Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 1+2

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
107
lượt xem
8
download

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 1+2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.- Mục tiêu : - Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp , nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước . Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán , biết sử dụng các ký hiệu  và  - Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 1+2

 1. Chương I – ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN ---  --- Tiết 1 §1 . TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP Hãy làm quen với tập hợp và các ký hiệu  ,  I.- Mục tiêu : - Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp , nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước . Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời - của bài toán , biết sử dụng các ký hiệu  và  - Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp
 2. 1./ Kiến thức cơ bản : Hiểu được thế nào là một tập hợp , viết đúng ký hiệu của một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử và bằng cách chỉ ra tích chất đặc trưng của các phần tử . 2./ Kỹ năng cơ bản : Biết viết đúng ký hiệu của một tập hợp . Thái độ : Nhận thức được các tập hợp thường gặp 3./ trong toán học và trong cả đời sống . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số . 2./ Bài mới : Giáo viên Học sinh Bài ghi I ./ Các ví dụ : - Cho học sinh Khái niệm tập hợp quan sát các dụng - Học sinh cho thường gặp trong toán
 3. cụ học tập có trên một vài ví dụ học và trong đời sống bàn - GV giới thiệu về tập hợp như thế nào là tập hợp - Học sinh viết - Tập hợp các học sinh - Khái niệm về tập ký hiệu tập hợp của lớp 6A hợp - Tập hợp các số tự B - Gọi B là tập hợp nhiên nhỏ hơn 4 của các chữ cái - Tập hợp các chữ cái a a,b,c ,b , c - Tập hợp các dụng cụ học tập có trên bàn II ./ Cách viết – 5 có phải là một - Học sinh lên - Các ký hiệu phần tử của tập hợp bảng viết 5 không Người ta thường đặt thuộc A A không ? tên các tập hợp bằng chữ cái in hoa Người ta còn có thể - Điền số hoặc ký Gọi A là tập hợp các minh họa tập hợp hiệu thích hợp vào
 4. bằng một vòng khép ô vuông : số tự nhiên nhỏ hơn kín mỗi phần tử 3 A;74 được biểu diễn bởi A A = {0 ; một dấu chấm trong 1;2;3} vòng đó . Gọi là biểu Hay A = {2 ; A ; a diễn tập hợp bằng sơ a 1;0;3} B đồ Venn B={a ,b , c } 1 B ; Các số 0,1,2,3 gọi là B phần tử của tập hợp A A 1 - Học sinh làm ? a,b,c là các phần tử 3 1 ; ?2 của tập hợp B 2 Ký hiệu : 2 - Học sinh làm 0 các bài tập 1 ; 2 ; 3 A Đọc : 2 thuộc A hay SGK trang 6 2 là phần tử của A - Có thể làm thêm
 5. các bài tập từ 1 B a đến 9 ở sách Bài a A tập Toán 6 trang 3 Đọc a không thuộc b và 4 A hay a không là c phần tử của A  Chú ý : Về nhà làm tiếp các Các phần tử của - bài tập 4 , 5 SGK một tập hợp được trang 6 viết trong hai dấu ( Chú ý xem kỷ hình ngoặc { } , cách 5 ở bài tập 4 , các nhau bỡi dấu “ ; “ phần tử của tập hợp hay dấu “ , “ . nào thì nằm trong Mỗi phần được - vòng của tập hợp đó liệt kê một lần , thứ ) tự liệt kê tùy ý . 4./ Củng cố : Củng Ngoài cách viết - cố từng phần liệt kê tất cả các 5./ Dặn dò : phần tử của tập hợp
 6. - Học sinh làm các ta có thể viết bằng bài tập 4 ; 5 SGK cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các trang 6 - Có thể làm thêm phần tử các bài tập từ 1 đến 9 Ví dụ : ở sách Bài tập Toán Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ 6 trang 3 và 4 hơn 4 Ta viết : A={ xN / x < 4 } Để viết một tập hợp , thường có hai cách: - Liệt kê các phần tử của tập hợp . - Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các
 7. phần tử của tập hợp đó . Tiết 2 § 2 . TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Có gì khác nhau giữa hai tập hợp N và N* ? I.- Mục tiêu : - Học sinh biết được tập hợp các số tự nhiên , nắm được các qui ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên , biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số , nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số . - Học sinh phân biệt được các tập hợp N và N* , biết sử dụng các ký hiệu  và  , biết viết số tự nhiên liền sau , số tự nhiên liền trước của một số tự nhiên .
 8. - Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu . 1./ Kiến thức cơ bản : Hiểu rõ được tập hợp N và N* 2./ Kỹ năng cơ bản : So sánh được các số tự nhiên , biết tìm số tự nhiên liền trước , liền sau 3./ Thái độ : Vận dụng được tính kế thừa các kiến thức của năm học trước . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số 2./ Kiểm tra bài củ : Kiểm tra bài tập 4 và 5 SGK trang 6 (học sinh khác củng cố và sửa sai) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 10 bằng hai cách Liệt kê và nêu tính chất đặc trưng của phần tử 3./ Bài mới :
 9. Giáo viên Học sinh Bài ghi - Ở tiểu học ta đã - Hãy điền vào ô I./ Tập hợp N và Tập hợp N* biết các số 0 ; 1 ; 2 vuông các ký hiệu ...là các số tự Tập hợp các số 0 ; 1  và  : nhiên . ;2;3;........ 12 - Tập hợp các số gọi là tập hợp các số 3 N; N 4 tự nhiên ký hiệu là tự nhiên. Ký hiệu N N N = {0 ; 1 ; 2 ; 3;.........} - GV vẽ tia và - Học sinh lên bảng 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . là biểu diển các số 0 ; ghi tiếp trên tia số các phần tử của N 1 ; 2 ; 3 trên tia số các điểm 4 , 5 , 6 . chúng được biểu đó . diển trên tia số :
 10. - Các điểm đó lần - Học sinh điền vào lượt được gọi là ô vuông các ký hiệu 0 1 2 3 điểm 0 , điểm 1 , 4 5  và  cho đúng : điểm 2 , điểm 3 . Tập hợp các số tự N* ; 5 nhiên khác 0 được - GV nhấn mạnh : 5 ký hiệu N* Mỗi số tự nhiên N N* = { 1 ; 2 ; được biểu diễn bỡi N* ; 0 3 ; . . . . . . . . . . } một điểm trên tia 0 Hoặc N* = { x  N số . N - GV giới thiệu |x0} tập hợp N* - Điền ký hiệu > II./ Thứ tự trong - Củng cố hoặc < vào ô tập hợp số tự nhiên - GV giới thiệu vuông cho đúng : 1.- Với a , b  N tiếp ký hiệu  và 3 9; 15 thì a  b hay a  b 7  2.- Nếu a < b và - Củng cố : b < c thì a < c - Học sinh cho biết - Viết tập hợp A 3.- Mỗi số tự số tự nhiên nhỏ
 11. ={ x  N | nhất ? số tự nhiên nhiên có một số liền lớn nhất ? sau duy nhất. 6  x 8 } - Học sinh cho biết 4.- Số 0 là số tự - GV giới thiệu số liền trước và liền số phần tử của tập nhiên nhỏ nhất . * Không có số tự sau của một số tự N và N nhiên lớn nhất . nhiên . 5.- Tập hợp số tự - Củng cố Bài tập 6 nhiên có vô số phần SGK tử . - GV giới thiệu hai số tự nhiên liên tiếp - Làm ? 4 ./ Củng cố : Củng cố từng phần như trên 5./ Dặn dò : Về nhà làm các bài tập 7 ; 8 ; 9 ; 10
Đồng bộ tài khoản