Giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 2

Chia sẻ: lgg330

Giúp Hs: Thành lập bảng nhân 2(2 nhân với 1,2,3…,10) và học thuộc lòng bảng nhân này. Ap dụng bảng nhân 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân. Thực hành đếm thêm 2. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 2 hình tròn hoặc 2 hình tam giác, 2 hình vuông,… Kẻ sẵn bài tập 3 lên bảng.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 2

BẢNG NHÂN 2I. MỤC TIÊU:

Giúp Hs:

 Thành lập bảng nhân 2(2 nhân với 1,2,3…,10) và học thuộc lòng bảng nhân

này.

 Ap dụng bảng nhân 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.

 Thực hành đếm thêm 2.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 2 hình tròn hoặc 2 hình tam giác, 2 hình

vuông,…

 Kẻ sẵn bài tập 3 lên bảng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾUHoạt động Gv Hoạt động Hs

1. Kiểm tra bài cũ

-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -2 hs làm bài trên bảng lớp.

-Nhận xét và cho điểm hs.

2. Dạy – học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Hướng dẫn thành lập bảng nhân 2
-Như sgv.

2.3. Luyện tập, thực hành

Bài 1

-Hỏi: bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó 2 hs ngồi

cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn

nhau.

Bài 2 -Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm.

-Gọi 1 hs đọc đề bài. -Làm bài và kiểm tra bài làm của bạn.
-Hỏi: có tất cả mấy con gà? -Đọc: mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con

-Mỗi con gà có bao nhiêu chân? gà có bao nhiêu chân?

-Vậy để biết 6 con gà có bao nhiêu chân -Có tất cả 6 con gà.

ta làm như thế nào? -Mỗi con gà có 2 chân.

-Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, 1 hs lên

bảng lớp làm. -Ta tính tích 2 X 6

-Chữa bài, nhận xét và cho điểm hs.

Bài 3

-Hỏi: bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? -Làm bài.
-Giảng: trong dãy số này, mỗi số đều

bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm

2.

-Yêu cầu hs tự làm tiếp bài, sau đó chữa -Bài toán yêu cầu chúng ta đếm thêm 2

bài. rồi viết số thích hợp vào ô trống.

3. Củng cố, dặn dò -Nghe giảng.

-Yêu cầu hs đọc thuộc lòng bảng nhân 2

vừa học.

-Nhận xét tiết học. -Làm bài tập.
-Một số hs đọc thuộc lòng theo yêu cầu.IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

-

-

-

-
LUYỆN TẬPI.MỤC TIÊU:

Giúp Hs:

 Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 2.

 Ap dụng bảng nhân 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.

 Củng cố tên gọi thnàh phần và kết quả trong phép nhân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 Viết sẵn bài tập 4,5 lên bảng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾUHoạt động Gv Hoạt động Hs

1. Kiểm tra bài cũ

-Gọi 2 hs lên bảng đọc thuộc lòng bảng -2 hs lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi

nhân 2. nhận xét.

-Nhận xét và cho điểm hs.

2. Dạy – học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Luyện tập, thực hành

Bài 1

-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Bài tập yêu cầu chúng ta điền số thích
-Yêu cầu hs tự làm tiếp bài tập, sau đó hợp vào ô trống.

gọi 1 hs đọc chữa bài. -Làm bài và chữa bài.

-Nhận xét và cho điểm hs.

Bài 2

-Yêu cầu hs đọc mẫu và tự làm bài.-Kiểm tra bài làm của một số hs. -Hs làm bài, sau đó 2 hs ngồi cạnh nhau

Bài 3 đổi vở để chữa bài cho nhau.

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập.

-Yêu cầu hs tự làm bài.-Gọi 1 hs nhận xét bài làm của bạn trên -1 hs đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm

bảng. và phân tích đề bài.

-1 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm

Bài 4 vào vở bài tập.

-Hỏi: bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Nhận xét bài làm của bạn và tự kiểm

-Giảng: để điền đúng các số vào ô tra bài làm của mình.

trống, chúng ta phải thực hiện đúng

phép nhân 2 với các số ở dòng đầu tiên -Bài tập yêu cầu chúng ta viết số thích

trong bảng. hợp vào ô trống.

Bài 5 -Nghe giảng và tự làm bài. cả lớp làm
-Hỏi: bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? bài vào vở. 1 hs lên bảng làm bài.

-Yêu cầu hs tự làm bài sau đó chữa bài.

-Yêu cầu hs đọc các phép nhân trong bài

tập sau khi đã điền số vào tất cả các ô

trống. -Bài tập yêu cầu chúng ta viết số thích

3. Củng cố, dặn dò hợp vào ô trống.

-Yêu cầu hs ôn lại bảng nhân 2. -1 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm

-Tổng kết giờ học. bài vào nháp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

-

-

-

-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản