Giáo án tin học 7 - Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM

Chia sẻ: phalinh6

Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính. Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN 2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo, chính xác, nhanh nhẹn công thức hoặc các hàm vào bài tập cụ thể.

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM

Giáo án tin học 7Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức:

Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.

Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX,
MIN

2. Kỹ năng:

Thực hiện thành thạo, chính xác, nhanh nhẹn
công thức hoặc các hàm vào bài tập cụ thể.

3. Thái độ:

- Có thái độ học tập nghiêm túc

- Có ý thức vận dụng các hàm đã học vào thực tế
cuộc sống

II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của GV:

- Chép sẵn vào máy các tập tin “Danh sach lop
em”, “So theo doi the luc” (nếu các máy bị mất hoặc
các em thực hành chưa xong ở tiết trước).

- Giáo án, SGK

- Projector, máy tính (02 hs/ máy)

- Các máy tính đã nối mạng cục bộ.

2. Chuẩn bị của HS:

Kiến thức đã học ở tiết trước, tập, viết, SGK đầy
đủ.

III. Kiểm tra bài cũ:

Sẽ kết hợp kiểm tra trong bài dạy.

IV. Tiến trình trên lớp:

Tiết 1:

HĐ 1: Nhắc lại kiến thức cũ:

Hoạt động của Gv Hoạt động của HS
Chiếu bảng tính Theo dõi

Tại ô C1 hãy tính tổng giá trí ở hai ô Nhập dữ liệu
Á, B1 bằng các cách mà em biết

Gọi đại diện hai nhóm lên thực hiện Thực hiện nhóm trên
máy tính tổng trên
trên máy GV

Nhận xét Các nhóm còn lại theo
dõi và nhận xét

Gọi hs đọc tên hàm tính trung bình, Trả lời
xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất.

HĐ 2: Bài tập 1:

Mở SGK và đọc yêu cầu của đề Thực hiện

Yêu cầu các nhóm mở BT1 đã lưu ở Các nhóm thực hiện
bài thực hành trước và nhập vào các yêu cầu
cột điểm như trong SGK
Sau khi nhập xong cho các nhóm tiến Các nhóm tiến hành
hành tự tìm cách làm câu b, c, d hoạt động tìm kết quả

Chọn đại diện bài làm của một nhóm, Theo dõi và nhận xét
trình chiếu kết quả cho các nhóm
khác theo dõi

Nhận xét và ghi đểm bài làm của Ghi nhận
nhóm

HĐ 3: Bài tập 2:

Đọc và thực hiện yêu cầu bài tập 2 Nhóm thực hiện

Quan sát và lại một nhóm bất kỳ yêu HS thực hiện
cầu một HS trong nhóm tính chiều
cao trung bình

Nhận xét ghi điểm Ghi nhận

Chọn đại diện bài làm của một nhóm, Theo dõi và nhận xét
trình chiếu kết quả cho các nhóm cách
khác theo dõi

Nhận xét và ghi đểm bài làm của Ghi nhận
nhóm

Tiết 2:

HĐ 1: Bài tập 3:

Đọc và thực hiện yêu cầu bài tập 3 Nhóm thực hiện

Quan sát các nhóm thực hành. Nhóm thực hiện

Lại một nhóm bất kỳ và yêu cầu 1 HS HS thực hiện
trong nhóm làm câu b).

Nhận xét ghi điểm Ghi nhận

Chọn một HS nhóm khác làm câu c). HS thực hiện

Nhận xét ghi điểm Ghi nhận

Chọn đại diện bài làm của một nhóm, Theo dõi và nhận xét
trình chiếu kết quả cho các nhóm
khác theo dõi
Nhận xét và ghi đểm bài làm của Ghi nhận
nhóm

HĐ 2: Bài tập 4:

Đọc và nhập nội dung bài tập 4, sau Nhóm thực hiện
đó lưu lại với tên “Gia tri san xuat”

Quan sát các nhóm thực hành. Nhóm thực hiện

Giải thích kỹ yêu cầu của đề. Theo dõi

Lại một nhóm bất kỳ và yêu cầu 1 HS HS thực hiện
trong nhóm tính Tổng giá trị sản xuất
của vùng theo từng năm

Nhận xét ghi điểm Ghi nhận

Chọn một HS nhóm khác tính trung HS thực hiện
bình cho ngành nông nghiệp

Nhận xét ghi điểm Ghi nhận

Chọn đại diện bài làm của một nhóm, Theo dõi và nhận xét
trình chiếu kết quả cho các nhóm
khác theo dỡi

Nhận xét và ghi đểm bài làm của Ghi nhận
nhóm

HĐ 3: Dặn dò:

- Về nhà học kỹ lại các hàm SUM, AVERAGE,
MAX, MIN

- Làm lại bài tập trên giấy bằng tay.

- Chuẩn bị bài 5 cho tiết sau

V. Nhận xét – đánh giá tiết dạy:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản