Giáo án Toán lớp 3 - PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư - Nhận biết số dư phải bé hơn số chia. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK các tấm bìa có các chấm tròn như hình SGK - HS: Vở ô li,

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 3 - PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

I.Mục tiêu:

- Giúp HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư

- Nhận biết số dư phải bé hơn số chia.

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: SGK các tấm bìa có các chấm tròn như hình SGK

- HS: Vở ô li,

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hànhA.Kiểm tra bài cũ: (5 H: Lên bảng thực hiện phép chia ( 2

phút) em)

- Tính: 68 : 2 48 : 2 H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 G: Giới thiệu qua KTBC

phút)

2, Hình thành kiến thức mới:

( 31 phút ) G: Đưa ra phép chia ở VD1

a) Phép chia hết: - HD học sinh thực hiện phép chia
8 2 H: Nêu miệng cách thực hiện

8 4 G: HD cách đọc, viết phép chia trên

0 - Cho HS kiểm tra lại bằng mô hình

như SGK

H: Nêu lại cách thực hiện phép chia hết

H+G: Nhận xét, bổ sung

G: Đưa ra phép chia 9 : 2

b)Phép chia có dư - HD học sinh thực hiện phép chia

9 2 H: Nêu miệng cách thực hiện

8 4 G: Nêu câu hỏi giúp HS nhận ra đây là

1 phép chia có dư.

- Hướng dẫn HS kiểm tra lại bằng mô

hình như SGK

H: Nêu lại cách thực hiện.

2. Luyện tập: ( 25 phút )

Bài 1(a,b): H: Nêu yêu cầu bài tập ( 1 em)

a) Tính rồi viết theo mẫu G: Thực hiện mẫu, HS quan sát

12 : 6 = 20 : 5 = 15 : 3 = H: Lên bảng thực hiện. ( 3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

M 12 6
12 2

0

H: Nêu yêu cầu bài tập

Bài 2( a,b): Ghi Đ, ghi S … - Nhắc lại cách làm ( 1 em)

M 32 4 - Lên bảng thực hiện ( 2 em)

32 8 H+G: Nhận xét, đánh giá

0

H: Nêu đề toán ( 1 em)

Bài 3: Đã khoanh vào 1/2 số ô tô H: Quan sát hình SGK

trong hình nào? H: Nêu miệng kết quả, giải thích rõ

H+G: Nhận xét, bổ sung

G: Nhận xét chung giờ học.

3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: HD bài tập 1,2,3,4 ( VBT)ở buổi 2
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố nhận biết về phép chia, phép chia có dư và đặc điểm của

số dư.

- Rèn luyện kỹ năng tính toán, áp dụng giảI bài toán có lời văn thành thạo.

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Phiếu HT có ND bài tập 4

- HS: Vở ô li,

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hànhA.Kiểm tra bài cũ: (5 H: Lên bảng thực hiện phép chia ( 2

phút) em)

- Tính: 37 : 6 45 : 5 H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút) G: Giới thiệu qua KTBC

2, Luyện tập: ( 31 phút )

Bài 1: Tính H: Nêu yêu cầu bài tập ( 1 em)

17 : 2 = 35 : 4 = 42 : 5 = G: Thực hiện mẫu, HS quan sát
H: Lên bảng thực hiện. ( 3 em)

M 17 2 - Làm vào vở( cả lớp)

16 8 H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

1

Bài 2: Đặt tính rồi tính H: Nêu yêu cầu bài tập

a) 24 : 6 30 : 5 15 : - Nhắc lại cách làm ( 1 em)

3 - Lên bảng thực hiện ( 2 em)

- Làm vào vở( cả lớp)

H+G: Nhận xét, đánh giá

H: Nêu đề toán ( 1 em)

Bài 3: Giải bài toán H: Phân tích, tóm tắt

Giải H: Làm bài vào vở

Số học sinh giỏi của lớp đó là: - Lên bảng chữa bài ( 1 em)

27 : 3 = 9 ( học sinh) H+G: Nhận xét, bổ sung

Đáp số: 9 học sinh H: Nêu yêu cầu bài tập

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước G: HD cách làm

câu trả lời đúng H: Làm bài theo nhóm

A. 3 C. 1 - Đại diện nhóm lên bảng thực hiện( 2

B. 2 D. 0 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá
3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập 1,2,3,4 ( VBT) ở buổi 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản