Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Chia sẻ: abcdef_34

I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: Câu lệnh rẽ nhánh thiếu và đủ. Câu lệnh ghép. 2. Kỹ năng: Rằng luyện kỹ sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tập trung tư duy. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. 2. Chuẩn bị của học sinh:Xem bài trứơc ở nhà. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Nội dung: Hoạt động...

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 11: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

CẤU TRÚC RẼ NHÁNHI. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: Câu lệnh rẽ nhánh thiếu và đủ. Câu lệnh ghép.

2. Kỹ năng: Rằng luyện kỹ sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật

toán

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tập trung tư duy.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học.

2. Chuẩn bị của học sinh:Xem bài trứơc ở nhà.

III. Tiến trình tiết dạy:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra

3. Nội dung:

Hoạt động thầy và trò Nội dung bài giảng

GV: Có rất nhiều việc chỉ được thực Rẽ nhánh:

hiện khi một điều kiện nào đó thoả Cấu trúc rẽ nhánh là một điều

mản. Ví dụ trong cuộc sống của khiển chọn thực hiện hay không
chúng ta có những việc nào? thực hiện công việc phù hợp với

HS: Nếu trời nắng thì phơi lúa. điều kiện đang xảy ra.

Nếu thấy lạnh thì mặc thêm áo lạnh.

Hoặc Nếu trời mưa thì đi bộ, còn

không mưa thì đi xe đạp.

GV:Những tình huống như thế này

gọi là rẽ nhánh. Vậy rẽ nhánh là gì?

HS: Trả lời. 2.Câu lệnh IF… Then…

GV: Mọi ngôn ngữ lập trình đều có a. Cú pháp:

lệnh để mô tả cấu trúc rẽ nhánh. * Dạng thiếu:

Cấu trúc rẽ nhánh trong Pascal mô IF Then ;

tả như thế nào? Sang phần 2 * Dạng đủ:

IF Then

Else;

GV: Trong đó IF, Then, Else gọi là b.Ý nghĩa: Nếu biểu thức điều

kiện đúng thì thực hiện câu lệnh
gì?

HS: Từ khoá sau Then nêu sai thực hiện câu

GV: điều kiện là gì? lệnh sau Else (nếu có).
HS: biểu thức logic c. Sơ đồ khối:
Câu
Đún
Điều
GV: Yêu cầu học sinh vẻ sơ đồ khối lệnh
Sai

2 dạng lệnh
Đú
Sai
Câu Câu
Đk ng
lệnh lệnh
2 1
GV: Diễn đạt câu sau sang ngôn d. Ví dụ:

ngữ PASCAL If d< 0 then Write(‘ PTVN’);

-Kiểm tra nếu d
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản