Giáo án tin học 9_ tiết 14+15

Chia sẻ: toshiba1

MỤC TIÊU BÀI HỌC - Biết đặt điểm dừng Tab - Biết định dạng được kiểu đường cho Tab - Rèn kĩ năng thực hành B. CHUẨN BỊ Giáo viên: Mẫu văn bản Học sinh: B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC I.

Nội dung Text: Giáo án tin học 9_ tiết 14+15

Tiết 14: THỰC HÀNH

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Biết đặt điểm dừng Tab

- Biết định dạng được kiểu đường cho Tab

- Rèn kĩ năng thực hành

B. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Mẫu văn bản

Học sinh:

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Đề thực hành, bài tập thực hành

II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

Kiến thức về định dạng Tab
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Kiểm tra bài cũ

II. Bài mới

- HS khởi động chương trình Word và gõ văn bản

theo mẫu dưới đây:
BẢNG GIÁ

STT Tên mặt hàngĐơn giá Số lượng Thành tiền

Đĩa CD
01 2000 50 10.000

Nhãn đĩa
02 500 1000 500.00

Giấy in
03 45000 100 4500.0

Mực in
04 120000 2 240.00

05 Bút 2000 10 200.00
Bảng
06 10000 30 300.00

Vở bài tập
07 1000 1000 1.0000

08 Sách Toán 6000 50 300.00

Sách Văn
09 7000 30 210.00

10 Sách Tin 5000 20 100.00Yêu cầu:

1. Lưu văn bản với tên baitap4 và lớp của mình.

2. Định dạng Tab Theo mẫu

3. Lưu văn bản lại
Tiết 15: THỰC HÀNH

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Biết đặt điểm dừng Tab

- Biết định dạng được kiểu đường cho Tab

- Rèn kĩ năng thực hành

B. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Mẫu văn bản

Học sinh:

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Đề thực hành, bài tập thực hành

II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

Kiến thức về định dạng Tab
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Kiểm tra bài cũ

II. Bài mới

- HS khởi động chương trình Word và mở văn Bảng

giá rồi định dạng Tab theo mẫu sau:

BẢNG GIÁ

STT Tên mặt hàngĐơn giá Số lượng Thành tiền

01 ....... Đĩa CD ------- 2000 ........... 50 ________ 10.000

02 ....... Nhãn đĩa -------- 500 ......... 1000 ______ 500.000

03 ....... Giấy in ------- 45000 .......... 100 _______4500.000

04 ....... Mực in ----- 120000 ............ 2 ________ 240.000

05 ....... Bút ------------ 2000 ........... 10 _______ 200.000

06 ....... Bảng --------- 10000 ........... 30 _______ 300.000

07 ....... Vở bài tập ---- 1000 ......... 1000 ____ 1.0000.000
08 ....... Sách Toán ---- 6000 ........... 50 _______ 300.000

09 ....... Sách Văn ----- 7000 ........... 30 _______ 210.000

10 ....... Sách Tin ------ 5000 ........... 20 _______ 100.000

THỰC ĐƠN

STT Tên món ănĐơn giá Số lượng Thành

tiền

01 ....... Cua hấp ....... 120000 ----------- 1 ____ 120000

02 ....... Tôm chiên ... 100000 ----------- 1 ____ 100000

03 ....... Lươn sào ....... 70000 ----------- 3 ____ 210000

04 ....... Mực sào ......... 90000 ----------- 4 ____ 360000Yêu cầu:

1. Soạn văn bản theo mẫu và lưu văn bản với tên

thucdon
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản