Giáo án Toán 1: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC

Chia sẻ: akura123

+ Bước đầu giúp học sinh : - Biết cộng 1 số tròn chục với 1 số tròn chục trong phạm vi 100( đặt tính, thực hiện phép tính ) - Tập cộng nhẩm 1 số tròn chục với 1 số tròn chục ( trong phạm vi 100) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán 1: CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC

Tên Bài Dạy : CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC
I. MỤC TIÊU :

+ Bước đầu giúp học sinh :

- Biết cộng 1 số tròn chục với 1 số tròn chục trong phạm vi 100( đặt tính, thực hiện
phép tính )

- Tập cộng nhẩm 1 số tròn chục với 1 số tròn chục ( trong phạm vi 100)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ 2 em lên bảng viết các số tròn chục từ 10  90 và từ 90 10

+ Nêu cấu tạo các số 60, 90 , 20, 70

+ Học sinh làm bảng con : 30 < … < 50

+ Nhận xét, sửa sai chung
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHHoạt động 1 :Giới thiệu cộng các số tròn chục

Mt :Bước đầu biết cộng 1 số tròn chục với 1 số tròn
chục ( trong phạm vi 100)

1)Giới thiệu cách cộng các số tròn chục ( theo cột dọc )

Bước 1 : Hướng dẫn học sinh thao tác trên que tính

-Hướng dẫn học sinh lấy 30 que tính ( 3 bó que tính )
-Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo
-Giáo viên gắn 3 bó que tính lên bảng. Hỏi học sinh : viên
30 gầm có mấy chục, mấy đơn vị ?
-30 gồm 3 chục và 0 đơn vị
-Giáo viên gắn 3 ở cột chục 0 ở cột đơn vị

-Tiếp tục lấy 2 bó que tính gắn dưới 3 bó que tính. Hỏi
20 gầm mấy chục và mấy đơn vị

-Học sinh làm theo giáo viên
-Giáo viên đính 2 ở cột chục và 0 ở cột đơn vị

-20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
-Gộp lại, ta được 5 bó và 0 que tính, Đính 5 ở cột chục
và 0 ở cột đơn vị ( Dưới gạch ngang như ở sách toán 1 )

Bước 2 :

-Hướng dẫn học sinh kỹ thuật làm tính cộng. Theo 2
bước : a) Đặt tính :
-Viết 30 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột chục, đơn vị
thẳng cột đơn vị. Viết dấu cộng. Kẻ vạch ngang.

b) Tính : ( từ phải sang trái )
30
+
20 * 0 cộng 0 bằng 0 , viết 0
50
* 3 cộng 2 bằng 5 , viết 5

* vậy 30 + 20 = 50
-Vài học sinh nêu lại cách cộng
Hoạt động 2 : Thực hành

Mt : Làm được các bài tập. Biết cộng nhẩm 1 số tròn
chục với 1 số tròn chục

-Cho học sinh mở SGK

 Bài 1 : Cho học sinh tự làm bài rối chữa bài

-Học sinh chỉ tính khi đã đặt tính sẵn

-Khi chữa bài yêu cầu học sinh nêu cách tính


 Bài 2 :

-Học sinh tự làm bài .
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm 1 số tròn
chục với 1 số tròn chục
- Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 - 3 học sinh lên bảng chữa bài

- Ta cộng nhẩm 2 chục + 3 chục = 5 chục

- Vậy 20 + 30 = 50

 Bài 3 :

- Cho học sinh tự đọc đề toán, tự giải bài toán -Học sinh tự làm bài .

- Giáo viên hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp -Khi chữa bài học sinh đọc kết quả theo
từng cột
4.Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tuyên dương học sinh.

- Dặn học sinh về nhà làm tính. Hoàn thành bài tập trong vở Bài tập

- Chuẩn bị bài : Luyện tập

5. Rút kinh nghiệm :
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh:

- Củng cố về làm tính cộng ( đặt tính, tính ) và cộng nhẩm các số tròn chục (phạm vi
100)

- Củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng ( thông qua các ví dụ cụ thể )

- Củng cố về giải toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Phiếu bài tập .

+ Bảng phụ ghi các bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Gọi 3 học sinh lên bảng làm toán .

 Học sinh 1 : đặt tính rồi tính 30 + 3 0 = ? ; 50 + 2 0 = ?
 Học sinh 2 : Tính nhẩm 50 + 10 = ? ; 60 + 30 = ?

+Học sinh dưới lớp chia 2 nhóm thực hiện bài trên bảng vào bảng con

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHHoạt động 1 :Củng cố cách đặt tính và tính.

MT:HS thực hành đúng các phép tính trong phạm vi -Học sinh lặp lại đầu bài
100

-Cho học sinh mở SGK
-Học sinh mở SGK Bài 1 : Nêu yêu cầu bài

-Gọi 2 học sinh lên bảng đặt tính và tính
-2 em lên bảng tự đặt tính rồi tính


40 20 -Học sinh nhận xét, sửa bài
+ +
20 30
-Nhắc lại cách đặt tính , phương pháp
tính
-Cho học sinh thực hiện trên bảng con

-Giáo viên nhận xét, kết luận - ½ lớp thực hiện 2 phép
tính

 Bài 2 : - 2 em lên bảng sửa bài

-Học sinh nêu yêu cầu bài 2

-Bài 2 a) Học sinh làm bài trên bảng con
-Giáo viên cho học sinh nhận xét các phép tính. Giáo -1 dãy bàn / 2 bài
viên củng cố tính giao hoán trong phép cộng
-Học sinh tự làm và chữa bài
-Bài 2 b) Học sinh làm miệng. Giáo viên nhắc nhở
học sinh chú ý điền số đi kèm 20 + 30 = 50


-Cho học sinh mở vở Bài tập toán 30 + 20 = 50


-Giáo viên nhận xét, sửa sai chung

- Học sinh làm vào vở Btt


 Bài 3 : - 2 em lên bảng chữa bài


-2em đọc đề toán

-Giáo viên tóm tắt đề toán lên bảng

 Lan hái : 20 bông hoa

-Lan hái được 20 bông hoa. Mai hái
 Mai hái : 10 bông hoa
được 10 bông hoa. Hỏi cả 2 bạn hái được
 Cả 2 : …. bông hoa ? bao nhiêu bông hoa ?

-Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh
-Nhắc nhở cách trình bày bài giải -Học sinh tự giải bài toán

Hoạt động 2:Trò chơi

 Bài 4 : Trò chơi nối phép tính với kết quả
đúng

-Giáo viên treo 2 bảng phụ có ghi nội dung bài tập 4
/130

-Mỗi đội cử 4 em xếp hàng, mỗi em nối
-Nêu tên trò chơi, cách chơi, thời gian chơi
xong 1 bài thì chạy xuống để bạn kế tiếp
lên nối. Đội nào nối đúng, nhanh nhất là
thắng cuộc.
-Nhận xét, tuyên dương học sinh
4.Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh làm các bài tập trong vở Bài tập

- Chuẩn bị bài : Trừ các số tròn chục

5. Rút kinh nghiệm :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản