Gíao án toán lớp 1 - ÔN TẬP Các Số Từ 0 đến 10

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
125
lượt xem
6
download

Gíao án toán lớp 1 - ÔN TẬP Các Số Từ 0 đến 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đếm, viết và so sánh trong phạm vi 10 - Đo độ dài các đoạn thẳng có số đo bé hơn hoặc bằng 10 cm II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án toán lớp 1 - ÔN TẬP Các Số Từ 0 đến 10

 1. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số Từ 0  10 I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố về : - Đếm, viết và so sánh trong phạm vi 10 - Đo độ dài các đoạn thẳng có số đo bé hơn hoặc bằng 10 cm II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : 41 35 + - + Gọi 3 học sinh lên bảng : 16 14 14 + 3 . 16 14 + 4 – 8 = 21 – 1 . 20 25 + 4 – 11 = 3. Bài mới : Hoạt động 1 : Giới thiệu bài Mt: Học sinh nắm nội dung bài .
 2. - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập Mt : Củng cố đếm, so sánh viết các số trong phạm vi 10 và đo độ dài đoạn thẳng.  Bài 1 : Học sinh nêu yêu cầu bài -Vạch đầu tiên ta viết số nào ? -Rồi đến số mấy ? cuối cùng ? - Gọi học sinh lên bảng làm bài – cả lớp làm vào vở .  Bài 2 : Học sinh nêu yêu cầu bài - Yêu cầu học sinh làm bài miệng - Giáo viên nhận xét, sửa sai  Bài 3 : Giáo viên nêu yêu cầu bài - Tổ chức 2 nhóm thi đua - Giáo viên nhận xét, sửa bài  Bài 4 : Giáo viên gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài - Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bảng con - Giáo viên sửa bài  Bài 5 : Treo bảng phụ gọi học sinh đọc đề bài - Nhắc học sinh cách đặt thước, cách đo độ dài đoạn thẳng
 3. - Gọi 2 em lên bảng, cả lớp đo trong Sách giáo khoa - Giáo viên nhận xét, cho điểm 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về nhà hoàn thành vở Bài tập toán . - Chuẩn bị bài hôm sau 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
 4. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số  10 I. MỤC TIÊU : Củng cố về : - Bảng cộng và tính cộng với các số trong phạm vi 10 - Tìm 1 thành phần chưa biết của phép tính trừ, phép cộng bằng cách ghi nhớ bảng cộng trừ, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập Viết các số : 6, 1, 4, 3, 7. a) Từ bé đến lớn và b) Từ lớn đến bé + 1 học sinh đọc các số từ 1 10 và ngược lại 3.Bài mới :  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
 5. Mt: Học sinh nắm vững yêu cầu, nội dung bài . - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng  Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập Mt : Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ trong phạm vi 10  Bài 1 : Học sinh nêu yêu cầu bài -Giáo viên gợi ý cho học sinh nhớ lại bảng cộng sau đó ghi kết quả của các phép cộng - Cho học sinh sửa bài miệng giáo viên nhận xét - Gọi học sinh lên bảng làm bài – cả lớp làm vào vở .  Bài 2 : Học sinh tự nêu yêu cầu bài - 2 học sinh lên bảng làm : 6 + 2 = 8 và 2 + 6 = 8 - Cho học sinh nhận xét rút ra kết luận về tính giao hoán của phép cộng - Bài b) học sinh tự làm và chữa bài  Bài 3 : Giáo viên nêu yêu cầu bài - Học sinh tự làm bài - 2 học sinh lên bảng chữa bài  Bài 4 : - Tổ chức cho học sinh thực hiện đua nối các điểm - Giáo viên nhận xét sửa sai  Bài 5 : Treo bảng phụ gọi học sinh đọc đề bài
 6. - Nhắc học sinh cách đặt thước, cách đo độ dài đoạn thẳng - Gọi 2 em lên bảng, cả lớp đo trong Sách giáo khoa - Giáo viên nhận xét, cho điểm 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về nhà hoàn thành vở Bài tập toán . 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
 7. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số  10 I. MỤC TIÊU : Củng cố về : - Các bảng trừ từ 10 đến 1 - Làm tính trừ ( nhẩm ) trong phạm vi các số đến 10 - Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, giải toán có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra bài cũ : + Kiểm tra 5, 6 học sinh đọc thuộc bảng trừ phạm vi 10  5 + Giáo viên nhận xét cho điểm . 3.Bài mới :  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài Mt: Học sinh nắm nội dung bài . - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng
 8.  Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập Mt : Học sinh thực hành làm tốt các bài tập  Bài 1 : Học sinh nêu yêu cầu . - Giáo viên gọi học sinh làm bài miệng  Bài 2 : Học sinh nêu yêu cầu của bài - Học sinh lần lượt làm bài miệng theo kiểu nối tiếp - Giáo viên nhận xét, ghi điểm  Bài 3 : Học sinh nêu yêu cầu bài - Gọi 1 học sinh nhắc lại cách thực hiện bài tính có 2 dấu phép tính - 3 học sinh làm bảng lớp. Cả lớp làm bảng con  Bài 4 : Gọi 1 học sinh đọc đề bài toán - Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt và giải - Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? - Muốn tìm số con vịt em phải làm như thế nào ? - Gọi 1 học sinh lên bảng – Cả lớp giải vào vở - Giáo viên nhận xét, sửa bài 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học .
 9. - Dặn học sinh về nhà hoàn thành vở Bài tập toán . 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
 10. Tên Bài Dạy : ÔN TẬP Các Số  100 I. MỤC TIÊU : Củng cố về : - Rèn kỹ năng làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100 - Cấu tạo số. Viết, đọc các số từ 10  100 - Tia số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra bài cũ : + Gọi 2 học sinh lên bảng : 3+6–4= 8–4+3= 4+5–5= 10 - 6 + 2 = + Giáo viên nhận xét ghi điểm . 3.Bài mới :  Hoạt động 1 : Giới thiệu bài Mt: Học sinh nắm nội dung yêu cầu bài học .
 11. - Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng  Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh ôn tập Mt : Củng cố kỹ năng làm tính cộng, trừ, đọc, viết, cấu tạo các số trong phạm vi 100  Bài 1 : Học sinh đọc yêu cầu bài . - Gọi 4 em lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở . - Giáo viên nhận xét, sửa bài  Bài 2 : Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh viết đúng mỗi số vào 1 vạch, tránh viết 2 số vào 1 vạch - Học sinh làm vào vở  Bài 3 : Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo số - 35 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - 3 chục còn gọi là bao nhiêu ? - Vậy 35 = 30 + 5 - Tiến hành tương tự với các bài còn lại - Giáo viên nhận xét, cho điểm  Bài 5 : Gọi học sinh đọc yêu cầu bài . - Khi thực hiện bài này các em lưu ý điều gì ? - Yêu cầu học sinh làm bảng con
 12. - Giáo viên nhận xét 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về hoàn thành bài 5. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
Đồng bộ tài khoản