Giáo án tin học lớp 8 - học vẽ hình với phần mềm geogebra tiết 1

Chia sẻ: phalinh6

Mục tiêu - Học sinh thực hành được các ứng dụng cơ bản của phần mềm vẽ hình học geogebra. - Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng phần mềm geogebra này. - Hứng thú và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị - Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy tính hoạt động tốt. - Học sinh: Đọc tài liệu ở nhà trước khi.

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - học vẽ hình với phần mềm geogebra tiết 1

Giáo án tin học lớp 8
học vẽ hình với phần mềm geogebra

I. Mục tiêu

- Học sinh thực hành được các ứng dụng cơ bản
của phần mềm vẽ hình học geogebra.

- Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng
phần mềm geogebra này.

- Hứng thú và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy
tính hoạt động tốt.

- Học sinh: Đọc tài liệu ở nhà trước khi.

III. Tiến trình dạy – học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

?Đọc tác dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ
của phần mềm geogebra.
Hoạt động 2:Thực hành .

1. Vẽ hình vuông.

Thực
-
Sử dụng các
hiện
công cụ
nghiêm
thích hợp để
túc các
vẽ một hình
yêu cầu
vuông nếu
của giáo
biết trước
viên.
một cạnh.

2. Vẽ tam giác đều.

Cho trước
- HS tích
cạnh BC,
cực thực
hãy vẽ tam
hành
giác đều
theo
ABC.
nhóm.
3. Vẽ một hình là đối xứng trục của một
đối tượng cho trước trên màn hình.

Thực
-
Cho một hình và
hiện lưu
một đường thẳng
các hình
trên mặt phẳng.
vừa vẽ.
Hãy dựng hình
mới là đối xứng
của hình đã cho
qua trục là đường
thẳng trên. Sử
Thực
-
dụng công cụ đối
hiện vẽ
xứng trục để vẽ
hình theo
hình.
yêu cầu.
4. Vẽ một hình là đối xứng qua tâm của
một đối tượng cho trước trên màn hình.

Thực
-
hiện theo
nhóm để
hoàn
Cho trước một
thành
hình và một
hình.
điểm O. Hãy
dựng hình mới
là đối xứng
qua tâm O của
- Nhóm
hình đã cho.
nào làm
Sử dụng công
xong báo
cụ đối xứng
kết
cáo
tâm để vẽ
quả.
hình.

Hoạt động 3: Củng cố

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.

Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.

- Đọc trước Bài 8: lặp với số lần chưa biết trước.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản