Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 166: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh9

Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải toán về chuyển động đều. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Một đội trồng cây có 50 người, trong đó số nam bằng 2/3 số nữ.

Nội dung Text: Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 166: LUYỆN TẬP

Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 166: LUYỆN
TẬP
I. Mục tiêu:

- Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải
toán về chuyển động đều.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán
sau: Một đội trồng cây có 50 người, trong đó số
nam bằng 2/3 số nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu nam,
bao nhiêu nữ?

- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh
11 HĐ 1: Củng cố kĩ năng vận dụng
’ công thức tính vận tốc, quãng
đường, thời gian.

Bài 1/171
-Đọc đề.
-Gọi Hs đọc đề.
-Nhắc lại các công
-Yêu cầu Hs nhắc lại các công thức thức.
tính quãng đường, vận tốc, thời gian.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
-Nhận xét.
HĐ 2: Củng cố kĩ năng giải toán về
22
chuyển động đều

Bài 2/171

-Gọi Hs đọc đề.
- Đọc đề.
-Dẫn dắt để Hs hình thành các bước
-Theo dõi, trả lời.
giải bài toán:

+Tính vận tốc của ô tô và xe máy.
+Tính thời gian đi hết quãng đường
AB của ô tô và xe máy.

+Tính thời gian ô tô đi đến trước xe
máy.
-Làm bài vào vở.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Lưu ý: Hs
có thể nhận xét: “Trên cùng quãng
đường AB, nếu vận tốc ô tô gấp 2
lần vận tốc xe máy thì thời gian xe
máy đi sẽ gấp 2 lần thời gian ô tô đi”
-Đọc đề, nêu dạng
Bài 3/172:
toán.
-Gọi Hs đọc đề, nêu dạng toán.
-Theo dõi, nhận
-GV vẽ sơ đồ biểu diễn và gợi ý để
xét.
Hs nhận xét: “Tổng vận tốc của 2 ô
tô bằng độ dài quãng đường AB chia
cho thời gian đi để gặp nhau.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở.
02
-Chấm, sửa bài, nhận xét. -Nhận xét.


HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

Yêu cầu Hs nêu cách tính vận tốc, -Trả lời.
quãng đường,thời gian.

IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản