Giáo án: tin học lớp 9

Chia sẻ: phanthanhvinh_qbu

Viết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên bằng việc sử dụng vòng lặp For…Do...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án: tin học lớp 9

PHÒNG GIÁO DỤC HẢI LĂNG
TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ
XIN CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH
3
Cáp Xuân Thao
KIỂM TRA BÀI CŨViết chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên b ằng
việc sử dụng vòng lặp For…Do
3
Cáp Xuân Thao
PHÒNG GIÁO DỤC HẢI LĂNG
TRƯỜNG THCS HẢI PHÚ

Tiết 47


Bài 17. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước
2
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

•Cứ 10 phút, Long gọi điện cho Trang một lần có
1. Các hoạt động lặp với số
lần chưa biết trước: phải là hoạt động lặp hay không?
•Khi bạn Long quyết định cứ 10 phút thì gọi cho
Ví dụ 1:
Trang, Long có xác định được Long sẽ gọi cho
Cứ 10 phút, Long gọi điện cho
Trang mấy lần hay không?
Trang một lần là hoạt động
• Khi nào hoạt động gọi điện thoại của Long kết
lặp.
thúc?
Long chưa xác định được Long
sẽ gọi cho Trang bao nhiêu
lần cả.
Long kết thúc hoạt động gọi
điện thoại khi có người nhấc
máy.
3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp với Ví dụ 2: Nếu cộng lần lượt n số tự
số lần chưa biết trước: nhiên đầu tiên (n=1,2,3,…), ta sẽ được
kết quả tăng dầnT1=1, T2=1+2,…tăng
Ví dụ 2:
Bước 1: S  0, n= 0. dần.
Bước 2: Nếu S 1000. Kết
thúc thuật toán.
3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp với
•Việc thực hiện lặp lại các phép cộng
số lần chưa biết trước:
trên với số lần chưa biết trước phụ
•Điều kiện s1000)


Sai
Điều kiện
?

Đúng

Câu lệnh


3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp
với số lần chưa
biết trước: Sai
Điều kiện
Nhận xét : Để viết ?
chương trình chỉ dẫn
Đúng
máy tính thực hiện
Câu lệnh
các hoạt động lặp
như trong các ví dụ
trên, ta có thể sử
dụng câu lệnh có
dạng lặp với số lần
chưa biết trước.


3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp với Em hãy nhắc lại cú pháp của câu lệnh
số lần chưa biết trước lặp với số lần biết trước?
2. Ví dụ về lệnh lặp với
số lần chưa biết trước:
For := to do ;
While do ;
Em hãy phân biệt câu lệnh đơn và câu
Trong đó:
lệnh ghép?
- điều kiện thường là
một phép so sánh; Câu lệnh đơn là câu lệnh chỉ có một
- câu lệnh có thể là câu lệnh.
lệnh đơn hay câu lệnh
Câu lệnh ghép là tập hợp nhiều câu
ghép.
lệnh đơn.


3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp với số
lần chưa biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp với số Điều kiện
lần chưa biết trước: ?

While do ;

Câu lệnh
Câu lệnh lặp được thực hiện
như sau:
Dựa vào sơ đồ khối, hãy phát biểu
Bước 1 : Kiểm tra điều kiện.
hoạt động của câu lệnh lặp với số lần
Bước 2 : Nếu điều kiện SAI,
câu lệnh sẽ bị bỏ qua và chưa biết trước?
việc thực hiện lệnh lặp kết
thúc. Nếu điều kiện đúng,
thực hiện câu lệnh và quay
lại bước 1.

3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BiẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp với
Ví dụ 3: Với giá trị nào của n để 1/n < 0.003 ?.
số lần chưa biết trước
Viết chương trình tính số n nhỏ nhất để 1/n
nhỏ hơn một sai số cho trước.
2. Ví dụ về lệnh lặp với
số lần chưa biết trước:
Hãy viết thuật toán
Ví dụ 3:
cho ví dụ trên
Thuật toán:
B1. x← 1, n ← 1.
B2. Nếu x>= 0,003, n ←
n+1; Ngược lại, chuyển
tới bước 4.
B3. x ← 1/n và quay lại B2.
B4. In kết quả: n là số nhỏ
nhất để 1/n< 0,003.
3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp Chương trình Pascal dưới đây thể hiện
với số lần chưa thuật toán tính số n trong ví dụ 2:
biết trước
2. Ví dụ về lệnh lặp
với số lần chưa
biết trước:
Ví dụ 4:
3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp Ví dụ 5: Viết chương trình tính tổng
với số lần chưa 11 1
T =1 + + +... +
biết trước 23 100
2. Ví dụ về lệnh lặp
với số lần chưa
biết trước:
Ví dụ 5:
3
Cáp Xuân Thao
LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

1. Các hoạt động lặp với Ví dụ 5: Viết chương trình tính tổng
số lần chưa biết trước
11 1
T =1 + + +... +
2. Ví dụ về lệnh lặp với 23 100
số lần chưa biết trước:
Ví dụ 5:
Khi bài toán biết trước
số vòng lặp, nên sử
dụng câu lệnh For...do.
Ngược lại, khi bài toán
chưa biết trước số vòng
lặp nên sử dụng câu
lệnh While...do.

Trường hợp nào nên sử dụng câu lệnh với số
lần biết trước? Trường hợp nào nên sử dụng
câu lệnh với số lần chưa biết trước?

3
Cáp Xuân Thao
CỦNG CỐLựa chọn cấu trúc đúng của câu lệnh lặp với số lần ch ưa
biết trước:
a. X:= 10; while X= 10 do X= X+1;
b. X:= 10; while X:= 10 do X:= X+1;
c. S:= 0; n:= 1; while S
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản