Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

I.Mục tiêu:

- Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của

một số.

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC

- HS: Vở ô li

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hànhA.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Lên bảng tô ( 1 em)

- Tô màu 1/2 số lá H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút)

2, Hình thành KT mới: ( 31 phút G: Giới thiệu qua KTBC

)

a. Tìm một trong các phần G: Nêu đề toán( SGK)
bằng nhau của một số. H: Xác định yêu cầu của bài toán

Chị cho em số kẹo là: H+G: Phân tích, tóm tắt bài toán trên

12 : 3 = 4( cái ) SĐ

Đáp số: 4 cái kẹo G: HD giải bài toán

H: Nêu miệng lời giải và phép tính

- Tìm 1/4 của 12 cái kẹo H+G: Nhận xét, bổ sung

- Tìm 1/3 của 15 cái kẹo G: Đưa thêm 1 số VD khác để HS vận

- Tìm 1/2 của 16 điểm tốt dụng

b. Thực hành:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ H: Nêu yêu cầu bài tập

chấm H: Dựa vào phần bài mới để làm bài

a) 1/2 của 8kg là … kg - Làm bài vào vở

b) 1/4 của 24l là … l - Lên bảng chữa bài ( 2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giáBài 2: Tìm 1/5 của 40 H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của

bài toán.

H: làm bài vào vở

H: Lên bảng thực hiện( 1 em)

- Nêu rõ cách tính.
H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập 1, 2, 3 ( VBT)
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

- Giúp HS thực hành cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Rèn kỹ năng giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần

bằng nhau của một số.

- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: SGK, phiếu học tập có ND bài tập 4

- HS: Vở ô li,

III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung Cách thức tiến hànhA.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Lên bảng viết số thích hợp vào chỗ

- Tìm 1/2 của 6 là … chấm ( 1 em)
- 1/6 của 54 là … H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1, Giới thiệu bài: (1 phút)

2, Luyện tập: ( 31 phút ) G: Giới thiệu qua KTBCBài 1: H: Nêu yêu cầu bài tập

a) Tìm 1/2 của 12cm, 18kg, 10l H: Nêu miệng cách thực hiện

- Làm bài vào vở

- Lên bảng chữa bài ( 2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

Bài 2: H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của

Bài giải bài toán.

Vân tặng bạn số bông hoa là: - Tự nêu tóm tắt

30 : 6 = 5( bông hoa) - Làm bài vào vở

Đáp số: 5 bông - Lên bảng chữa bài, Nêu rõ cách tính

hoa ( 1 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

Nhấn mạnh cách tìm một trong các

phần bằng nhau của một số.

H: Nêu yêu cầu bài tập
Bài 4: Đã tô màu 1/2 số ô vuông G: Phát phiếu học tập nhóm

của hình nào ? H: Thảo luận nhóm tìm ra câu trả lời

đúng.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả( 2

em)

H+G: Nhận xét, đánh giá3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) H: Nhắc lại cách tìm một trong các

phần bằng nhau của một số. ( 1 em)

- Lấy VD minh hoạ ( 1 em)

G: Nhận xét chung giờ học.

G: HD bài tập ở buổi 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản