Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

Chia sẻ: mobistar1209

Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 3 - Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị

 

  1. Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Lên bảng tô ( 1 em) - Tô màu 1/2 số lá H+G: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Hình thành KT mới: ( 31 phút G: Giới thiệu qua KTBC ) a. Tìm một trong các phần G: Nêu đề toán( SGK)
  2. bằng nhau của một số. H: Xác định yêu cầu của bài toán Chị cho em số kẹo là: H+G: Phân tích, tóm tắt bài toán trên 12 : 3 = 4( cái ) SĐ Đáp số: 4 cái kẹo G: HD giải bài toán H: Nêu miệng lời giải và phép tính - Tìm 1/4 của 12 cái kẹo H+G: Nhận xét, bổ sung - Tìm 1/3 của 15 cái kẹo G: Đưa thêm 1 số VD khác để HS vận - Tìm 1/2 của 16 điểm tốt dụng b. Thực hành: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ H: Nêu yêu cầu bài tập chấm H: Dựa vào phần bài mới để làm bài a) 1/2 của 8kg là … kg - Làm bài vào vở b) 1/4 của 24l là … l - Lên bảng chữa bài ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tìm 1/5 của 40 H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của bài toán. H: làm bài vào vở H: Lên bảng thực hiện( 1 em) - Nêu rõ cách tính.
  3. H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập 1, 2, 3 ( VBT) LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Giúp HS thực hành cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn kỹ năng giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK, phiếu học tập có ND bài tập 4 - HS: Vở ô li, III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) H: Lên bảng viết số thích hợp vào chỗ - Tìm 1/2 của 6 là … chấm ( 1 em)
  4. - 1/6 của 54 là … H+G: Nhận xét, đánh giá. B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Luyện tập: ( 31 phút ) G: Giới thiệu qua KTBC Bài 1: H: Nêu yêu cầu bài tập a) Tìm 1/2 của 12cm, 18kg, 10l H: Nêu miệng cách thực hiện - Làm bài vào vở - Lên bảng chữa bài ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của Bài giải bài toán. Vân tặng bạn số bông hoa là: - Tự nêu tóm tắt 30 : 6 = 5( bông hoa) - Làm bài vào vở Đáp số: 5 bông - Lên bảng chữa bài, Nêu rõ cách tính hoa ( 1 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. Nhấn mạnh cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. H: Nêu yêu cầu bài tập
  5. Bài 4: Đã tô màu 1/2 số ô vuông G: Phát phiếu học tập nhóm của hình nào ? H: Thảo luận nhóm tìm ra câu trả lời đúng. - Đại diện nhóm trình bày kết quả( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) H: Nhắc lại cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. ( 1 em) - Lấy VD minh hoạ ( 1 em) G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập ở buổi 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản