Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
279
lượt xem
24
download

Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

  1. Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Lên bảng tô ( 1 em) - Tô màu 1/2 số lá H+G: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Hình thành KT mới: ( 31 phút G: Giới thiệu qua KTBC ) a. Tìm một trong các phần G: Nêu đề toán( SGK)
  2. bằng nhau của một số. H: Xác định yêu cầu của bài toán Chị cho em số kẹo là: H+G: Phân tích, tóm tắt bài toán trên 12 : 3 = 4( cái ) SĐ Đáp số: 4 cái kẹo G: HD giải bài toán H: Nêu miệng lời giải và phép tính - Tìm 1/4 của 12 cái kẹo H+G: Nhận xét, bổ sung - Tìm 1/3 của 15 cái kẹo G: Đưa thêm 1 số VD khác để HS vận - Tìm 1/2 của 16 điểm tốt dụng b. Thực hành: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ H: Nêu yêu cầu bài tập chấm H: Dựa vào phần bài mới để làm bài a) 1/2 của 8kg là … kg - Làm bài vào vở b) 1/4 của 24l là … l - Lên bảng chữa bài ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tìm 1/5 của 40 H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của bài toán. H: làm bài vào vở H: Lên bảng thực hiện( 1 em) - Nêu rõ cách tính.
  3. H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập 1, 2, 3 ( VBT) LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Giúp HS thực hành cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn kỹ năng giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK, phiếu học tập có ND bài tập 4 - HS: Vở ô li, III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Lên bảng viết số thích hợp vào chỗ - Tìm 1/2 của 6 là … chấm ( 1 em)
  4. - 1/6 của 54 là … H+G: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Luyện tập: ( 31 phút ) G: Giới thiệu qua KTBC Bài 1: H: Nêu yêu cầu bài tập a) Tìm 1/2 của 12cm, 18kg, 10l H: Nêu miệng cách thực hiện - Làm bài vào vở - Lên bảng chữa bài ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của Bài giải bài toán. Vân tặng bạn số bông hoa là: - Tự nêu tóm tắt 30 : 6 = 5( bông hoa) - Làm bài vào vở Đáp số: 5 bông - Lên bảng chữa bài, Nêu rõ cách tính hoa ( 1 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. Nhấn mạnh cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. H: Nêu yêu cầu bài tập
  5. Bài 4: Đã tô màu 1/2 số ô vuông G: Phát phiếu học tập nhóm của hình nào ? H: Thảo luận nhóm tìm ra câu trả lời đúng. - Đại diện nhóm trình bày kết quả( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) H: Nhắc lại cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. ( 1 em) - Lấy VD minh hoạ ( 1 em) G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập ở buổi 2
Đồng bộ tài khoản