Giáo án: tin học lớp 7

Chia sẻ: phanthanhvinh_qbu

Để xem văn bản trên màn hình trước khi in, em sử dụng nút lệnh nào trong các nút lệnh dưới đây?

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án: tin học lớp 7

GVHD: Lê Thị Hồng Nhanh
GSTT: Lê Trọng Nghĩa
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Để xem văn bản trên màn hình trước
khi in, em sử dụng nút lệnh nào trong
các nút lệnh dưới đây?
a.
b.
c.
d.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Để in văn bản, em sử dụng nút
lệnh nào trong các nút lệnh dưới
đây?
a.
b.
c.
d.
KIỂM TRA BÀI CŨ
3. Em hãy cho biết các yêu cầu cơ bản
trình bày trang văn bản?

Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn
bản gồm: chọn hướng trang và đặt lề
trang.
Em hãy cho biết cụm từ
Em
“Lòng trung thực”nằm ở
ý nào trong đoạn văn sau?

Ba điều trong đời bạn không được
đánh mất:
Sự thanh thản
1.
Hy vọng
2.
Lòng trung thực
3.
Em hãy tìm cụm từ “Lòng
Em
trung thực” trong đoạn văn
sau?
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao gi ờ l ấy lại được: Th ời gian, L ời nói, C ơ h ội.
1.
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: Sự thanh thản,Hy v ọng, Lòng trung th ực
2.
Ba thứ có giá trị nhất trên đời: Tình yêu, Lòng tự tin, B ạn bè
3.
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đ ạt
4.
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :Giấc mơ, Thành công, Tài s ản
5.
Ba điều làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận dữ
6.
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao gi ờ l ấy lại được: Th ời gian, L ời nói, C ơ h ội.
7.
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: Sự thanh thản,Hy v ọng, Lòng trung th ực
8.
Ba thứ có giá trị nhất trên đời: Tình yêu, Lòng tự tin, B ạn bè
9.
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đ ạt
10.
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :Giấc mơ, Thành công, Tài s ản
11.
Ba điều làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận dữ
12.
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao gi ờ l ấy lại được: Th ời gian, L ời nói, C ơ h ội.
13.
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: Sự thanh thản,Hy v ọng, Lòng trung th ực
14.
Ba thứ có giá trị nhất trên đời: Tình yêu, Lòng tự tin, B ạn bè
15.
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đ ạt
16.
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :Giấc mơ, Thành công, Tài s ản
17.
Ba điều làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận dữ
18.
Tìm trong đoạn văn nào dễ hơn?
Tìm
Đoạn 2
Đoạn 1
TÌM KIẾM VÀ THAY
TÌM
THẾ
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM


i. TÌM PHẦN VĂN BẢN
ii. THAY THẾ
TH
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
Gõ nội dung cần 
tìm
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
Nhấp Find Next 
để tìm
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
Nhấp vào Find
CỤM TỪ BỊ
Next để tiếp
BÔI ĐEN
tục tìm kiếm
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
VÍ DỤ. 1 phần văn bản
1 Tìm

bước thực hiện:
Các
*Bước 1:
Vào Edit -> Find.
Hộp hoại Find and Replace
xuất hiện.
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
Gõ nội dung cần
tìm
*Bước 2: Gõ nội dung cần tìm vào ô Find what.
*Bước 3: Nháy vào Find Next nếu muốn tìm tiếp.
*Bước 4: Nhấn vào Cancel nếu muốn kết thúc.
*Lưu ý: Từ (hoặc dãy kí tự) tìm được sẽ được
hiển thị dưới dạng “bôi đen”.
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM

ii. THAY THẾ
ii. THAY

Chức năng: giúp tìm nhanh dãy kí tự trong
văn bản và thay thế dãy kí tự vừa tìm
được bằng một dãy kí tự khác (do các em
quy định).
* Sử dụng hộp thoại Find and Replace để
thực hiện.
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM Nhập nội dung 
cần thay thế
Nhấn nội dung 
thay thế
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
Nhấp vào
Replace để tiếp
tục tìm kiếm
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM
VÍ DỤ 2 2. Thay thế

bước thực hiện:
Các
*Bước 1:
Vào Edit ->Replace
Hộp hoại Find and Replace xuất
hiện.
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM Gõ nội dung cần thay
thế.

Gõ nội dung thay thế.
Bước2: Gõ nội dung cần thay thế vào ô Find what. Nội
dung thay thế vào Replace with

Bước3: Nháy nút Find Next để tìm.

Bước4: Nháy nút Replace để thay thế.

Bước5: Nháy nút Cancel để kết thúc.

Chú ý: Nếu chắc chắn, em có thể nháy nút
Replace All để thay thế tất cả các cụm từ
tìm được bằng cụm từ thay thế.
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
TÌM

VíặDụ 3
D n dò

* Đọc lại bài Tìm kiếm và thay thế.
* Bài tập 2,3,4 sách giáo khoa trang 98,99.
* Đọc bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản