành 3
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. Mục tiêu:
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
- Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
- Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặc vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút
lệnh và các biểu tượng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy cho biết có mấy thao tác chính với tệp tin và thư mục? Kể tên các thao tác đó?
3- Bài mới:
HĐ của Giáo viên HĐ của Học sinh Nội dung
GV:Cho HS mở máy HS:Mở máy 1/ Sử dụng My Computer
GV:Cho HS nháy đúp biểu -Để xem những gì có trên
tượng My Computer máy tính, em có thể sử dụng
GV:Cho HS nháy nút Folders HS:Nháy đúp biểu tượng My My Computer hay Windows
trên thanh công cụ của cửa Computer Explorer. My Computer và
sổ để hiện thị cửa sổ My Windows Explorer hiện thị
Computer dưới dạng hai các biểu tượng của ổ đĩa,
ngăn, ngăn bên trái cho biết thư mục và tệp trên các ổ
cấu trúc các ổ đĩa và thư đĩa đó.
mục.
Cho HS nháy đúp ổ đĩa C HS: nháy đúp ổ đĩa C sau đó 2/ Xem nội dung đĩa
GV:Nếu máy tính có các ổ nội dung ổ đĩa C hiện ra Để xem nội dung đĩa:
-Nháy chuột vào ổ đĩa,
đĩa khác thì GV cho HS nháy
đúp vào các ổ đĩa khác để chẳng hạn ổ C: Trên màn
hình sẽ xuất hiện cửa sổ
xem.
với nội dung thư mục gốc
của ổ đĩa C, bao gồm các
GV:Cho HS mở thư mục để HS: Nháy chuột ở biểu tượng tệp và các thư mục con.
xem nội dung của một thư hoặc tên của thư mục ở ngăn 3/ Xem nội dung thư mục
mục bất kỳ bên trái hoặc nháy đúp chuột -Nháy chuột ở biểu tượng
tại biểu tượng hoặc tên của hoặc tên của thư mục ở
thư mục ở ngăn bên phải cử ngăn bên trái hoặc nháy đúp
sổ để xem nội dung thư mục. chuột tại biểu tượng hoặc
GV:Hướng dẫn cách hiển HS:Thực hiện các cách hiển tên của thư mục ở ngăn bên

Gv:Dương văn Viên  Trang 57 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

thị thư mục ở nút Views. thị phải cửa sổ để xem nội
dung thư mục.
-Nội dung thư mục có thể
được hiện thị dưới dạng
biểu tượng. Nháy nút Views
trên thanh công cụ và chọn
các dạng hiển thị khác nhau
để xem nội dung thư mục
GV:Cho HS quan sát ngăn HS:Thực hành theo hướng với các mức độ chi tiết khác
bên trái nếu thư nào có dấu dẫn nhau.
(+) thì có chứa thư mục con. -Nếu thư mục có chứa thư
GV:Hướng dẫn nút Back và con, bên cạnh biểu tượng
nút Up trên thanh công cụ. thư mục trong ngăn bên trái
có dấu cộng (+).
-Nháy nút Back trên thanh
công cụ để hiện thị lại nội
dung thư mục vừa xem
trước đó. Nháy nút Up để
xem thư mục mẹ của thư
mục đang được hiển thị nội
dung (thư mục hiện thời).IV. Củng cố:
GV:Sử dụng Mycomputer để xem nội dung ổ đĩa, tạo thư mục mới có tên là LOP 6A, đổi tên
thư mục LOP 6A thành thư mục TAP THE LOP 6A, xóa tên thu mục TAP THE LOP 6A em
vứ tạo.
Chú Ý: Đối với các thư mục và tệp tin có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện cùng một
thao tác với đối tượng này. Các em có thể sử dụng cách mà mình cho là thuện tiện nhất.

V. Dặn dò:
-Về nhà xem lại lý thuyết các bước thực hiện phần Xem, tạo, đổi tên, xóa thư mục.
-Xem trước nội bài thục hành số 4
Gv:Dương văn Viên  Trang 58 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 15 Ngày soạn: 29/11/2009
Tiết: 30 Ngày dạy: 04/12/2009


Bài thực hành 3
CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC
I. Mục tiêu:
- Làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP.
- Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.
- Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặc vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút
lệnh và các biểu tượng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs
3- Bài mới:
HĐ của Giáo viên HĐ của Học sinh Nội dung
4/ Tạo thư mục mới
GV:Hướng dẫn HS tạo thư B1:Mở cử sổ thư mục sẽ
mục mới và lưu ý tên của chứa thư mục mới
thư mục có thể dài 215 ký tự B2:Nháy nút phải tại vùng
kể cả dấu cách. Tuy nhiên HS:Thực hiện theo hướng trống trong cửa sổ, đưa con
tên thư mục không được dẫn trỏ xuống mục New trong
chứa các kí tự \ / : * ? “ < >. bảng chọn tắt để mở bảng
Tên thư mục không phân chọn con. Đưa trỏ chuột
biệt chữ hoa và chữ thường. xuống mục Folder rồi nháy
chuột.
B3:Trên màn hình xuất hiện
biểu tượng (New Folder)
B4:Gõ tên vào biểu tượng
thư mục đó
GV:Hướng dẫn HS cách đổi 5/ Đổi tên thư mục
B1:Nháy chuột vào tên thư
tên
Lưu Ý: Nếu chỉ cần sữa tên mục cấn đổi
thì ở bước 3 dùng phím các B2:Nháy chuột vào tên thư
mũi tên di chuyển và các HS:Thực hiện theo mục một lần nữa
phím xóa để sữa. B3:Gõ tên mới rồi nhấn
Enter hoặc nháy chuột tại
một vị trí khác.
GV:Hướng dẫn HS cách xóa

Gv:Dương văn Viên  Trang 59 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

thư mục. Khi thư bị xóa sẽ 6/ Xóa thư mục
đưa vào thùng rác, chỉ khi B1:Nháy chuột để chọn thư
mục cần xóa
nào xóa nó trong thùng rác thì
mới xóa thật sự. B2:Gõ phím Delete
4. Củng cố:
GV:Sử dụng Mycomputer để xem nội dung ổ đĩa, tạo thư mục mới có tên là LOP 6A, đổi tên
thư mục LOP 6A thành thư mục TAP THE LOP 6A, xóa tên thu mục TAP THE LOP 6A em
vứ tạo.
Chú Ý: Đối với các thư mục và tệp tin có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện cùng một
thao tác với đối tượng này. Các em có thể sử dụng cách mà mình cho là thuện tiện nhất.
5. Dặn dò:
-Về nhà xem lại lý thuyết các bước thực hiện phần Xem, tạo, đổi tên, xóa thư mục.
- Xem trước nội bài thục hành số 4
6. Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  

Tuần: 16 Ngày soạn: 06/12/2009
Tiết: 31 Ngày dạy: 09/12/2009

Bài thực hành 4
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
I. Mục tiêu:
- Biết đổi tên và xoá tệp tin.
- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặc vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút
lệnh và các biểu tượng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Tiến trình bài thực hành :
1. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2. KTBC: Kiểm tra trong khi thực hành
3. Bài mới:

Gv:Dương văn Viên  Trang 60 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


HĐ của Giáo viên HĐ của Học sinh Nội dung
* Tiến hành thực hành: 1. Khởi động My
Cho HS mở My Computer GV:Cho HS mở ổ D Computer
GV:Hướng dẫn cách đổi tên HS:Thực hiện theo hướng B1:Nháy đúp chuột biểu
tệp tương tự như đổi tên dẫn của GV tượng My Computer
thư mục B2:Mở thư mục có chứa ít
nhất 1 tệp tin.
2. Đổi tên tệp tin, xóa tên
GV:Chú ý không nên đổi HS:Quan sát và làm theo GV tệp tin
phần mở rộng của tên tệp a) Đổi tên tệp tin:
B1:Nháy chuột vào tên của
tin.
tệp
B2:Nháy chuột vào tên của
HS:Quan sát và làm theo
tệp một lần nữa
B3:Gõ tên mới rồi nhấn
Enter.
b) Xóa tên tệp tin:
GV:Hướng dẫn HS cách xóa B1:Nháy chuột để chọn tệp
tên tệp tin HS:Làm theo hướng dẫn của tin cần xóa
GV B2:Gõ phím Delete.

HS:Quan sát và làm theo GV4. Củng cố:
- Kiểm tra các thao tác thực hành của một số nhóm..
5. Dặn dò:

* GV:Về nhà học thuộc các thao tác tiết sau tiếp tục thực hành.

6. Rút kinh nghiệm

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

Tuần: 16 Ngày soạn: 06/12/2009


Gv:Dương văn Viên  Trang 61 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tiết: 32 Ngày dạy: 11/12/2009

Bài thực hành 4 (tt)
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN
I. Mục tiêu:
- Biết đổi tên và xoá tệp tin.
- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển tệp tin
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn thực hành. Đặc vấn đề học sinh thực hành nhóm, thử sai để tìm ra các nút
lệnh và các biểu tượng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Tiến trình bài thực hành :
1. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2. KTBC: Kiểm tra trong khi thực hành
3. Bài mới:

HĐ của Giáo viên HĐ của Học sinh Nội dung
3. Sao chép tệp tin vào thư
GV:Hướng dẫn HS cách sao GV:Cho HS mở ổ D mục khác
chép tệp tin. HS:Thực hiện theo hướng B1:Chọn tệp tin cần sao
dẫn của GV chép
B2:Chọn Menu Edit, chọn
mục Copy
B3:Chuyển đến thư mục sẽ
chứa tệp tin mới
B4:Chọn Menu Edit, chọn
GV:Hướng dẫn HS cách di HS:Quan sát và làm theo GV mục Paste.
chuyển tệp tin. 4. Di chuyển tệp tin sang
GV:Lưu ý là khi sao chép thì thư mục khác
tệp tin gốc vẫn còn, còn di B1:Chọn tệp tin cần di
chuyển là đã dời tệp tin gốc HS:Quan sát và làm theo chuyển
đi chỗ khác B2:Chọn Menu Edit, chọn
GV:Cũng giống như với tệp mục Cut
tin, bằng các thao tác nói trên B3:Chuyển đến thư mục sẽ
em cũng có thể sao chép và chứa tệp tin mới
di chuyển các thư mục. B4:Chọn Menu Edit, chọn
mục Paste.
GV:Hướng dẫn cách mở tệp HS:Làm theo hướng dẫn của
tin là đúp click chuột vào tệp GV 5. Xem nội dung tệp và
chạy chương trình
tin đó.
HS:Mở một số tệp tin xem . HS:Quan sát và làm theo GV -Để xem nội dung của các

Gv:Dương văn Viên  Trang 62 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

tệp văn bản, đồ họa, … em
cần nháy đúp chuột vào tên
hay biểu tượng của tệp tin.
Chương trình thích hợp sẽ
được khởi độngvà mở tệp
tin đó trong một cửa sổ
riêng.
4. Củng cố:
- Kiểm tra các thao tác thực hành của một số nhóm..
5. Dặn dò:

GV: Về nhà học thuộc các thao tác chuẩn bị ôn tập để kiểm tra một tiết phần thực
hành.

6. Rút kinh nghiệm

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
  
Gv:Dương văn Viên  Trang 63 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 17 Ngày soạn: 13/12/2009
Tiết: 33 Ngày dạy: 16/12/2009


KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNH
I. Môc tiªu.
- Củng cố các khái niệm, thao tác đã học.
- Đánh giá lại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
- Gv dựa vào kết quả để uốn nắn Hs rèn luyện các thao tác, mạnh dạn xử lí trên máy
II. CHUẨN BỊ.
- Phòng máy, đề kiểm tra photo sẵn.
III. TiÕn tr×nh KIỂM TRA.
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra sĩ số học sinh
3. Thực hành kiểm tra
1) Nội dung
HĐ của GV HĐ của HS
- Đọc nội quy tiết thực hành -HS ghi nhớ nội quy
- Gọi tên HS -HS khởi động máy tính
- Yêu cầu Hs khởi động máy tính
- Giới thiệu nội dung kiểm tra - HS nắm nội dung bài kiểm tra
1. Tạo cây thư mạc sau:
2. Đổi tên VAN thành VAN HOC
3. Sao chép TOAN sang KHXH
5. Di chuyển VAN sang KHTN
6. Xóa KHXH
2) Kiểm tra
HĐ GV HĐ HS
- GV gọi HS kiểm tra theo nhóm - HS ngồi theo vị trí GV phân công
- GV theo dõi, đánh giá và cho điểm HS - HS làm bài trong 15 phút

- GV gọi nhóm khác và yêu cầu kiểm tra - HS nhóm khác làm tương tự
tương tự
3) Kết thúc
HĐ GV HĐ HS
* GV kiểm tra và thu dọn phòng máy - HS thu dọn bàn ghê
- Vệ sinh phòng máy
4. Hướng dẫn về nhà
- Tiếp tục thực hành thêm nhiều
- Ôn lại các bài đã học, tiết sau ôn tập
Tuần: 17 Ngày soạn: 13/12/2009

Gv:Dương văn Viên  Trang 64 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tiết: 34 Ngày dạy: 18/12/2009


Ôn tập
I. Môc tiªu:
 KiÕn thøc: HÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· häc.
 Kü n¨ng: HiÓu:
- Th«ng tin vµ biÓu diÔn th«ng tin.
- Em cã thÓ lµm ®îc g× nhê m¸y tÝnh ®iÖn tö.
- M¸y tÝnh vµ phÇn mÒm m¸y tÝnh.
- LuyÖn tËp chuét.
- Häc gâ 10 ngãn.
- Sö dông phÇn mÒm Mario ®Ó luyÖn gâ phÝm.
- Quan s¸t Tr¸i §Êt vµ c¸c v× sao trong HÖ MÆt Trêi.
 Th¸i ®é: RÌn luyÖn t duy s¸ng t¹o, gióp c¸c em cã sù say mª yªu thÝch m«n
Tin häc
II. Chuẩn bị:
• Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.
• Häc sinh: SGK, vở ghi.
III. Phương pháp:
 LÊy häc sinh lµm trung t©m
 ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p gîi më
 Mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c
IV. TiÕn tr×nh giê d¹y:
1. Ổn định lớp:
2. KiÓm tra sự chuẩn bị của Hs:
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ Ghi b¶ng
trß
* Ho¹t ®éng 1: A. Bµi 1: Th«ng tin vµ tin häc.
- HS chÐp c©u hái ho¹t 1. Nªu kh¸i niÖm th«ng tin.
®éng theo 4 nhãm tr¶ lêi Em h·y nªu mét sè vÝ dô minh ho¹ ho¹t ho¹t
néi dung c©u hái. ®éng th«ng tin cña con ngêi.
-GV gäi bÊt kú häc sinh 2. H·y t×m thªm mét sè vÝ dô vÒ nh÷ng c«ng
cña mét nhãm tr¶ lêi néi cô vµ ph¬ng tiÖn gióp con ngêi vît qua h¹n
dung c©u hái. chÕ cña c¸c gi¸c quan vµ bé n·o.
-GV nhËn xÐt kÕt luËn. B. Bµi 2: Th«ng tin vµ biÓu diÔn th«ng
tin.
1. Nªu c¸c d¹ng th«ng tin c¬ b¶n.
2. Theo em t¹i sao th«ng tin trong m¸y tÝnh ® -
îc biÓu diÔn thµnh d·y bÝt.
C. Bµi 3. Em cã thÓ lµm ®îc g× nhê m¸y
tÝnh ®iÖn tö.

Gv:Dương văn Viên  Trang 65 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

1. H·y nªu mét sè kh¶ n¨ng cña m¸y tÝnh.
2. Cã thÓ dïng m¸y tÝnh ®iÖn tö vµo nh÷ng
viÖc g×.
3. §©u lµ h¹n chÕ lín nhÊt cña m¸y tÝnh hiÖn
nay.
D. Bµi 4: M¸y tÝnh vµ phÇn mÒm m¸y
tÝnh.
1. CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö gåm
nh÷ng bé phËn nµo.
2. T¹i sao CPU l¹i cã thÓ coi nh bé n·o cña m¸y
tÝnh.
3. H·y tãm t¾t chøc n¨ng vµ ph©n lo¹i bé nhí
m¸y tÝnh.
4. H·y kÓ tªn mét vµi thiÕt bÞ vµo/ra cña m¸y
tÝnh mµ em biÕt.
5. Em hiÓu thÕ nµo lµ phÇn mÒm hÖ thèng
vµ phÇn mÒm øng dông. H·y kÓ tªn mét vµi
phÇn mÒm mµ em biÕt.
E. Bµi 5: LuyÖn tËp chuét.
1. H·y nªu c¸c thao t¸c chÝnh x¸c víi chuét.
2. Nªu c¸c bíc luyÖn tËp sö dông chuét víi
phÇn mÒm Muose Skills.
F. Bµi 6: Häc gâ 10 ngãn.
1. Bµn phÝm m¸y tÝnh cã bao nhiªu hµng
phÝm chÝnh.
2. H·y nªu Ých lîi cña viÖc gâ bµn phÝm b»ng
mêi ngãn.
3. H·y nªu t thÕ ngåi khi lµm viÖc víi m¸y tÝnh.
G. Bµi 7: Sö dông phÇn mÒm Mario ®Ó
luyÖn gâ phÝm.
1. §Ó luyÖn tËp ®îc víi phÇn mÒm Mario em
ph¶i lµm nh÷ng g×.
2. Nªu bíc tho¸t khái phÇn mÒm.
H. Bµi 8: Quan s¸t Tr¸i §Êt vµ c¸c v× sao
trong HÖ MÆt Trêi.
1. §Ó luyÖn tËp ®îc víi phÇn mÒm Solar
System 3D em ph¶i lµm nh÷ng g×.
2. Nªu bíc tho¸t khái phÇn mÒm.

4. Cñng cè
Häc sinh th¶o luËn l¹i néi dung võa häc:
- KiÓm tra c¸c c©u tr¶ lêi cña c¸c nhãm.
- GV híng dÉn ®Ó häc sinh lµm hoµn thiÖn.

Gv:Dương văn Viên  Trang 66 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

5. Híng dÉn vÒ nhµ
- Häc thuéc bµi
- Thùc hµnh néi dung võa häc trªn m¸y.
- ChuÈn bÞ tiÕt sau.


HỌC KÌ II
Tuần: 20 Ngày soạn: 03\01\2010
Tiết: 37 Ngày dạy: 06\01\2010
Chương 4:
SOẠN THẢO VĂN BẢN
LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài 13:
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word
(từ nay về sau sẽ gọi ngắn gọn là Word) là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được
biểu tượng của Word và biết thực hiện thao tác khởi động Word.
- Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word: thanh
bảng chọn, các nút lệnh trên thanh công cụ,…
- Hiểu được vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh, sự tương đ ương về tác dụng
của các nút lệnh trên thanh công cụ và lệnh tương ứng trong bảng chọn, biết mở bảng chọn,
chọn các lệnh trong bảng chọn và cách sử dụng các lệnh trên thanh công cụ.
- Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên máy tính, lưu văn bản và
kết thúc phiên làm việc với Word.
II. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh minh
hoạ.
- Học sinh: sách, vở ghi.
IV. Tiến trình lên lớp:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- Kiểm tra bài cũ:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
1) Giới thiệu chương 4:
GV: Nội dung của chương HS chú ý nghe tóm tắt
này nhằm cung cấp cho các chương
em một số kiến thức mở
đầu về soạn thảo văn bản
trên máy tính thông qua phần
mềm soạn thảo Microsoft
Word.
2) Vào bài mới: 1. Văn bản và phần mềm
GV: Giới thiệu cho HS thế - HS nhớ lại về văn bản và so soạn thảo văn bản


Gv:Dương văn Viên  Trang 67 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

nào là văn bản, có 2 cách sánh với cách soạn văn bản
soạn thảo văn bản trên máy tính.
GV: Giới thiệu phần mềm - Microsoft Word (Wort) là
phần mềm soạn thảo văn
Microsoft Word
bản, do hãng Microsoft phát
hành.

GV: Giới thiệu cho HS biết - HS chú ý và nhận biết được 2. Khởi động Word
2 cách mở Word cách nào nhanh nhất C1: Nháy nút Start  All
Program  Microsoft Word.
C2: Đúp click biểu tượng
trên màn hình nền.
3. Có gì trên cửa sổ Word.
Gv: Giới thiệu cho Hs biết
các thành phần chính trên
cửa sổ của Word: - Thanh tiêu đề
- Thanh bảng chọn
- Thanh công cụ
- Con trỏ soạn thảo
- Vùng soạn thảo
………………….
GV: Giới thiệu cho HS biết a) Thanh bảng chọn:
thanh bảng chọn - Trên thanh bảng chọn nó
VD: Chọn File\ New để mở chứa các nhóm lệnh của tất
một cửa sổ mới với văn bản cả các lệnh.
trống. - Để thực hiện một lệnh nào
đó ta nháy chuột vào nhóm
lệnh chứa lệnh đó.
GV:Giới thiệu thanh công HS: Điều cho kết quả giống b) Thanh công cụ:
cụ nhau. - Thanh công cụ chứa các
VD: Nháy nút lệnh New để nút lệnh. Mỗi nút lệnh điều
mở một cửa sổ mới với văn có tên để phân biệt.
bản trống.
GV: Em hãy cho biết khi sử
dụng lệnh File\ New và nháy
nút lệnh New thì cho ra kết
qua như thế nào?


4 - Củng cố:
GV: Cho HS ôn lại các bước khởi động Word
5 - Dặn dò:
GV:Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK
-Về nhà làm các bài tập 1,2,3 SGK trang 67 và 68.
- Chuẩn bị bài tiết sau học tiếpGv:Dương văn Viên  Trang 68 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Tuần: 20 Ngày soạn: 03\01\2010
Tiết: 38 Ngày dạy: 08\01\2010

Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN (TT)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản, biết Microsoft Word
(từ nay về sau sẽ gọi ngắn gọn là Word) là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được
biểu tượng của Word và biết thực hiện thao tác khởi động Word.
- Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word: thanh
bảng chọn, các nút lệnh trên thanh công cụ,…
- Hiểu được vai trò của các bảng chọn và các nút lệnh, sự tương đ ương về tác dụng
của các nút lệnh trên thanh công cụ và lệnh tương ứng trong bảng chọn, biết mở bảng chọn,
chọn các lệnh trong bảng chọn và cách sử dụng các lệnh trên thanh công cụ.
- Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên máy tính, lưu văn bản và
kết thúc phiên làm việc với Word.
II. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có) hoặc hình ảnh minh
hoạ.
- Học sinh: sách, vở ghi.
IV. Tiến trình lên lớp:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- Kiểm tra bài cũ:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV:Hướng dẫn HS cách mở 4. Mở văn bản
tệp tin có trên máy tính HS chú ý nghe tóm tắt - Để mở tệp văn bản đã có
Chú ý: Tên các tệp văn bản chương trên máy tính ta thực hiện
trong Word có phần mở như sau:
rộng là .doc Chọn File Open
+) Loock in: Chọn ổ đĩa D
GV: Hướng dẫn HS cách +) Chọn tệp tin cần mở
lưu tệp tin vào máy tính +) Click nút Open
Chú ý: Nếu tệp văn bản đã 5. Lưu văn bản
lưu ít nhất một lần thì các - Để lưu tệp văn bản có thể
lần sau không có đặt tên chỉ dùng lại sau này ta thực hiện

Gv:Dương văn Viên  Trang 69 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

cần click vào biểu tượng cái - HS chú ý và nhận biết như sau:
đĩa. Chọn File Save
+) Loock in: Chọn ổ đĩa D
+) File name: gõ tên vào
GV: Nháy nút Close (x) ở +) Click nút Save
trên để kết thúc việc soạn 6. Kết thúc
thảo HS: Điều cho kết quả giống C1: Chọn File Exit
GV: Nháy nút Close (x) ở nhau. C2: Nháy nút close (x) phía
dưới để đóng văn bản. trên.


4 - Củng cố:
GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ
5 - Dặn dò:
GV:Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK
- Về nhà làm các bài tập 4,5,6 SGK trang 67 và 68.
- Chuẩn bị trước bài: Soạn thảo văn bản đơn giản

====================================================================

Tuần: 21 Ngày soạn: 10\01\2010
Tiết: 39 Ngày dạy: 13\01\2010
SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN
Bài 14:
I. Mục tiêu:
Sau bài này, học sinh cần:
- Biết được các thành phần cơ bản của một văn bản.
- Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển con tr ỏ
soạn thảo.
- Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.
- Biết cách gõ văn bản tiếng Việt.
II. Phương pháp:
- Đàm thoại, gợi mở.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:Em hãy nêu cách khởi động phần mềm Word?
Em hãy nêu cách mở tệp tin có sẵn trên máy vi tính?
3- Bài mới
Gv:Dương văn Viên  Trang 70 
Học sinh Nội dung
Giáo viên
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
GV:Giới thiệu cho HS biết các thành phần - HS nhớ lại cấu 1. Các thành phần của
cơ bản của văn bản. trúc văn bản văn bản:
a) Kí tự: .
GV: Nếu muốn chèn kí tự hay một đối b) Dòng:
tượng vào văn bản, ta di chuyển con trỏ soạn c) Đoạn:
thảo tới vị trí cần chèn bằng cách nháy chuột d) Trang:
vào vị trì đó. 2. Con trỏ soạn thảo
- Chú ý: Cần phân biệt con trỏ soạn thảo với - Con trỏ soạn thảo là
con trỏ chuột. một vạch đứng nhấp
- Ta có thể sử dụng phím Home, End, … trên nháy trên màn hình. Nó
bàn phím để di chuyển con trỏ soạn thảo. cho biết vị trí xuất hiện
GV:Giới thiệu 4 qui tắc cơ bản gõ văn bản của kí tự được gõ vào.
GV:Phát phiếu học tập cho HS làm theo - HS làm Nếu muốn chèn kí tự
nhóm? hay một đối tượng vào
Nội dung ĐS văn bản, ta di chuyển
Trời nắng , ánh mặt trời rực con trỏ soạn thảo tới vị
rỡ. trí cần chèn bằng cách
Trời nắng ,ánh mặt trời rực rỡ. nháy chuột vào vị trì đó.
Trời nắng,ánh mặt trời rực rỡ. 3. Quy tắc gõ văn bản
Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ. trong Word
HS: Từng nhóm làm và nộp lên - Các dấu ngắt câu (dấu
GV: Nhận xét và đưa ra đáp án đúng. chấm, dấu phẩy, dấu hai
GV: Phát phiếu học tập cho HS làm theo chấm, dấu chấm phẩy,
nhóm? dấu chấm than, dấu
Nội dung ĐS chấm hỏi) phải được
Nước Việt Nam (thủ đô là Hà đặt sát vào từ đứng
Nội) trước nó, tiếp theo là
Nước Việt Nam( thủ đô là Hà khoảng trắng nếu còn
Nội) nội dung.
Nước Việt Nam(thủ đô là Hà Nội) - Các dấu mở ngoặc và
HS: Từng nhóm làm và nộp lên các dấu nháy phải được
GV: Nhận xét và đưa ra đáp án đúng. đặt sát vào bên trái kí tự
đầu tiên của từ tiếp
GV: Nói đến chữ việt chúng ta quy ước đó theo. Các dấu đóng
chữ quốc ngữ. Muốn soạn thảo được văn ngoặc và các dấu nháy
bản chữ việt chúng ta phải có thêm các công phải được đặt sát vào
cụ có thể: bên phải kí tự cuối cùng
- Gõ được chữ việt vào máy tính bằng bàn của từ ngay trước đó.
phím. - Giữa các từ chỉ dùng
- Xem được chữ việt một kí tự trống.
- In được chữ việt - Em nhấn phím Enter để
GV: Chú ý để gõ chữ việt cần phải chọn kết thúc một đoạn văn
tính năng của chương trình gõ. Ngoài ra để - HS chú ý và chọn bản chuyển sang đoạn
hiển thị và in chữ việt còn cần chọn đúng một trong hai kiểu mới.
phông chữ phù hợp với chương trình gõ. 4. Gõ văn bản chữ việt

4. Gõ văn bản chữ việt
a) Kiểu VNI:
1  Sắc o6 ô, a6 â,e6ê
2  Huyền o7 ơ,u7ư
3  :Hỏiơng văn Viên
Gv Dư a8ă  Trang 71 
4  Ngã d9d9
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
4- Củng cố:
GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ và sau đó chép vào tập. GV: Đọc bài
HS: Đọc ghi nhớ và chép vào tập đọc thêm để
5- Dặn dò: biết thêm về
GV: Về nhà học thuộc quy tắc gõ văn bản trong Word, hai kiểu gõ chữ việt máy tính.
GV: Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 74 và 75.
Tuần: 21 Ngày soạn: 10\01\2010
Tiết: 40 Ngày dạy: 15\01\2010
Bài thực hành 5
VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM

I. Mục tiêu:
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn. một số nút lệnh.
- Làm quen với vị trí các phím trên bàn phím và gõ chữ Việt bằng một trong hai cách gõ
Telex hay Vni
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.
II. Phương pháp:
- Tích cực.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:Em hãy cho biết qui tắc gõ văn bản trong word?
- Em hãy cho biết 2 kiểu gõ chữ việt?
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
1. Khởi động và tìm hiểu
các thành phần trên màn
GV:Cho HS khởi động Word HS:Tiến hành khởi động hình của Word.
GV:Giới thiệu các bảng Word
chọn trên thanh bảng chọn. HS:Quan sát xem GV làm và
Mở một vài bảng chọn làm theo như mở bảng chọn
GV:Giới thiệu các thanh File.
công cụ. Tìm hiểu các nút HS:Mở một số nút lệnh
lệnh trên các thanh công cụ
HS:Chọn File\New để mở
đó.
GV:Cho HS tìm hiểu một số văn bản mới
chức năng trong bảng chọn HS:Chọn File\Save để lưu 2. Thực hiện một số thao

Gv:Dương văn Viên  Trang 72 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

tệp văn bản tác trên cửa sổ của Word.
File.
GV:Cho HS nháy nút lệnh HS:Làm theo hướng dẫn của
Open để thấy cách sử dụng GV
các lệnh trong bảng chọn
cũng giống như sử dụng các HS:Gõ đoạn văn bản vào.
nút lệnh.
HS:Chọn File\Save
GV:Cho HS di chuyển con +)Loock in: Chọn ổ đĩa D
trỏ soạn thảo bằng cách +)File name: gõ tên “Bien
nháy chuột hoặc dùng mũi dep”
tên 4 chiều. +)Click nút Save
GV:Cho HS sử dụng thanh HS:Làm theo hướng dẫn
cuốn để xem nội dung văn
bản
GV:Hướng dẫn cách thể
hiện văn ở các dạng khác HS:Kéo thanh cuốn lên xuống
để xem
nhau
GV:Hướng dẫn thu nhỏ
phóng to cửa sổ HS:Chọn View\Normal,
View\Print Layout,
GV:Cho HS đóng cửa sổ View\Outline
HS:Chọn các nút lệnh thu
nhỏ phóng to như:
HS: Nháy nút lệnh Close(x)


4. Củng cố:
GV: Nhắc lại các thao như mở Word, mở tệp tin mới, lưu tệp tin, mở tệp tin có trên máy tính,
thoát khỏi Word và làm lại một lần nữa cho HS xem.

5. Dặn dò:
GV: Về học lại cho thật là kỹ phần lý thuyết, em nào có điều kiện thì nên thực hành trên máy
thường xuyên.
- Chuẩn bị tiết sau thực hành tiếp
Tuần: 22 Ngày soạn: 17\01\2010
Tiết: 41 Ngày dạy: 20\01\2010
Bài thực hành 5

Gv:Dương văn Viên  Trang 73 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM (TT)
I. Mục tiêu:
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn. một số nút lệnh.
- Làm quen với vị trí các phím trên bàn phím và gõ chữ Việt bằng một trong hai cách gõ
Telex hay Vni
- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.
II. Phương pháp:
- Tích cực.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
1. Khởi động Word.

GV:Cho HS khởi động Word HS:Tiến hành khởi động
Word

2. Soạn thảo văn bản đơn
GV:Cho HS gõ đoạn văn HS:Làm theo hướng dẫn của giản.
Biển Đẹp trang 77 SGK. GV
Lưu ý HS nếu gõ sai không
cần sửa HS:Gõ đoạn văn bản vào.
GV:Cho HS lưu văn bản với
HS:Chọn File\Save
tên Bien dep
+)Loock in: Chọn ổ đĩa D
GV:Cho HS di chuyển con +)File name: gõ tên “Bien 3. Tìm hiểu cách di chuyển
trỏ soạn thảo bằng cách dep” con trỏ soạn thảo
nháy chuột hoặc dùng mũi +)Click nút Save
tên 4 chiều. HS:Làm theo hướng dẫn
GV:Cho HS sử dụng thanh
cuốn để xem nội dung văn
bản
GV:Hướng dẫn cách thể HS:Kéo thanh cuốn lên xuống
hiện văn ở các dạng khác để xem
nhau
GV:Hướng dẫn thu nhỏ HS:Chọn View\Normal,
phóng to cửa sổ View\Print Layout,
View\Outline
GV:Cho HS đóng cửa sổ HS:Chọn các nút lệnh thu
nhỏ phóng to như:
HS: Nháy nút lệnh Close(x)

Gv:Dương văn Viên  Trang 74 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 64. Củng cố:
GV: Nhắc lại các thao như mở Word, mở tệp tin mới, lưu tệp tin, mở tệp tin có trên máy tính,
thoát khỏi Word và làm lại một lần nữa cho HS xem.

5. Dặn dò:
GV: Về học lại cho thật là kỹ phần lý thuyết, em nào có điều kiện thì nên thục hành trên máy
thường xuyên
- Chuẩn bị bài15: Chỉnh sửa văn bản


====================================================================

Tuần: 22 Ngày soạn: 17\01\2010
Tiết: 42 Ngày dạy: 22\01\2010
CHỈNH SỬA VĂN BẢN
Bài 15:

I. Mục tiêu:
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá sao chép và di chuy ển các phần văn
bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, gợi mở.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
1. Xóa và chèn thêm văn
GV: Giới thiệu 2 phím xóa là bản
HS xem và ghi nhớ
Backspase và Delete. - Phím Backspase () dùng
GV: Để xóa những phần văn để xóa kí tự ngay trước con
bản lớn hơn, nếu sử dụng trỏ soạn thảo.
phím Backspase và phím - Phím Delete dùng để xóa kí
Delete thì mất thời gian. Khi tự ngay sau con trỏ soạn
đó ta bôi đen phần văn bản thảo.
cần xóa và nhấn phím - Muốn chèn thêm văn bản
Backspase hoặc phím Delete. vào một vị trí, ta di chuyển
GV: Chú ý hãy suy nghĩ cận con trỏ soạn thảo tới vị trí
thận trước khi xóa nội dung đó và gõ thêm nội dung vào.
văn bản.


Gv:Dương văn Viên  Trang 75 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

GV: Về nguyên tắc khi 2. Chọn phần văn bản
muốn thực hiện một thao tác - HS chú ý cách chọn phần - Để chọn phần văn bản ta
đến một phần văn bản hay văn bản để thực hiện theo thực hiện:
đối tượng nào đó, trước hết +) Nháy chuột tại vị trí bắt
cần chọn phần văn bản hay đầu
đối tượng đó (còn gọi là +) Kéo thả chuột đến cuối
đánh dấu). phần văn bản cần chọn.
GV: Nếu thực hiện một thao
tác mà kết quả không được
như ý muốn: Em có thể khôi
phục trạng thái của văn bản
trước khi thực hiện thao tác
đó bằng cách nháy nút lệnh
Undo.


4. Dặn dò:
GV:Hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập 1, 2, 3 SGK trang 81
GV:Về nhà nhớ học thuộc bài và làm bài đầy đủ chuẩn bị tiết sau thực hành.


====================================================================


Tuần: 23 Ngày soạn: 24\01\2010
Tiết: 43 Ngày dạy: 27\01\2010
CHỈNH SỬA VĂN BẢN (TT)
Bài 15:

I. Mục tiêu:
- Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá sao chép và di chuy ển các phần văn
bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, gợi mở.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
- Nêu công dụng của 2 phím Backspace và phím Delete? Cho biết 2 phím này khác nhau
ở điểm nào?
- Trình bày các bước để chọn phần văn bản?
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên


Gv:Dương văn Viên  Trang 76 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


GV: Sao chép phần văn bản 3. Sao chép
là giữ nguyên phần văn bản - Để sao chép một phần văn
đó ở vị trí gốc, đồng thời sao bản đã có vào một vị trí
nội dung đó vào vị trí khác. khác, ta thực hiện:
GV: Hướng dẫn cách thực +) Chọn phần văn bản muốn
hiện - HS chú ý cách chọn phần sao chép và nháy nút Copy.
GV: Lưu ý các em có thể văn bản để thực hiện theo +) Đưa con trỏ soạn thảo tới
nháy nút Copy một lần và vị trí cần sao chép và nháy
nháy nút Paste nhiếu lần để nút Paste.
sao chép cùng nội dung vào
nhiều vị trí khác nhau.
GV: Em có thể di chuyển 4. Di chuyển
một phần văn bản từ vị trí - Để di chuyển một phần
này sang vị trí khác bằng văn bản đã có vào một vị trí
cách: sao chép rồi xóa phần khác, ta thực hiện:
văn bản ở gốc. +) Chọn phần văn bản muốn
GV: Em cũng có thể thực di chuyển và nháy nút Cut.
hiện việc di chuyển bằng +) Đưa con trỏ soạn thảo tới
cách chọn lệnh Cut. vị trí mới và nháy nút Paste.

- HS chú ý để thực hiện sao
GV: Thao tác sao chép và chép và di chuyển
thao tác di chuyển khác nhau
ở bước nào?
HS: Thao tác sao chép và
thao tác di chuyển khác nhau
ở bước 1. sao chép thì chọn
lệnh Copy còn di thì chọn
lệnh Cut.

HS: Một HS đứng lên đọc
HS:Tất cả ghi vào

4. Củng cố:
GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ rồi ghi vào tập

5. Dặn dò:
GV:Hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập 4, 5 SGK trang 81
GV:Về nhà nhớ học thuộc bài và làm bài đầy đủ chuẩn bị tiết sau thực hành.
Gv:Dương văn Viên  Trang 77 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 23 Ngày soạn: 24\01\2010
Tiết: 44 Ngày dạy: 29\01\2010
Thực hành 6
EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
- Luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và
kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt.
- Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự n ội
dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương pháp thử sai để
tìm kết quả
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
1/ Nội dung 1/ Nội dung
a/ Khởi động Word và tạo a/ Khởi động Word và tạo
GV cho HS khởi động Word - HS thực hiện gõ nội dung và văn bản mới.
và gõ nội dung trong SGK và chỉnh sửa
sửa lỗi gõ sai (nếu có) - Gõ nội dung như mẫu dưới
đây vào máy.
Một buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm. Những đảo xa lam nhạt pha màu trắng sữa. Không có gió mà
sóng cứ vỗ đều đều, rì rầm. Nước biển dâng đầy, quánh đặc một màu bạc trắng, lấm tấm như bột
phấn trên da quả nhót.
Chiều nắng tàn, mát dịu. Biển trong veo màu ngọc trai. Đảo xa tím pha hồng. Những con sóng nhè
nhẹ liếm trên bãi cát, bột sóng màu bưởi đào.
b/ Phân biệt chế độ gõ chèn b/ Phân biệt chế độ gõ
hoặc chế độ gõ đè chèn hoặc chế độ gõ đè
GV hướng dẫn HS nháy đúp HS thực hiện theo hướng dẫn
nút Overtype/Insert hoặc của GV
nhấn phím Insert trên bàn
phím và thực hiện thao tác
gõ đoạn văn dưới đây để
phân biệt chế độ gõ chèn.

HS thực hiện


Gv:Dương văn Viên  Trang 78 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Lại đến một buổi chiều, gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng, đỏ
đục, đầy như mâm bánh đúc, loang loáng những con thuyền như những
hạt lạc ai đem rắc lên.


4- Củng cố: GV kiểm tra một số nhóm thực hiện
5- Dặn dò: Xem lại các nọi dung thực hành, xem trước nội dung bài mới. Tiết sau tiếp
tục thực hành.


==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++==++


Tuần: 24 Ngày soạn: 31\01\2010
Tiết: 45 Ngày dạy: 03\02\2010
Thực hành 6 (tt)
EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
- Luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và
kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt.
- Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự n ội
dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương pháp thử sai để
tìm kết quả
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên

c/ Mở văn bản đã lưu và sao c/ Mở văn bản đã lưu và
chép, chỉnh sửa nội dung văn HS thực hiện theo hướng dẫn sao chép, chỉnh sửa nội
bản. của GV dung văn bản.
GV hướng dẫn HS mở văn
bản có tên Bien dep.doc
Hướng dẫn cách chọn toàn HS thực hiện
bộ văn bản
GV hướng dẫn lại cách sao
chép và di chuyển văn bảnGv:Dương văn Viên  Trang 79 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

d/ Thực hành gõ chữ Việt HS làm theo hướng dẫn d/ Thực hành gõ chữ Việt
kết hợp với sao chép nội kết hợp với sao chép nội
HS gõ các nội dung trong dung
dung
- Mở văn bản mới và gõ nội SGK
dung bài thơ dưới đây:
- Lưu với tên: Trang oi.

Trăng ơi

Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
(Theo Trần Đăng Khoa)


4- Củng cố: GV kiểm tra một số nhóm thực hiện

5- Dặn dò: Xem lại các nội dung thực hành, xem trước nội dung bài mới. Đọc và
chuẩn bị trước bài 16: Định dạng văn bản


=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=Gv:Dương văn Viên  Trang 80 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 24 Ngày soạn: 31\01\2010
Tiết: 46 Ngày dạy: 05\02\2010

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
Bài 16
I. Mục tiêu:
- Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
- Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
- Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, hướng dẫn HS thực hiện, thảo luận nhóm tìm ra các phương pháp định
dạng kí tự.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung :
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Trình bày các thao tác sao chép và di chuyển một phần văn bản
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
1. Định dạng văn bản 1. Định dạng văn bản
HS nhận xét sự khác biệt Định dạng văn bản là làm
GV cho HS so sánh hai văn
bản có nội dung chưa được giữa hai văn bản thay đổi kiểu dáng, vị trí của
định dạng và một văn bản các kí tự (con chữ, số, kí
khác với cùng nội dung HS phát biểu hiệu). Định dạng văn bản
nhưng đã được định dạng nhằm mục đích để văn bản
Hãy đưa ra nhận xét về định HS phát biểu dễ đọc, trang văn bản có bố
dạng HS:Quan sát và trả lời các câu cụa đẹp và người đọc dễ
Định dạng văn bản gồm hỏi ghi nhớ các nội dung cần
mấy loại thiết.
- Định dạng văn bản gồm
hai loại: Định dạng kí tự và
định dạng đoạn văn bản.


4) Củng cố:
1/ Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?
2/ Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau đây:
Nút dùng để định dạng kiểu chữ ...
Nút dùng để địng dạng kiểu chữ ...
Nút dùng để địng dạng kiểu chữ ...
GV cho HS giải các bài tập SGK
GV:Có cách nào để phân biệt một bộ phông chữ đã cài trong Windows có hỗ trợ tiếng việt
hay không?


Gv:Dương văn Viên  Trang 81 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

HS:Gõ một vài chữ việt có dấu và định dạng theo phông chữ đó. Nếu chữ việt không hiển thị
được trên màn hình thì phông chữ không hỗ trợ tiếng việt. Định dạng kí tự

5) Dặn dò:
- Về nhà học kỹ hai cách định dạng kí tự và xem trước bài
- Làm các bài tập 3, 4, 5, 6 SGK trang 88

====================================================================
Tuần: 25 Ngày soạn: 21\02\2010
Tiết: 47 Ngày dạy: 24\02\2010

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (TT)
Bài 16
I. Mục tiêu:
- Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
- Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
- Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, hướng dẫn HS thực hiện, thảo luận nhóm tìm ra các phương pháp định
dạng kí tự.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung :
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Trình bày các thao tác sao chép và di chuyển một phần văn bản
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
2/ Định dạng kí tự 2. Định dạng kí tự
GV giới thiệu cho học sinh -Định dạng kí tự là thay đổi
các nội dung định dạng kí tự dáng vẻ của một hay nhiều
Cho học sinh quan sát thanh HS phát biểu nhóm kí tự.
công cụ -Các tính chất phổ biến
GV:Ngoài ra còn nhiều tính gồm:
chất khác. Để định dạng kí HS phát biểu +)Phông chữ
tự có nhiều cách thực hiện, +)Cỡ chữ
sau đây ta sẽ làm quen với +)Kiểu chữ
+)Màu chữ
hai cách.
GV:Giới thiệu cách định a)Sử dụng các nút lệnh:
dạng kí tự +)Phông chữ: Nháy nút ở
GV:Nêu các tính chất định bên phải hộp thoại Font và
dạng kí tự chọn Font thích hợp.
GV:Giới thiệu cách sử dụng +)Cỡ chữ: Nháy nút ở bên
nút lệnh và cho HS xem các phải hộp Size và chọn cỡ
nút lệnh chữ cần thiết

Gv:Dương văn Viên  Trang 82 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

+)Kiểu chữ:
Nháy nút Bold là chữ
GV:Giới thiệu cách mở hộp đậm
thoại Font Nháy nút Italic là chữ
GV:Đưa hộp thoại Font lên nghiêng
cho HS quan sát Nháy nút Underline là
GV:Giới thiệu các nơi định chữ gạch chân
dạng HS:Quan sát và trả lời các câu +)Màu chữ: Nháy nút ở bên
GV:Chú ý nếu không chọn hỏi phải hộp Font Color và chọn
trước phần văn bản nào thì màu chữ thích hợp
các thao tác định dạng trên b)Sử dụng hộp thoại Font
sẽ được áp dụng cho các kí -Chọn Format\ Font\ Xuất
tự sẽ được gõ vào sau đó. hiện hộp thoại Font:
GV:Cho HS ghi phần ghi +)Font: Chọn font chữ thích
nhớ hợp
+)Font Style: Chọn kiểu chữ
thích hợp
+)Size: Chọn cỡ chữ mong
muốn
+)Font color: Chọn màu chữ

4) Củng cố:
+ Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?
GV cho HS giải các bài tập SGK
GV:Có cách nào để phân biệt một bộ phông chữ đã cài trong Windows có hỗ trợ tiếng việt
hay không?
HS:Gõ một vài chữ việt có dấu và định dạng theo phông chữ đó. Nếu chữ việt không hiển thị
được trên màn hình thì phông chữ không hỗ trợ tiếng việt. Định dạng kí tự

5) Dặn dò:
-Về nhà học kỹ hai cách định dạng kí tự và xem trước bài 17
-Làm các bài tập 3, 4, 5, 6 SGK trang 88
Lưu ý HS màu sắc


====================================================================Tuần: 25 Ngày soạn: 21\02\2010
Tiết: 48 Ngày dạy: 26\02\2010

Bài 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
- Biết các nội dung định dạng đoạn văn bản.

Gv:Dương văn Viên  Trang 83 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

- Thực hiện các thao tác định dạng đoạn văn bản cơ bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, hướng dẫn HS thực hiện, thảo luận nhóm tìm ra các phương pháp định
dạng kí tự.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Hãy nêu các cách định dạng kí tự?
3- Bài mới:

Học sinh Nội dung
Giáo viên
1.Định dạng đoạn văn 1. Định dạng đoạn văn
GV cho HS so sánh hai văn HS nhận xét sự khác biệt -Định dạng đoạn văn là thay
bản có nội dung chưa được giữa hai văn bản đổi các tính chất sau đây của
định dạng và một văn bản đoạn văn bản:
khác với cùng nội dung + Kiểu căn lề
nhưng đã được định dạng + Vị trí lề của cả đoạn văn
Hãy đưa ra nhận xét về định HS phát biểu + Khoảng cách lề của dòng
dạng đầu tiên
+ Khoảng cách đến đoạn
GV:Giới thiệu định dạng văn trên hoặc dưới
đoạn văn + Khoảng cách giữa các
2.Sử dụng các nút lệnh để dòng trong đoạn văn
định dạng đoạn văn 2. Sử dụng các nút lệnh để
định dạng đoạn văn
GV:Giới thiệu các nút lệnh -Để định dạng đoạn văn, em
định dạng đoạn văn chỉ cần đưa con trỏ soạn
GV:Cho HS quan sát tờ giấy thảo vào đoạn văn bản và sử
in các nút lệnh và trả lời các dụng các nút lệnh trên thanh
câu hỏi HS:quan sát và trả lời công cụ định dạng:
+) Căn lề:
Nút lệnh (Left) căn lề
trái
Nút lệnh (Center) căn
giữa
Nút lệnh (Right) căn
lề phải
Nút lệnh (Justify) căn
đều hai bên
+) Thay đổi lề cả đoạn văn:
GV:Giới thiệu hộp thoại Nút lệnh (Increase)
tăng lề trái
Paragraph
GV:Đưa tờ giấy có in hình Nút lệnh (Decrease)
hộp thoại Paragraph lên cho giảm lề trái


Gv:Dương văn Viên  Trang 84 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

HS quan sát và giới thiệu +) Khoảng cách dòng trong
HS:Quan sát và nghe giải đoạn văn:
thích sau đó ghi vào tập Nút lệnh (Line
Spacing) chọn số
3. Định dạng đoạn văn
bằng hộp thoại Paragraph
-Chọn Format\ Paragraph\
Xuất hiện hộp thoại
Paragraph
+) Alignment: Căn lề
+) Indentation: Khoảng lề
của cả đoạn
4)Củng cố: +) Spacing: khoảng cách
GV:Cho HS đọc phần ghi đoạn văn trên và dưới
nhớ và sau đó ghi vào tập +) Line Spacing: Khoảng
cách giữa các dòng


5)Dặn dò: HS: Để định dạng đoạn văn,
GV:Khi thực hiện lệnh định em chỉ cần đưa con trỏ soạn
dạng cho một đoạn văn bản thảo vào đoạn văn bản và sử
chúng ta có cần chọn cả dụng các nút lệnh trên thanh
đoạn văn bản hay không? công cụ định dạng:

GV:Hãy điền tác dụng định HS:
dạng đoạn văn của các nút dùng để căn lề trái
Nút
lệnh sau đây: dùng để căn đều hai
Nút
Nút dùng để ............... bên
Nút dùng để ............... dùng để căn giữa
Nút
Nút dùng để ...............
GV:Về nhà nhớ học bài và
làm các bài tập 3, 4, 5, 6
SGK trang 91


4. Cuûng coá – Daën doø
+Hoïc baøi vaøchuaånbò tröùocbaøi thöïchaønh7
Gv:Dương văn Viên  Trang 85 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6Tuần: 26 Ngày soạn: 28\02\2010
Tiết: 49 Ngày dạy: 03\03\2010


Bài thực hành 7
EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương pháp thử sai để
tìm kết quả
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: GV:Em hãy nêu cách mở hộp thoại Font và sử dụng hộp thoại đó?
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Yêu cầu: HS thực hiện HS thực hiện theo nhóm và 1. Định dạng văn bản
theo đúng yêu cầu SGK đúng yêu cầu SGK B1: Khởi động Word và mở
tệp Bien dep.doc đã lưu
GV:
B1: Gõ và định dạng đoạn trong bài trước:
văn theo mẫu sau (chỉ thực +) Nháy nút lệnh Open
hành với phần văn bản): +) Chọn ổ D
B2: Lưu văn bản với tên bài +) Chọn tệp Bien dep
Tre xanh +) Nháy nút Open
B2: Hãy áp dụng các định
dạng em đã biết để trình bày
HS thực hiện và lưu bài lại giống mẫu sau đây.
Biển đẹp SGK
Biển đẹp

Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên
như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
Lại đến một buổi chiều, gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng, đỏ đục, đầy như mâm
bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên.
Rồi một ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển óng ánh
đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, xanh biếc… Có quãng thâm xì, nặng trịch. Những cánh buồm
ra khởi cơn mưa, ướt đẫm, thẫm lại, khỏe nhẹ bồi hồi, như ngực áo bác nông dân cày xong
thửa ruộng về bị ướt.
(Theo Vũ Tú Nam)
Gv:Dương văn Viên  Trang 86 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6B3: Lưu văn bản với tên cũ

4) Củng cố:
GV:Khi nhập văn bản là nhập đến đâu định dạng đến đó hay là nhập xong mới quay lại định
dạng?
HS: Khi nhập văn bản là nhập xong rồi mới quay lại định dạng.
GV:Khi căn chỉnh kí tự thì cần chọn hết phần kí tự cần căn chỉnh. Còn khi căn chỉnh đoạn văn
thì chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo vào trong đoạn văn là đủ rồi.
5) Dặn dò:
GV:Về nhà các em xem lại phần lý thuyết và lấy những bài văn, bài thơ hay gõ thêm r ồi sau
đó tự căn chỉnh theo ý thích.
GV:Tiết tới thực hành tiếp.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tuần: 26 Ngày soạn: 28\02\2010
Tiết: 50 Ngày dạy: 05\03\2010


Bài thực hành 7
EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN (TT)
I. Mục tiêu:
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn học sinh, cho học sinh thực hiện theo nhóm, dùng phương pháp thử sai để
tìm kết quả
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy vi tính
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Yêu cầu: HS thực hiện HS thực hiện theo nhóm và 2. Thực hành
theo đúng yêu cầu SGK đúng yêu cầu SGK Tre xanh SGK
GV:

Gv:Dương văn Viên  Trang 87 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

B1: Gõ và định dạng đoạn
văn theo mẫu sau (chỉ thực
hành với phần văn bản):
B2: Lưu văn bản với tên bài
Tre xanh
HS thực hiện và lưu bài lại

Tre xanh
Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu!
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
(Theo Nguyễn Duy)
4) Củng cố:
GV:Khi nhập văn bản là nhập đến đâu định dạng đến đó hay là nhập xong mới quay lại định
dạng?
HS: Khi nhập văn bản là nhập xong rồi mới quay lại định dạng.
GV:Khi căn chỉnh kí tự thì cần chọn hết phần kí tự cần căn chỉnh. Còn khi căn chỉnh đoạn văn
thì chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo vào trong đoạn văn là đủ rồi.
5) Dặn dò:
GV:Về nhà các em xem lại phần lý thuyết và lấy những bài văn, bài thơ hay gõ thêm r ồi sau
đó tự căn chỉnh theo ý thích.
GV:Tiết tới sẽ làm bài tập ngoài SGK.
Gv:Dương văn Viên  Trang 88 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6Tuần: 27 Ngày soạn: 07\03\2010
Tiết: 51 Ngày dạy: 10\03\2010

BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
- Giúp cho HS nắm lại lý thuyết thông qua các bài tập
- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ
II. Phương pháp:
- Hướng dẫn giải một số bài tập, giúp học sinh ôn tập lại kiến thức từ bài 13 - 17
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Trình bày thao tác định dạng đoạn văn bằng cách sử dụng nút lệnh
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
1) Hướng dẫn HS làm bài
tập: GV: Ưu điểm của soạn thảo
GV: Nêu ưu điểm của soạn văn bản trên máy tính là
thảo không cần quan tâm ngay
GV: Các em làm bài tập theo đến việc trình bày mà có thể
hai chủ đề. Một là các em sẽ gõ nội dung văn bản xong
tự chọn cho mình một bài rồi mới định dạng. Có thể
thơ, đoạn văn nói về cảnh tách rời việc gõ văn bản và
đẹp quê hương, tình bạn, việc định dạng văn bản.
tình cảm gia đình,... Hai là HS: Sẽ lựa chọn theo nhiều Điều này không thể thực
em chọn theo bài tập mẫu chủ đề khác nhau hiện được với các văn bản
dưới đây: được soạn theo truyền
GV: Hướng dẫn bài tập thống.
mẫu:
+) Gõ nội dung văn bản HS:Làm theo từng bước mà
+) Kiểm tra chính tả giáo viên đưa ra
+) Căn chỉnh
+) Định dạng kí tự và định
dạng đoạn văn
GV: Lưu tên với chủ đề của HS: Lưu tên vào
mình


4- Dặn dò: về xem lại và rèn luyện thêm các bài tập, xem trước nội dung bài mới
- Ôn bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra.


Gv:Dương văn Viên  Trang 89 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Tuần: 27 Ngày soạn: 07\03\2010
Tiết: 52 Ngày dạy: 12\03\2010
KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu:
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức phần “Soạn thảo văn bản”
- Rèn luyện tính độc lập trong quá trình làm bài
II. Nội dung đề kiểm tra:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Câu 1: Nút lệnh này dùng để làm gì?
a) Lưu văn bản trên máy tính b) Mở văn bản trên máy tính
c) Mở văn bản với văn bản trống trên máy tính d) Cả a, b, c sai.
Câu 2: Nút lệnh này dùng để làm gì?
a) In văn bản trên máy tính b) Mở văn bản trên máy tính
c) Mở văn bản với văn bản trống trên máy tính d) Lưu văn bản trên máy tính
Câu 3: Từ nào sau đây đúng khi gõ từ “trường học” bằng kiểu Telex?
a) tru7o72ng ho5c b) truwowngf hocj
d) Cả b, c đúng
c) trwowngf hocj
Câu 4: Nút lệnh này dùng để làm gì?
a) Sao chép văn bản b) Khôi phục trạng thái của văn bản trước đó
c) Xóa văn bản đã chọn d) Di chuyển văn bản
II. TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1: Hãy nêu các bước di chuyển văn bản?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 2: Hãy nêu các bước sao chép văn bản?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 3: Hãy nêu cách gõ bằng tiếng Việt:
Để có chữ Em gõ kiểu Telex Để có dấu Em gõ kiểu Telex
Sắc
â
Huyền
ă
ơ Hỏi
ê Ngã


Gv:Dương văn Viên  Trang 90 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Nặng
ô
ư
đ

III. Đáp án và biểu điểm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) Mỗi câu đúng được 01 điểm:

Câu 1 2 3 4
Đáp án B D D A

II. TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1: Hãy nêu các bước di chuyển văn bản?
B1: Chọn phần văn bản cần di chuyển
B2: Chọn lệnh Edit  Cut (Ctrl + X) 1.5 điểm
B3: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn
B4: Chọn Edit  Paste (Ctrl + V)

Câu 2: Hãy nêu các bước sao chép văn bản?
B1: Chọn phần văn bản cần sao chép
1.5 điểm
B2: Chọn lệnh Edit  Copy (Ctrl + C)
B3: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn
B4: Chọn Edit  Paste (Ctrl + V)

Câu 3: Hãy nêu cách gõ bằng tiếng Việt: (3 điểm)

Để có chữ Em gõ kiểu Telex Để có dấu Em gõ kiểu Telex
Sắc
â aa S
Huyền
ă aw F
ơ Ow hoặc ( [ ) Hỏi R
ê ee Ngã X
Nặng
ô oo J
ư Uw hoặc ( ] )
đ dd

III. Kết thúc:
- Gv: Thu bài
- Hs: về nhà chuẩn bị trước Bài 18: “Trình bày trang văn bản và in”
Gv:Dương văn Viên  Trang 91 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Tuần: 28 Ngày soạn: 14\03\2010
Tiết: 53 Ngày dạy: 17\03\2010

TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
Bài 18:

I. Mục tiêu:
- Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.
- Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang
- Biết cách xem trước khi in.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, cho hS thảo luận nhóm tìm ra cách trình bày trang in
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Giới thiệu trình bày 1. Trình bày trang văn bản
trang văn bản gồm có: - Các yêu cầu cơ bản khi
+) Chọn hướng trang nghĩa trình bày trang văn bản gồm:
là chọn hướng trang đứng +) Chọn hướng trang:Trang
hoặc trang nằm ngang. đứng hoặc trang nằm ngang.
GV: Cho HS xem hình trong HS: Xem hình trang đứng và +) Đặt lề trang:Lề trái, lề
trang nằm ngang. phải, lề trên, lề dưới.
SGK
+) Đặt lề trang gồm có lề
trái, lề phải, lề trên, lề
dưới.
GV: Chú ý: Đừng nhầm lề
trang với lề đoạn văn. Lề
đoạn văn được tính từ lề
trang và có thể thò ra ngoài 2. Chọn hướng trang và
lề trang. đặt lề trang
GV: Giới thiệu cách chọn - Chọn File\ Page Setup\ ...
hướng trang và đặt lề trang - Chọn thẻ Margins và thực
GV: Đưa hộp thoại Page hiện:
Setup cho học sinh xem HS:Quan sát hộp thoại và +) Portrait:Trang đứng
nghe giáo viên giới thiệu +) Landscape:Trang ngang
+) Top:Lề trên
GV:Giới thiệu phần in văn +) Bottom:Lề dưới
bản gồm có 2 cách chọn lựa +) Left:Lề trái


Gv:Dương văn Viên  Trang 92 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

là in toàn bộ hoặc in theo +) Right:Lề phải
từng trang mà mình muốn
4- Củng cố - Dặn dò:
- Hs về nhà học bài và đọc trước bài tiết sau học tiếp
Gv:Dương văn Viên  Trang 93 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 28 Ngày soạn: 14\03\2010
Tiết: 54 Ngày dạy: 19\03\2010

TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
Bài 18:

I. Mục tiêu:
- Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.
- Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang
- Biết cách xem trước khi in.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, cho hS thảo luận nhóm tìm ra cách trình bày trang in
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
- Nêu cách chọn hướng trang và đặt lề trang văn bản?
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Giới thiệu phần in văn 3. In văn bản
bản gồm có 2 cách chọn lựa * In toàn bộ văn bản:
là in toàn bộ hoặc in theo - Nháy nút lệnh Print (  )
từng trang mà mình muốn trên thanh công cụ.
GV: Để có thể in được máy * In theo từng trang hoặc tất
tính của em phải nối với . cả:
máy in và máy in phải được - Chọn File\ Print\ ....
bật. +) All: in tất cả
+) Pages: đáng số thứ tự của
trang cần in
- Chọn OK
GV: Trước khi in người ta * Xem trước khi in:
có thể xem trước khi in - Nháy nút lệng Print
bằng cách nháy nút lệnh Preview
Print Preview. Sau khi xem
xong nháy nút Close để đóng
lại. GHI NHỚ
*Trình bày trang là đặt
GV:Cho HS đọc phần ghi hướng và các khoảng cách
nhớ sau đó cho cả lớp ghi HS:Ghi vào tập lề cho trang văn bản. Trình
vào tập bày trang tác động đến mọi
trang.
*Trước khi in ra giấy nên
kiển tra trước bố trí trang
trên màn hình bằng nút lệnh


Gv:Dương văn Viên  Trang 94 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Print Preview
HS:Lề trang văn bản là lề
của trang giấy, việc trình
bày trang có tác dụng đến
mọi trang của văn bản. Còn
lề đoạn văn được tính từ lề
trang và có thể thò ra ngoài
lề trang.
4) Củng cố:
+ Hãy nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn?
5) Dặn dò:
+ Về nhà học thuộc bài và làm các bài tập sau 2, 3, 4 SGK trang 96.
*******************************************************


Tuần: 29 Ngày soạn: 21\03\2010
Tiết: 55 Ngày dạy: 24\03\2010
Bài 19:

TÌM VÀ THAY THẾ
I. Mục tiêu:
- Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế.
- Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế đơn giản trong văn bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, gợi mở. Hướng dẫn học sinh thực hiện
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
GV:Hãy nêu các cách in văn bản?
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Hơn hẳn khi viết giấy, 1. Tìm phần văn bản
khi soạn thảo trên máy tính, - Chọn Edit\ Find\ Xuất hiện
phần mềm sẽ cung cấp cho hộp thoại Find and Replace
em nhiều công cụ sửa lỗi +) Gõ từ cần tìm vào ô Find
rất nhanh chóng. Trong bài what
này em sẽ học cách sử dụng +) Nháy Find Next để tiếp


Gv:Dương văn Viên  Trang 95 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

công cụ tìm và thay thế trong tục tìm
văn bản. +) Nháy Close để kết thúc
GV: Công cụ tìm kiếm giúp * Từ hoặc dãy kí tự tìm
tìm nhanh một từ (hoặc dãy được nếu có sẽ được hiển
kí tư trong văn bản. Để thực thị trên màn hình dưới dạng
hiện em sử dụng hộp thoại HS:Xem hộp thoại bôi đen.
Find (tìm kiếm).
4)Củng cố:
GV: Hãy nêu ích lợi của việc sử dụng công cụ tìm kiếm?
5)Dặn dò:
GV:Về nhà học thuộc lý thuyết và làm các bài tập 2, 3, trang 98 và 99 SGK.

*******************************************************
Tuần: 29 Ngày soạn: 21\03\2010
Tiết: 56 Ngày dạy: 26\03\2010
Bài 19:
TÌM VÀ THAY THẾ (TT)
I. Mục tiêu:
- Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế.
- Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế đơn giản trong văn bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, gợi mở. Hướng dẫn học sinh thực hiện
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Cho HS xem hộp thoại và 2. Thay thế
- Chọn Edit\ Replace\ xuất
GV giài thích
GV: Cho HS xem hộp thoại hiện hộp thoại Find and
GV: Giải thích là ô Find Wath Replace.
là gõ từ cần tìm khi gõ chú ý +) Find what: Gõ từ cần tìm
chính xác có khi trong ô sẽ lên kiếm
+) Replace With: Gõ từ thay
mã khác. Còn ô Replace With
là gõ từ cần thay thế. thế
GV: Công cụ tìm và thay thế * Chú ý: có 2 cách chọn lựa:
có ích khi văn bản có nhiều HS: Xem hộp thoại - Nháy nút Replace là thay thế
từng từ
trang.
- Nháy nút Replace All là thay
thế tất cả
4) Củng cố:
GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ và sau đó cho tất cả HS ghi vào.
GV: Hãy nêu sự khác biệt giữa Find và Find and Replace?
HS:Hộp thoại Find là tìm phần văn bản còn muốn sửa thì mình nháy chuột vào đó mà s ửa
chữa. Còn Find and Replace là tìm phần văn bản và sau đó tự động thay thế.
5) Dặn dò:

Gv:Dương văn Viên  Trang 96 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

GV:Về nhà học thuộc lý thuyết và làm các bài tập 4 trang 99 SGK.
Gv:Dương văn Viên  Trang 97 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 30 Ngày soạn: 28\03\2010
Tiết: 57 Ngày dạy: 31\03\2010
Bài 20:
THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HOẠ
I. Mục tiêu:
- Biết tác dụng minh hoạ của hình ảnh trong văn bản.
- Thực hiện được các thao tác chèn hình ảnh vào văn bản và chỉnh sửa vị trí c ủa hình
ảnh trên văn bản.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, gợi mở.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính (nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: GV:Hãy nêu cách tìm phần văn bản?
GV:Hãy nêu cách thay thế trong văn bản?
3- Bài mới:
Học sinh Nội dung
Giáo viên
GV: Giới thiệu tác dụng của HS quan sát ghi nhớ 1. Chèn hình ảnh vào văn
việc chèn hình ảnh vào trong bản
văn bản - Để chèn hình ảnh vào văn
GV: Hình ảnh minh họa bản, em thực hiện theo các
thường được dùng trong văn bước sau đây:
bản và làm cho nội dung của B1:Đưa con trỏ soạn thảo
văn bản trực quan, sinh động vào vị trí cần chèn hình ảnh
hơn. Không những thế, trong B2: Chọn Insert\ Picture\
rất nhiều thường hợp nội From File\ Xuất hiện hộp
dung của văn bản sẽ khó thoại Insert Picture.
hiểu nếu thiếu hình minh B3: Chọn tệp đồ họa cần
họa. thiết và nháy nút Insert.
GV: Hình ảnh thường được
vẽ hay tạo ra từ trước bằng
phầm mềm đồ họa và được
lưu dưới dạng các tệp đồ
họa.
GV: Có thể chèn nhiều hình HS quan sát và thực hiện
ảnh khác nhau vào bất kì vị
trí nào trong văn bản. Cũng
có thể sao chép, xóa hình
ảnh hay di chuyển tới vị trí
khác trong văn bản như các
phần văn bản khác (bằng
các nút lệnh Copy, Cut,
2. Thay đổi bố trí hình
Paste)
GV: Giới thiệu cách thay đổi ảnh trên trang văn bản


Gv:Dương văn Viên  Trang 98 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

bố trí hình ảnh trên trang văn HS quan sát và thực hiện - Thông thường hình ảnh
bản được chèn vào văn bản theo
GV: Giới thiệu kí tự đặc một trong hai cách phổ biến:
biệt là những kí tự mà trên a) Trên dòng văn bản:
Trong kiểu bố trí này, hình
bàn phím không có.
GV: Cách lấy kí tự đặt biệt ảnh được xem như một kí
là chọn Insert\ Symbol\ ... tự đặc biệt và được chèn
Chọn kí tự cần lấy và nháy ngay tại vị trí con trỏ soạn
thảo.
nút Insert.
GV: Để di chuyển hình ảnh b) Trên nền văn bản:
ta nháy chuột vào hình nếu Với kiểu bố trí này hình ảnh
xuất hiện mũi tên bốn chiều nằm trên nền văn bản và
là di chuyển hình độc lập với văn bản. Hình
GV: Muốn thay đổi độ rộng được xem như một hình chữ
thì ta con trỏ chuột vào các ô nhật và văn bản bao quanh
vuông hoặc ô tròn xung hình chữ nhật đó.
quanh hình khi xuất hiện - Để thay đổi cách bố trí
mũi tên hai chiều là kéo lớn hình ảnh, em thực hiện các
hoặc thu nhỏ. bước sau đây:
HS đọc ghi nhớ B1: Nháy chuột trên hình để
HS: Để chèn hình ảnh vào chọn hình vẽ đó.
văn bản, em thực hiện theo B2: Chọn Format\ Picture\
các bước sau đây: Layout
B1: Đưa con trỏ soạn thảo B3: Chọn cách thể hiện và
vào vị trí cần chèn hình ảnh nháy Ok.
B2: Chọn Insert\ Picture\
From File\ Xuất hiện hộp
thoại Insert Picture.
B3: Chọn tệp đồ họa cần
thiết và nháy nút Insert.

4) Củng cố:
GV:Cho HS đọc phần ghi nhớ và cho tất cả các em ghi vào tập
GV:Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ họa?
5) Dặn dò:
GV:Về nhà học thuộc phần lý thuyết và làm các bài tập 1, 2, 3 SGK trang 102.
Gv:Dương văn Viên  Trang 99 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 30 Ngày soạn: 28\03\2010
Tiết: 58 Ngày dạy: 02\04\2010
Bµi thùc hµnh 8
Em viÕt b¸o têng
I. Môc tiªu.
- RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng to¹ v¨n b¶n, biªn tËp, ®Þnh d¹ng vµ tr×nh bµy v¨n b¶n.
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña
h×nh ¶nh trªn v¨nb¶n, chÌn ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: Phßng thùc hµnh
2. Häc sinh : SGK, §äc tríc bµi míi, «n tËp c¸c bµi 16,17,18,20
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra:
- H·y nªu c¸c bíc chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n
- H·y nªu c¸c bíc c¬ b¶n ®Ó cho h×nh ¶nh bè trÝ trªn nÒn v¨n b¶n.
- GV: NhËn xÐt., cho ®iÓm
3. D¹y häc bµi míi.

Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß

-GV: Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu phÇn môc -Hs: §äc phÇn môc ®Ých yªu cÇu cña bµi
®Ých yªu cÇu cña bµi thùc hµnh thùc hµnh.
-GV:Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn 2 néi dung 1) Tr×nh bµy v¨n b¶n vµ chÌn h×nh ¶nh
thùc hµnh -HS: Tiªu ®Ò ch÷ ®Ëm
? ë bµi thùc hµnh nµy ta cÇn ®¸nh néi dung C¨n tr¸i
v¨n b¶n cã ®Æc ®iÓm g×? Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng lµ 1,5 Line
? Ngoµi ra v¨n b¶n cßn cã thªm ®èi tîng nµo? -HS: CÇn chÌn thªm h×nh ¶nh minh ho¹.
-GV: Giíi thiÖu c¸ch ®a nót chÌn h×nh ¶nh lªn -Hs: Thùc hµnh thao t¸c thªm nót Picture
thanh c«ng cô. lªn thanh c«ng cô ®Ó dÔ dµng cho viÖc
+Nh¸y Tools/ customice/Comand chÌn h×nh ¶nh minh ho¹.
+Chän Insert, chän biÓu tîng Picture
+KÐo th¶ biÓu tîng Picture lªn thanh c«ng
cô. -HS: Thùc hµnh gâ néi dung v¨n b¶n b»ng
Gv: Yªu cÇu häc sinh gâ néi dung bµi th¬ “ kü thuËt gâ 10 ngãn.
B¸c Hå ë chiÕn khu”
-GV: Lu ý häc sinh gâ v¨n b¶n b»ng kü thuËt -Hs: thùc hµnh chän kiÓu ch÷ ®Ëm cho
10 ngãn. tiªu ®Ò


Gv:Dương văn Viên  Trang 100 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

-GV: yªu cÇu häc sinh chän kiÓu ch÷ ®Ëm -HS: C¨n lÒ tr¸i cho toµn bé v¨n b¶n
cho tiªu ®Ò, råi chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c -HS: Chän kho¶ng c¸ch dßng lµ 1,5line
dßng lµ 1,5 line c¨n lÒ tr¸i, chÌn ¶nh.
-HS: ChÌn ¶nh vµo ¨n b¶n tªn Bac ho ë
-GV: yªy cÇu häc sinh l u v¨n b¶n víi tªn chiÕn khu. Doc
BacHoochienkhu.Doc
-HS: C¨n chØnh toµn bé v¨n b¶n theo ý t -
-GV: KiÓm tra, theo dâi gióp ®ì nh÷ng nhãm ëng cña m×nh råi xem tríc trang in vµ luv¨n
häc sinh yÕu, cha biÕt c¸ch c¨n lÒ tr¸i, ®Æc b¶n.
biÖt lµ c¸ch chÌn ¶nh.
-HS: Tho¹t khái Word, t¾t m¸y vµ rän rÑp
-GV: Yªu cÇu häc sinh ®iÒu chØnh c¸ch bè phßng thùc hµnh.
trÝ ¶nh, chän ¶nh cho phï hîp víi néi dung VB
-GV: nhËn xÐt, Tæng kÕt giê thùc hµnh

4. Híng dÉn vÒ nhµ

Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK , häc phÇn ghi nhí, ®äc tr íc bµi Thùc hµnh


********++++++++++++*************+++++++++++++******************+++++++++++


Tuần: 31 Ngày soạn: 04\04\2010
Tiết: 59 Ngày dạy: 07\04\2010
Bµi thùc hµnh 8 (tt)
Em viÕt b¸o têng
I. Môc tiªu.
-RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng t¹o v¨n b¶n, biªn tËp, ®Þnh d¹ng vµ tr×nh bµy v¨n b¶n.
- Thùc hµnh chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: Phßng thùc hµnh
2. Häc sinh : SGK, §äc tríc bµi míi
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra:
+ H·y nªu c¸c bíc më hép tho¹i Format Pictñe vµ c¸ch chän kiÓu bè trÝ ¶nh cïng v¨n b¶n
-GV: NhËn xÐt., cho ®iÓm
3. D¹y häc bµi míi.

Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß

-GV: Nªu môc tiªu cña bµi thùc hµnh:
T r×nh bµy gâ v¨n b¶n vµ tr×nh bµy trang


Gv:Dương văn Viên  Trang 101 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

trÝ bµi th¬ bôi phÊn. HS: Më m¸y tÝnh, khëi ®éng Word
-GV: Yªu cÇu häc sinh l u bµi thùc hµnh -HS: L u v¨n b¶n víi tªn Buiphan-Tªn häc
v íi tªn bôi phÊn – tªn häc sinh – tªn líp. s inh – Lop6
-GV: yªu cÇu häc sinh nhËp néi dung -HS: NhËp néi dung v¨n b¶n.
v ¨n b¶n b»ng kü thuËt gâ 10 ngãn.
-GV: Yªu cÇu häc sinh chia v¨n b¶n lµm - HS: Nh¸y vµo nót chia cét v¨n b¶n trªn
h ai cét vµ chän h íng trang ngang. t hanh c«ng cô.
-GV: H íng dÉn c¸c nhãm häc sinh yÕu -HS: Chän H íng trang ngang v¨n b¶n.
t hùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn.
-GV: gióp ®ì häc sinh chÌn ¶nh theo
-HS: ChÌn ¶nh, thay ®æi kiÓu bè
® óng chñ ®Ò.
t rÝ,kÝch cì cho phï hîp víi v¨n b¶n.
-GV: Yªu cÇu häc sinh chän kiÓu ch÷ vµ
m µu ch÷, kho¶ng c¸ch dßng theo ý -HS: Chän Font ch÷, mµu ch÷, chän
k ho¶ng c¸ch dßng.
t hÝch
-GV: H íng dÉn häc sinh t¹o ® êng viÒn -HS: Thùc hµnh t¹o ® êng viÒn cho v¨n
b ¶n díi sù h íng dÉn cña gi¸o viªn.
c ho ®o¹n v¨n, cho v¨n b¶n.
Format/Page and BodÎ/Page/ Chän kiÓu -HS: Chän kiÓu nÒn cho v¨n b¶n
® êng viÒn/Ok -HS: Hoµn thiÖn bµi thùc hµnh cña nhãm
-GV: H íng dÉn häc sinh chän kiÓu nÒn m ×nh.
c ho v¨n b¶n -HS: hoµn thiÖn bµi thùc hµnh cña nhãm
m ×nh.
Format/Theme/
-GV: Yªu cÇu häc sinh dïng c«ng cô -HS: Sö dông c«ng cô Print Preview ®Ó
P rintpreview ®Ó xem tr íc trang in v¨n k iÓm tra trang v¨n b¶n m×nh võa t¹o ® îc.
b ¶n võa t¹o ® îc. -HS: Tho¸t khái Word (L u VB - yes) vµ
-GV: KiÓm tra s¶n phÈm thùc hµnh cña t ¾t m¸y tÝnh.
m ét vµi nhãm.
-GV: NhËn xÐt, cho ®iÓm c¸c nhãm.
4. H í ng dÉn vÒ nhµ
- Xem l¹i c¸ch chän ® êng viÒn, chän nÒn.
- §äc tr íc bµi míi
Gv:Dương văn Viên  Trang 102 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 31 Ngày soạn: 04\04\2010
Tiết: 60 Ngày dạy: 09\04\2010


bµi 21: tr×nh bµy c« ®äng b»ng b¶ng
I - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- BiÕt ®îc khi nµo th× th«ng tin nªn tæ chøc díi d¹ng b¶ng.
- BiÕt c¸ch t¹o mét b¶ng biÓu, c¸ch thay ®æi kÝch thíc cña cét hay hµng.
2. Kü n¨ng
- Thùc hµnh thµnh th¹o c¸c thay t¸c t¹o b¶ng vµ thay ®æi lÝch thíc cña cét hay hµng.
3. Th¸i ®é
- H×nh thµnh cho häc sinh th¸i ®é tËp trung, nghiªm tóc, ý thøc cao trong giê häc.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phiÕu häc tËp.
2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp, SGK, vë ghi.
III - Ph¬ng ph¸p
- ThuyÕt tr×nh.
IV- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. Ổn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò
3. Bµi míi

H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng

GV: Yªu cÇu HS quan s¸t vÝ HS : Quan s¸t vµ ®-
dô trang 103 vµ ®a ra nhËn a ra c©u tr¶ lêi.
¦u ®iÓm: Tr×nh bµy c« ®äng,
xÐt cña m×nh.
dÔ hiÓu vµ dÔ so s¸nh.
-> ¦u ®iÓm cña tr×nh bµy
HS : Nghiªn cøu
b»ng b¶ng?
SGK vµ da ra c©u
1. T¹o b¶ng
? §Ó t¹o mét b¶ng biÎu ta tr¶ lêi.
lµm ntn? - Chän nót lÖnh Insert Table


Gv:Dương văn Viên  Trang 103 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


- Khi ta chän bao nhiªu HS: Quan s¸t c¸c b- (chÌn b¶ng) trªn thanh c«ng
hµng, cét th× b¶ng ®ã sÏ t¹o íc thùc hiÖn. cô.
ra sè hµng, sè cét nh ta ®·
- NhËn gi÷ nót tr¸i chuét vµ
chän.
kÐo th¶ ®Ó chän sè hµng,
HS: Suy nghÜ tr¶
? Muèn ®a néi dung vµo « sè cét cho b¶ng råi th¶ nót
lêi.
ta lµm ntn? chuét.
HS: Có ý l¾ng
GV: Trong mét b¶ng biÓu 2. Thay ®æi kÝch thíc cña
nghe vµ ghi nhí
®é réng cña hµng hay cét cét hay hµng
kiÕn thøc.
kh«ng ph¶i lóc nµo còng nh
- §a con trá chuét vµo ®êng
ý nªn ta ph¶i thay ®æi ®é
biªn cña cét (hay hµng) cÇn
réng cña cét hay hµng cho
thay ®æi cho ®Õn khi con
hîp lý.
trá chuét cã d¹ng mòi tªn
HS: Quan s¸t c¸ch
GV : Yªu cÇu HS quan s¸t sang hai bªn (hoÆc mòi tªn
thùc hiÖn ë h×nh
h×nh 104 SGK ®Ó thÊy lªn xuèng) vµ thùc hiÖn thao
104 SGK.
c¸ch ®iÒu chØnh hµng, cét. t¸c kÐo th¶ chuét.
4. Cñng cè
- Nh¾c l¹i u ®iÓm cña viÖc tr×nh bµy d÷ liÖu d¹ng b¶ng.
- C¸ch t¹o biÓu ®å vµ thay ®æi kÝch thîc cña hµng hay cét.
5. Híng dÉn vÒ nhµ
- §äc tiÕp phÇn 3, 4 chuÈn bÞ cho tiÕt sau.
Gv:Dương văn Viên  Trang 104 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6Tuần: 32 Ngày soạn: 11\04\2010
Tiết: 61 Ngày dạy: 14\04\2010
Bµi 21:
Tr×nh Bµy C« ®äng b»ng b¶ng (TT)
I - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh n¾m ®îc c¸c bíc thªm hµng hoÆc cét, xo¸ hµng hÆoc cét trong b¶ng.
2. Kü n¨ng
- Thùc Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c thªm hµng hoÆc cét, xo¸ hµng hoÆc cét trong b¶ng.
3. Th¸i ®é
- H×nh thµnh cho häc sinh th¸i ®é tËp trung, nghiªm tóc, ý thøc cao trong giê häc.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh.
2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp, SGK, vë ghi.
III - Ph¬ng ph¸p
- ThuyÕt tr×nh, thùc hµnh trªn m¸y.
IV- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. Ổn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò
? Em h·y nªu c¸c bíc t¹o b¶ng.
3. Bµi míi

H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng

GV: Khi ta t¹o mét b¶ng HS: Chó ý l¾ng 3. ChÌn thªm hµng hay cét
biÓu mµ thiÕu hµng hoÆc nghe.
a) ChÌn hµng
cét, ta kh«ng cÇn ph¶i xo¸
b¶ng ®ã ®i t¹o l¹i mµ chØ - §Ó thªm mét hµng ta di
cÇn chÌn thªm hµng hay cét. chuyÓn con trá so¹n th¶o
sang bªn ph¶i b¶ng (ngoµi
- §Ó chÌn thªm hµng hay cét
cét cuèi cïng) vµ nhÊn phÝm
ta lµm ntn?

Gv:Dương văn Viên  Trang 105 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


? Cét míi ®îc chÌn sÏ ë vÞ Enter.
trÝ nµo?
HS: Suy nghÜ tr¶ b) ChÌn cét
GV: Yªu cÇu HS khëi ®éng lêi.
- §a con trá chuét vµo mét «
m¸y tÝnh, Word vµ t¹o mét
HS: Khë ®éng m¸y trong cét.
b¶ng biÓu gåm 2 hµng vµ 2
tÝnh, Word vµ t¹o
cét. - Vµo b¶ng chän Table ->
b¶ng biÓu theo yªu
Insert -> Columns to the left:
- Yªu cÇu HS chÌn thªm vµo cÇu.
Thªm cét vµ bªn tr¸i,
b¶ng mét hµng vµ mét cét
HS: Thùc hiÖn theo (Columns to the right: Thªm
n÷a.
yªu cÇu. cét vµo bªn ph¶i).
GV: Yªu cÇu HS nhËp d÷
3. Xo¸ hµng, cét hoÆc
liÖu vµo b¶ng võa t¹o.
b¶ng
HS: NhËp d÷ liÖu
- Yªu cÇu HS b«i ®en b¶ng
vµo b¶ng.
vµ nhÊn phÝm Delete råi ®a
ra nhËn xÐt. HS: Thùc hiÖn theo
yªu cÇu cña gi¸o
GV: VËy ®Ó xo¸ hµng, cét
viªn vµ ®a ra nhËn
hay b¶ng ta lµm ntn?
xÐt. - Xo¸ hµng: Table -> Delete
GV: Yªu cÇu HS xo¸ 1 hµng, -> Rows.
HS: Nghiªn cøu
1 cét trong b¶ng.
SGK. - Xo¸ cét: Table -> Delete ->
- Yªu cÇu HS xo¸ c¶ b¶ng. Columns.
HS: Thùc hiÖn theo
yªu cÇu. - Xo¸ b¶ng: Table -> Delete
-> Table.
4. Cñng cè
- Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK trang 106.
- Nh¾c l¹i c¸c bíc thªm hµng, cét, xo¸ hµng cét vµ b¶ng.
5. Híng dÉn vÒ nhµ
Gv:Dương văn Viên  Trang 106 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

- Tr¶ lêi c¸c c©u hái 3, 4, 5, 6, 7 SGK trang 106 vµ ®äc tr íc chuÈn bÞ cho bµi tiÕp theo
lµm bµi tËp.
Tuần: 32 Ngày soạn: 11\04\2010
Tiết: 62 Ngày dạy: 16\04\2010

bµi tËp
I - Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- Cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n.
- Gi¶i ®¸p c¸c c©u hái khã trong SGK.
2. Kü n¨ng
- Ph¸t triÓn t duy tæng hîp, kh¸i qu¸t.
- Cã kÜ n¨ng tr×nh bµy v¨n b¶n.
3. Th¸i ®é
- H×nh thµnh cho häc sinh th¸i ®é tËp trung, nghiªm tóc, ý thøc cao trong giê häc.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, bµi tËp thùc hµnh.
2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp, néi dung c¸c c©u hái khã.
III - Ph¬ng ph¸p
- ThuyÕt tr×nh, thùc hµnh trªn m¸y.
IV- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. Ổn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò
? Em h·y nªu c¸c bíc ®Ó chÌn thªm hµng, cét.
? Em h·y nªu c¸c bíc ®Ó xo¸ hµng, cét hay b¶ng?
3. Bµi míi

H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng
GV: §Þnh d¹ng v¨n b¶n gåm HS: Nhí l¹i kiÕn Bµi tËp
mÊy lo¹i? §ã lµ nh÷ng lo¹i thùc cò vµ tr¶ lêi. - §Þnh d¹ng v¨n b¶n


Gv:Dương văn Viên  Trang 107 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

nµo? + §Þnh d¹ng kÝ tù.
? §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c thao + §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n.
t¸c ®Þnh d¹ng ta lµm ntn? HS: Tr¶ lêi. - §Þnh d¹ng kÝ tù: §¸nh dÊu
Nªu c¸c c¸ch thùc hiÖn? ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh
? §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c thao HS: Nhí l¹i kiÕn d¹ng:
t¸c ®Þnh d¹ng trang in ta thøc cò vµ tr¶ lêi. + Sö dông nót lÖnh.
lµm ntn? + Sö dông hép tho¹i Font.
? §Ó chÌn h×nh ¶nh vµo HS: Tr¶ lêi. - §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n: §a
trang v¨n b¶n ta lµm ntn? con trá chuét vµo ®o¹n v¨n
? §Ó t¹o mét b¶ng biÓu ta b¶n cÇn ®Þnh d¹ng:
lµm ntn? + Sö dông nót lÖnh.
GV: Gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c + Sö dông hép tho¹i
cña HS nÕu cã. HS: T¹o b¶ng vµ Paragraph.
- Yªu cÇu HS t¹o mét b¶ng thùc hiÖn c©u hái 7 - §Þnh d¹ng trang in: File ->
gåm 3 hµng, 2 cét vµ nhËp SGk trang 107. Page Setup…
d÷ liÖu vµo. - ChÌn h×nh: Insert ->
- Thùc hiÖn c©u hái 7 SGK HS: Lµm bµi tËp díi sù Picture -> From File…
trang 107. híng dÉn vµ gi¸m s¸t - T¹o b¶ng: Insert -> Table.
GV: Yªu cÇu HS lµm bµi cña GV. KÐo th¶ chuét ®Ó chän hµng
“DÕ mÌn” trang 101 SGK. vµ cét.
- Bµi tËp “DÕ mÌn”
4. Cñng cè
- GV nhËn xÐt vÒ ý thøc, kÕt qu¶ lµm bµi cña HS.
- NhÊn m¹nh l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.
5. Híng dÉn vÒ nhµ
- §äc tríc bµi thùc hµnh sè 9.
Gv:Dương văn Viên  Trang 108 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 33 Ngày soạn: 18\04\2010
Tiết: 63 Ngày dạy: 21\04\2010
Bµi thùc hµnh 9
Danh b¹ cña riªng em
I. Môc tiªu.
- Thùc hµnh t¹o b¶ng so¹n th¶o vµ biªn tËp néi dung trong c¸c « cña b¶ng
- VËn dông c¸c kü n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung trong c¸c « cña b¶ng
- Thay ®æi ®é réng c¸c cét vµ ®é cao c¸c hµng cña b¶ng mét c¸ch thÝch hîp.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: Mét vµi v¨n b¶n b¶n d¹nh b¹ mÉu, phßng thùc hµnh
2. Häc sinh : Danh b¹ kÎ theo mÉu cña SGK
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra:
HS1: Nªu c¸c bíc chÌn mét b¶ng
HS2: Nªu c¸ch thay ®æi ®é réng cña c¸c hµng, cét
GV: NhËn xÐt, cho ®iÓm
3. D¹y häc bµi míi.

Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß

GV: Nªu môc tiªu c¶u bµi häc
- GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t,
t ×m kü mÉu c¸c b¶ng ®· cho trong
b µi thùc hµnh.
- H S: B¶ng danh b¹ gåm 4 cét vµ
? B¶ng trªn gåm mÊy cét, mÊy m ét sè hµng ch a x¸c ®Þnh, tuú theo
h µng? y ªu cÇu cña néi dung
- GV: nhËn xÐt, bæ sung - HS: Nªu c¸ch t¹o b¶ng 4 cét
? L µm thÕ nµo ®Ó t¹o ® îc b¶ng cã Table/Insert table/Chän bèn cét /Ok
b èn cét?
- HS: Thùc hµnh chÌn b¶ng
-GV: Yªu cÇu häc sinh thùc hµnh
- HS: §iÒu chØnh ®é réng c¸c cét,
c hÌn b¶ng
c ¸c hµng cho phï hîp víi néi dung v¨n
- GV: Yªu cÇu häc sinh chØnh ®é b ¶n.
r éng c¸c cét cho phï hîp víi néi dung
- Hs: Ta cÇn chÌn thªm hµng vµo
c Çn gâ (gièng nh b ¶ng mÉu).
p hÝa d íi hµng ®· cã.
? NÕu cã b¹n cã néi dung danh b¹
g åm nhiÒu hµng so víi b¶ng ®· t¹o - Hs: Thùc hµnh thªm hµng cho b¶ng

Gv:Dương văn Viên  Trang 109 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

ta cÇn lµm g×? vµ lµm nh t hÕ nµo? nÕu thÊy cÇn thiÕt.
- GV: Yªu cÇu häc sinh chÌn thªm - HS: Ta cÇn xo¸ hµng thõa.
h µng nÕu danh b¹ cña häc sinh ®ã - HS: Thùc hµnh xo¸ hµng nÕu cÇn
c ã nhiÒu hµng h¬n b¶ng ®· t¹o.
- HS: Thùc hµnh nhËp néi dung cña
? NÕu thõa sè hµng so víi danh b¹ d anh b¹ vµo b¶ng ®· t¹o
t h× lµm nh t hÕ nµo?
- GV: Yªu cÇu häc sinh thùc hµnh
n hËp néi dung v¨n b¶n vµo c¸c hµng
c ¸c cét nh d anh b¹ ®· chuÈn bÞ ë - HS: TiÕn hµnh chØnh söa trang
n hµ. t rÝ cho néi dung danh b¹ ®· nhËp.
- GV: theo dâi, gióp ®ì häc sinh yªu
c Çu häc sinh nhËp v¨n b¶n b»ng
- HS: Thùc hµnh trang trÝ c¸c ® êng
c ¸ch gâ 10 ngãn
k Î cho b¶ng, c¨n chØnh d÷ liÖu
- GV: H íng dÉn häc sinh trang trÝ t rong c¸c «, hµng cét
b ¶ng danh b¹, chän c¸c ® êng kÎ cho
c ¸c hµng cét, b¶ng, gióp häc sinh
c ¸ch c¨n, chØnh d÷ liÖu trong c¸c «,
h µng, cét, b¶ng.

4. Cñng cè
- GV nhËn xÐt vÒ ý thøc, kÕt qu¶ lµm bµi cña HS.
- NhÊn m¹nh l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.
5. Híng dÉn vÒ nhµ

- T rang trÝ, chÌn thªm h×nh, kÝ hiÖu cho danh b¹.
- §äc tríc bµi thùc hµnh sè 9 tiÕp theo.
Gv:Dương văn Viên  Trang 110 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 33 Ngày soạn: 18\04\2010
Tiết: 64 Ngày dạy: 23\04\2010

Bµi thùc hµnh 9 (tt)
Danh b¹ cña riªng em
I. Môc tiªu.
- Thùc hµnh t¹o b¶ng so¹n th¶o vµ biªn tËp néi dung trong c¸c « cña b¶ng
- VËn dông c¸c kü n¨ng ®Þnh d¹ng ®Ó tr×nh bµy néi dung trong c¸c « cña b¶ng
-Thay ®æi ®é réng c¸c cét vµ ®é cao c¸c hµng cña b¶ng mét c¸ch thÝch hîp.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: Danh b¹ mÉu hoµn chØnh, phßng thùc hµnh
2. Häc sinh: Danh b¹ kÎ theo mÉu cña SGK
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò:
HS1: Nªu c¸c bíc chÌn mét b¶ng
HS2: Nªu c¸ch thay ®æi ®é réng cña c¸c hµng, cét
GV: NhËn xÐt, cho ®iÓm
3. D¹y häc bµi míi.

Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß

- GV: Nªu môc tiªu cña bµi thùc hµnh - HS: Më v¨n b¶n ®· t¹o ë tiÕt tríc.
- GV: Yªu cÇu häc sinh më v¨n b¶n lµm ë - HS: Thùc hµnh chÌn thªm c¸c ký tù
tiÕt tríc, chØnh söa, chÌn thªm kÝ tù ®Æc ®Æc biÖt nh kÝ hiÖu ®iÖn tho¹i cè
biÖt, h×nh ¶nh ®Ó hoµn thiÖn danh b¹ cña ®Þnh ®iÖn tho¹i di ®éng.
riªng em.
- GV: Híng dÉn l¹i häc sinh c¸ch chÌn c¸c kÝ
tù ®Æc biÖt Insert/Symbol/winds/chän ký
tù (§iÖn tho¹i) /Ok
- GV: Yªu cÇu häc sinh chÌn thªm h×nh ¶nh - Hs: Thùc hµnh chÌn thªm h×nh ¶nh
vµo dµnh b¹.
vµo danh b¹
- HS: tr¶ lêi
? H×nh ¶nh cã chÌn ®îc vµo trong c¸c «?
- Hs: nhËn xÐt, bæ sung
- GV: Híng dÉn c¸ch bè trÝ h×nh ¶nh ®Ó - HS: thùc hµnh chÌn ¶nh vµo trong
b¶ng díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn
chÌn ®îc h×nh ¶nh vµo b¶ng.Gv:Dương văn Viên  Trang 111 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

+ NhÊn chuét ph¶i vµo h×nh ¶nh
+ Format picture/Layout/Infont of text (In
line with text).
+ §iÒu chØnh kÝch cì ¶nh, kÝch cì hµng,
cét cho phï hîp
- GV: Yªu cÇu häc sinh gâ thªm tiªu ®Ò
cho danh b¹, gâ thªm c¸c néi dung cÇn - HS: Thùc hµnh gâ tiªu ®Ò c¨n chØnh,
trang trÝ tiªu ®Ò danh b¹.
thiÕt bªn ngoµi b¶ng.
- GV: KiÓm tra, theo dâi gióp ®ì häc sinh - HS: Gâ thªm c¸c néi dung ngoµi b¶ng
danh b¹.
yªu cha lµm ®îc.
- GV: Yªu cÇu häc sinh trang trÝ hoµn - HS: c¨n chØnh toµn bé v¨n b¶n, chän
mµu, cì ch÷, kiÓu ch÷ cho tõng néi
thiÖn danh b¹ cña m×nh
dung ®Ó trang trÝ danh b¹ theo ý tëng
- GV: yªu cÇu häc sinh thªm ®êng viÒn cña m×nh.
cho toµn bé danh b¹
- HS: Hoµn thiÖn danh b¹ cña m×nh,
- GV: Yªu cÇu häc sinh in thö v¨n b¶n chØ chÌn thªm ®êng viÒn.,
víi nh÷ng m¸y cã m¸y in.
- Hs: Thùc hµnh in danh b¹ cña m×nh
(nÕu cã m¸y in).4. Cñng cè
- GV nhËn xÐt vÒ ý thøc, kÕt qu¶ lµm bµi cña HS.
- NhÊn m¹nh l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.
5. Híng dÉn vÒ nhµ

- T rang trÝ, chÌn thªm h×nh, kÝ hiÖu cho danh b¹.
- §äc tríc bµi thùc hµnh tæng hîp: Du lÞch ba miÒn.
Gv:Dương văn Viên  Trang 112 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 34 Ngày soạn: 25\04\2010
Tiết: 65 Ngày dạy: 28\04\2010
Bµi thùc hµnh tæng hîp
Du lÞch ba miÒn
I. Môc tiªu.
- Thùc hµnh c¸c kü n¨ng biªn tËp, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n
- ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n, t¹o vµ chØnh söa b¶ng
-Thay ®æi ®é réng c¸c cét vµ ®é cao c¸c hµng cña b¶ng mét c¸ch thÝch
hîp.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: v¨n b¶n hoµn chØnh, phßng thùc hµnh
2. Häc sinh : §äc tríc bµi thùc hµnh. «n tËp
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra:
HS1: Nªu c¸c t¹o mét b¶ng víi 4 hµng 3 cét
HS2: Nªu c¸ch chÌn mét h×nh ¶nh vµ c¸ch chän kiÓu bè trÝ Square
GV: NhËn xÐt., cho ®iÓm
3.D¹y häc bµi míi.

Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß

-GV: Giíi thiÖu môc tiªu bµi thùc H§1: quan s¸t, ph©n tÝch v¨n
h µnh:TH c¸c kü n¨ng biªn tËp, b ¶n mÉu
® Þnh d¹ng v¨n b¶n chÌn häc sinh -HS: Nghe vµ n¾m ® îc yªu
t ¹o vµ chØnh söa b¶ng. c Çu, môc tiªu c¶u bµi thùc
? Em h·y quan s¸t v¨n b¶n mÉu h µnh.
® · cho trong SGK, nªu nhËn xÐt -HS: Quan s¸t v¨n b¶n mÉu nªu
v Ò néi dung cña v¨n b¶n vµ c¸ch n hËn xÐt, vÒ néi dung, c¸ch
t r×nh bµy c¸c ®o¹n v¨n b¶n. t r×nh bµy c¸c ®o¹n v¨n b¶n.
-HS: v¨n b¶n gåm mét tiªu ®Ò
?VB gåm mÊy tiªu ®Ò, mÊy ®o¹n b èn ®o¹n v¨n b¶n, mçi ®o¹n cã
v ¨n? ®o¹n v¨n cã tiªu ®Ò riªng t iªu ®Ò riªng
h ay kh«ng. -Hs:C¸c tiªu ®Ò c¸c ®o¹n v¨n
? H·y nhËn xÐt, vÒ Font ch÷? c ã Font ch÷ kh¸c nhau.


Gv:Dương văn Viên  Trang 113 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

-GV:nhËn xÐt, bæ sung
? H·y nªu c¸ch c¨n trong ®o¹n v¨n
b ¶n
-GV: nhËn xÐt, bæ sung -HS: Tiªu ®Ò c¨n gi÷a, c¸c
?Trong v¨n b¶n trªn cßn cã ® o¹n v¨n c¨n th¼ng hai lÒ, lïi
n h÷ng ®Æc ®iÓm nµo? ® Çu ®o¹n v¨n, kÝ tù ®Çu tiªn
-GV: nhËn xÐt, chèt l¹i vÊn ®Ò . c ã Font vµ Size kh¸c, tiªu ®Ò
r iªng c¨n tr¸i.
-HS: V¨n b¶n cßn cso h×nh
-GV: Yªu cµu häc sinh khëi ®éng m inh ho¹, hai h×nh s¸t lÒ ph¶i
c h ¬ng tr×nh Word më v¨n b¶n h ×nh gi÷a s¸t lÒ tr¸i, cuèi v¨n
m íi lu v¨n b¶n víi tªn b ¶n lµ mét b¶ng víi ba c«t.
“ DULICHBAMIEN” trong
H§2: Gâ néi dung v¨n b¶n
M ydocument
® Þnh d¹ng c¸c ®o¹n v¨n theo
-GV: Yªu cÇu häc sinh gâ néi m Éu
d ung v¨n b¶n (trõ néi dung trong
-HS: Më v¨n b¶n míi, l u v¨n b¶n
b ¶ng)
v íi tªn:
-GV: L u ý häc sinh gâ b»ng 10
n gãn vµ cã thÓ sö dông c«ng cô “ Dulichbamien –Tenhs- lop”
g â t¾t, copy ®o¹n v¨n b¶n … . -HS: Gâ néi dung v¨n b¶n víi
-GV: Yªu cÇu häc sinh ®Þnh k ü n¨ng gâ 10 ngãn.
d ¹ng c¸c ®o¹n v¨n b¶n theo mÉu -HS: Thay ®æi nhau, mçi em
-GV: KiÓm traq theo dâi, gióp ®ì t rong nhãm gâ néi dung cña mét
c ¸c nhãm häc sinh yÕu, ch a lµm ® o¹n v¨n.
® îc. -HS: TiÕn hµnh th¶o luËn,
® Þnh d¹ng c¸c ®o¹n v¨n b¶n
t heo mÉu

-GV: Yªu cÇu häc sinh l u l¹i bµi
t hùc hµnh ®Ó tiÕt sau thùc hµnh -HS: L u l¹i bµi thùc hµnh ®Ó
t iÕt sau hoµn thiÖn.
t iÕp c¸c phÇn cßn l¹i.


4. H íng dÉn vÒ nhµ
-Xem l¹i c¸ch chÌn ¶nh, t¹o ¶nh vµ chØnh söa b¶ng.
- §äc tr íc bµi míi.
Gv:Dương văn Viên  Trang 114 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 34 Ngày soạn: 25\04\2010
Tiết: 66 Ngày dạy: 30\04\2010
Bµi thùc hµnh tæng hîp
Du lÞch ba miÒn

I. Môc tiªu.
- T hùc hµnh c¸c kü n¨ng biªn tËp, ®Þnh d¹ng v¨n b¶n
- ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n, t¹o vµ chØnh söa b¶ng
-Thay ®æi ®é réng c¸c cét vµ ®é cao c¸c hµng cña b¶ng mét c¸ch
t hÝch hîp.
II. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn : v¨n b¶n hoµn chØnh, phßng thùc hµnh, c¸c h×nh ¶nh
g ièng SGK trong m¸y
2 . Häc sinh : h äc sinh chÌn h×nh ¶nh, c¸ch t¹o b¶ng vµ chØnh söa
b ¶ng.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æ n ® Þnh líp
2 . KiÓm tra :
HS1: H·y nªu c¸ch më vµ sö dông hép tho¹i Formatpicture
HS2: Nªu c¸ch chÌn hµng, cé vµo b¶ng , c¸ch thay ®æi ®é réng c¸c
h µng, c¸c cét
GV: NhËn xÐt., cho ®iÓm
3. D¹y häc bµi míi.

Ho¹t ®éng cña thµy H o¹t ®éng cña trß

-GV: Nªu môc tiªu cña tiÕt thùc H§1 : t ¹o b¶ng vµ chØnh söa
h µnh b ¶ng.
-Gv: Yªu cÇu häc sinh më v¨n -HS: më v¨n b¶n “ dulichbamien”
b ¶n ®· t¹o ë tiÕt tr íc t rong Mydocument.
-GV: Em h·y t¹o b¶ng gåm 3 cét -HS: Thùc hµnh t¹o b¶ng gåm 3
v íi sè hµng tuú ý. c ét … .b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c
?NÕu ta quªn ch a gâ tiªu ®Ò cña n hau.
b ¶ng, ta lµm nh t hÕ nµo ®Ó gâ -HS: ta cÇn ® a con trá chuét lªn
n ã sau khi ®· t¹o b¶ng. d ßng phÝa trªn b¶ng råi nh¸y
c huét ®Ó ® a con trá text ®Õn

Gv:Dương văn Viên  Trang 115 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

-GV: H íng dÉn häc sinh gâ néi ® ã vµ gâ tiªu ®Ò b¶ng
d ung cho b¶ng
-GV: L u ý häc sinh c¸ch di -HS: Thùc hµnh gâ néi dung cho
c huyÓn qua c¸c « b»ng chuét b ¶ng b»ng kü n¨ng gâ 10 ngãn,
h oÆc b»ng phÝm mòi tªn. d íi sù h íng dÉn cña gi¸o viªn.

-GV: Yªu cÇu häc sinh ®Þnh d¹ng HS: Thùc hµnh ®Þnh d¹ng tiªu
t iªu ®Ò bngr vµ ®Þnh d¹ng néi ®Ò b¶ng, ®Þnh d¹ng néi dung
d ung v¨n b¶n trong c¸c « theo v ¨n b¶ng trong c¸c « theo v¨n
m Éu. b ¶n mÉu hoÆc tuú theo ý t ëng
-GV: KiÓm tra, theo dâi, gióp ®ì c ña m×nh.
c ¸c nhãm häc sinh
- GV: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t
c ¸c h×nh ¶nh trong v¨n b¶n mÉu.
H§2: C hÌn h×nh ¶nh, chØnh söa
-GV: yªu cÇu häc sinh thùc hµnh h ×nh ¶nh vµ hoµn thiÖn v¨n b¶n
c hÌn h×nh ¶nh t ¬ng tù SGk vµo
-HS:Quan s¸t h×nh ¶nh trong
v ¨n b¶n.
v ¨nb¶n
-GV: yªu cÇu häc sinh chØnh söa
v Þ trÝ cña h×nh ¶nh trªn trang, -Hs thùc hµnh chÌn h×nh ¶nh
v µo v¨n b¶n d íi sù h íng dÉn cña
c hän bè trÝ Square
g i¸o viªn
-GV: H íng dÉn häc sinh chØnh
k Ých cì h×nh ¶nh, h íng cña ¶nh - Hs: Chän kiÕu bè trÝ Square vµ
b »ng chuét, chØnh ®é ®Ëm, c hØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh
n h¹t, mµu s¾c cña h×nh ¶nh t rªn trang
b »ng thanh c«ng cô Format -HS: Thùc hµnh chØnh kÝch cì,
p icture h íng, ®é s¸ng tèi vµ mµu s¾c
c ña h×nh ¶nh.
-GV:nhËn xÐt, chèt l¹i vÊn ®Ò
-Hs: hoµn thiÖn bµi thùc hµnh
v µ l u v¨n b¶n.4. H íng dÉn vÒ nhµ
- ¤n tËp tiÕt sau kiÓm tra bµi thùc hµnh.
Gv:Dương văn Viên  Trang 116 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

Tuần: 35 Ngày soạn: 02\05\2010
Tiết: 67 Ngày dạy: 05\05\2010

KIỂM TRA THỰC HÀNH
Tin học 6 (45 phút)
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố lại một số kiến thức, kĩ năng về soạn thảo văn bản.
II. ĐẾ 1:
ĐỀ 1:
Câu 1: Thực hiện soạn thảo đoạn văn sau vào và chèn hình minh họa (4 đ), định dạng
phông chữ, màu sắc cho bài thơ (1đ)
Thăm Trường Xưa
Rảo bước về thăm mái trường xưa
Lối cũ người đây vẫn đậm đà
Vẫn lời thầy giảng vang theo gió
Vẫn tiếng ve kêu hối hả lòng

Sương mai vương lại trên nhành lá
Chiếc lá bàng rơi khẽ một mình

Câu 2: Tạo bảng gồm 4 cột – 3 dòng, rồi nhập nội dung vào (4đ). định dạng phông chữ,
màu sắc cho các nội dung (1đ)

Họ và tên Lớp
STT Năm sinh
Phạm Thị Dung 18/08/1995
1 9A
2


KIỂM TRA THỰC HÀNH
Tin học 6 (45 phút)
ĐẾ 2:
Câu 1: Thực hiện soạn thảo đoạn văn sau vào và chèn hình minh họa (4 đ), định dạng
phông chữ, màu sắc cho bài thơ (1đ)

Trường Cũ
Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Nhớ hàng cây nhớ ghế đá thân thương
Nhớ thầy cô nhớ những buổi tan trường
Nhớ lớp học ôi vô vàn thương nhớ
Thời gian ơi xin hãy quay trở lại
Mang em về kỷ niệm dấu yêu
Ngồi nơi đây mà nhớ lại bao điều
Thầy cô đã mở đường em tiếp bước

Câu 2: Tạo bảng gồm 4 cột – 3 dòng, rồi nhập nội dung vào (4đ). định dạng phông chữ,
màu sắc cho các nội dung (1đ)

Họ và tên Số điện thoại
STT Ghi chú
Trần Thanh An 0781 3868008
1


Gv:Dương văn Viên  Trang 117 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

2
KIỂM TRA THỰC HÀNH
Tin học 6 (45 phút)
ĐẾ 3:
Câu 1: Thực hiện soạn thảo đoạn văn sau vào và chèn hình minh họa (4 đ), định dạng
phông chữ, màu sắc cho bài thơ (1đ)

Hoài Thương
Tuổi học trò con đã đi qua
Ghi lại tim con không chỉ là một thời mưa nắng
Cũng không phải là mây hồng ... áo trắng
Mà một thời sâu lắng nghĩa thầy cô
Bao tháng ngày lòng con vẫn băn khoăn
Có đơn vị nào cân đo tình nghĩa đó
Bao trắc trở cuộc đời con nhớ rõ
Lá chắn – Thầy Cô – che chở cho con

Câu 2: Tạo bảng gồm 4 cột – 4dòng, rồi nhập nội dung vào (4đ). định dạng phông chữ, màu sắc cho
các nội dung (1đ)

Họ và tên Lớp
STT Năm sinh
Bành Thị Lộ Liễu
1 18/08/1995 6A
2KIỂM TRA THỰC HÀNH
Tin học 6 (45 phút)
ĐẾ 4:
Câu 1: Thực hiện soạn thảo đoạn văn sau vào và chèn hình minh họa (4 đ), định dạng
phông chữ, màu sắc cho bài thơ (1đ)

Thầy ơi!
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi thầy nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của thầy

Lúc xưa thầy vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại thầy?!

Câu 2: Tạo bảng gồm 4 cột – 4 dòng, rồi nhập nội dung vào (4đ). định dạng phông chữ,
màu sắc cho các nội dung (1đ)

Họ và tên Số điện thoại
STT Ghi chú
Ngu Thừa Chí
1 0939109901
2Gv:Dương văn Viên  Trang 118 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


Tuần: 36 Ngày soạn: 09\05\2010
Tiết: 68 Ngày dạy: 12\05\2010

«n tËp
I. Môc tiªu bµi häc:
a/ KiÕn thøc: Gióp häc sinh «n tËp l¹i kiÕn thøc toµn bé trong ch ¬ng 4 ®· häc trong häc
kú II.
b/ Kü n¨ng: BiÕt vËn dông c¸c bµi lý thuyÕt vµo thùc hµnh.
c/ Th¸i ®é: ChuÈn bÞ cho thi chÊt lîng häc kú II.
II. ChuÈn bÞ:
a/ Gi¸o viªn:
M¸y vi tÝnh, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o khoa tin häc – Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, s¸ch GV tham kh¶o, tranh
¶nh t liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc, c¸c c©u hái vµ c¸c d¹ng bµi tËp (tù luËn..)
b/ Häc sinh:
SGK – Vë ghi.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò:
KÕt hîp trong khi häc sinh thùc hµnh trªn m¸y tÝnh.
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung
* H§1: I. Lý thuyÕt:
GV: Híng dÉn häc sinh ¤n tËp l¹i kiÕn
Ch¬ng IV: So¹n th¶o v¨n b¶n
thøc cña ch¬ng IV
Bµi 13: Lµm quen víi so¹n th¶o v¨n
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ bµi tËp sau mçi
b¶n
bµi häc trong s¸ch.
Bµi 14: So¹n th¶o v¨n b¶n ®¬n gi¶n
- Gi¸o viªn gîi ý vµ gi¶i ®¸p cho häc sinh
Bµi 15: ChØnh s¬¶ v¨n b¶n
nh÷ng c©u hái vµ bµi tËp khã
Bµi 16: §Þnh d¹ng v¨n b¶n
HS: ¤n tËp lý thuyÕt tr¶ lêi c¸c c©u hái
®Ò xuÊt nh÷ng c©u khã hái gi¸o viªn trùc Bµi 17: §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n
Bµi 18: Tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in
tiÕp trªn líp.
Bµi 19: T×m kiÕm vµ thay thÕ.
* H§2:
GV: Híng dÉn häc sinh ¤n tËp l¹i c¸c thao Bµi 20: Thªm h×nh ¶nh ®Ó minh häa.
Bµi 21: Th×nh bµy c« ®äng b»ng
t¸c so¹n th¶o v¨n b¶n
b¶ng
II. Thùc hµnh:
HS: Lªn thùc hµnh trªn m¸y chiÕu vµ ghi
Bµi thùc hµnh sè 5: V¨n b¶n ®Çu tiªn
chÐp th«ng tin.
cña em.
Bµi thùc hµnh sè 6: Em tËp chØnh
* H§3:
söa v¨n b¶n
Bµi Thùc hµnh sè 7: Em tËp tr×nh bµy
GV: Híng dÉn häc sinh thùc hµnh trªn
v¨n b¶n.
m¸y tÝnh «n tËp l¹i c¸c kü n¨ng, thao t¸c
Bµi thùc hµnh sè 8: Em viÕt b¸o têng.
®· häc.
Bµi thùc hµnh sè 9: Danh b¹ riªng cña
em
HS : Thùc hµnh trªn m¸y tÝnh
Bµi thùc hµnh tæng hîp: Du lÞch 3
miÒn


Gv:Dương văn Viên  Trang 119 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

4. Cñng cè:
- NhÊn m¹nh nh÷ng bµi häc cÇn lu ý ®Ó tËp trung cho thi häc kú
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- Thùc hµnh c¸c thao t¸c yªu cÇu theo c¸c bíc ®· häc
- ¤n tËp kü bµi ®Ó chuËn bÞ cho thi chÊt l îng ®¹t kÕt qu¶ cao.
Gv:Dương văn Viên  Trang 120 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6
Gv:Dương văn Viên  Trang 121 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6


KÝ DUYỆT CỦA TỔ, NHÓM
Ngày duyệt Nhận xét và ký duyệt
Gv:Dương văn Viên  Trang 122 
Trường THCS Lý Thường Kiệt Giáo án Tin học 6

KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày duyệt Nhận xét và ký duyệt
Gv:Dương văn Viên  Trang 123 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản