Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

Chia sẻ: umeox1209

Giúp học sinh củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. - Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán đó. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP

 

  1. Bài 63: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. - Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán đó. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Các thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: 4P - 2HS: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 trước lớp. - H - GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2P - GV: Giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập 31P
  2. * Bài tập 1: Tính - HS: Nêu yêu cầu BT 1+9= 2+8= - Cả lớp làm vào vở 10 – 1 = 10 – 2 = - Nêu miệng kết quả 6+4= 7+3= - H- GV: Nhận xét - chữa bài 10 – 6 = 10 – 7 = *Bài tập 2: Số ? - HS: Nêu yêu cầu BT - Quan sát bảng phụ ghi sẵn ND bài tập - Lên bảng thực hiện Nghỉ giải lao - H- GV: Nhận xét, đánh giá Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống ( < > = ) - GV: Nêu yêu cầu BT 10 3+4 8 2+7 - 4HS: Lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở ô li 9 7+2 10 1+9 - H- GV: nhận xét - chữa bài Bài 4: Viết phép tính thích hợp - GV:Nêu yêu cầu - HS: Quan sát kênh hình SGK 3. Củng cố, dặn dò: 3P - Nêu miệng phép tính( 3 em).
  3. - H- GV: nhận xét - đánh giá - GV: chốt nội dung bài - HS: Ôn lại BT ở nhà
  4. Bài 64: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cốvề: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Đếm trong phạm vi 10, thứ tự của dãy số từ 0 đến 10 - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. Củng cố thêm 1 bước các kĩ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn. - HS yêu thích môn học. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Bảng phụ, SGK - HS: SGK, Vở ô li III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Các thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: 4P - 2HS: Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 - Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 trước lớp. - H - GV: nhận xét, đánh giá B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2P - GV: giới thiệu trực tiếp
  5. 2. Luyện tập 31P - GV: Nêu yêu cầu BT * Bài tập 1: Viết số thích hợp (theo - HS: Quan sát hình vẽ và các chấm tròn trên mẫu): bảng phụ của GV - HS: Lên bảng làm *Bài tập 2: Đọc các số từ o đến 10 từ 10 - H- GV: nhận xét - chữa bài đến 0 - HS: Nêu yêu cầu BT Nghỉ giải lao - Nối tiếp nêu miệng kết quả Bài 3: Tính - H- GV: Nhận xét, đánh giá 5 4 7 + + + - GV: Nêu yêu cầu BT 2 6 1 - HS: Làm bảng con 10 9 8 - Cả lớp làm vào vở ô li - - - - H- GV: nhận xét - chữa bài 4 2 5 - GV: lưu ý cách đặt tính và thực hiện tính Bài 4: Số ? - GV:Nêu yêu cầu Bài 5: Viết phép tính thích hợp - HS: Quan sát hình vẽ trên bảng - Lên bảng thực hiện
  6. - H- GV: Nhận xét, đánh giá - GV:Nêu yêu cầu 3. Củng cố, dặn dò: 3P - HS: Quan sát kênh hình SGK - Nêu miệng phép tính. - H- GV: Nhận xét, đánh giá - GV: chốt nội dung bài - HS: Ôn lại BT ở nhà
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản