Giáo án Toán lớp 2 - PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : Biết đặt tính và thực hiện phép tính cộng các số có 2 chữ số ( tròn chục và không tròn chục ) có tổng bằng 100 . Áp dụng phép cộng có tổng bằng 100 để giải các bài tập có liên quan .

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 2 - PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100
I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết đặt tính và thực hiện phép tính cộng các số có 2 chữ số (

tròn chục và không tròn chục ) có tổng bằng 100 .

 Áp dụng phép cộng có tổng bằng 100 để giải các bài tập có

liên quan .

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

Bảng phụ ghi : Mẫu : 60 + 40 = ?

Nhẩm : 6 chục + 4 chục = 10 chục .

10 chục = 100

Vậy : 60 + 40 = 100 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau :

+ HS 1 : 40 + 20 + 10

50 + 10 + 30

+ HS 2 : 10 + 30 + 40
42 + 7 + 4

- Nhận xét và cho điểm HS .

2. Dạy – học bài mới :

2.1 Giới thiệu bài :

- Yêu cầu HS nhận xét về số các chữ số - Các kết quả đều là số có 2 chữ số .

trong kết quả của các phép tính của phần

kiểm tra bài cũ .

- Nêu : Hôm nay chúng ta sẽ học những

phép tính mà kết quả của nó được ghi bởi 3

chữ số đó là : Phép cộng có tổng bằng 100 .

- Nhận xét và cho điểm HS .2.2 Giới thiệu phép cộng 83 + 17 :

- Nêu bài toán: Có 83 que tính, thêm 17 - Nghe và phân tích đề toán .

que tính, hỏi tất cả có bao nhiêu que tính ? - Ta thực hiện phép cộng 83 + 17 .

- Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm
83
+
như thế nào ? 17
100
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện phép tính. - Viết 83 rồi viết 17 dưới 83 sao cho 7

Yêu cầu cả lớp làm ra nháp . thẳng cột với 3, 1 thẳng cột với 8.

- Hỏi : Em đặt tính như thế nào ? Viết dấu cộng và kẻ vạch ngang .
- Cộng từ phải sang trái : 3 cộng 7

- Nêu cách thực hiện phép tính . bằng 10, viết 0 nhớ 1, 8 cộng 1 bằng

9, 9 thêm 1 bằng 10. Vậy 83 cộng 17

- Yêu cầu HS khác nhắc lại . bằng 100 .
2.3 Luyện tập – thực hành :

Bài 1 :


- Yêu cầu HS tự làm bài . - HS làm bài, 2 em lên bảng làm.

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực - Trả lời .

hiện phép tính 99 + 1 và 64 + 36Bài 2 :

- Yêu cầu HS đọc đề bài . - Tính nhẩm .

- Viết lên bảng 60 + 40 và hỏi xem có HS - HS có thể nhẩm luôn 60 + 40 = 100

nào nhẩm được không ? hoặc nhẩm như phần bài học .

- Hướng dẫn nhẩm : - 6 chục .

- 60 là mấy chục - 4chục .

- 40 là mấy chục . - 10 chục .
- 6 chục + 4 chục là mấy chục . - Là 100

- 10 chục là bao nhiêu ? - 40 cộng 60 bằng 100

- Vậy 6 chục + 4 chục bằng bao nhiêu ? - 6 chục cộng 4 chục bằng 10 chục.
- Yêu cầu HS nhẩm lại . 10 chục bằng 100.Vậy 60 + 40
- Yêu cầu HS làm tương tự với những phép =100
tính còn lại . - HS làm bài, 1 em đọc chữa bài .
- Nhận xét và cho điểm HS . Các HS khác theo dõi .

(Cách đọc chữa : 8 chục cộng 2 chục

bằng 10 chục . Vậy 80 cộng 20 bằng

100 ...)

Bài 3 :

- Yêu cầu HS nêu cách làm câu a . - Lấy 58 cộng 12, được bao nhiêu ghi

vào thứ nhât sau đó lại lấy kết

- Yêu cầu HS tự làm bài ,2 HS làm trên quả vừa tính cộng tiếp với 30 dược

bảng lớp . bao nhiêu lại ghi vào thứ hai .- Gọi HS nhận xét . Kết luận và cho điểm + 12 +30
58 70 10
HS . +15 -20
35 50 30

Bài 4 :
- Gọi 1 HS đọc đề bài . - Đọc đề bài .

- Hỏi : Bài toán thuộc dạng toán gì ? - Bài toán về nhiều hơn .

-Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài vào vở bài - Làm bài .

tập . Tóm tắt

Sáng bán : 85kg

Chiều bán nhiều hơn sáng: 15kg

Chiều bán : . . . kg

Bài giải

Số kilôgam đường bán buổi chiều

là :

85 +15 = 100 (kg )

Đáp số : 100kg đường.

2.4 Củng cố , dặn dò :

- Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 83 + 17

.

- Yêu cầu nhẩm : 80 + 20.

- Nhận xét tiết học .

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản