Giáo án tin học lớp 5 - BÀI: Thủ tục trong Logo

Chia sẻ: phalinh13

Nhận biết được khỏi niệm thủ tục trong đời sống Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niện thủ tục trong LOGO. - Nắm được cỏc thành phần của một thủ tục trong Logo - Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ tục là một chương trình con II.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 5 - BÀI: Thủ tục trong Logo

Giáo án tin học lớp 5 - BÀI: Thủ tục trong Logo

I. MỤC TIấU
- Nhận biết được khỏi niệm thủ tục trong đời sống Từ
đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niện
thủ tục trong LOGO.

- Nắm được cỏc thành phần của một thủ tục trong
Logo

- Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là tập
hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. Thủ
tục là một chương trình con

II. CHUẨN BỊ:

Mỏy vi tớnh, hình minh hoạ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG
HỌC

1. Hoạt động 1: ổn định lớp kiểm tra bài


Gv yờu cầu HS nhắc lại cỏc cõu lệnh:
FD, RT, CS…

2. Hoạt động 2 Lắng nghe
1. Thủ tục là gì?

Một buổi sáng thức dạy các em thường
bắt đầu bằng thức dạy, Gấp chăn màn.
Rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, mặc đồng
1hs nêu
phục và đi học. Như vậy chúng ta đã
hoàn thành công việc của một buổi đi
Hs làm bài tập
học.
vào sách
Thủ tục đi học kết thúc

- Vậy thủ tục là gì?

Bài tập: Hãy điền vào chỗ trống cho
đúng nghĩa

Thủ tục là một dãy các thao tác được thực
hiện theo thứ tự để hoàn thành một công Quan sát
việc nào đó.

Thực hành

Yêu cầu

- Khởi động phần mềm

- Thao tác trong thủ tục vẽ góc vuông Lắng nghe

- Gv thực hành mẫu


Rùa vẽ cạnh thứ nhất của góc
+ FD 100
vuông
Rùa đổi hướng, chuẩn bị vẽ
+ RT 90
tiếp
Rùa vẽ cạnh thư hai của
+ FD 100
góc vuôngKết thúc thủ tục

=> Như vậy Rùa thực hiện 3 công việc để Lắng nghe
vẽ được góc vuông.

Vậy nội dung của thủ tục có mấy phần

2. Nội dung của một thủ tục trong
Logo

Quan sát dòng lệnh sau đây tạo lên thủ
tục
Quan sát
To vegocvuong

FD 100

RT 90

FD100

end
Lắng nghe
TT Câu lệnh ý nghĩa Cách
gọi

To là bắt đầu Đầu
1 To
vegocvuong của mọi thủ thủ
tục tục

Sau To là tên
thủ tục
(vegocvuong)

Các câu lệnh Thân
2 FD 100
thủ
RT 90
Đọc chú ý
tục
FD100

end là kết Đuôi
3 end
thúc mọi thủ thủ
tục tục
Lấy VD và giải
Cỳ phỏp thích
- To tờn thủ tục (Tờn thủ tục khụng phõn
biệt chữ hoa và chữ thường, phải có ít
nhất một chữ cái, phải viết liền nhau,
khụng viết dấu)

- Lệnh

- End

VD: Thủ tục vẽ tam giác trong Logo

Cách 1 Cách 2

To Tamgiac1 To Tamgiac3

FD 100 RT REPEAT 3
120 [FD 100 RT 120]

FD 100 RT end
120

FD 100 RT
120

end

3. Hoạt động 3

GV nhận xét, đánh giá và dặn dũ tiết học
Yờu cầu HS ghi nhớ cỏc cõu lệnh.

Khuyến khớch HS về nhà thực hành với
phần mềm.Lượng giá:

Lớp Tổng số Kết quả tốt Đạt Chưa đạt

5A

5B

5C

5D

5E

Nhận xột:

............................................................................................

............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản