Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH tiết 2

Chia sẻ: phalinh6

Học sinh biết vai trò của biến trong lập trình; Học sinh biết khái niệm biến. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : SGK, SGV, tài liệu.Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,... - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt. 2. Học sinh :Đọc trước bài SGK. Đồ dùng học tập, bảng phụ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH tiết 2

Giáo án tin học lớp 8
Tuần : 9
BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG
Tiết :17
CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU :

Học sinh biết vai trò của biến trong lập trình;

Học sinh biết khái niệm biến.

II. CHUẨN BỊ :
1. Giáo viên : SGK, SGV, tài liệu.Đồ dùng dạy
học như máy tính, projector,...

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt
động tốt.

2. Học sinh :Đọc trước bài SGK. Đồ dùng học tập,
bảng phụ...

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số : Ổn định
trật tự :
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra trong quá trình thực
hành.

3. Dạy bài mới :

HĐ của trò Ghi bảng
HĐ của Thầy

HĐ 1: Học sinh
biết vai trò của
biến trong lập
H : Đọc SGK để hiểu
trình.
thế nào là biến.
G : Yêu cầu H đọc
1. Biến là công
thông tin SGK
cụ trong lập
trình.
G : Biến là gì ?
- Biến được dùng
H : Viết bảng phụ
Biến có vai trò gì
để lưu trữ dữ liệu
trong chương
và dữ liệu này có
trình ?
thể thay đổi trong
H : Viết lại câu lệnh
thực hiện
khi
của phép tính đó
G : Yêu cầu H viết
lệnh in kết quả phép chương trình.
cộng 15+5 lên màn - Dữ liệu do biến
hình ?
H : Quan sát, lắng lưu trữ được gọi
G : Muốn in lên nghe để hiểu thế nào là là giá trị của biến.
màn hình kết quả biến và vai trò của
của một phép tính biến.
khác thì làm thế
nào ?

G : Đưa hình ảnh
lên màn hình và
phân tích gợi mở.

G : Đưa ra cách làm
H : Đọc thầm ví dụ 2.
và phân tích.


H : Nghiên cứu SGK
writeln(X+Y);
trả lời.
* Ví d ụ 2 :

Tính và in giá trị
của các biểu thức
100  50 100  50
và ra
3 5

màn hình.

G : Trình bày cách
tính hai biểu thức
bên ?

Cách làm :

X  100 + 50

Y  X/3

Z  X/5
H : Đọc thầm nghiên
cứu SGK.
HĐ 2 :Tìm hiểu H : Trả lời.
cách khai báo biến
2. Khai báo biến
trong chương tình
H : Lắng nghe và nắm - Việc khai báo
vững kiến thức. biến gồm :
TP

G : Yêu cầu H đọc + Khai báo tên
biến;
thong tin SGK H : Làm theo nhóm
G : Việc khai báo vào bảng phụ. + Khai báo
kiểu dữ liệu
biến gồm khai báo
những gì ? của biến.

G : Đưa ra ví dụ Var danh sách
SGK và phân tích tên biến : kiểu
H : Quan sát và ghi vở.
các thành phần. của biến ;

* Ví d ụ :

G : Viết một ví dụ
về khai báo biến rồi
Trong đó :
rồi yêu cầu giải
thích thành phần ? var là từ khoá
-


của ngôn ngữ
G : Thu kết quả
lập trình dùng
nhận xét và cho
để khai báo
điểm.
G : Viết dạng tổng biến,
quát để khai báo m, n là các biến
-

biến trong chương có kiểu nguyên
H:
trình. (integer),
a) Var
HĐ 3 : Củng cố S, dientich là
-
S, a, h: integer
kiến thức. biến có
các
b) Var
kiểu thực (real),
Trong Pascal, khai
a, b: integer ;
báo nào sau đây là thong_bao là
-

c, d: real ;
đúng cho khai báo biến kiểu xâu
biến số: (string).
a) var tb: real;

b) var 4hs: integer;


c) const x: real;


d) var R = 30;

Hãy cho biết kiểu
dữ liệu của các biến
cần khai báo dùng
để viết chương trình
để giải các bài toán
dưới đây:

a) Tính diện tích S
của hình tam giác
với độ dài một cạnh
a và chiều cao
tương ứng h (a và h
là các số tự nhiên
được nhập vào từ
bàn phím).

b) Tính kết quả c
của phép chia lấy
phần nguyên và kết
quả d của phép chia
lấy phần dư của hai
số nguyên a và b.

Hướng dẫn về
nhà.

1. Nắm vững khái
niệm biến và chức
năng của biến trong
chương trình.

2. Học thuộc cách
khai báo biến và lấy
ví dụ

3. Đọc trước phần
3, 4 trong bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản