Giáo án: tin học lớp 9

Chia sẻ: Phanthanh Vinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
211
lượt xem
31
download

Giáo án: tin học lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên bằng việc sử dụng vòng lặp For…Do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án: tin học lớp 9

 1. PHÒNG GIÁO DỤC HẢI LĂNG TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ XIN CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH 3 Cáp Xuân Thao
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên b ằng việc sử dụng vòng lặp For…Do 3 Cáp Xuân Thao
 3. PHÒNG GIÁO DỤC HẢI LĂNG TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ Tiết 47 Bài 17. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước 2 Cáp Xuân Thao
 4. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC •Cứ 10 phút, Long gọi điện cho Trang một lần có 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước: phải là hoạt động lặp hay không? •Khi bạn Long quyết định cứ 10 phút thì gọi cho Ví dụ 1: Trang, Long có xác định được Long sẽ gọi cho Cứ 10 phút, Long gọi điện cho Trang mấy lần hay không? Trang một lần là hoạt động • Khi nào hoạt động gọi điện thoại của Long kết lặp. thúc? Long chưa xác định được Long sẽ gọi cho Trang bao nhiêu lần cả. Long kết thúc hoạt động gọi điện thoại khi có người nhấc máy. 3 Cáp Xuân Thao
 5. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với Ví dụ 2: Nếu cộng lần lượt n số tự số lần chưa biết trước: nhiên đầu tiên (n=1,2,3,…), ta sẽ được kết quả tăng dầnT1=1, T2=1+2,…tăng Ví dụ 2: Bước 1: S  0, n= 0. dần. Bước 2: Nếu S 1000. Kết thúc thuật toán. 3 Cáp Xuân Thao
 6. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với •Việc thực hiện lặp lại các phép cộng số lần chưa biết trước: trên với số lần chưa biết trước phụ •Điều kiện s1000) Sai Điều kiện ? Đúng Câu lệnh 3 Cáp Xuân Thao
 7. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước: Sai Điều kiện Nhận xét : Để viết ? chương trình chỉ dẫn Đúng máy tính thực hiện Câu lệnh các hoạt động lặp như trong các ví dụ trên, ta có thể sử dụng câu lệnh có dạng lặp với số lần chưa biết trước. 3 Cáp Xuân Thao
 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với Em hãy nhắc lại cú pháp của câu lệnh số lần chưa biết trước lặp với số lần biết trước? 2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước: For := to do ; While do ; Em hãy phân biệt câu lệnh đơn và câu Trong đó: lệnh ghép? - điều kiện thường là một phép so sánh; Câu lệnh đơn là câu lệnh chỉ có một - câu lệnh có thể là câu lệnh. lệnh đơn hay câu lệnh Câu lệnh ghép là tập hợp nhiều câu ghép. lệnh đơn. 3 Cáp Xuân Thao
 9. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước 2. Ví dụ về lệnh lặp với số Điều kiện lần chưa biết trước: ? While do ; Câu lệnh Câu lệnh lặp được thực hiện như sau: Dựa vào sơ đồ khối, hãy phát biểu Bước 1 : Kiểm tra điều kiện. hoạt động của câu lệnh lặp với số lần Bước 2 : Nếu điều kiện SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và chưa biết trước? việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. 3 Cáp Xuân Thao
 10. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BiẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với Ví dụ 3: Với giá trị nào của n để 1/n < 0.003 ?. số lần chưa biết trước Viết chương trình tính số n nhỏ nhất để 1/n nhỏ hơn một sai số cho trước. 2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước: Hãy viết thuật toán Ví dụ 3: cho ví dụ trên Thuật toán: B1. x← 1, n ← 1. B2. Nếu x>= 0,003, n ← n+1; Ngược lại, chuyển tới bước 4. B3. x ← 1/n và quay lại B2. B4. In kết quả: n là số nhỏ nhất để 1/n< 0,003. 3 Cáp Xuân Thao
 11. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp Chương trình Pascal dưới đây thể hiện với số lần chưa thuật toán tính số n trong ví dụ 2: biết trước 2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước: Ví dụ 4: 3 Cáp Xuân Thao
 12. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp Ví dụ 5: Viết chương trình tính tổng với số lần chưa 11 1 T =1 + + +... + biết trước 23 100 2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước: Ví dụ 5: 3 Cáp Xuân Thao
 13. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 1. Các hoạt động lặp với Ví dụ 5: Viết chương trình tính tổng số lần chưa biết trước 11 1 T =1 + + +... + 2. Ví dụ về lệnh lặp với 23 100 số lần chưa biết trước: Ví dụ 5: Khi bài toán biết trước số vòng lặp, nên sử dụng câu lệnh For...do. Ngược lại, khi bài toán chưa biết trước số vòng lặp nên sử dụng câu lệnh While...do. Trường hợp nào nên sử dụng câu lệnh với số lần biết trước? Trường hợp nào nên sử dụng câu lệnh với số lần chưa biết trước? 3 Cáp Xuân Thao
 14. CỦNG CỐ Lựa chọn cấu trúc đúng của câu lệnh lặp với số lần ch ưa biết trước: a. X:= 10; while X= 10 do X= X+1; b. X:= 10; while X:= 10 do X:= X+1; c. S:= 0; n:= 1; while S
 15. CỦNG CỐ Chương trình sau đây tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên. Hãy nhìn vào chương trình sau và phát hiện lỗi sai của ch ương trình. 3 Cáp Xuân Thao
 16. DẶN DÒ - Chạy bằng tay các ví dụ 3, 4, 5 SGK. - Trả lời các câu hỏi và bài tập trang 71 SGK. - Xem trước phần 3: Lặp vô hạn lần – lỗi lập trình cần tránh. 3 Cáp Xuân Thao
 17. PHÒNG GIÁO DỤC HẢI LĂNG TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI 3 Cáp Xuân Thao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản