giáo án toán học: hình học 7 tiết 23+24+25

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
199
lượt xem
24
download

giáo án toán học: hình học 7 tiết 23+24+25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU  Khắc sâu kiến thức: Trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh- cạnh- cạnh qua rèn kĩ năng giải một số bài tập.   Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc bằng nhau. Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, kĩ năng vẽ tia phân giác của một góc bằng thước thẳng và compa. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH   GV: Thước thẳng, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, compa....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án toán học: hình học 7 tiết 23+24+25

 1. Tiết 23 LUYỆN TẬP 1 Tuần 12 A. MỤC TIÊU  Khắc sâu kiến thức: Trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh- cạnh- cạnh qua rèn kĩ năng giải một số bài tập.  Rèn kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc bằng nhau.  Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, kĩ năng vẽ t ia phân giác của một góc bằng thước thẳng và compa. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH  GV: Thước thẳng, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ, compa.  HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: KIỂM TRA * Câu hỏi: HS1: Vẽ hình - HS1: M M' - Vẽ  MNP. - Vẽ  M’N’P’ sao cho M’N’ = MN; P' N P N' M’P’ = MP; N’P’ = NP. M HS2: HS2: Chữa bài tập 18 SGK (GV đưa đầu bài toán lên bảng phụ để HS cả lớp tiện theo dõi). N A B
 2. 1) GT  AMB và  ANB MA = MB NA = NB KL AMN = BMN 2) Sắp xếp các câu một cách hợp lý để giải bài toán trên: d; b; a; c. Hoạt động 2: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TẬP VẼ HÌNH VÀ CHỨNG MINH Bài tập 1 (Bài 19 SGK) 1 HS đọc to đề bài. * GV có thể hướng dẫn nhanh HS vẽ hình (dạng hình 72 SGK). - Vẽ đoạn thẳng DE. - Vẽ hai cung tròn (D; DA); (E; EA) sao cho (D; DA)  (E; EA) tại hai điểm A; B D B A E
 3. - Vẽ các đoạn thẳng DA; DB; EA; EB được hình 72. * GV: Nêu giả thiết, kết luận? - Để c/m ADE =  BDE. Căn cứ trên hình vẽ, 1 HS nêu GT, KL (HS nói miệng) 1 HS trả lời câu hỏi. Sau đó 1 học sinh trình bày cần chỉ ra những điều gì? bài trên bảng. a) Xét  ADE và  BDE có: AD = BD (gt) AE = BE (gt) DE: cạnh chung Suy ra  ADE =  BDE (c.c.c) b) Theo kết quả chứng minh câu a  ADE =  BDE  DAE = DBE (hai góc tương ứng) GV yêu cầu: Cả lớp nhận xét bài trình bày trên bảng.
 4. Bài tập 2: Cho  ABC và  ABD biết: AB = BC =CA = 3 cm; AD = BD = 2cm (C và D nằm khác phía đối với AB) 1 HS vẽ hình trên bảng, cả lớp vẽ vào vở a) Vẽ  ABC;  ABD b) Chứng minh rằng CAD = CBD A D B C * GV nhắc nhở HS để thể hiện giả thiết đầu bài cho trên hình vẽ. a) GT  ABC,  ABD * Để chứng minh: CAD = CBD ta đi chứng AB = BC = CA = 3 cm minh 2 tam giác chứa các góc đó bằng nhau đó AD = BD = 2cm là cặp tam giác nào? a) Vẽ hình KL b) CAD = CBD b) Nối DC ta được  ADC;  BDC có AD = BD (gt)  CA = CB (gt) DC cạnh chung  ADC =  BDC (c.c.c)  CAD = CBD (hai góc tương ứng)
 5. * GV mở rộng bài toán ˆˆˆ - Dùng thước đo góc hãy đo các góc A ; B ; C của  ABC, có nhận xét gì? - Các em HS giỏi hãy tìm cách chứng minh nhận xét đó (về nhà) Hoạt động 3: LUYỆN TẬP BÀI TẬP VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC Bài tập 3 (BÀI 20 SGK) * GV yêu cầu mỗi HS đọc đề bài, tự thực hiện Cả lớp đọc SGK và vẽ theo hướng dẫn của đề bài. yêu cầu của đề bài (vẽ hình 73 trang 115 Hai HS lên bảng vẽ: SGK) Sau đó GV yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ (thứ tự làm bài HS1 vẽ xOy nhọn; HS2 vẽ HS1: - Vẽ hình x C A - Nêu các bước. xOy tù). y O B HS 2: C x A y O B 1 HS lên bảng kí hiệu:
 6. AO = BO; AC = BC - HS trình bày miệng:  OAC và  OBC có: OA = OB (giả thiết) AC = BC (giả thiết) OC cạnh chung   OAC =  OBC (c.c.c) ˆ ˆ  O1 = O 2 (hai góc tương ứng)  OC là phân giác của xOy * Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của một góc. Củng cố: * Khi nào ta có thể khẳng định được hai tam giác bằng nhau? * Có hai tam giác bằng nhau thì ta có thể suy ra những yếu tố nào của hai tam giác đó bằng nhau? Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Về nhà làm tốt các bài tập 21, 22, 23, SGK và luyện tập vẽ tia phân giác của một góc cho trước. Bài tập: 32, 33, 34 SBT. LUYỆN TẬP 2 Tiết 24 Tuầu 12 KIỂM TRA VIẾT 15 PHÚT
 7. A. MỤC TIÊU  Tiếp tục luyện giải các bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau (Trường hợp c. c. c).  Học sinh hiểu và biết vẽ một góc bằng một góc cho trước dùng thước và compa.  Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau qua bài kiểm tra 15 phút. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH  GV: Thước thẳng, compa.  HS: Thước thẳng, compa. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT Câu hỏi: 1) Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng HS trả lời câu hỏi. nhau? 2) Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c. c. c)? 3) Khi nào thì ta có thể kết luận được ABC = A1B1C1 theo trường hợp cạnh-  ABC =  A1B1C1 (c. c.c) nếu có cạnh- cạnh? AB = A1B1; AC = A1C1; BC = B1C1 Hoạt động 2: LUYỆN TẬP BÀI TẬP CÓ YÊU CẦU VẼ HÌNH, CHỨNG MINH
 8. Bài 1 (Bài 32 Tr 102 SBT) Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh - 1 HS đọc đề và phân tích đề. rằng AM vuông góc với BC. - 1 HS khác vẽ hình và ghi GT, KL trên Giáo viên hướng dẫn HS vẽ hình bảng.  - Cả lớp làm vào vở. (nếu cần) A B M C GT  ABC AB = AC M là trung điểm BC KL AM  BC * GV cho HS suy nghĩ trong 2 phút, sau đó HS làm: yêu cầu HS chứng minh. Chứng minh: Xét  ABM và  ACM có: AB = AC (giả thiết) BM = MC (giả thiết)
 9. cạnh AM chung   ABM =  ACM (c. c. c) Suy ra AMB = AMC (hai góc tương ứng) mà AMB + AMC = 1800 (tính chất hai góc kề bù) 180 0 = 900 hay  AMB = 2 AM  BC. Bài 2: (Bài 34 Tr 102 SBT) Cho tam giác ABC. Vẽ cung tròn tâm A bán kính bằng BC, vẽ cung tròn tâm C bán kính bằng BA, chúng cắt nhau ở D (D và B nằm khác phía đối với AC). Chứng minh rằng AD // BC. * Bài toán cho là gì? Yêu cầu chúng ta làm 1 HS đọc đề bài. 1 HS trả lời câu hỏi của GV. gì? * GV cùng học sinh vẽ hình, yêu cầu 1 HS 1 HS khác làm bài viết giả thiết, kết luận. A D B C GT  ABC
 10. Cung tròn (A; BC) cắt cung tròn (C; AB) tại D (D và B khác phía với AC). KL AD // BC. * Để chứng minh AD // BC ta cần chỉ ra * HS: Để chứng minh AD // BC cần chỉ ra điều gì? AD và BC hợp với cát tuyến AC 2 góc sole trong bằng nhau qua chứng minh hai tam giác bằng nhau. * Em hãy chứng minh * HS trình bày: (Yêu cầu HS nói miệng) Xét  ADC và  CBA có AD = CB (gt) DC = AB (gt) AC cạnh chung   ADC =  CBA (c. c. c)  CAD = ACB (hai góc tương ứng).  AD // BC vì có hai góc sole trong bằng nhau. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP BÀI TẬP VẼ GÓC BẰNG GÓC CHO TRƯỚC - HS cả lớp đọc đề trong 2 phút. Bài 3: (Bài 22 SGK) (đề bài đưa lên màn hình) Sau đó một HS đọc to đề trước lớp. GV nêu rõ các thao tác vẽ: 1 HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp vẽ hình - Vẽ góc xOy và tia Am theo lời giáo viên.
 11. - Vẽ cung tròn (O; r), cung tròn (O;r) cắt x x Ox tại B; cắt Oy tại C. B E r r - Vẽ cung tròn (A, r), cung tròn (A, r) cắt m y D C A O Am tại D. r r - Vẽ cung tròn (D; BC), cung tròn (D; BC) cắt cung tròn (A, r) tại E. - Vẽ tia AE ta được DAE = xOy GV hỏi: Vì sao DAE = xOy? HS trả lời: Xét  OBC và  AED có: OB = AE (= r) OC = AD (= r) BC = ED (theo cách vẽ)   OBC =  AED (c. c. c)  BOC = EAD hay EAD = xOy Hoạt động 4: DẶN DÒ - Về nhà ôn lại cách vẽ tia phân giác của một góc, tập vẽ một góc bằng một góc cho trước. - Làm các bài tập: 23 SGK, bài tập từ 33 đến 35 SBT. Hoạt động 5: KIỂM TRA ˆ ˆ Câu 1: Cho  ABC =  DEF. Biết A = 500; E = 750. Tính các góc còn lại của mỗi tam giác. Câu 2: - Vẽ tam giác AB biết AB = 4 cm; BC = 3 cm; AC = 5 cm.
 12. - Vẽ tia phân giác góc A bằng thước và compa. Câu 3: Cho hình vẽ, hãy chứng minh ADC = BCD A B C D Biểu điểm chấm Câu 1: 3 điểm Câu 2: 3 điểm Câu 3: 4 điểm
 13. §4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI Tiết 25 Tuần 13 CỦA TAM GIÁC CẠNH- GÓC- CẠNH (C. G.C). A. MỤC TIÊU  HS nắm được trường hợp bằng nhau cạnh, góc, cạnh của hai tam giác.  Biết cách vẽ một tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó.  Rèn kĩ năng sử dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh - góc- cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc t ương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau.  Rèn kĩ năng về hình, khả năng phân tích t ìm lời giải và trình bày chứng minh bài toán hình. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH  GV: Thước thẳng, thước đo góc, compa.  HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: KIỂM TRA Câu hỏi: Toàn lớp vẽ hình vào vở, một HS lên x bảng kiểm tra. A 1) Dùng thước thẳng và thước đo góc vẽ xB y 3cm = 600. 60o y B 2) Vẽ A  Bx; C  By sao cho AB =3 cm; 4cm C
 14. BC = 4cm. Nối AC. (GV quy ước: 1cm ứng với 1dm trên bảng). GV nhận xét, cho điểm HS HS khác lên bảng kiểm tra, nhận xét bài làm của bạn. GV giới thiệu: Chúng ta vừa vẽ ABC biết hai cạnh và góc xen giữa. Tiết học này cho chúng ta biết: Chỉ cần xét hai cạnh và góc xen giữa cũng nhận biết được hai tam giác bằng nhau  Vào bài. Hoạt động 2: 1) VẼ TAM GIÁC BIẾT HAI CẠNH VÀ GÓC XEN GIỮA Bài toán: Vẽ  ABC biết: ˆ AB = 2 cm, BC = 3 cm; B = 700 * GV yêu cầu 1 HS lên bảng vừa vẽ vừa nêu cách vẽ cả lớp theo dõi và nhận xét . * GV yêu cầu 1 KS khác nêu lại cách vẽ  HS: Cách vẽ: - Vẽ xBy = 700 ABC. - Trên tia Bx lấy điểm A: BA = 2cm Trên tia By lấy điểm C: BC = 3cm.
 15. - Vẽ đoạn thẳng AC ta được  ABC cần vẽ. A1 GV nói: Góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC. 70 o Bài tập: B1 C1 ˆ ˆ a) Vẽ  A1B1C1 sao cho B1 = B ; A1 B1 = AB; B1C1 = BC. b) So sánh độ dài AC và A1C1 và A1 ; C và C1 qua đo bằng dụng cụ, HS: AC = A1C1 ˆ ˆˆ ˆ A ˆ ˆ A = A1 cho nhận xét về hai tam giác ABC và  ˆ ˆ C = C1 A1B1C1.  ABC =  A1B1C1 (c.c.c ) HS: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của * Qua bài toán trên, em có nhận xét gì về hai tam giác này lần lượt bằng hai cạnh và tam giác có hai cạnh và góc xen giữa bằng góc xen giữa của hai tam giác kia thì hai nhau từng đôi một. tam giác đó bằng nhau. Hoạt động 3: 2) TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH- GÓC- CẠNH GV (Đưa trường hợp bằng nhau c. g. c lên 2 HS nhắc lại trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh-góc-cạnh. màn hình). ˆ * GV vẽ  ABC ( A tù). Hãy vẽ A’B’C’ = -1 HS vẽ A’B’C’ bằng ABC theo trường hợp cạnh-góc-cạnh. ABC theo trường hợp c.g.c. B B' C C' A A'
 16. * GV hỏi: Nếu  ABC và  A’B’C’ có: * ABC = A’B’C’ theo trường hợp cạnh- AB = A’B’ góc- cạnh khi nào? AC = A’C’ ˆ ˆ A = A' thì  ABC =  A’B’C’ (c.g.c) GV nói: Thay đổi cạnh góc bằng nhau khác - HS: Có thể thay đổi là: có được không? ˆ ˆ AB = A’B’; B = B' ; BC = B”C’ ˆ ˆ hoặc AC = A’C’; C = C ' ; BC = B’C’ ?2 Hai tam giác trên hình 80 (SGK) có bằng HS:  ABC =  ADC (c.g.c) nhau hay không? Vì sao? Vì BC = DC (gt) BCA = DCA (gt) AC cạnh chung Hoạt động 4: 3) HỆ QUẢ - GV giải thích hệ quả là gì (SGK) - Nhìn hình 81 SGK hãy cho biết tại sao tam HS:  ABC và  DEF có: giác vuông ABC bằng tam giác vuông DEF? AB = DE (gt) ˆ ˆ A = D = 1v AC = DF (gt)
 17. - Từ bài toán trên hãy phát biểu trường hợp  ABC DEF (c.g.c) bằng nhau cạnh- góc- cạnh áp dụng vào tam HS phát biểu: Nếu hai cạnh góc vuông giác vuông. của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. - GV: Tính chất đó là hệ quả của trường hợp bằng nhau c. g. c. GV đưa “Hệ quả” trang 118 SGK lên bảng phụ. Hoạt động 5: LUYỆN TẬP CỦNG CỐ Bài 25 SGK: Trên mỗi hình có những tam HS: giác nào bằng nhau? Vì sao? Hình 1:  ABD =  AED (c.g.c) Bảng phụ Vì AB = AD (gt) ˆ ˆ A1 = A2 (gt) A 12 Cạnh AD chung E C D B Hình 1 A B 1 Hình 2: 1 D C
 18.  DAC =  BCA ˆ ˆ (vì A1 = C1 ; AC chung; AD = CB ) Hình 2  AOD =  COB (vì …) tương tự  AOB =  COD (vì …) B Hình 3: Không có hai tam giác nào bằng C A nhau vì cặp góc bằng nhau không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. D Hình 3 HS sắp xếp lại các câu trả lời 5, 1, 2, 4, 3. Bài 26 trang 118, 119 SGK (Đề bài đưa lên bảng phụ). Sau đó trình bài miệng bài toán. - GV nhắc lại đề bài và chỉ vào hình vẽ để HS theo dõi. - Cho HS biết phần “Lưu ý” trang 119 SGK khi ghi giả thiết. - GV nêu câu hỏi củng cố: HS trả lời câu hỏi. Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh- góc- cạnh của tam giác. Phát biểu hệ quả về trường hợp bằng nhau cạnh- góc-cạnh áp dụng vào tam giác vuông.
Đồng bộ tài khoản