Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
303
lượt xem
21
download

Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. - Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán đó. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

  1. Bài 63: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. - Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán đó. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Các thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: 4P - 2HS: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 trước lớp. - H - GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2P - GV: Giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập 31P
  2. * Bài tập 1: Tính - HS: Nêu yêu cầu BT 1+9= 2+8= - Cả lớp làm vào vở 10 – 1 = 10 – 2 = - Nêu miệng kết quả 6+4= 7+3= - H- GV: Nhận xét - chữa bài 10 – 6 = 10 – 7 = *Bài tập 2: Số ? - HS: Nêu yêu cầu BT - Quan sát bảng phụ ghi sẵn ND bài tập - Lên bảng thực hiện Nghỉ giải lao - H- GV: Nhận xét, đánh giá Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống ( < > = ) - GV: Nêu yêu cầu BT 10 3+4 8 2+7 - 4HS: Lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở ô li 9 7+2 10 1+9 - H- GV: nhận xét - chữa bài Bài 4: Viết phép tính thích hợp - GV:Nêu yêu cầu - HS: Quan sát kênh hình SGK 3. Củng cố, dặn dò: 3P - Nêu miệng phép tính( 3 em).
  3. - H- GV: nhận xét - đánh giá - GV: chốt nội dung bài - HS: Ôn lại BT ở nhà
  4. Bài 64: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cốvề: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Đếm trong phạm vi 10, thứ tự của dãy số từ 0 đến 10 - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. Củng cố thêm 1 bước các kĩ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Các thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: 4P - 2HS: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 trước lớp. - H - GV: nhận xét, đánh giá B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2P - GV: giới thiệu trực tiếp
  5. 2. Luyện tập 31P - GV: Nêu yêu cầu BT * Bài tập 1: Viết số thích hợp (theo - HS: Quan sát hình vẽ và các chấm tròn trên mẫu): bảng phụ của GV - HS: Lên bảng làm *Bài tập 2: Đọc các số từ o đến 10 từ 10 - H- GV: nhận xét - chữa bài đến 0 - HS: Nêu yêu cầu BT Nghỉ giải lao - Nối tiếp nêu miệng kết quả Bài 3: Tính - H- GV: Nhận xét, đánh giá 5 4 7 + + + - GV: Nêu yêu cầu BT 2 6 1 - HS: Làm bảng con 10 9 8 - Cả lớp làm vào vở ô li - - - - H- GV: nhận xét - chữa bài 4 2 5 - GV: lưu ý cách đặt tính và thực hiện tính Bài 4: Số ? - GV:Nêu yêu cầu Bài 5: Viết phép tính thích hợp - HS: Quan sát hình vẽ trên bảng - Lên bảng thực hiện
  6. - H- GV: Nhận xét, đánh giá - GV:Nêu yêu cầu 3. Củng cố, dặn dò: 3P - HS: Quan sát kênh hình SGK - Nêu miệng phép tính. - H- GV: Nhận xét, đánh giá - GV: chốt nội dung bài - HS: Ôn lại BT ở nhà
Đồng bộ tài khoản