Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER

Chia sẻ: phalinh6

Giúp HS: * Tiết 1 - Biết phần mềm Earth Explorer - Biết cách khởi động Earth Explorer và thoát khỏi Earth Explorer - Biết sử dụng các nút lệnh để làm cho trái đất xoay và dừng xoay...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - Bài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER

Giáo án tin học 7PHẦN MỀM HỌC TẬPBài 2 HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH
EXPLORERI./ MỤC TIÊU:

Giúp HS:

* Tiết 1

- Biết phần mềm Earth Explorer

- Biết cách khởi động Earth Explorer và thoát
khỏi Earth Explorer

- Biết sử dụng các nút lệnh để làm cho trái đất
xoay và dừng xoay
- Quan sát chế đô kéo thả, lấy tâm, (kéo thả, lấy
tâm HDHS kỹ)

- Biết phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ

- Biết dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hay
một thành phố

* Tiết 2

- Học sinh thực hành lại các thao tác của tiết 1
trên máy vi tính

* Tiết 3

- Xem các thông tin chi tiết trên bản đồ (menu
Maps):

+ Đường biên giới giữa các nước

+ Các đường bờ biển

+ Các con sông

+ Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến

+ Tên các quốc gia

+ Tên các thành phố
+ Tên các đảo

- Biết tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ

* Tiết 4

- HS thực hành lại các thao tác của tiết 3 trên
máy vi tính

Giúp HS rèn luyện kỷ năng nhấp thả chuột, xem
được các thông tin trên bản đồ; HS so sánh bản đồ
của Earth Explorer (trên máy) với mô hình của quả
địa cầu.HS: nhận biết được hình dạng kích thước quả
địa cầu.
II./ CHUẨN BỊ:

1./ Giáo Viên:

+ Phòng máy vi tính (2hs/máy ; phòng học
20 máy; chia thành 5 nhóm; 8hs/nhóm)

+ Cài đặt phần mềm Earth Explorer

+ Mô hình quả địa cầu

+ Máy chiếu và màn hứng ảnh

+ Phiếu học tập cho học sinh (HS viết thu
hoạch sau giờ học)

2./ Học sinh:

+ Sách giáo khoa

+ Xem bản đồ thế giới (ở nhà)

+ Tập bản đồ thế giớiIII./ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý SƯ PHẠM:
Earth Explorer là phần mềm tương đối khó; định
hướng các chức năng chính dạy cho học sinh

- Quan sát và xem thông tin trên bản đồ;
dịch chuyển vị trí và hướng quan sát bản đồ; Phóng
to, thu nhỏ bản đồ; thay đổi một số thông tin trên bản
đồ; đo khoảng cách 2 vị trí trên bản đồ; Sử dụng bảng
dữ liệu để tìm kiếm nhanh một vị trí nào đó trên bản
đồ.

Dựa vào bản đồ thế giới, mô hình quả địa cầu =>
trình bày rõ cho HS cách xem bản đồ, phân biệt được
các vùng lục địa và biển trên bản đồ và nhận biết
được các vùng địa hình cao thấp, nông sâu trên đất
liền cũng như trên biểnIV./ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
HOẠT ĐỘNG GIÁO HOẠT ĐỘNG HỌC
VIÊN SINH

Tiết 1./1./ Giới thiệu phần mềm 1./

Yêu cầu HS đọc SGK HS đọc (2 hoặc 3 hs)
trang 102 phần 1./

GV nhắc lại sự ra đời của
phần mềm và công dụng
của nó dùng để làm gì?
Nó giúp ích gì cho hs
trong việc học môn địa lý
ở trường

2./ Khởi động phần mềm 2./

Yc HS nhắc lại cách khởi HS (3 hoặc 4) nhắc lại
động các phần mềm mà các phần mềm như:
các em đã được học ở lớp - Word
6 và lớp 7 - Mouse skill

Thông thường có 2 cách: - Phần mềm mô phỏng hệ
mặt trời
C1: nhấp đúp chuột vào
biểu tượng Earth Explorer - Excel

- …..
Nhấp đúp

Nêu cụ thể các cách mà
HS đã khởi động được
các chương trình phần
mềm đóHS quan sát cách khởi
động của GV => thực
hành lại (2 hoặc 3 HS)


C2: Click chuột vào

Start  Programs Earth
Explorer DEM 3.5 
Earth
Explorer DEM 3.5
Sau khi khởi động phần HS :
mềm xong GV giới thiệu Quan sát quả địa cầu
các chi tiết của phần mềm của phần mềm trước
Earth Explorer
Quan sát mô hình quả địa
GV cho HS Quan sát mô cầu sau
hình quả địa cầu
=> Nêu nhận xét
Gv Yc HS nhận xét hình
quả địa cầu của phần mềm
với mô hình quả địa cầu

=> Kết luận gì với phần
nhận xét của học sinh
Hình 1

Giao diện ban đầu của
phần mềm

3./
3./ Quan sát bản đồ
bằng cách cho trái đất
HS thực hiện
quay:

Yc HS xoay quả địa cầu
của mô hình quả địa cầu

HDHS cách xoay quả điạ
cầu của phần mềm thông
HS quan sát cáchxoay
qua các nút lệnh
quả địa cầu
X Phải


X trái


X xuống

(2 hoặc 3 HS thực hiện
X lên
lại)
HS thử các phím mũi tên
=> Nhận xét gì?
Hỏi: Các phím mũi tên
trên bàn phím có làm cho
trái đất xoay được không?

4./ Phóng to, thu nhỏ và 4./
dịch chuyển quả địa cầu a./
của phần mềm:
HS: phát biểu suy nghĩ
a./ Phóng to, thu nhỏ: phóng to và thu nhỏ là
như thế nào? Công dụng
Thu nhỏ
Phóng to
của nó là gì? (2 hoặc 3
HS)
Quan sát quá trình thực

CD của việc phóng to, và hiện của GV
thu nhỏ

Những điểm cần lưu ý là (2 hoặc 3 HS thực hiện
lại)
gì?

GV nhận xét phần phát
biểu của học sinh

Biểu diễn việc phóng to,
và thu nhỏ
b./
b./ Dịch chuyển bản đồ:

HD HS cách dịch
HS thực hiện lại (2 HS)
chuyển bằng cách kéo thả

click chuột vào nút lệnh:
c./

c./ Chế độ dừng quay: HS quan sátNhấp chuột vào:
d./ Cách lấy tâm: nhấp

d./ HS quan sát
chuột vào:
HS thực hiện lại (2 HS)
Hết Tiết 1

Tiết 2./ HS thực hành trên máy

GV HD,theo dõi, quan sát với nội dung của tiết 1:
HS thực hành các nội - Biết cách khởi động
dung ở tiết 1; Yêu cầu Earth Explorer và thoát
khỏi Earth Explorer
HS làm theo nhóm; Xem
nhóm nào làm nhanh; và - Biết sử dụng các
thu hoạch được những gì. nút lệnh để làm cho trái
Trình bày lại ngắn gọn đất xoay và dừng xoay
trong phiếu học tập ( điền
- Quan sát chế đô
đầy đủ thông tin vào theo
kéo thả, lấy tâm, (kéo thả,
mẫu)
lấy tâm HDHS kỹ)
Giải quyết một số vướng
- Biết phóng to, thu
mắc mà HS gặp phải
nhỏ và dịch chuyển bản
đồ

- Biết dịch chuyển
nhanh đến một quốc gia
hay một thành phố

Hết Tiết 2Tiết 3./

1./ Xem các thông tin chi
tiết trên bản đồ:

Click chuột vào menu
Maps:

Giải thích ý nghĩa từng
lệnh

Đường biên giới giữa các nước


Các đường bờ biển


Các con sông


Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến


Tên các quốc giaTên các thành phố
Tên các đảo
2./
Muốn chọn lệnh nào thì
chỉ việc click chuột vào
lệnh đó;

Tương tự: bỏ chọn lệnh

HS quan sát
Ví dụ:
Click chuột vào lệnh (2 hoặc 3 HS) thực hiện
Countries thì tên các quốc lại
gia sẽ hiện ra trên quả địa
cầu

GV: nhận xét Tương tự:
Click chuột vào lệnh HS tìm kinh tuyến vĩ
Countries thì tên các quốc tuyến
gia sẽ ẩn đi trên quả địa
cầu5./ Tính khoảng cách 5./
giữa 2 vị trí trên bản đồ:

Hỏi: nếu muốn biết vị trí HS trả lời
A cách vị trí B một đoạn
bao xa, ta phải làm gì?

- Muốn xem Bác Kinh
HS dựa vào bản đồ thế
cách Hà Nội bao xa (theo
giới để trả lời
đường chim bay) em phải
dựa vào đâu để biết
- Em hãy cho biết khoảng
cách từ Hà Nội đến Bắc
Kinh là bao nhiêu

HDHS cách đo: Hà Nội
và Bắc Kinh

Phóng to bản đồ chọn Hà
Nội và Bắc Kinh


Điểm kết thúcĐiểm bắt đầu
Click chuột vào: để
đo khoảng cách ; cho
điểm bắt đầu và điểm kết
thúc (thao tác kéo thả)
Hiện ra khoảng cách giữa HS đọc thông tin trên
2 vị trí vừa chọn bản

Xong =>. Click OK
Hết Tiết 3Tiết 4./ HS thực hiện lại các thao
tác ở tiết 3

GV HD,theo dõi, quan sát - Xem các thông tin chi
HS thực hành các nội tiết trên bản đồ (menu
dung ở tiết 3; Yêu cầu Maps):
HS làm theo nhóm; Xem + Đường biên
nhóm nào làm nhanh; và giới giữa các nước
thu hoạch được những gì.
+ Các đường bờ
Trình bày lại ngắn gọn
biển
trong phiếu học tập ( điền
+ Các con sông
đầy đủ thông tin vào theo
+ Các đường
mẫu)
kinh tuyến, vĩ tuyến
Giải quyết một số vướng
+ Tên các quốc
mắc mà HS gặp phải
gia
Yc HS phải xem tất cả các
+ Tên các thành
thông tin trên menu Maps
phố
yc HS phân biệt được các
+ Tên các đảo
vùng lục địa và biển trên
- Biết tính khoảng
bản đồ và nhận biết được
các vùng địa hình cao cách giữa hai vị trí trên
thấp, nông sâu trên đất bản đồ
liền cũng như trên biển
V./ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI:Tiết 1,:

- Biết phần mềm Earth Explorer

- Biết cách khởi động Earth Explorer và thoát
khỏi Earth Explorer

- Biết sử dụng các nút lệnh để làm cho trái đất
xoay và dừng xoay

- Quan sát chế đô kéo thả, lấy tâm,
- Biết phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ

- Biết dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hay
một thành phố

Tiết 2: HS vận dụng được kiến thức ở tiết 1, sử
dụng được các nút lệnh

* Tiết 3

- Xem các thông tin chi tiết trên bản đồ (menu
Maps):

+ Đường biên giới giữa các nước

+ Các đường bờ biển

+ Các con sông

+ Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến

+ Tên các quốc gia

+ Tên các thành phố

+ Tên các đảo

- Biết tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ
*Tiết 4: HS vận dụng được kiến thức ở tiết 1, sử
dụng được các lệnh trong menu MapsĐánh giá:

Khen thưởng những nhóm làm tốt và chỉ ra
những điểm còn thiếu sót của các nhóm

Yêu cầu học sinh về nhà viết bài thu hoạch:
“Em biết gì qua phần mềm Earth Explorer “
PHIẾU HỌC TẬPNhóm: ………………………………….

Họ & Tên HS: 1./
…………………………………. 5./
………………………………….
2./ ………………………………….
6./ ………………………………….

3./ ………………………………….
7./ ………………………………….

4./ ………………………………….
8./ ………………………………….Câu hỏi:

Câu 1./ Em hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh
12 3 4 6 7 8 9
5 10
trong phần mềm Earth Explorer mà em đã được học
SGK 7:
Trong đó:

1…………………………………………
6…………………………………………

2…………………………………………
7…………………………………………

3…………………………………………
8…………………………………………

4…………………………………………
9…………………………………………

5…………………………………………
10……………………………………….

Câu 2./ Em có thể dịch chuyển quả địa cầu bằng các
phím mũi tên trên bàn phím được không?

Câu 3./ Em hãy cho biết ý nghĩa các nút lệnh trong
menu Maps?
…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………
…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………


…………………………………………………
………………
…………………………………………………
………………
Câu 4./ Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa
quả địa cầu của phần mềm Earth Explorer với quả
địa cầu của mô hình quả địa cầu ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản