Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 1 : ÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL

Chia sẻ: phalinh6

Hs đựoc làm quen với chương trình lập trình Turbo Pascal. -KN: Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản. Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình - TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và thực hành.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 1 : ÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL

Giáo án tin học lớp 8
Tuần : 3 Tiết
Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI
: 5+6
TURBO PASCAL
I. Mục tiêu:

KT: Hs đựoc làm quen với chương trình lập trình
Turbo Pascal.

-KN: Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc
TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP

Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy
chương trình và xem kết quả.

Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn
ngữ lập trình

- TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và thực hành.

II. Chuẩn bị:
GV: SGK, Máy chiếu

HS: Chuẩn bị trước bài ở nhà.

III. Phương pháp: thuyết trình, luyện tập.

IV. Tiến trình bài giảng

A. ổn định lớp

B. KTBC:

1. Ngôn ngữ lập trình có những thành phần cơ bản
nào? Những thành phần đó có ý nghĩa, chức năng gì?

2.Cấu trúc chương trình gồm những phần nào? Phần
nào là quan trọng nhất?

Trả lời : 1. Ngôn ngữ lập trình gồm:

- Bảng chữ cái: thường gồm các chữ cái tiếng Anh
và một số kí hiệu khác như dấu phép toán (+, , *,
/,...), dấu đóng mở ngoặc, dấu nháy,... Nói chung,
các kí tự có mặt trên bàn phím máy tính đều có mặt
trong bảng chữ cái của mọi ngôn ngữ lập trình.
- Các quy tắc: cách viết (cú pháp) và ý nghĩa của
chúng; cách bố trí các câu lệnh thành chương trình,...

2. Cấu trúc chưong trình gồm 2 thành phần: Phần
khai báo và thân chương trình. Trong đó Phần thân
chương trình là quan trọng nhất.

C. Bài mớiGhi bảng
HĐ của Thầy HĐ của
trò

Bài 1. Làm quen với
HĐ 1: Làm quen
việc khởi động và - HS nghe việc khởi động và
khỏi Turbo
thoát khỏi Turbo và quan sát thoát

thao Pascal. Nhận biết các
Pascal các
của thành phần trên màn
GV cho HS làm tác
hình của Turbo Pascal.
quen với việc khởi GV.
động và thoát khỏi a)Khởi động Turbo
Turbo Pascal. Nhận Pascal bằng một trong
biết các thành phần hai cách:
trên màn hình của Cách 1: Nháy đúp
Turbo Pascal. chuột trên biểu tượng
trên màn hình nền
Quan sát màn hình
của Turbo Pascal và (hoặc trong bảng chọn
so sánh với hình 11 Start);
dưới đây: Cách 2: Nháy đúp
chuột trên tệp
tên
Turbo.exe trong thư
mục chứa tệp này
(thường là thư mục TP
hoặc thư mục con
TP\BIN).
+ GV cho HS nhận
biết các thành phần:
Thanh bảng chọn;
tên tệp đang mở;
con trỏ; dòng trợ
giúp phía dưới màn
hình.

Quan sát các lệnh
từng bảng
trong
chọn.
Mở các bảng chọn
bằng cách khác:
Nhấn tổ hợp phím - Nhấn phím F10 để
Alt và phím tắt của mở bảng chọn, sử dụng
bảng chọn (chữ các phím mũi tên (
màu đỏ ở tên bảng và ) để di chuyển
chọn, ví dụ phím tắt qua lại giữa các bảng
của bảng chọn File chọn.
là F, bảng chọn - Nhấn phím Enter để
mở một bảng chọn.
Run là R,...).

Sử dụng các phím
mũi tên lên và
xuống ( và ) để
di chuyển giữa các
lệnh trong một bảng
chọn.

Nhấn tổ hợp phím
Alt+X để thoát khỏi
Turbo Pascal.
- Yêu cầu HS khởi
động chương trình
Turbo Pascal và
thực hiện gõ các
lệnh theo
dòng
mẫu.

- HS gõ Bài 2. Soạn thảo, lưu,
các lện lên dịch và chạy một
máy tính chương trình đơn
GV: Chú ý cho HS : cá nhân. giản.

- Gõ đúng và không a) Khởi động lại Turbo
để sót các dấu nháy Pascal và gõ các dòng
đơn ('), dấu chấm lệnh dưới đây:
phẩy (;)và dấu program CTDT;
chấm (.) trong các
begin
dòng lệnh.
writeln('Chao cac
- Soạn thảo chương
ban');
trình cũng tương tự
write('Minh la Turbo
như soạn thảo văn
Pascal');
bản: sử dụng các
phím mũi tên để di end.
chuyển con trỏ,
nhấn phím Enter để
xuống dòng mới,
nhấn các phím
hoặc
Delete
BackSpace để xoá.Nhấn phím F2
a)
(hoặc lệnh
FileSave) để lưu
chương trình. Khi
hộp thoại hiện ra, gõ
tệp (ví dụ
tên
CT1.pas) trong ô
Save file as (phần
mở rộng ngầm định b)Nhấn phím F2 (hoặc
là .pas) và nhấn lệnh FileSave) để lưu
Enter (hoặc nháy chương trình.
OK).
Nhấn tổ hợp
b)
để
phím Alt+F9
biên dịch chương
đó,
trình. Khi
chương trình được
biên dịch và kết quả
hiện ra có dạng như
hình 14 sau đây:

c) Nhấn tổ hợp phím
Alt+F9 để biên dịch
chương trình.
Nhấn phím bất kì để
đóng hộp thoại.

Nhấn tổ hợp
c)
phím Ctrl+F9 để
chạy chương trình
và quan sát kết quả.
Nhấn phím bất kì để
đóng hộp thoại.Nhấn tổ hợp phím
d)
để chạy
Ctrl+F9
chương trình và quan
Nhấn để
Enter
sát kết quả.
quay về màn hình
soạn thảo.

Như vậy, chúng ta
đã viết được một
chương trình hoàn
chỉnh và chạy được.- GV hướng dẫn HS
chỉnh sửa chương
trình.
a) Xoá dòng lệnh
begin. Biên dịch
chương trình và
quan sát thông
Bài 3. Chỉnh sửa
báo lỗi như hình
chương trình, lưu
dưới đây:
và kết thúc.Hình 16

b) Nhấn phím bất
kì và gõ lại lệnh
begin. Xoá dấu
chấm sau chữ
end. Biên dịch
chương trình và
quan sát thông
báo lỗi.
Hình 17

Nhấn để
Alt+X
thoát khỏi Turbo
Pascal, nhưng
không lưu các chỉnh
sửa
D. Củng cố:

TỔNG KẾT

Các bước đã thực hiện:
1.

 Khởi động Turbo Pascal;

 Soạn thảo chương trình;
 Biên dịch chương trình: Alt + F9;

 Chạy chương trình (Ctrl + F9) ;

Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ
2.
thường: begin, BeGin, hay BEGIN đều đúng.

Các từ khoá của Pascal: program, begin,
3.
end.

Lệnh kết thúc chương trình là end. (có dấu
4.
chấm), các câu lệnh sau lệnh này bị bỏ qua
trong quá trình dịch chương trình.

Mỗi câu lệnh được kết thúc bằng dấu chấm
5.
phẩy (;).

Lệnh writeln in ra màn hình và đưa con trỏ
6.
xuống đầu dòng tiếp theo.

Thông tin cần in ra có thể là văn bản, có thể
là số,... và được phân tách bởi dấu phẩy.

Lệnh write tương tự như writeln, nhưng
không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.
- Yêu cầu hs đọc bài đọc thêm

- Học phần tổng kết trong sgk

V. Rút kinh nghiêm

- HS nghiêm túc trong thực hành.

- Một số học sinh còn nhận thức chậm về chương
trình lập trình

- Thời gian đảm bảo,

- Hoàn thành nội dung thực hành.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản