Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

Chia sẻ: umeox1209

Giúp học sinh củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. - Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán đó. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

Bài 63: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ

trong phạm vi 10.

- Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán

đó.

- HS yêu thích môn học.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Bảng phụ, SGK

- HS: SGK, Vở ô li

III. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung Các thức tiến hành


A. Kiểm tra bài cũ: 4P - 2HS: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10

- Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 trước lớp.

- H - GV: Nhận xét, đánh giá


B. Bài mới

1. Giới thiệu bài 2P - GV: Giới thiệu trực tiếp

2. Luyện tập 31P
* Bài tập 1: Tính - HS: Nêu yêu cầu BT

1+9= 2+8= - Cả lớp làm vào vở

10 – 1 = 10 – 2 = - Nêu miệng kết quả

6+4= 7+3= - H- GV: Nhận xét - chữa bài

10 – 6 = 10 – 7 =

*Bài tập 2: Số ? - HS: Nêu yêu cầu BT

- Quan sát bảng phụ ghi sẵn ND bài tập

- Lên bảng thực hiện

Nghỉ giải lao - H- GV: Nhận xét, đánh giá

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống

( < > = ) - GV: Nêu yêu cầu BT

10 3+4 8 2+7 - 4HS: Lên bảng làm

- Cả lớp làm vào vở ô li

9 7+2 10 1+9 - H- GV: nhận xét - chữa bài
Bài 4: Viết phép tính thích hợp

- GV:Nêu yêu cầu

- HS: Quan sát kênh hình SGK

3. Củng cố, dặn dò: 3P - Nêu miệng phép tính( 3 em).
- H- GV: nhận xét - đánh giá

- GV: chốt nội dung bài

- HS: Ôn lại BT ở nhà
Bài 64: LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh củng cốvề: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Đếm trong

phạm vi 10, thứ tự của dãy số từ 0 đến 10

- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. Củng cố

thêm 1 bước các kĩ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn.

- HS yêu thích môn học.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Bảng phụ, SGK

- HS: SGK, Vở ô li

III. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung Các thức tiến hành


A. Kiểm tra bài cũ: 4P - 2HS: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10

- Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 trước lớp.

- H - GV: nhận xét, đánh giá


B. Bài mới

1. Giới thiệu bài 2P - GV: giới thiệu trực tiếp
2. Luyện tập 31P - GV: Nêu yêu cầu BT

* Bài tập 1: Viết số thích hợp (theo - HS: Quan sát hình vẽ và các chấm tròn trên

mẫu): bảng phụ của GV

- HS: Lên bảng làm

*Bài tập 2: Đọc các số từ o đến 10 từ 10 - H- GV: nhận xét - chữa bài

đến 0 - HS: Nêu yêu cầu BT

Nghỉ giải lao - Nối tiếp nêu miệng kết quả

Bài 3: Tính - H- GV: Nhận xét, đánh giá

5 4 7

+ + + - GV: Nêu yêu cầu BT

2 6 1 - HS: Làm bảng con

10 9 8 - Cả lớp làm vào vở ô li

- - - - H- GV: nhận xét - chữa bài

4 2 5 - GV: lưu ý cách đặt tính và thực hiện tính

Bài 4: Số ?


- GV:Nêu yêu cầu

Bài 5: Viết phép tính thích hợp - HS: Quan sát hình vẽ trên bảng

- Lên bảng thực hiện
- H- GV: Nhận xét, đánh giá

- GV:Nêu yêu cầu

3. Củng cố, dặn dò: 3P - HS: Quan sát kênh hình SGK

- Nêu miệng phép tính.

- H- GV: Nhận xét, đánh giá

- GV: chốt nội dung bài

- HS: Ôn lại BT ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản