Giáo án tin học 6_ tiết 17

Chia sẻ: toshiba1

I. Mục tiêu bài giảng : + Ôn lại kiến thức trọng tâm trong Chương I và Chương II. + Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS về máy tính. II. Phương tiện và cách thức : a. Phương tiện thực hiện + GV: Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo. + HS: Đồ dùng học tập, kiến thức cơ bản.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 6_ tiết 17

T17:

BÀI TẬP.I. Mục tiờu bài giảng :

+ Ôn lại kiến thức trọng tâm trong Chương I và

Chương II.

+ Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS về máy tính.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.

+ HS: Đồ dùng học tập, kiến thức cơ bản.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.
+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương

pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp :

2. Kiểm tra bài cũ:

+ Kết hợp trong quá trình hệ thông kiến thức.

3) Nội dung bài mới :

Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

* Hoạt động 1

- GV: hệ thống lại các 1. Thông tin và tin học.

kiến thức đã học. - Thông tin: là tất cả

- Thông tin là gì? Lấy ví những gì đem lại sự hiểu

dụ. biết vè thế giới xung
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

quanh và về chính con

- Hoạt động thông tin của người.

con người diễn ra gồm - Hoạt động thông tin của

mấy quá trình? Lấy ví dụ con người: tiếp nhận, xử

cụ thể. lí, lưu trữ, trao đổi.

- Học sinh trả lời. - Mô hình quá trình xử lí

thông tin:

Thông tin vào -> Xử lí ->

thông tin ra.

* Hoạt động 2

2. Biểu diễn thông tin.

- Có mấy dạng thông tin - Có 3 dạng thông tin cơ
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

cơ bản? cho ví dụ. bản: âm thanh, hình ảnh,

- Máy tính có thể nhận văn bản.

biết được các thông tin ở - Thông tin biểu diễn

dạng cảm giác không? trong máy tính nhờ dãy

- Thông tin trong máy Bit gồm hai kí hiệu 0 và

tính được tiếp nhận dưới 1.

dạng nào? - Máy tính chưa có khả

năng nhận biết các thông

tin dạng mùi, vị…

* Hoạt động 3

- Nêu mô hình quá trình 3 3. Máy tính và phầm

bước. mềm máy tính.
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

- NX: gần giống mô hình a, Mô hình quá trình 3

buớc:
quá trình xử lí thông tin.

Nhập -> xử lí -> xuất

- Cấu trúc của máy tính b, Cấu trúc chung của

chức máy tính điện tử:
gồm mấy khối

năng? - Gồm 4 khối chức năng:

Bộ xử lí trung tâm, bộ

- Các khối chức năng có nhớ, thiết bị vào, thiết bị

tự hoạt động được ra.

- Các khối chức năng hoạt
không?

- Bộ xử lí trung tâm ẫn động dưới sự hướng dẫn

hoạt động dưới sự huớng của chương trình.
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

dẫn của các chương trình. - Chương trình: là tập hợp

- RAM, ROM là gì? các câu lệnh, mỗi câu lệnh

hướng dẫn một thao tác
chúng có gì khác nhau.

- HS trả lời: dữ liệu lưu cụ thể cần thực hiện.

trữ trong RAM sẽ bị mất - Bộ xử lí trung tâm

khi tắt máy, dữ liệu trong (CPU): được coi là bộ não

ROM vẫn tồn tại cả khi của máy tính.

tắt máy. - Bộ nhớ: gồm bộ nhớ

trong (RAM), bộ nhớ

- Nêu các đơn vị đo dung ngoài (ROM).

lượng nhớ khác mà em - Dung lượng nhớ: khả

biết. năng lưu trữ dữ liệu của
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

bộ nhớ.

- Phần mềm hệ thống - Đơn vị đo dung lượng

chính là hệ điều hành. nhớ: Byte.

- Thiết bị vào: Bàn phím,

chuột…

- Thiết bị ra: loa, màn

hình, máy in…

- Các khối chức năng của

máy tính là phần cứng.

- Phần mềm: là các

chương trình máy tính.

Gồm 2 loại: phần mềm hệ
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

thống, phần mềm ứng

dụng.

* Hoạt động 4

4. Thao tác sử dụg

- GV: em hãy nhắc lại chuột.

cách cầm chuột? - Nháy chuột: Nhấn nhanh

Đặt úp bàn tay phải lên nút trái chuột rồi thả tay

con chuột, ngón tay trỏ ra.

đặt vào nút trái chuột, - Nháy nút phải chuột:

ngón tay giữa đặt vào nút Nhấn nhanh nút phải

phải chuột, các ngón tay chuột rồi thả tay ra.

còn lại cầm chuột để di - Nháy đúp chuột: Nhấn
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

chuyển. nhanh 2 lần liên tiếp nút

- Di chuyển chuột: Giữ trái chuột.

và di chuyển chuột trên - Kéo thả chuột: Nhấn và

một mặt phẳng, các ngón giữ nút trái chuột, di

tay không nhấn bất cứ nút chuyển chuột đến vị trí

chuột nào. mong muốn (vị trí đích)

rồi thả tay để kết thúc

thao tác.

* Hoạt động 5

5. Bàn phím.

- Bàn phím máy tính gồm - Gồm 3 khu vực: khu vức

mấy khu vực? chính, khu vực phím mũi
Hoạt động của giáo viên Nội dung

và học sinh

tên, khu vực phím số.

- Vì sao lại gọi hàng - Khu vực chính: gồm 5

phím đó là hàng phím cơ hàng phím:

sở? số.
Hàng phím

- HS trả lời: vì hanhg Hàng phím cơ sở.

phím đó nằm ở vị trí giữa Hàng phím trên.

trong khu vực chính của Hàng phím dưới.

bàn phím Hàng phím cách.

- Trên hàng phím cơ sở có

2 phím có gai: F và J

4) Củng cố :
- Nhắc lại các nội dung chính đã học. - HS thu

dọn ghế và máy tính.

5) Hướng dẫn về nhà :

- Ôn tập tiết sau kiểm tra 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản