Giáo án Toán lớp 3 - Luyện tập các nội dung tiết 1,2,3

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp học củng cố đọc, viết, so sánh số có 3 chữ số.Củng cố kỹ năng tính cộng, trừ( không nhớ) các số có 3 chữ số. - Củng cố , ôn tập bài toán về Tìm x, giải bài toán có lời văn , xếp ghép hình. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Bộ đồ dùng toán 3. Bộ đồ dùng học toán - HS: Vở ô ly, bảng con. Bộ đồ dùng học toán

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 3 - Luyện tập các nội dung tiết 1,2,3

 

  1. LUYỆN TOÁN Luyện tập các nội dung tiết 1,2,3 I.Mục tiêu: - Giúp học củng cố đọc, viết, so sánh số có 3 chữ số.Củng cố kỹ năng tính cộng, trừ( không nhớ) các số có 3 chữ số. - Củng cố , ôn tập bài toán về Tìm x, giải bài toán có lời văn , xếp ghép hình. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Bộ đồ dùng toán 3. Bộ đồ dùng học toán - HS: Vở ô ly, bảng con. Bộ đồ dùng học toán III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Đặt tính và tính: 127 +51 H: lên bảng thực hiện (2 em) 366 + 422 H: Nhận xét. B.Bài mới: G: Nhận xét đánh giá. 1, Giới thiệu bài: (1 phút) G: Giới thiệu trực tiếp 2, Các hoạt động: ( 31 phút ) Bài 1: Xếp các số sau theo thứ tự: H: Nêu yêu cầu bài tập.
  2. - Từ bé đến lớn: H: Nêu cách thực hiện 999. 289, 160, 576, 803, 450 H: Làm bài tập vào vở ô ly. - Từ lớn đến bé: H: Nêu miệng kết quả (3 học sinh). 999. 289, 160, 576, 803, 450 H+G: Nhận xét, đánh giá. Bài 2: Tìm x (8 phút) H: Nêu yêu cầu bài tập. H: Nhắc lại cách tìm SBT, SH a. x-158 = 512 H: Lên bảng đặt tính và tính (4 em) b. x + 270 = 366 H: Lớp làm bài vào vở. H+G: Nhận xét, đánh giá. Bài 3: Bài toán(7 phút) H: Đọc bài toán Có : 351 HS H: Xác định yêu cầu của bài. Nam: 172 người H: Xác định dạng toán Nữ : ? người H: Thực hiện giải theo nhóm. H: Đại diện nhóm trình bày trên bảng. H+G: Nhận xét, đánh giá các nhóm. Bài 4: Xếp 4 hình tam giác, hình chữ H: Nêu yêu cầu bài tập. nhật thành hình khác H: Lấy bộ đồ dùng thực hiện xếp
  3. hình G: Quan sát, giúp đỡ. Phát huy tính 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) sáng tạo của HS H+G: Nhận xét, đánh giá. H: Nhắc lại nội dung bài. G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập VN
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản