Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 7

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp HS dựa vào bảng nhân 7 để lập bảng chia 7 và học thuộc bảng chia 7.. - Thực hành chia trong phạm vi 7 và giải các bài toán có lời văn( về chia thành 7 phần bằng nhau và chia theo nhóm 7). - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn. Phiếu học tập ghi nội dung BT4 - HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn.

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 7

Bảng chia 7

I.Mục tiêu:

- Giúp HS dựa vào bảng nhân 7 để lập bảng chia 7 và học thuộc bảng chia

7..

- Thực hành chia trong phạm vi 7 và giải các bài toán có lời văn( về chia

thành 7 phần bằng nhau và chia theo nhóm 7).

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn. Phiếu học tập ghi nội dung BT4

- HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn.

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Đọc bảng nhân 7 ( 2 em)

- Đọc bảng nhân 7 H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút) G: Giới thiệu qua KTBC

2, Hình thành KT mới: ( 31 phút

) G: Sử dụng các tấm bìa có các chấm

a. Lập bảng chia 7: tròn, HD học sinh quan sát, lập công
7x1 = 7 7: 7 = 1 thức chia 7

7x2 = 14 14 : 7 = 2 H: Dựa vào bảng nhân 7, trao đổi

7x3 = 21 21 : 7 = 3 nhóm đôi lập nốt công thức chia 7

7x4 = 28 28 : 7 = 4 còn lại.

H: Đọc lại bảng chia 7 ( đồng thanh,

nối tiếp, cá nhân)b. Thực hành: H: Nêu yêu cầu bài tập

Bài 1: Tính nhẩm H: Dựa vào bảng chia 7 nêu miệng

28 : 7 = 70 : 7 = kết quả ( 6 em)

14 : 7 = 56 : 7 = H+G: Nhận xét, đánh giá

49 : 7 = 35 : 7 =

G: Nêu yêu cầu

Bài 2: Tính nhẩm H: Dựa vào bảng nhân 7 nêu miệng

7x 5= kết quả( 3 em)

35 : 7 = H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu được

35 : 5 = mối quan hệ giữa phép nhân và phép

chia.Bài 3: Giải bài toán H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu
Mỗi hàng có số học sinh là: của bài toán.

56 : 7 = 8 ( em ) H: làm bài vào vở

Đáp số: 8em H: Lên bảng thực hiện( 1 em)

3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: Nhận xét, đánh giá.

G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập 4 ở tiết rèn
Luyện tập

I.Mục tiêu:

- Giúp HS dựa vào bảng nhân 7 để làm tính, giải toán có liên quan đến bảng

chia 7

- Rèn kỹ năng làm tính , giải toán có lời văn dựa vào bảng nhân, chia 7 thành

thạo.

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Hình vẽ minh họa BT4

- HS:óaGK, VBT, Vở ô li

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hànhA.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Đọc bảng chia 7 ( 2 em)

- Đọc bảng chia 7 H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút) G: Giới thiệu qua KTBC

2, Luyện tập ( 28 phút )

Bài 1: Tính nhẩm H: Nêu yêu cầu bài tập

7x8 = 70 : 7 = G: HD học sinh nắm yêu cầu của BT
56 : 7 = 63 : 7 = H: làm bài ra nháp, nêu miệng kết quả

49 : 7 = 14 : 7 = H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu mối

quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

Bài 2: Tính

G: Nêu yêu cầu

28 7 35 7 H: Nêu cách thực hiện

- làm bài vào nháp

- Lên bảng thực hiện ( 3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu được

mối quan hệ giữa phép nhân và phép

chia.

Bài 3: Giải bài toán

7 học sinh: 1 nhóm H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu

35 học sinh: nhóm ? của bài toán.

H: Phân tích, tóm tắt bài toán.

- Giải bài vào nháp

- Lên bảng thực hiện( 1 em)

Bài 4: Tìm 1/2 số con mèo trong H+G: Nhận xét, đánh giá.

mỗi hình sau: H: Nêu yêu cầu bài tập

G: HD học sinh nắm yêu cầu của BT
H: Nêu miệng kết quả, giải thích.

H+G: Nhận xét, bổ sung

3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )

G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD làm bài còn lại ở buổi 2.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản