Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I

Chia sẻ: phalinh6

Kiến thức: - kỹ năng định dạng văn bản -Sử dụng được các chức năng định dạng. bKĩ năng: - Thực hiện thành thạo các thao tác. cThái độ: - Tập trung. II. CHUẨN BỊ: aCủa giáo viên: - Giáo án, tài liệu, máy Projecto bCủa học sinh: - Đồ dùng học tập.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I

Giáo án tin học 9: §7. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

aKiến thức:

- kỹ năng định dạng văn bản

-Sử dụng được các chức năng định dạng.

bKĩ năng:

- Thực hiện thành thạo các thao tác.

cThái độ:

- Tập trung.

II. CHUẨN BỊ:

aCủa giáo viên:

- Giáo án, tài liệu, máy Projecto

bCủa học sinh:

- Đồ dùng học tập.III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
a. Ổn định tổ chức lớp: 2 Phút:

bKiểm tra bài cũ:

- Trình bày cách di chuyễn, sao chép một khối văn bản .
c. Giảng bài mới, củng cố kiến thức, rèn kĩ năng:

Thời

gian Hoạt động Hoạt Nội dung ghi bảng
của giáo động I. Thay đổi hình thức cho các
viên của Slide:
học
Thay đổi vào menu – Format/Font và
sinh
Font, cỡ làm việc với hộp thoại như sau:
chữ, kiểu
và màu
sắc: Sử
-
dụng nút
Lắng
lệnh tương
nghe.
ứng trên
thanh công
cụ định
dạng

- HS
lắng
nghe

ghi
bài
- Canh lề: Chọn Place Holder.
Chọn một trong các biểu tượng
lệnh sau đây (canh trái,
canh giữa, canh phải).

- HS Đánh mục số và hoa thị: Chọn
lắng Place Holder. Chọn một trong
các biểu tượng lệnh Bullets
theo
Numbering;
dõi


Nêú muốn ghi
có Bullets bài
hoặc
Numbering
khác thì
vào Menu
– Format /
Bullets and
Numbering
và làm
việc với
hộp thoại.
nh¾p
chuét vµo
nót Picture
II. Thay đổi mẫu nền:
®Ó t¹o
Bullets
Thay đổi nền và bóng: Vào
h×nh ¶nh
menu– Format/Slide Color
Scheme
-
Lắng
nghe.
làm việc
- HS
hộp thoại:
lắng
chọn 1
nghe
trong 7

kiểu được
ghi
đề cử ở
mục Color bài
Schemes III. Hiệu chỉnh Slide Master
xong chọn và title Master:
Apply để
Tất cả các Slide trong trình diễn
ấn định
đều được định dạng dựa vào
cho Slide Slide Master.
hiện hành Vào menu –View / Master - >
hoặc chọn
- HS Slide Master và làm việc với
Apply To
lắng hộp thoại.
All để ấn
theo IV. Tạo chân Slide:
định cho
dõi Vào Menu – View / Header and
tất cả các
và Footer.
Slide.
ghi
bài
Định dạng
Slide
Master:

-
Lắng
nghe.


Gõ nội dung
tiêu đề chân
trang vào đây- HS
lắng
nghe

ghi
bài
- HS
lắng
theo
dõi

ghi
bài
IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: 5 phút

- Củng cố lại bài: nhắc lại các nội dung đã học.

V. RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản