Giáo án Toán 10 - SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

Chia sẻ: hoangyeudoi110

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT lớp 10 chuyên môn toán học - Bài tập, lý thuyết môn toán lớp 10 cơ bản và nâng cao, giúp các em nắm vững và củng cố kiến thức tốt hơn.

Nội dung Text: Giáo án Toán 10 - SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ
I. Kiến thức cần nhớ
∆ a = a − a ( a là giá trị đúng, a là giá trị gần đúng của a )
1. Sai số tuyệt đối:

( )
Khi viết a =a d a � − d;a + d] thì d được gọi là độ chính xác của số gần đúng a.
[a
a
∆a
2. Sai số tương đối của số gần đúng: δa =
a
3. Số quy tròn
- Khi quy tròn số đúng a đến một hàng nào đó thì ta nói số gần đúng a nhận được là chính
xác đến hàng đó
- Nếu số đúng a chưa được biết chính xác mà chỉ xác định được dưới dạng a =a d thì khi
a
được yêu cầu quy tròn a , ta sẽ quy tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của
hàng quy tròn đó.
4. Chữ số chắc: Cho số gần đúng a của một số đúng a với độ chính xác d. Trong số a một chữ số
được gọi là chữ số chắc (hay đáng tin) nếu d không vượt quá nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.
100 1000
< 300
1} ; B = { x �R | x < 3}
Câu 5.a. (1.0 điểm)
Cho A, B là hai tập khác rỗng. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
( A \ B ) �B = �; A �B � A �B = A
A\ B A B; A\ B A A;
2. Phần theo chương trình Nâng cao.
Câu 4.b. (2.0 điểm)
1) Tìm các tập X thỏa mãn { 1; 2} �X �{ 1; 2; 3; 4;5}
2) Cho a =,2, 6457513 0, 001 . Hãy xác định các chữ số chắc của a .
Câu 5.b. (1.0 điểm)
Cho các số thực a, b thỏa mãn 0 < a, b < 1. Chứng minh ít nhất một trong hai đẳng
thức sau là sai:
1 1
a ( 1 − b) > ; b ( 1 − a ) >
4 4
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản