Giáo án Toán lớp 2 - PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : ủng cố phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính theo cột dọc . Củng cố xem giờ đúng trên đồng hồ. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Bảng gài, que tính . Mô hình đồng hồ .

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10

Tiết 12 PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Củng cố phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính theo cột dọc .

 Củng cố xem giờ đúng trên đồng hồ .

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 Bảng gài, que tính .

 Mô hình đồng hồ .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Giới thiệu bài :

- GV hỏi HS : 6 cộng 4 bằng mấy ? - 6 cộng 4 bằng 10 .

- Hôm nay chúng ta sẽ học bài “ Phép cộng

có tổng bằng 10 ” .

2. Dạy – học bài mới :

2.1 Giới thiệu 6 + 4 = 10 :

- Chúng ta đã biết 6 cộng 4 bằng 10, bây

giờ chúng ta sẽ làm quen với cách cộng

theo cột (đơn vị, chục ) như sau : - Lấy 6 que tính để trước mặt .

- GV yêu cầu HS lấy 6 que tính đồng thời - Lấy thêm 4 que tính .
GV gài 6 que tính lên bảng gài .

- GV yêu cầu HS lấy 4 que tính đồng thời - HS đếm và đưa kết quả 10 que tính.

cũng gài thêm 4 que tính lên bảng gài và - 6 + 4 = 10 .

nói : Thêm 4 que tính . - HS viết : 6
+
- Yêu cầu HS gộp rồi đếm xem có bao 4
10
nhiêu que tính . - 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 vào cột đơn

- Viết cho cô phép tính . vị, viết 1 vào cột chục .

- Hãy viết phép tính theo cột dọc .- Tại sao các em lại viết như vậy ?

2.2 Luyện tập – Thực hành :

Bài 1 :


- Yêu cầu HS đọc đề bài . - HS đọc : Viết số thích hợp vào

- Viết lên bảng phép tính 9 + ... = 10 và hỏi: chỗ chấm .

9 cộng mấy bằng 10 ? - 9 cộng 1 bằng 10 .

- Điền số mấy vào chỗ chấm ? - Điền số 1 vào chỗ chấm .

- Yêu cầu cả lớp đọc phép tính vừa hoàn - 9 cộng 1 bằng 10 .

thành . - HS làm bài sau đó 1 HS đọc bài

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó gọi 1 HS đọc làm của mình, các HS khác kiểm
chữa bài . tra bài của bạn và bài của mình .
Bài 2 :

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó đổi chéo để - HS làm bài và kiểm tra bài của bạn.

chữa bài cho nhau . - 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 vào cột đơn

- Hỏi : Cách viêt, cách thực hiện 5 + 5 ? ( có vị, viết 1 vào cột chục

thể hỏi với nhiều phép tính khác ) .

Bài 3 :

- Bài toán yêu cầu ta làm gì ? - Bài toán yêu cầu tính nhẩm .

- Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả cuối

cùng vào sau dấu = không phải ghi phép - Đọc làm bài, chẳng hạn : 7 cộng 3

tính trung gian . cộng 6 bằng 16 .

- Gọi HS đọc chữa . - Vì 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 6 bằng

- Tại sao 7 + 3 + 6 = 16 ? 16 .

- Có thể hỏi tương tự với các phép tính khác.

Bài 4 : Trò chơi : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

- GV sử dụng mô hình đồng hồ để quay kim đồng hồ. Chia lớp

thành 2 đội chơi, 2 đội lần lượt đọc các giờ mà GV quay trên mô
hình. Tổng kết, sau 5 đến 7 lần chơi đội nào nói đúng nhiều hơn

thì thắng cuộc .

- Cả lớp làm bài vào Vở bài tập .

2.3 Củng cố , dặn dò :

- GV nhận xét tiết học .

- Dặn dò HS về nhà ôn lại bài, tập nhẩm các phép tính có dạng

như bài tập 3.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản