Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
339
lượt xem
55
download

Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức:Hiểu chương trình là sự mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình;Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản;Biết được các phần của một chương trình 2.Kỹ năng:Biết bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình:Pascal,C++ 3.Thái độ:Nghiêm túc trong học tập II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Chuẩn bị của giáo viên:Giáo án, đồ dùng dạy học, bảng phụ 2.Chuẩn bị của học sinh:Nghiên cứu tài liệu và đọc bài trước III.Tiến trình tiết dạy 1....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

  1. Bài 3 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức:Hiểu chương trình là sự mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình;Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản;Biết được các phần của một chương trình 2.Kỹ năng:Biết bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình:Pascal,C++ 3.Thái độ:Nghiêm túc trong học tập II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Chuẩn bị của giáo viên:Giáo án, đồ dùng dạy học, bảng phụ 2.Chuẩn bị của học sinh:Nghiên cứu tài liệu và đọc bài trước III.Tiến trình tiết dạy 1.Ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi:Cho biết sự khác nhau giữa tên chuẩn và từ khóa? Cho ví dụ? Trả lời:Từ khoá được dng với ý nghĩa xc định (không được dùng với ý nghĩa khc). Ví dụ: Trong Pascal PROGRAM, USES, CONST, TYPE, VAR, BEGIN, END,...
  2. Tên chuẩn: là tên được ngôn ngữ lập trình dng với một ý nghĩa no đó. Tuy nhiên người lập trình cĩ thể khai bo v dng với ý nghĩa khc. Ví dụ: Real.Integer,Abs,... 3.Tiến trình tiết dạy Hoạt động thầy và trò Nội dung 1. Cấu trúc chung: Chương trình được viết bằng ngôn GV: Theo em phần khai báo và phần ngữ lập trình bậc cao gồm phần thân phần nào cần phải có? khai báo và phần thân. Phần thân HS: Trả lời chương trình bắt buột phải có, GV: Để tìm hiểu các thành phần của phần khai báo có thể có hoặc chương trình ta sang mục 2 không 2. Các thành phần của chương trình GV:Tên chương trình do ai đặt? a. Phần khai báo HS: Trả lời. Có thể có khai báo cho:tên chương
  3. trình, thư viện, hằng, biến và GV:Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có chương trình con. sẵn một số thư viện cung cấp một số -Khai báo tên chương trình chương trình thông dụng đã lập VD:Trong ngôn ngữ lập trình sẵn.Để sử dụng các chưong trình đó Pascal để khai báo trên chương ta phải khai báo thư viện trình ta dùng từ khoá PROGRAM GV: Vídụ để dùng lệnh xóa màn program ; hình ta phải khai báo -Khai báo thư viện: Trong Pascal ta dùng từ Trong Pascal: USES CRT; Trong C: #Include khóaUSES GV: Hằng là gì? Trong C++ ta dùng #Include HS: Trả lời GV:Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình.
  4. GV:Khai báo biến và khai báo chương trình con sẽ tìm hiểu rõ hơn ở tiết sau - Khai báo hằng :ta dùng từ khoá Const VD:khai báo hằng n=10 Trong pascal:Const n=10; GV: Để hiểu rõ hơn về cấu trúc của Trong C++: Const int n=10; một chương trình ta xét một vài ví b. Phần thân chương trình: dụ sau Dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương GV: Thể hiện bảng phụ1 chuẩn bị trình. sẵn cho học sinh xem(ví dụ 1 trang VD: Trong Pascal bắt đầu là từ khoá Begin và kết thúc là từ khoá 20) End.
  5. 3.Ví dụ chương trình đơn giản VD1:Chương trình sau đây thực hiện việc viết ra màn hình thông báo "Xin chao cac ban". Trong Pascal: Trong C++: GV:Yêu cầu học sinh phân biệt phần khai báo?Phần thân chương trình? Program #Include HS: Trả lời Vi_du; Begin Void Main() { Writeln('Xin Printf("Xin chao cac chao cac ban'); ban"); End. } -Phần khai -Phần khai báo chỉ có báo chỉ có
  6. một câu lệnh khai báo tên chương trình include khai gồm từ khóa báo thư viện Program và stdio.h tên chuơng trình là Vi_du -Phần thân -Phần thân chương trình chương trình GV:Phân biệt phần khai báo và phần chỉ có một câu chỉ có một câu thân chương trình ở VD2? lệnh Writeln, lệnh Printf HS: Trả lời. đưa thông báo đưa thông báo ra màn hình. ra màn hình. VD2:Chương trình Pascal sau đưa các thông báo"Xin chao cac ban" và"Moi cac ban lam quen voi chuong trinh Pascal" ra màn hình Begin
  7. Writeln('Xin chao cac ban')' Writeln('Moi cac ban lam quen voi chuong trinh Pascal'); End. Chỉ có phần thân chương trình. 4 Củng cố Câu1:Cấu trúc của một chương trình gồm mấy phần? Phần nào buộc phải có? Câu 2 Trong ngôn ngữ lập trình Pascal chương trình gồm những phần nào? Cách khai báo? 5 Bổ sung và dặn dò Học bài cũ , chuẩn bị bài mới
Đồng bộ tài khoản