Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 166: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh9

Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động đều. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Một đội trồng cây có 50 người, trong đó số nam bằng 2/3 số nữ.

Nội dung Text: Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 166: LUYỆN TẬP

 

  1. Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 166: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động đều. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Một đội trồng cây có 50 người, trong đó số nam bằng 2/3 số nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh
  2. 11 HĐ 1: Củng cố kĩ năng vận dụng ’ công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian. Bài 1/171 -Đọc đề. -Gọi Hs đọc đề. -Nhắc lại các công -Yêu cầu Hs nhắc lại các công thức thức. tính quãng đường, vận tốc, thời gian. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Nhận xét. HĐ 2: Củng cố kĩ năng giải toán về 22 chuyển động đều ’ Bài 2/171 -Gọi Hs đọc đề. - Đọc đề. -Dẫn dắt để Hs hình thành các bước -Theo dõi, trả lời. giải bài toán: +Tính vận tốc của ô tô và xe máy.
  3. +Tính thời gian đi hết quãng đường AB của ô tô và xe máy. +Tính thời gian ô tô đi đến trước xe máy. -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. Lưu ý: Hs có thể nhận xét: “Trên cùng quãng đường AB, nếu vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy thì thời gian xe máy đi sẽ gấp 2 lần thời gian ô tô đi” -Đọc đề, nêu dạng Bài 3/172: toán. -Gọi Hs đọc đề, nêu dạng toán. -Theo dõi, nhận -GV vẽ sơ đồ biểu diễn và gợi ý để xét. Hs nhận xét: “Tổng vận tốc của 2 ô tô bằng độ dài quãng đường AB chia cho thời gian đi để gặp nhau. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở. 02
  4. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Nhận xét. ’ HĐ 3: Củng cố, dặn dò. Yêu cầu Hs nêu cách tính vận tốc, -Trả lời. quãng đường,thời gian. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản