Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 5)

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - HS luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và Output của bài toán. - HS biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức. II. Phương pháp. - Hỏi đáp tìm tòi bộ phận. - Thuyết trình Ơrixtic. III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ 3. Luyện tập. Nội dung cần đạt Bài 1: Tìm số nguyên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 10: Bài 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 5)

Bài 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (Tiết 5)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- HS luyện tập cách xây dựng ý tưởng, xác định Input và Output của bài

toán.

- HS biểu diễn thuật toán bằng hai cách: liệt kê và sơ đồ khối.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

II. Phương pháp.

- Hỏi đáp tìm tòi bộ phận.

- Thuyết trình Ơrixtic.

III. Hoạt động dạy - học

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Luyện tập.

Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò

Bài 1: Tìm số nguyên nhỏ nhất trong

một dãy số nguyên. Gọi hai học sinh lên làm bài

HS nhận xét
Lời giải
Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò

Input: Dãy số nguyên a1, a2, ..., an GV nhận xét và sửa chữa

Output: Số nhỏ nhất của dãy số

Ý tưởng

- Đặt Min = a1

- Cho i lần lượt chạy từ 2 đến n. So

sánh giá trị của ai với Min. Nếu ain thông báo giá trị Min rồi

kết thúc. HS ghi bài

B4:

B41: Nếu ai < Min thì Min = ai

B42: tăng i = i + 1 rồi quay lại B3.

* Sơ đồ khối
Bắt đầu

Nhập a1, a2, ..., aN
Min = a1; i = 2

+
TB Min
i>N
-
Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò
HS ghi bài
Bài 2: Sắp xếp dãy số nguyên a1,a2,..,an

theo chiều giảm dần.

Gọi 2 HS lên trình bày thuật toán bằng
Lời giải

Input: Dãy số nguyên a1, a2, ..., an hai cách.

Output: Dãy số đã được sắp xếp. HS nhận xét

GV sửa chữa
Ý tưởng

Với mỗi cặp số đứng liền kề trong dãy

nếu số đứng trước nhỏ hơn số đứng
Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò

đằng sau thì đổi vị trí hai số cho nhau.

Tiếp tục thực hiện khi không còn cặp

nào trong dãy

Thuật toán

Cách liệt kê:

B1: Nhập n và dãy a1, a2, ..., an

B2: Gán giá trị m = n

B3: Nếu m m quay lại B3

B7: so sanh ai với ai + 1. Nếu ai < ai + 1 thì

đổi ai cho ai + 1

B8: quay lai bước 5.

Sơ đồ khối
Bắt đầu

Nhập a1, a2, ..., an
m=n

+
Dãy đã SX
m n thông báo k không có mặt

trong dãy rồi kết thúc. Sai quay lại B3.

Sơ đồ khối
Bắt đầu

Nhập a1, a2, ..., an
Nhập k; i = 1.

+ k có trong
ai = k dãy ở vị trí i
-
i=i+1
Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò
4. Củng cố.

- GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

Cho dãy A gồm N số nguyên dương a1, a2,..., an và giá trị k. Kiểm tra xem k

có trong A không? Nếu có k xuất hiện bao nhiêu lần.

5. Dặn dò

- Làm bài tập về nhà.

- Đọc trước bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản