Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN tiết 2

Chia sẻ: phalinh6

Tham khảo tài liệu 'giáo án tin học lớp 8 - bài thực hành 2 : viết chương trình tính toán tiết 2', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN tiết 2

Giáo án tin học lớp 8
Tuần : 6 Tiết
Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG
: 11
TRÌNH TÍNH TOÁN

I. MỤC TIÊU :

Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên
dịch, chạy và xem kết quả hoạt động của chương
trình trong môi trường Turbo Pascal.

Thực hành với các biểu thức số học trong chương
trình Pascal.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án

- Đồ dùng dạy học như máy tính, projector,...

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt
động tốt.

2. Học sinh :

- Đọc trước bài thực hành.
- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài tập đã
học.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số : Ổn định
trật tự :

2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra trong quá trình thực
hành.

3. Dạy bài mới :

HĐ của trò Ghi bảng
HĐ của Thầy

HĐ 1: Hướng dẫn H : Khởi động và kiểm
tra tình trạng máy tính
ban đầu
của mình => Báo cáo
G : Đóng điện
tình hình cho G.
G : Xác nhận kết
quả báo cáo trên H : Ổn định vị trí trên
các máy.
từng máy.

G : Phổ biến nội
dung yêu cầu chung
trong tiết thực hành
là viết chương
Bài 1 : Phần b, c
trình để tính toán.
nội dung H xem
HĐ 2 : Giáo viên trong SGK
H : Làm bài trên máy
hướng dẫn H làm
tính của mình.
bài 1 phần b, c và
Bài 2 : Nội dung
bài 2.
H làm theo hướng
H : Rèn luyện kĩ năng
G : Theo dõi và
dẫn SGK.
soạn thảo chương
hướng dẫn từng
- Nắm vững các
trình, chạy dịch
máy.
thao tác cơ bản để
chương trình.
G : Kết hợp kiểm
việc với
làm
H : Hiểu được tác
tra kĩ năng khởi
chương trình
dụng của lệnh in ra
động chương trình,
trong môi trường
câu thông báo và in
soạn chương trình
TP.
kết quả của phép toán
và chạy dịch
- Nắm vững cấu
trong TP.
chương trình trong
trúc và tác dụng
Pascal.
của lệnh :
HĐ 3 :Nhận xét
đánh giá : Writeln(‘ câu
G : Nhận xét sau thông báo’) ;
tiết thực hành : Write (phép toán);
G : Hướng dẫn về - Hiểu cách giao
nhà. tiếp giữa người và
Chuẩn bị bài 3 và máy thông qua
phần tổng kết để các lệnh.
tiết sau thực hành
tiếp.n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản