Giáo Án Toán Lớp 3 _ Tuần 1

Chia sẻ: buddy1

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số I. Mục tiêu - Giúp HS ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số II. Đồ dùng GV : Bảng phụ + phiếu BT viết bài 1 HS : vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. ổn định tổ chức ( kiểm tra sĩ số ) B. Kiểm tra bài cũ C. Bài mới 1. HĐ1 : Đọc, viết các số...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo Án Toán Lớp 3 _ Tuần 1

Tuần 1
Toán
Tiết 1 : Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
I. Mục tiêu
- G iúp HS ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
- Rèn kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số
II. Đồ dùng
GV : Bảng phụ + phiếu BT viết bài 1
H S : vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

A . ổn định tổ chức ( kiểm tra sĩ số ) - HS hát
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
B. Kiểm tra bài cũ
C . Bài mới
1 . HĐ1 : Đọc, viết các số có ba chữ số
* Bài 1 trang 3
- GV treo bảng phụ
- 1 HS đọc yêu cầu BT + V iết ( theo mẫu )
- GV p hát phiếu BT - 1 H S lên bảng làm, cả lớp làm phiếu
- Đổi phiếu, nhận xét b ài làm của bạn
- 1 vài HS đọc kết quả ( cả lớp theo dõi
tự chữa bài )
* Bài 2 trang 3
- GV treo bảng phụ
- 1 HS đọc yêu cầu BT + V iết số thích hợp vào ô trống
- 1 H S lên bảng làm, cả lớp làm vở
- Nhận xét b ài làm của bạn
a) 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319.
b) 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394,
393, 392, 391.
- Phần a các số được viết theo thứ tự nào - Các số tăng liên tiếp từ 310 dến 319.
- Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 391.
?
- Phần b các số được viết theo thứ tự nào
+ Đ iền dấu >, 516 410 - 1 0 < 400 +
- GV HD HS với trường hợp 30 + 100 .. 1
131 Điền luôn dấu, giải thích miệng, 199 < 200 243 = 200 + 40 +
không phải viết trình bày 3
- GV quan sát nhận xét bài làm của HS
* Bài 4 trang 3
- Đọc yêu cầu BT + Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các
1
số
- V ì sao em chọn số đó là số lớn nhất ? - HS tự làm bài vào vở
- V ì sao em chọn số đó là số bé nhất ? - Vì số đó có chữ số hàng trăm lớn nhất
- Vì số đó có chữ số hàng trăm bé nhất
* Bài 5 trang 3
- Đọc yêu cầu bài tập

+ H S đọc yêu cầu BT
- HS tự làm bài vào vở
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn
162, 241, 425, 519, 537, 830.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé
830, 537, 519, 425, 241, 162.
- HS đổi vở, nhận xét bài làm của bạn

IV. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- K hen những em có ý thức học, làm bài tốt


Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2007
Toán
Tiết 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ )
I. Mục tiêu
- G iúp HS : Ô n tập, củng cố, cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số
- Củng cố giải bài toán ( có lời văn ) về nhiều hơn, ít hơn.
II. Đồ dùng
GV : Bảng phụ viết bài 1
HS : Vở
III C ác hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- H S hát
A . ổn dịnh tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
- Đ iền dấu >,
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản