Giáo án tin học lớp 5 - Chương VI: THẾ GIỚI LOGO CỦA EM

Chia sẻ: phalinh13

Ôn tập lệnh lặp REPEAT - HS nhận dạng, cỏch viết và tỏc dụng của cõu lệnh wait - Nhận thức được yếu tố hướng và yếu tố độ lớn trong cõu lệnh của rựa. II. CHUẨN BỊ: Mỏy vi tớnh- phần mềm Logo. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY 1.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 5 - Chương VI: THẾ GIỚI LOGO CỦA EM

Giáo án tin học lớp 5 - Chương VI: THẾ GIỚI
LOGO CỦA EM

Bài 1: Tiếp tục với cõu lệnh lặp

I. MỤC TIấU

- Ôn tập lệnh lặp REPEAT

- HS nhận dạng, cỏch viết và tỏc dụng của cõu lệnh
wait

- Nhận thức được yếu tố hướng và yếu tố độ lớn
trong cõu lệnh của rựa.

II. CHUẨN BỊ:
Mỏy vi tớnh- phần mềm Logo.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động 1: ổn định lớp
kiểm tra bài cũ

Gv yờu cầu HS nhắc lại cỏc
cõu lệnh: FD, RT, CS… Đọc thầm

Quan sát
2. Hoạt động 2

Bài 1:

- Đọc yêu cầu 1 hs nêu

- Quan sát Gv thực hành mẫu
2 đoạn câu lệnh trên. Lắng nghe và quan sát
- So sánh sự giống và khác
nhau của 2 câu lệnh này?

=>

- Giống nhau là đều tạo ra
được 1 hình lục giác FD 50
Đọc thầm
RT 60.

- Nhưng ở câu lệnh thứ 2 ta sử
1 hs nêu
sụng câu lênh lặp REPEAT

Bài 2:
Lắng nghe và quan sát
- Đọc yêu cầu
Số 6 trong câu lệnh
-
REPEAT 6 [FD 50 RT 60? Đọc thầm
=> Sẽ lặp 6 lần FD 50 RT 60 1 hs nêu
Bài 3 Quan sát
- Đọc yêu cầu 1 hs nhận xét
- Số Wait 60 trong câu lệnh? Lắng nghe và quan sát
- Gv thực hành mẫu và học
sinh quan sát

- Học sinh nhận xét

=> Khi thực hiện tiến về phía
trước 50 bước rùa sẽ tạm dừng
1 giây rồi thực hiện quay phải
60 độ rồi tạm dừng trong
1giây.

- Hs thực hành

Thực hành
T1. (5’)

- Hãy thêm câu lệnh Wait vào
chỗ thích hợp.

=> Repeat 4 [FD 40 WAIT
120 RT 90 WAIT 120]

Câu lệnh Wait được viết ở
đâu?

- Em hãy thực hiện các dòng
lệnh sau:

Repeat 4 [FD 40 WAIT 120
RT 90 WAIT 120]

LT 90 PU

PD

FD

- Thực hiện các câu lệnh còn
lại?

- PU là gì? là Rùa NET bút
không vẽ nữa

- PD là gì? Hạ bút Rùa tiếp
tục vẽ. Em hóy thực hiện lệnh
để Rùa tiến lên 100
T2. (5’)

- Hãy thêm câu lệnh Wait vào bước
chỗ thích hợp. Em hóy thực hiện lệnh

=> Repeat 4 [FD 40 WAIT để Rựa ẩn mỡnh
Em hóy sử
120 RT 90 WAIT 120] 1>
dụng lệnh Repeat
để vẽ hỡnh vuụng
- Em hãy thực hiện các dòng
cú độ dài cạnh là
lệnh sau:
100
- Phát biểu thành lời?T3. Đọc yêu cầu và làm bài
tập sau.
3. Hoạt động 3

GV nhận xét, đánh giá và dặn
dũ tiết học

Yờu cầu HS ghi nhớ cỏc cõu
lệnh.

Khuyến khớch HS về nhà thực
hành với phần mềm.

Lượng giá:

Lớp Tổng số Kết quả tốt Đạt Chưa đạt
5A

5B

5C

5D

5E

Nhận xột:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản