Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
266
lượt xem
9
download

Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Giúp Hs tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính cộng, trừ; vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán về chuyển động cùng chiều. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs đọc miệng lại bài 1 trang 173. -

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG

  1. Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Giúp Hs tiếp tục củng cố các kĩ năng thực hành tính cộng, trừ; vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán về chuyển động cùng chiều. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs đọc miệng lại bài 1 trang 173. - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh
  2. 08 HĐ 1: Củng cố về phép cộng, trừ ’ và tính giá trị biểu thức số. Bài 1/175 -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu -Nhận xét. Nêu thứ Hs nêu lại thứ tự thực hiện các phép tự thực hiện các tính trong một dạng biểu thức có phép tính. chứa phép cộng, phép trừ. HĐ 2: Củng cố về tìm số hạng, số 05 bị trừ chưa biết. ’ Bài 2/175 -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. Nhắc -Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu lại cách tìm số Hs nhắc lại cách tìm số hạng chưa hạng, số bị trừ biết, số bị trừ chưa biết. chưa biết. 16 HĐ3: Giải toán. ’
  3. -Đọc đề. Bài 3/175 -Gọi Hs đọc đề. -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Đọc đề. Bài 4/175 -Gọi Hs đọc đề. -Tóm tắt, nhận -Yêu cầu Hs tóm tắt và nhận dạng dạng toán. bài toán: “Chuyển động cùng chiều đuổi nhau”. -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. 04 HĐ4: Tìm thành phần chưa biết ’ của phân số. -Đọc yêu cầu đề. Bài 5/175 Trả lời. -Gọi Hs đọc yêu cầu đề. Gợi ý để Hs hiểu cần phải đưa phân số 1/5 về -Làm bài vào vở.
  4. dạng phân số có tử số bằng 4. -Nhận xét. 02 -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. ’ -Sửa bài, nhận xét. -Trả lời. HĐ 5:Củng cố, dặn dò. -Yêu cầu Hs nêu cách tính diện tích hình thang, cách giải bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………
  5. …………………………………………………… ……………..
Đồng bộ tài khoản