Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Chia sẻ: phalinh6

Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình. 2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. 1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

Giáo án tin học lớp 8
Tuần : 11
Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ
Tiết :21 + 22
DỤNG BIẾN

I. MỤC TIÊU :

1. Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng
biến trong chương trình.

2. H S thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa
chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.

1. Kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với
read(). readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu
cho biến từ bàn phím.

2. Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên,
kiểu số thực.

3. Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Đồ dùng dạy học như máy tính,
projector,...

- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính
hoạt động tốt.

2. Học sinh :

- Đọc trước bài thực hành.

- Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài
tập đã học.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số,Ổn định trật tự :

2. Kiểm tra bài cũ :

? Trình bày cách khai báo biến trong pascal

? Trình bày cách khai báo hằng trong pascal

? Hằng và biến khác nhau như thế nào ?

3. Dạy bài mới :

HĐ của trò Ghi bảng
HĐ của Thầy
HĐ 1: Chốt lại kiến
thức trọng tâm để H : Biến dùng để đặt
áp dụng thực hành tên cho một vùng của

G :Biến là đại lượng bộ nhớ máy tính. Biến
như thế nào ? lưu trữ dữ liệu (giá
trị). Giá trị của biến có
thể thay đổi trong quá
trình thực hiện chương
trình
G :Cách khai báo
H : Viết lên bảng dạng
biến như thế nào?
tổng quát để khai báo
biến.

tên biến : kiểu
Var
G : Có thể thực hiện của biến;
các thao tác nào với
H : Các thao tác có thể
biến ?
thực hiện với biến là
G : Viết cấu trúc của gán giá trị cho biến
lệnh gán, lệnh nhập
giá trị cho biến, lệnh hoặc nhập giá trị cho
in giá trị của biến ? biến và tính toán với

G: Nhận xét và chốt giá trị của biến.
kiến thức cơ bản về Lệnh gán có dạng :Tên
biến. biến := biểu thức(gt);

Lệnh nhập giá trị cho
biến:

Write(tên biến); H :Lắng nghe và trả
Read(tên biến); lời từng câu hỏi
G :Hằng là đại lượng
như thế nào ?

G : Cách khai báo
hằng như thế nào
H: Khỏi động máy
G : Nhận xét và chốt
thực hành
kiến thức hằng.

G : Yêu cầu Hs khởi
động máy và báo sự
cố nếu có
HĐ 2 :Tìm hiểu bài
thực hành bài 1
G : Gọi học sinh bài
toán 1
H : lắng nghe bài toán
G : Bài toán yêu cầu và tìm hiểu câu lệnh
gì ? của chương trình .
G : Trong các cách
khai báo biến gồm có
những kiễu dữ liệu
nào ?

G : Giúp học sinh
phân tích bài toán và
hướng dẫn từng câu
lện trong chương
trình

. HĐ 3 :Tìm hiểu
bài thực hành bài 2
H : lắng nghe bài toán
G : Gọi học sinh bài và tìm hiểu câu lệnh
toán 2 của chương trình .
G : Bài toán yêu cầu
gì ?
H : Thực hành viết
G : Kết quả của qua chương trình theo
trình hoán đổi là gì ? hướng dẫn sgk và Gv

G : Giúp học sinh
phân tích bài toán và
hướng dẫn từng câu
lện trong chương
trìnhHĐ 4 : Củng cố
kiến thức.

G : Chốt lại kiến
thức trọng tâm cần
nắm tổng kết

Hướng dẫn về nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản