Giáo án Toán lớp 1 - Lớn hơn, dấu

Chia sẻ: nokiac3

MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ ”lớn hơn”,dấu khi so sánh các số -Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các nhóm đồ vật, tranh như sách giáo khoa + Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 dấu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa , vở BTT 2.Kiểm tra...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 1 - Lớn hơn, dấu

Tên Bài Dạy : LỚN HƠN , DẤU >I. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh :

- Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ ”lớn hơn”,dấu > khi so
sánh các số

-Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Các nhóm đồ vật, tranh như sách giáo khoa

+ Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 dấu >

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa , vở BTT

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Hôm trước em học bài gì ?

+ Dấu bé mũi nhọn chỉ về hướng nào ?

+ Những số nào bé hơn 3 ? bé hơn 5 ?

+ 3 học sinh lên bảng làm bài tập : 2 3 ; 3 4 ; 2 5
+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINHHoạt động 1 : Giới thiệu khái niệm
lớn hơn

Mt : Nhận biết quan hệ lớn hơn
-Học sinh quan sát tranh trả lời
-Giáo viên treo tranh hỏi học sinh : :

 Nhóm bên trái có mấy con o … có 2 con bướm
bướm ?
o … có 1 con bướm
 Nhóm bên phải có mấy con
o … 2 con bướm nhiều
bướm ?
hơn 1 con bướm
 2 con bướm so với 1 con bướm
-Vài em lặp lại
thì thế nào ?

o … có 2 hình tròn

o … có 1 hình tròn
 Nhóm bên trái có mấy hình
tròn ? o … 2 hình tròn nhiều hơn
1 hình tròn
 Nhóm bên phải có mấy hình
tròn ? - vài em lặp lại
 2 hình tròn so với 1 hình tròn
như thế nào ?

-Làm tương tự như trên với tranh : 3
con thỏ với 2 con thỏ ,3 hình tròn với 2 hình
tròn .
-Giáo viên kết luận : 2 con bướm –vài học sinh lặp lại
nhiều hơn 1 con bướm, 2 hình tròn nhiều hơn
1 hình tròn -Học sinh lần lượt đọc lại


Ta nói : 2 lớn hơn 1 .Ta viết như sau :
2 >1

- Giáo viên viết lên bảng gọi học sinh
đọc lại

-Giáo viên viết lên bảng : 2 >1 , 3 > 2
,4>3,5>4. -Học sinh nhận xét nêu : Dấu
lớn đầu nhọn chỉ về phía bên phải
ngược chiều với dấu bé
Hoạt động 2 : giới thiệu dấu > và
-Giống : Đầu nhọn đều chỉ về
cách viết
số bé
Mt : Học sinh nhận biết dấu >, viết
-Học sinh viết bảng con
được dấu >. So sánh với dấu < .

-Giáo viên cho học sinh nhận xét dấu

-Học sinh ghép các phép tính
> ≠ < như thế nào ? lên bìa cài
-Hướng dẫn học sinh viết dấu > vào
bảng con
-Học sinh viết vào vở Bài tập
-Hướng dẫn viết 1 < 2 , 2 >1 , 2< 3 , toán .
3>2.
-Học sinh nêu yêu cầu của bài .
-Hướng dẫn học sinh sử dụng bộ thực 1 em làm miệng bài trong sách giáo
hành khoa. Học sinh tự làm bài trong vở bài
tập


Hoạt động 3: Thực hành
-Học sinh nêu yêu cầu của bài
Mt : Vận dụng kiến thức đã học để
thực hành làm bài tập -Tự làm bài và chữa bài

o Bài 1 : Viết dấu >

o Bài 2 : Viết phép tính phù hợp - Học sinh quan sát theo dõi
với hình vẽ
-Học sinh tự làm bài và chữa
-Giáo viên hướng dẫn mẫu. Hướng bài chung trên bảng lớp
dẫn học sinh làm bài
o Bài 3 : Điền dấu > vào ô trống

-Cho học sinh nêu yêu cầu của bài

-Giáo viên quan sát sửa sai cho học
sinh

o Bài 4 : Nối  với số thích hợp

-Giáo viên hướng dẫn mẫu

-Lưu ý học sinh dùng thước kẻ thẳng
để đường nối rõ ràng

-Giáo viên nhận xét thái độ học tập
của học sinh
4.Củng cố dặn dò :

- Em vừa học bài gì ? Dấu lớn đầu nhọn chỉ về hướng nào ?

- Số 5 lớn hơn những số nào ?

- Số 4 lớn hơn mấy ? Số 2 lớn hơn mấy ?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh ôn bài - Chuẩn bị bài luyện tập hôm sau
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU :

+ Giúp học sinh :

- Củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn, về sử dụng các dấu
và các từ bé hơn , lớn hơn khi so sánh 2 số

-Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh 2 số

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

+ Bộ thực hành. Vẽ Bài tập 3 lên bảng phụ

+ Học sinh có bộ thực hành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa , vở BTT

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Trong dãy số từ 1 đến 5 số nào lớn nhất ? Số 5 lớn hơn những số
nào ?

+ Từ 1 đến 5 số nào bé nhất ? Số 1 bé hơn những số nào ?

+ Gọi 3 em lên bảng làm toán. 3 . 4 5 . 4 2 . 3
4 . 3 4 . 5 3 . 2

+ Học sinh nhận xét – giáo viên bổ sung

+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

3. Bài mới :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1 : Củng cố dấu

Mt : Học sinh nắm được nội dung bài
học .
-Học sinh ghép theo yêu cầu
-Giáo viên cho học sinh sử dụng bộ của giáo viên :
thực hành. Ghép các phép tính theo yêu cầu
12 , 5 >3 , 4 < 5
của giáo viên. Giáo viên nhận xét giới thiệu
bài và ghi đầu bài
Hoạt động 2 : Học sinh thực hành

Mt : Củng cố sử dụng dấu >,< nắm
quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh 2
số .

-Cho học sinh mở sách giáo khoa và -Học sinh mở sách giáo khoa
vở bài tập toán . và vở Bài tập toán
o Bài 1 : Diền dấu vào chỗ -Học sinh nêu yêu cầu của bài
chấm –
-Học sinh tự làm bài và chữa
-Giáo viên hướng dẫn 1 bài mẫu bài

-Giáo viên nhận xét chung. - 1 em đọc lại bài làm của
mình
-Cho học sinh nhận xét từng cặp tính.
–Có 2 số khác nhau khi so
sánh với nhau bao giờ cũng có số lớn
hơn và 1 số bé hơn
Giáo viên kết luận : 2 số khác nhau
khi so sánh với nhau luôn luôn có 1 số lớn
hơn và 1 số bé hơn ( số còn lại ) nên có 2
cách viết khi so sánh 2 số đó

Ví dụ : 33

o Bài 2 : So sánh 2 nhóm đồ vật
ghi 2 phép tính phù hợp

-Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu
-Học sinh nêu yêu cầu của bài
của bài

-Quan sát nhận xét theo dõi
-Hướng dẫn mẫu

-Học sinh tự làm bài tập và
-Cho học sinh làm vào vở Bài tập
chữa bài
o Bài 3 : Nối  với số thích hợp .

- treo bảng phụ đã ghi sẵn Bài tập 3
-Học sinh quan sát lắng nghe
/VBT

-Học sinh tự làm bài
-Giáo viên hướng dẫn ,giải thích cách -Sửa bài trên bảng lớp
làm

1 <  2< 
4  3 > 
5 >
- Giáo viên nhận xét 1 số bài làm của
học sinh
4.Củng cố dặn dò :

- Em vừa học bài gì ?

- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.

- Dặn học sinh ôn bài - Chuẩn bị bài hôm sau

5. Rút kinh nghiệm :
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản