Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
305
lượt xem
11
download

Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp Hs: hực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học. Nhận biết một phần ba số lượng thông qua hình minh hoạ. Giải bài toán bằng một phép tính nhân. ìm số bị chia, thừa số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

  1. ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Thực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học.  Nhận biết một phần ba số lượng thông qua hình minh hoạ.  Giải bài toán bằng một phép tính nhân.  Tìm số bị chia, thừa số. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài làm của hs. Bài 2 -Làm bài vào vở bài tập. -Nêu yêu cầu của bài và cho hs tự làm bài. Bài 3 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -2 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
  2. -Học sinh lớp 2a xếp thành mấy hàng? vào vở bài tập. -Mỗi hàng có bao nhiêu hs? -Vậy để biết cả lớp có tất cả bao nhiêu hs ta làm như thế nào? -Xếp thành 8 hàng. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 4 -Mỗi hàng có 3 hs. -Yêu cầu hs đọc đề bài. -Ta thực hiện phép nhân 3x8. -Yêu cầu hs suy nghĩ và trả lời. Bài 5 -Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu hs tự làm bài và nêu cách làm -Hình nào được khoanh vào một phần của mình. ba số hình tròn? 3. Củng cố, dặn dò -Hình a đã được khoanh vào một phần -Tổng kết tiết học và giao các bài tập bổ ba số hình tròn. trợ kiến thức cho hs. -Tìm x. -Nhắc lại cách tìm số bị chia, thừa số.
  3. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY - - - -
  4. ÔN TẬP VỀ PHÉPNHÂN VÀ PHÉP CHIA(TT) I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Thực hành tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học.  Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.  Nhận biết một phần tư số lượng thông qua hình minh hoạ.  Giải bài toán bằng một phép tính chia.  Số 0 trong phép cộng và phép nhân. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn ôn tập Bài 1 -Nêu yêu cầu của bài tập, sau đó cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài làm của hs. Bài 2 -Làm bài vào vở bài tập. -Nêu yêu cầu của bài và cho hs tự làm bài. -Nhận xét bài của hs và cho điểm. Bài 3 -2 hs lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
  5. -Gọi 1 hs đọc đề bài. vào vở bài tập. -Có tất cả bao nhiêu bút chì màu? -Chia đều cho 3 nhóm nghĩa là chia như thế nào? -Vậy để biết mỗi nhóm nhận được mấy chiếc bút chì màu ta làm như thế nào? -Có tất cả 27 bút chì màu. -Chữa bài và cho điểm hs. Bài 4 -Nghĩa là chia thnàh 3 phần bằng nhau. -Yêu cầu hs đọc đề bài. -Ta thực hiện phép chia 27:3. -Yêu cầu hs suy nghĩ và trả lời. Bài 5 -Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? -Yêu cầu hs làm miệng. -Hình nào được khoanh vào một phần 3. Củng cố, dặn dò tư số hình vuông. -Tổng kết tiết học. -Hình b đã được khoang vào một phần tư số hình vuông. -Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống.
  6. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY -
Đồng bộ tài khoản