Giáo án Toán lớp 1 - Hình tam giác

Chia sẻ: nokiac3

MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Nhận ra và nêu đúng tên hình tam giác - Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Một số hình tam giác mẫu + Một số đồ vật thật : khăn quàng, cờ thi đua, bảng tín hiệu giao thông … III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa . 2.Kiểm tra bài cũ : + Tiết trước em học bài gì ?...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 1 - Hình tam giác

Tên Bài Dạy : Hình TAM GIÁCI. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh : - Nhận ra và nêu đúng tên hình tam giác

- Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Một số hình tam giác mẫu

+ Một số đồ vật thật : khăn quàng, cờ thi đua, bảng tín hiệu giao thông …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa .

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Tiết trước em học bài gì ?

+ Giáo viên đưa hình vuông hỏi : - đây là hình gì ?

+ Trong lớp ta có vật gì có dạng hình tròn ?

+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1 : Giới thiệu hình tam
giác

Mt :Học sinh nhận ra và nêu đúng tên
hình tam giác

-Học sinh trả lời : hình tam
-Giáo viên gắn lần lượt các hình tam
giác
giác lên bảng và hỏi học sinh : Em nào biết
được đây là hình gì ? - Không giống nhau : Cái cao
lên, cái thấp xuống, cái nghiêng
-Hãy nhận xét các hình tam giác này
qua…
có giống nhau không

-Giáo viên khắc sâu cho học sinh hiểu
: Dù các hình ở bất kỳ vị trí nào, có màu sắc
khác nhau nhưng tất cả các hình này đều gọi
chung là hình tam giác. –Học sinh được chỉ định đọc
to tên hình :hình tam giác
-Giáo viên chỉ vào hình bất kỳ gọi học
sinh nêu tên hình
Hoạt động 2 : Nhận dạng hình tam
giác
-Học sinh nêu : khăn quàng,
Mt : Học sinh nhận ra hình qua các cờ thi đua, biển báo giao thông có
vật thật, bộ đồ dùng,hình trong sách GK . dạng hình tam giác .

-Giáo viên đưa 1 số vật thật để học -Học sinh lấy các hình tam
sinh nêu được vật nào có dạng hình tam giác giác đặt lên bàn.

 Cho học sinh lấy hình tam giác  Đây là : hình tam giác
bộ đồ dùng ra
-Học sinh quan sát tranh nêu
-Giáo viên đi kiểm tra hỏi vài em : được : Biển chỉ đường hình tam giác,
Đây là hình gì ? Thước ê ke có hình tam giác, cờ thi
đua hình tam giác
 Cho học sinh mở sách giáo
khoa -Các hình được lắp ghép bằng
hình tam giác,riêng hình ngôi nhà
-Nhìn hình nêu tên
lớn có lắp ghép 1 số hình vuông và
hình tam giác


-Cho học sinh nhận xét các hình ở
dưới trang 9 được lắp ghép bằng những hình
-Học sinh xếp hình xong nêu
gì ?
tên các hình : cái nhà, cái thuyền,
chong chóng,nhà có cây, con cá …
 Học sinh thực hành :

-Hướng dẫn học sinh dùng các hình
tam giác, hình vuông có màu sắc khác nhau
để xếp thành các hình

-Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học
sinh yếu -Học sinh tham gia chơi trật
tự


Hoạt động 3: Trò chơi Tìm hình
nhanh

Mt : Củng cố việc nhận dạng hình
nhanh, chính xác

 Mỗi đội chọn 1 em đại diện lên
tham gia chơi .

-Giáo viên để 1 số hình lộn xộn. Khi
giáo viên hô tìm cho cô hình …

-Học sinh phải nhanh chóng lấy đúng
hình gắn lên bảng .Ai gắn nhanh, đúng đội
ấy thắng
-Giáo viên nhận xét tuyên dương học
sinh
4.Củng cố dặn dò :

- Em vừa học bài gì ? Ở lớp ta có đồ dùng gì có dạng hình tam giác ?

-Hãy kể 1 số đồ dùng có dạng hình tam giác

- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

- Dặn học sinh về xem lại bài

- Chuẩn bị bài hôm sau

5. Rút kinh nghiệm :

-

-

-
ên Bài Dạy : LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh : - Củng cố về nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình
tròn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Một số hình vuông, tròn, tam giác. Que tính

+ Một số đồ vật có mặt là hình : vuông, tròn, tam giác

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa .

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Tiết trước em học bài gì ?

+ Hãy lấy 1 hình tam giác trong hộp đồ dùng học toán – kể 1 số đồ dùng có
dạng hình tam giác

+ Trong lớp ta có đồ dùng hay vật gì có dạng hình tam giác ?

+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1 : Tô màu hình

Mt :Củng cố về nhận biết hình
vuông,hình tròn, hình tam giác

1)-Cho học sinh mở sách Giáo
-Học sinh mở Sách Gk quan sát
khoa –Giáo viên nêu yêu cầu
chọn màu cho các hình : Ví dụ
 bài tập 1 : Tô màu vào các
 Hình vuông : Màu đỏ
hình cùng dạng thì cùng 1màu .

 Hình tròn : Màu vàng

 Hình tam giác : màu
xanh
-Cho học sinh quan sát bài tập 2 :
Giáo viên nêu yêu cầu các hình rồi ghép - Học sinh quan sát các hình rời

lại thành hình mới và các hình đã ghép mới .

-1 em lên bảng ghép thử 1 hình


-Giáo viên sửa sai (nếu có ) - Học sinh nhận xét
2)-Cho học sinh mở vở bài tập –Học sinh tô màu các hình cùng

toán – tô màu vào hình dạng thì tô cùng 1 màu


-Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học
sinh yếu
Hoạt động 2 : Ghép hình

Mt : Học sinh biết lắp ghép các -Học sinh thực hành :
hình đã học thành những hình mới

-Phát cho mỗi học sinh 2 hình tam
giác và 1 hình vuông. Yêu cầu học sinh tự
ghép 3 hình đó lại thành những hình theo
mẫu trong vở bài tập

-Giáo viên xem xét tuyên dương
học sinh thực hành tốt
-Ghép hình mới :
- Chọn 5 học sinh có 5 hình ghép
khác nhau lên bảng ghép cho các bạn xem
-Tuyên dương học sinh
-Cho học sinh dùng que tính ghép
hình vuông, hình tam giác.
-Học sinh lên bảng trình bày

-Lớp nhận xét bổ sung
Hoạt động 3: Trò chơi Tìm hình
trong các đồ vật

-Học sinh lần lượt nêu. Em nào
Mt : Nâng cao nhận biết hình qua
nêu được nhiều và đúng là em đó thắng
các đồ vật trong lớp, ở nhà .v.v

-Giáo viên nêu yêu cầu học sinh
tìm những đồ vật mà em biết có dạng
hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

-Giáo viên nhận xét kết thúc trò
chơi
-Giáo viên nhận xét tuyên dương
học sinh
4.Củng cố dặn dò :

- Em vừa học bài gì ?

- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

- Dặn học sinh về ôn lại bài

- Chuẩn bị bài hôm sau

5. Rút kinh nghiệm :

-

-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản