Giáo án Toán lớp 2 - 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : Biết cách thực hiện các phép trừ có nhớ dạng 100 trừ đi một số ( 100 trừ đi số có 2 chữ số, số có một chữ số ) . Tính nhẩm 100 trừ đi một số tròn chục . Áp dụng để giải các bài toán có liên .

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ

100 TRỪ ĐI MỘT SỐ


I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết cách thực hiện các phép trừ có nhớ dạng 100 trừ đi

một số ( 100 trừ đi số có 2 chữ số, số có một chữ số ) .

 Tính nhẩm 100 trừ đi một số tròn chục .

 Áp dụng để giải các bài toán có liên .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1.Giới thiệu bài :

Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ học cách thực hiện các

phép trừ có dạng 100 trừ đi một số .

2.Dạy – học bài mới :

2.1 Phép trừ 100 – 36 :
- Nêu bài toán : Có 100 que tính, bớt đi - Nghe và phân tích đề toán .

36 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que

tính ? - Thực hiện phép trừ 100 – 36.

- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta
làm như thế nào ?

- Viết lên bảng : 100 – 36 .  Viết 100 rồi viết 36

- Hỏi cả lớp xem có HS nào thực hiện 100 xuống dưới 100 sao
-
36
được phép trừ này không. Nếu có thì GV 064 cho 6 thẳng cột với 0

cho HS lên thực hiện và yêu cầu HS nêu (đơn vị ) , 3 thẳng cột

rõ cách đặt tính, thực hiện phép tính của với 0 (chục) . Viết dấu

mình. Nếu không thì GV hướng dẫn cho – và kẻ vạch ngang .

HS .  0 không trừ được 6, lấy 10 trừ

6 bằng 4, viết 4, nhớ 1.

 3 thêm 1 là 4, 0 không trừ

được 4 lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết

6, nhớ 1 .

 1 trừ 1 bằng 0, viết 0 .

Vậy 100 trừ 36 bằng 64 .

- Nhắc lại cách thực hiện sau đó

- Gọi HS khác nhắc lại cách thực hiện . HS cả lớp thực hiện phép tính 100

– 36.
2.2 Phép trừ 100 – 5 :

- Tiến hành tương tự như trên .

- Cách trừ :

100  0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5
-
5
nhớ 1 .
095
 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9

nhớ 1 .

 1 trừ 1 bằng 0, viết 0 .

2.3 Luyện tập – thực hành :

Bài 1 :

- Yêu cầu HS tự làm bài. Gọi 2 HS làm - HS làm bài. Nhận xét bài bạn

bài trên bảng lớp . trên bảng, tự kiểm tra bài của

- Yêu cầu HS nêu rõ cách thực hiện các mình .

phép tính : 100 – 4; 100 – 69 . - 2 HS lần lượt trả lời .

- Nhận xét và cho điểm HS .

Bài 2 :

- Hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì - Tính nhẩm .

?

- Viết lên bảng :
Mẫu : 100 – 20 = ?

10 chục – 2 chục = 8 chục

100 – 20 = 80 - Đọc : 100 – 20 .

- Yêu cầu HS đọc phép tính mẫu ? - Là 10 chục .

- 100 là bao nhiêu chục ? - 2 chục .

- 20 là mấy chục ? - Là 8 chục .

- 10 chục trừ đi 2 chục là mấy chục ? - 100 trừ 20 bằng 80 .

- Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu ? - HS làm bài .

- Tương tự như vậy hãy làm tiếp bài tập . 100 – 70 = 30 100 – 40 = 60

100 – 10 = 90

- Nêu cách nhẩm. Chẳng hạn : 10

- Yêu cầu HS nêu cách nhẩm của từng chục trừ 7 chục bằng 3 chục, vậy

phép tính . 100 trừ 70 bằng 30 .- Nhận xét và cho điểm HS .
Bài 3 :

- Gọi HS đọc đề bài . - Đọc đề bài .

- Bài toán thuộc dạng toán gì ? - Bài toán về ít hơn .

- Để giải bài toán này chúng ta phải - 100 trừ 24. Vì 100 hộp là số sữa

thực hiện phép tính gì ? Vì sao ? buổi sáng bán. Buổi chiều bán ít

hơn 24 hộp sữa nên muốn tìm buổi

chiều ta phải lấy số sữa buổi sáng

trừ đi phần hơn .

- Làm bài. 1 HS làm trên bảng lớp .Tóm tắt

100 hộp

Buổi sáng

Buổi chiều 24 hộp

? hộp
Bài giải

Số hộp sữa buổi chiều bán là :
100 – 24 = 76 ( hộp )

Đáp số : 76 hộp2.4 Củng cố, dặn dò :

- Yêu cầu HS lên bảng thực hiện :18 + 82 -64- Yêu cầu 2 HS nêu rõ tại sao điền 100 vào và điền 36 vào

- Nhận xét tiết học .

III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản