Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH (tt)

Chia sẻ: abcdef_35

Tham khảo tài liệu 'giáo án toán 12 ban cơ bản : tên bài dạy : bất phương trình mũ và bất phương trình (tt)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH (tt)

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT

PHƯƠNG TRÌNH (tt)


I/ Mục tiêu:

1/ Về kiến thức: Nắm được cách giải các bpt mũ, bpt logarit dạng

cơ bản, đơn giản.Qua đógiải được các bpt mũ,bpt logarit cơ bản ,

đơn giản

2/Về kỉ năng: Vận dụng thành thạo tính đơn điệu của hàm số mũ

,logarit dể giải các bptmũ, bpt loga rit cơ bản, đơn giản

3/ Về tư duy và thái độ:- kỉ năng lô gic , biết tư duy mỡ rộng bài

toán

- học nghiêm túc, hoạt động tích cực

II/ Chuân bị của giáo viên và học sinh:

+Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập

+Học sinh: kiến thức về tính đơn điệu hàm số mũ, logarit và bài

đọc trước
III/Phương pháp: Gợi mỡ vấn đáp-hoạt động nhóm

IV/ Tiến trình bài học:

1/ Ổn định tổ chức: ½ phút

2/ Kiẻm tra bài cũ(5 phút): 1/ Nêu tính đơn điệu hàm số mũ y = ax

( a> 0, a  1 ) và vẽ đồ thị hàm số y = 2x

2/ Nêu tính đơn điệu hàm số y = loga x ( a.>0,

a  1 , x>0 ) và tìm tập

Xác định của hàm số y = log2 (x2 -1)

3/ Bài mới : Tiết1: Bất phương trình mũ

HĐ1: Nắm được cách giải bpt mũ cơ bản

Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học Ghi bảng

gian sinh

-Gọi học sinh nêu -1 HS nêu dạng pt

dạng pt mũ cơ bản đã mũ I/Bất phương

học trình mũ :

8s - Gợi cho HS thấy 1/ Bất phương

dạng bpt mũ cơ bản trình mũ cơ
(thay dấu = bởi dấu bản:

bđt) (SGK)

-Dùng bảng phụ về đồ + HS theo dõi và

thị hàm số y = ax và đt trả lời:

y = b(b>0,b  0 ) b>0 :luôn có giao

H1: hãy nhận xét sự điểm

tương giao 2 đồ thị trên b  0 : không có

giaođiểm* Xét dạng: ax > b -HS suy nghĩ trả

H2: khi nào thì x> loga lời

b và

x < loga b

- Chia 2 trường hợp:

-Hs trả lời tập
a>1 , 0 1 6
Nhóm 3 và 4 giảib giải

5/ b/ (0,5)x
-Gv: gọi đại diện nhóm 5


-đại diện nhóm
1và 3 trình bày trên

bảng trình bày, nhóm

Nhóm còn lại nhận xét còn lại nhận xét

GV: nhận xét và hoàn bài giải

thiện bài giải trên bảng

* H3:em nào có thể

giải được bpt 2x < 16

HS suy nghĩ và

trả lời

HĐ3:củng cố phần 1

Hoạt động giáo viên hoạt động học Ghi bảng
sinh

Dùng bảng phụ:yêu -đại diện học

cầu HS điền vào bảng sinh lên bảng trả

5/ tập nghiệm bpt: lời

a x < b, ax ax -học sinh còn lại
 b, b


nhận xét và bổ

GV hoàn thiện trên sung

bảng phụ và cho học

sinh chép vào vở
HĐ4: Giải bpt mũ đơn giản

Hoạt dộng giáo Hoạt động học sinh Ghi bảng

viên

GV: Nêu một số pt 2/ giải bptmũđơn
-

mũ đã học,từ đó giản

nêu giải bpt VD1:giải bpt
2
(1)
x
5x  25


-cho Hs nhận xét

vp và đưa vế phải Giải:
2
về dạng luỹ thừa (1)  5 x  x  5 2

17/ -Gợi ý HS sử dụng  x2  x  2  0

tính đồng biến hàm  2  x  1

số mũ

-Gọi HS giải trên

bảng VD2: giải bpt:

-trả lời đặt t =3x 9x + 6.3x – 7 > 0
GV gọi hS nhận

xét và hoàn thiện 1HS giải trên bảng (2)

bài giải -HScòn lại theo dõi Giải:

Đặt t = 3x , t > 0
và nhận xét

GV hướng dẫn HS Khi đó bpt trở

giải bằng cách đặt thành

t 2 + 6t -7 > 0
ẩn phụ

Gọi HS giải trên  t  1 (t> 0)
bảng  3x  1  x  0

GV yêu cầu HS

nhận xét sau đó

hoàn thiện bài giải

của VD2
HĐ5: Cũng cố:Bài tập TNKQ( 5 phút)
2
Bài1: Tập nghiệm của bpt : 2 x
2x 8


A ( -3 ; 1) B: ( -1 ; 3) C: ( 0 ; 3 ) D: (-2 ; 0 )

Bài 2: Tập nghiệm bpt : 2-x + 2x là:
2


B: 1;  C:  ;1 D : S= 0
A:R
Tiết số 2: Bất phương trình logarit

HĐ6:Cách giải bất phương trình logarit cơ bản

Hoạt động giáo viên hoạt động học Ghi bảng
sinh

GV :- Gọi HS nêu -Nêu được tính I/ Bất phương

tính đơn điệu hàm số đơn điệu hàm số trình logarit:

logarit logarit

-Gọi HS nêu dạng pt y = loga x

logarit cơ bản,từ đó

10/ GV hình thành dạng

bpt logarit cơ bản - cho ví dụ về bpt

loga rit cơ bảnGV: dùng bảng phụ( 1/ Bất phương

vẽ đồ thị hàm số y = trìnhlogarit cơ

-Trả lời : không bản:
loga x và y =b)

Hỏi: Tìm b để đt y = Dạng; (SGK)
có b

b không cắt đồ thị

GV:Xét dạng: loga x

>b  Loga x > b
+ a > 1 , S =( ab
-Suy nghĩ trả lời
( 0  a  1, x.  0 )

;+  )
Hỏi:Khi nào x > loga

b, x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản