Giáo án Toán lớp 2 - 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 6 + 5 . ự lập và học thuộc bảng các công thức 6 cộng với một số . Củng cố về điểm ở trong và ngoài hình; so sánh số . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính, bảng gài .

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ

Tiết 34
6 CỘNG VỚI MỘT SỐ
6+5

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng dạng 6 + 5 .

 Tự lập và học thuộc bảng các công thức 6 cộng với một số .

 Củng cố về điểm ở trong và ngoài hình; so sánh số .

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

Que tính, bảng gài .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Giới thiệu bài :

GV giới thiệu ngắn gọn rồi ghi tên bài lên bảng.

2. Dạy – học bài mới :

2.1 Giới thiệu phép cộng 6 + 5 :

Bước 1 : Giới thiệu

- Nêu bài toán : Có 6 que tính, thêm 5 que - Nghe và phân tích đề toán .

tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính ? - Phép cộng 6 + 5 .

- Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm

phép tính gì ? - Thao tác trên que tính
Bước 2 : Đi tìm kết quả - Là 11 que tính .

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết - Trả lời .

quả . - Đặt tính :
6
+
- 6 que tính thêm 5 que tính là bao nhiêu 5
11
que tính ? - Trả lời .

- Yêu cầu HS nêu cách làm .

Bước 3 : Đặt tính và hiện phép tính

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính .- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực

hiện phép tính

- Kết luận về cách thực hiện phép cộng 6+52.2 Bảng công thức 6 cộng với một số :

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết - Thao tác trên que tính, ghi kết quả

quả các phép tính sau đó điền vào bảng . tìm được của từng phép tính .

- Xoá dần bảng các công thức cho HS học - Học thuộc lòng bảng các công thức

thuộc lòng . 6 cộng với một số .
2.3 Luyện tập – thực hành :

Bài 1 :

- Yêu cầu HS tự làm bài . - HS tự làm bài. Sau đó, 2 em ngồi

cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài

nhauBài 2 :

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, các HS làm - Làm bài .

bài vào Vở bài tập - Trả lời (cách nêu tương tự như với

- Hỏi HS về cách đặt tính và thực hiện phép tính 6 + 5).

phép tính : 6 + 4 ; 7 + 6.

Bài 3 :

- Hỏi : bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? - Điền số thích hợp vào ô trống .

- Viết lên bảng : 6 + = 11 - Điền 5 vào ô trống, vì 6 + 5 = 11 .

Hỏi : số nào có thể điền vào ô trống , vì sao - HS làm bài .1 em làm trên bảng lớp

? - Nhận xét: bài bạn làm đúng /sai

- Yêu cầu HS làm tiếp bài tập .

- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn sau đó

cho điểm HS.

Bài 4 :
- Vẽ lên bảng 1 vòng tròn và yêu cầu 1 HS - Theo dõi và xác định phía bên

lên bảng chỉ phía bên trongvà phía bên trong và phía bên ngoài của hình

ngoài hình tròn . tròn.

- Chấm điểm theo nội dung sách

- Hỏi: Có bao nhiêu điểm ở phía trong hình - Có 6 điểm . HS trả lời và chỉ vào

tròn ? các điểm phía trong hình tròn, trên

Tương tự , yêu cầu HS đếm số điểm bên bảng lớp. .

ngoài và yêu cầu thực hiện phép tính 6 + 9 -Có 9 điểm ở ngoài hình tròn. Vậy có

để tìm tổng số điểm . tất cả 9 + 6 = 15 điểm .

Bài 5

- Yêu cầu HS tự làm bài . - Làm bài cá nhân :

7+6=6+7 6 + 9 – 5 < 11

- Yêu cầu HS giải thích vì sao không cần 8 + 8 > 7 + 8 8 + 6 – 10 > 3

làm phép tính cũng biết 7 + 6 = 6 + 7 ; - HS 1: Vì khi thay đổi vị trí các số

8+8>7+8 hạng của tổng thì tổng đó không đổi

nên 7 + 6 = 6 + 7 .

- Yêu cầu HS nhẩm to kết quả của 6 + 9 - 5 - HS 2: vì 8 = 8 : 8 > 7

(hoặc 8 + 6 - 10 ) nên 8 + 8> 8 + 7

- 6 cộng 9 bằng 15, 15 trừ 5 bằng 10

, 10 bé hơn 11
2.4 Củng cố , dặn dò :

- Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng các công thức 6 cộng với

một số .

- Nhận xét tiết học .

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản