Gíao án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP CHUNG - Các bài toán trong pham vi 10

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
1.385
lượt xem
68
download

Gíao án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP CHUNG - Các bài toán trong pham vi 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Giúp học sinh : - Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 . - Viết các số theo thứ tự cho biết - Xem tranh, tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh và tóm tắt bài tập 3a), b) + Bộ thực hành dạy toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài tập 4 . Giáo viên treo bảng phụ, ghi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án toán lớp 1 - LUYỆN TẬP CHUNG - Các bài toán trong pham vi 10

 1. TUẦN:17 Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 . - Viết các số theo thứ tự cho biết - Xem tranh, tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh và tóm tắt bài tập 3a), b) + Bộ thực hành dạy toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài tập 4 . Giáo viên treo bảng phụ, ghi tóm tắt bài a,b . Lần lượt gọi học sinh lên bảng sửa bài : Nêu bài toán, lời giải và viết phép tính phù hợp với mỗi bài toán(Vở Bài tập toán / 68 )
 2. + Học sinh nhận xét, bổ sung – Giáo viên nhận xét, sửa sai + Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Củng cố cấu tạo và viết số trong phạm vi 10. Mt :Học sinh nắm tên đầu bài .Ôn cấu tạo số -Lần lượt từng em nêu cấu tạo 1 số trong phạm vi 10 -Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại cấu tạo của các số 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 . -Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh -Giáo viên giới thiệu bài – ghi đầu bài . -Học sinh lần lượt đọc lại đầu bài Hoạt động 2 : Thực hành Mt : Củng cố cấu tạo số, thứ tự số, xem tranh và nêu bài toán, ghi phép tính phù hợp. -Hướng dẫn SGK -Học sinh mở SGK o Bài 1 : Điền số còn thiếu vào chỗ trống . -Học sinh nêu yêu cầu và tự làm bài . Dựa -Giáo viên hướng dẫn mẫu 2 phép tính đầu trê cơ sở cấu tạo các số để điền số đúng
 3. -Lưu ý : học sinh tính chính xác trong toán học -Học sinh tự làm và chữa bài o Bài 2: Xếp các số theo thứ tự lớn dần, bé dần -Cho học sinh xác định các số 7 , 5 , 2 , 9 , 8 . -Học sinh tự làm bài vào vở Bài tập toán -Cho học sinh suy nghĩ sắp xếp các số (làm miệng với các số : ) sau đó cho học sinh làm bài tương tự vào vở Bài 8, 6, 10, 5, 3. tập toán -Sửa bài chung cả lớp o Bài 3 : -a) Có 4 bông hoa, thêm 3 bông hoa . Hỏi -a) Học sinh quan sát tranh tự nêu bài toán và viết có tất cả mấy bông hoa ? phép tính phù hợp 4+3=7 -Giáo viên hỏi lại câu hỏi của bài toán để hướng dẫn học sinh đặt lời giải bài qua câu trả lời -b) Gọi học sinh đặt bài toán và phép tính phù hợp -b) Có 7 lá cờ. Bớt đi 2 lá cờ .Hỏi còn lại bao nhiêu lá cờ ? -Giáo viên chỉnh sửa cau cho học sinh thật hoàn chỉnh 7 -2= 5 -Hướng dẫn đặt cau trả lời bài giải -Lưu ý : học sinh cách đặt bài toán, cách tóm tắt bài toán.
 4. Hoạt động 3 :Trò chơi . Mt : Rèn kỹ năng tính toán nhanh -Hỏi đáp các công thức cộng trừ trong phạm vi 10 -Ví dụ : A hỏi B : - 5 + 5 = ? , 10 – 3 = ? -Đại diện 2 đội a và b : Lần lượt nêu câu hỏi cho 8 + 2 = ? , 10 - 2 = ? đội bạn trả lời. Đội nào trả lời nhanh kết quả phép B trả lời nhanh kết quả của các phép tính tính đúng là thắng cuộc -Giáo viên nhận xét, tuyên dương đội thắng. 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh ôn bài - Làm bài tập ở vở Bài tập toán - Chuẩn bị bài cho ngày mai . 5. Rút kinh nghiệm :
 5. Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố về : - Thứ tự của các số trong dãy số từ 010. - Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 - So sánh các số trong phạm vi 10. Xem tranh nêu đề toán rồi nêu phép tính giải bài toán. Xếp các hình theo thứ tự xác định II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Viết bài tập 1, 3 lên bảng phụ – Tranh bài 4 a, b + Các hình để xếp  ,  ( bài 5 ) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài tập 4 / 68 vở Bài tập toán ( 4a, 4b ) . + Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn tóm tắt đề 4a, b
 6. + Gọi 2 học sinh đọc bài toán và lên bảng giải bài toán + Học sinh nhận xét, bổ sung – Giáo viên nhận xét, ghi điểm + Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Củng cố thứ tự dãy số từ 010. Mt :Học sinh nắm được nội dung bài, tên bài học . -Giáo viên giới thiệu bài và ghi đầu bài . -Học sinh đọc lại tên bài học -Gọi học sinh c9ếm lại dãy số thứ tự từ 0  10 để -3 em đếm chuẩn bị làm bài tập 1 . Hoạt động 2 : Luyện Tập Mt : Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 . -Giáo viên cho học sinh mở SGK -Lần lượt hướng dẫn học sinh làm bài tập o Bài 1 : Nối Các chấm theo thứ tự từ 0  10 -Giáo viên hướng dẫn trên mẫu .
 7. -Cho học sinh nối các chấm theo thứ tự từ 0  số -Học sinh quan sát theo dõi 10 .Sau đó cho học sinh nêu tên của hình vừa được -Học sinh tự làm bài tạo thành. -1 Học sinh nêu : Hình dấu cộng hoặc hình chữ thập -Học sinh nối hình thứ 2 từ số 0  8 rồi nêu tên -Học sinh nêu chiếc ô tô hình o Bài 2: Cho học sinh nêu ( miệng hay viết ) -Kết quả tính rồi chữa bài -Học sinh làm vào vở Btt -Viết : Bài 2a) -Học sinh lần lượt( nêu miệng) kết quả -Miệng : bài 2b) từng bài toán -Giáo viên hướng dẫn chữa bài trên bảng o Bài 3 : So sánh điền dấu > ,< , = : -Học sinh tự làm bài và chữa bài -Cho học sinh tự viết dấu thích hợp vào chỗ chấm rồi chữa bài. -Gọi 3 em lên bảng chữa bài.
 8. Hoạt động 3 : Mt : Xem tranh và nêu được bài toán và phép tính phù hợp -4a) Có 5 con vịt. Thêm 4 con vịt . Hỏi có o Bài 4 : Học sinh quan sát tranh nêu bài toán tất cả mấy con vịt ? đặt phép tính phù hợp 5+4=9 - 4b) Có 7 con thỏ. Chạy đi hết 2 con thỏ. Hỏi còn lại mấy con thỏ ? 7 -2 =5 -Cho học sinh tự làm và chữa bài trên bảng Hoạt động 4 : Mt : Củng cố nhận dạng hình. Xếp hình theo thứ tự xác định o Bài 5 : Giáo viên treo mẫu -Học sinh quan sát mẫu nêu tên hình. Cách - Học sinh quan sát nêu tên hình sắp xếp các hình trong mẫu - Có hình tròn và hình tam giác -Cách xếp theo thứ tự ; cứ 2 hình tròn thì đến 1 hình tam giác -Học sinh xếp hình thep mẫu
 9. -Cho học sinh lấy hộp thực hành toán ra 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh học thuộc các bảng cộng trừ . - Chuẩn bị trước bài Luyện Tập chung . 5. Rút kinh nghiệm :
 10. Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố về : - Cộng trừ và cấu tạo các số trong phạm vi 10. - So sánh các số trong phạm vi 10. - Viết phép tính để giải bài toán. - Nhận dạng hình tam giác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng thực hành dạy toán.Bảng phụ ghi sẵn bài tập số 4 ,5. + Học sinh có SGK – vở kẻ ô li – vở BTToán. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài tập 2b và 4a vở Bài tập toán . + Giáo viên ghi đề bài 2b và 4a trên bảng .
 11. + Bài 2b: 3 học sinh lên bảng sửa bài . Học sinh nhận xét ,bổ sung. + Bài 4a: 1 học sinh đọc bài toán. 1 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp . + Học sinh dưới lớp nhận xét – Giáo viên nhận xét bổ sung. + Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Củng cố cấu tạo số từ 010 . Mt :Học sinh nắm nội dung bài và tên bài học . -Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đếm xuôi,ngược - 1 em đếm từ 0 đến 10 và ngược lại. trong phạm vi 10 .Nêu cấu tạo các số. - Học sinh lần lượt nêu lại cấu tạo các số . - Từ 0 đến 10.Số nào lớn nhất? Số nào bé nhất ? -Số 10 lớn nhất, số 0 bé nhất. - Số 8 lớn hơn những số nào ? - 8 lớn hơn 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0. - Số 2 bé hơn những số nào ? - 2 bé hơn 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10. - Giáo viên giới thiệu bài và ghi tên bài học. - Học sinh lần lượt đọc lại tên bài học. Hoạt động 2 : Luyện Tập Mt : Rèn kỹ năng làm tính, so sánh các số,giải bài toán và nhận dạng hình o Bài 1 : Học sinh tính
 12. -Giáo viên cho học sinh làm bài vào vở BTT . - Nêu yêu cầu bài -Lưu ý học sinh viết số thẳng cột,chú ý hàng đơn - Tự làm bài và chữa bài vị,hàng chục. o Bài 2: Củng cố cấu tạo số - Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu cấu tạo 8 gồm ? và 5. - 8 gồm 3 và 5 10 gồm 4 và ? - 10 gồm 4 và 6 - Cho học sinh tự làm bài . -Học sinh làm bài vào vở BTToán -1 Học sinh lên bảng chữa bài -Giáo viên nhận xét ,bổ sung, sửa sai trước lớp o Bài 3 : Học sinh nêu miệng -Các số 6 , 8 , 4 , 2 , 10. -Học sinh quan sát nêu được . * Số nào lớn nhất ? - Số 10 lớn nhất. * Số nào bé nhất ? -Số 2 bé nhất. -Cho học sinh làm bài tập vào vở BTT -Học sinh tự làm bài ,chữa bài . - Khoanh tròn số lớn nhất. - Khoanh vào số bé nhất.
 13. o Bài 4 : Viết phép tính thích hợp -Giáo viên gọi học sinh đọc bài toán. - 3 con -Hướng dẫn giải,nêu phép tính phù hợp . -Học sinh nêu: 5 + 2 = 7 -Cho học sinh giải vào bảng con. - 1 em lên bảng viết phép tính . o Bài 5 : - Treo bảng phụ, yêu cầu học sinh xếp SGK và quan sát hình . - Giáo viên hỏi: Hình bên có mấy hình tam giác ? -Học sinh quan sát đếm hình và nêu được - Yêu cầu học sinh lên bảng chỉ và đếm số hình . có 8 hình tam giác -Cho học sinh nêu ý kiến nhiều em. Giáo viên không vội kết luận để tập cho học sinh có óc quan sát và phải có chính kiến của mình. -Giáo viên hướng dẫn sửa bài . 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực . - Dặn học sinh ôn lại bảng cộng trừ và tập làm các loại toán đã học
 14. - Làm các bài tập vào vở kẻ ô li. - Chuẩn bị kiểm tra HK 1 . 5. Rút kinh nghiệm :
Đồng bộ tài khoản