Giáo án Toán lớp 2 - 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
224
lượt xem
24
download

Giáo án Toán lớp 2 - 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS : Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 6 + 5 . ự lập và học thuộc bảng các công thức 6 cộng với một số . Củng cố về điểm ở trong và ngoài hình; so sánh số . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính, bảng gài .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ

  1. Tiết 34 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5 I. MỤC TIÊU : Giúp HS :  Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 6 + 5 .  Tự lập và học thuộc bảng các công thức 6 cộng với một số .  Củng cố về điểm ở trong và ngoài hình; so sánh số . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính, bảng gài . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu ngắn gọn rồi ghi tên bài lên bảng. 2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu phép cộng 6 + 5 : Bước 1 : Giới thiệu - Nêu bài toán : Có 6 que tính, thêm 5 que - Nghe và phân tích đề toán . tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính ? - Phép cộng 6 + 5 . - Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm phép tính gì ? - Thao tác trên que tính
  2. Bước 2 : Đi tìm kết quả - Là 11 que tính . - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết - Trả lời . quả . - Đặt tính : 6 + - 6 que tính thêm 5 que tính là bao nhiêu 5 11 que tính ? - Trả lời . - Yêu cầu HS nêu cách làm . Bước 3 : Đặt tính và hiện phép tính - Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính . - Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính - Kết luận về cách thực hiện phép cộng 6+5 2.2 Bảng công thức 6 cộng với một số : - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết - Thao tác trên que tính, ghi kết quả quả các phép tính sau đó điền vào bảng . tìm được của từng phép tính . - Xoá dần bảng các công thức cho HS học - Học thuộc lòng bảng các công thức thuộc lòng . 6 cộng với một số .
  3. 2.3 Luyện tập – thực hành : Bài 1 : - Yêu cầu HS tự làm bài . - HS tự làm bài. Sau đó, 2 em ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau Bài 2 : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài, các HS làm - Làm bài . bài vào Vở bài tập - Trả lời (cách nêu tương tự như với - Hỏi HS về cách đặt tính và thực hiện phép tính 6 + 5). phép tính : 6 + 4 ; 7 + 6. Bài 3 : - Hỏi : bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? - Điền số thích hợp vào ô trống . - Viết lên bảng : 6 + = 11 - Điền 5 vào ô trống, vì 6 + 5 = 11 . Hỏi : số nào có thể điền vào ô trống , vì sao - HS làm bài .1 em làm trên bảng lớp ? - Nhận xét: bài bạn làm đúng /sai - Yêu cầu HS làm tiếp bài tập . - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn sau đó cho điểm HS. Bài 4 :
  4. - Vẽ lên bảng 1 vòng tròn và yêu cầu 1 HS - Theo dõi và xác định phía bên lên bảng chỉ phía bên trongvà phía bên trong và phía bên ngoài của hình ngoài hình tròn . tròn. - Chấm điểm theo nội dung sách - Hỏi: Có bao nhiêu điểm ở phía trong hình - Có 6 điểm . HS trả lời và chỉ vào tròn ? các điểm phía trong hình tròn, trên Tương tự , yêu cầu HS đếm số điểm bên bảng lớp. . ngoài và yêu cầu thực hiện phép tính 6 + 9 -Có 9 điểm ở ngoài hình tròn. Vậy có để tìm tổng số điểm . tất cả 9 + 6 = 15 điểm . Bài 5 - Yêu cầu HS tự làm bài . - Làm bài cá nhân : 7+6=6+7 6 + 9 – 5 < 11 - Yêu cầu HS giải thích vì sao không cần 8 + 8 > 7 + 8 8 + 6 – 10 > 3 làm phép tính cũng biết 7 + 6 = 6 + 7 ; - HS 1: Vì khi thay đổi vị trí các số 8+8>7+8 hạng của tổng thì tổng đó không đổi nên 7 + 6 = 6 + 7 . - Yêu cầu HS nhẩm to kết quả của 6 + 9 - 5 - HS 2: vì 8 = 8 : 8 > 7 (hoặc 8 + 6 - 10 ) nên 8 + 8> 8 + 7 - 6 cộng 9 bằng 15, 15 trừ 5 bằng 10 , 10 bé hơn 11
  5. 2.4 Củng cố , dặn dò : - Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng các công thức 6 cộng với một số . - Nhận xét tiết học . IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………
Đồng bộ tài khoản