Giáo án toán lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Chia sẻ: iphone1209

- Nhận biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đề- ca- gam, héc - tô- gam, mối quan hệ của đề ca gam, héc tô gam. - Biết tên gọi, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng II/ Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng như SGK

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

I/ Mục đích, yêu cầu

Giúp HS :

- Nhận biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đề- ca- gam, héc - tô- gam,

mối quan hệ của đề ca gam, héc tô gam.

- Biết tên gọi, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong

bảng đơn vị đo khối lượng

II/ Đồ dùng dạy - học :

- Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng như SGK

III/ Các hoạt động dạy – học:Hoạt động của GV Hoạt động của HS

I/ Kiểm tra bài cũ :

1. Đo các đơn vị khối lượng nặng hơn kg. - HS trả lời

Người ta còn dùng những đơn vị đo khối

lượng nào nữa ?

2. 1 yến = ? kg 20 kg = ? yến

3. 1 tấn = ? tạ = ? kg

4. 1 tạ = ? yến = ? kg

II/ Bài mới :
1. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta hệ

thống lại các đơn vị đo khối lượng theo

trình tự gọi lag bảng đơn vị đo khối

lượng.

2. Bài giảng :

 Giới thiệu đề- ca- gam và héc tô gam

a. Giới thiệu Đề- ca- gam

- Yêu cầu HS nêu các đơn vị đo khối - HS nêu. Lớp nhận xét.

lượng đã học : tấn, tạ, yến, kg, g, 1kg =

1000g

- Để đo các vật nặng hàng chục g người ta - HS nhắc lại .

dùng đơn vị đề ca gam.

- Đề ca gam viết tắt là : dag

Và 1 dag = 10 g

10 g = 1 dag

b. Giới thiệu Héc- tô- gam

- Để đo các vật nặng hàng trăm g người ta

dùng đơn vị đề ca gam. - HS nhắc lại

Héc- tô- gam viết tắt là : hg - HS nhắc lại

Và 1 hg = 100 g
100 g = 10 dag =1 - HS nêu

hg

 Giới thiệu bảng đơn vị đo khối lưọng. - hg, dag, g

- Yêu cầu HS nêu lại các đơn vị đo khối Tấn, tạ, yến

lượng đã học. GV ghi vào bảng - HS đọc

- Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg

? - HS trả lời

- Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg

? - 10 tấn

- Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối

lượng từ lớn đến bé. - Nhiều em nhắc lại

1 tấn = ? tạ 1 tạ = ? yến 1 yến = ? kg - 10 lần

1 kg = ? hg 1 hg = ? dag 1 dag = ? g

Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp mấy lần

đơn vị bé liền nó ? - HS làm bài . Lớp nhận xét

- Yêu cầu HS nhắc lại

- Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối

lượng

 Thực hành :

Bài 1 : Yêu cầu HS đọc bài tập và yêu
cầu HS làm bài tập vào vở

- GV và HS nêu kết quả đúng

a. 1 dag = 10 g 1 hg = 10 dag

10 g = 1 dag 10 dag = 1 hg

b. 4 dag = 40 g 3 kg = 30 hg - HS làm bài . Lớp nhận xét

8 hg = 80 dag 7 kg = 7000 g

2 kg 300 g = 2300 g

2 kg 30 g = 2030 g

Bài 2 : yêu cầu HS tự làm bài

- HS và GV nêu kết quả đúng - HS trả lời

380 + 159 = 575 g

928 dag - 274 dag = 654 dag

452hg x 3 = 1356 hg - HS làm bài

768 hg : 6 = 128 hg

Bài 3 : GV hướng dẫn HS làm chung 1 - HS đọc đề bài toán

câu - HS làm bài. Lớp nhận xét

4 tạ 30 kg = 4 tạ 30 kg

430 kg 430 kg

- Yêu cầu HS làm bài còn lại

- HS và GV nêu kết quả đúng
Bài 4 : yêu cầu HS đọc yêu cầu và đề toán

tóm tắt và làm bài

- HS và GV sửa bài
? kg
4 gói bánh : 1 gói nặng 150 g

2 gói kẹo : 1 gói nặng 200 g

Giải

4 gói bánh cân nặng là :

150 x 4= 600 (g)

2 gói bánh cân nặng là :

200 x 2= 400 (g)

Số kg bánh kẹo có tất cả là : - HS trả lời.

600 + 400 = 1000 ( g)

1000 g = 1 kg

Đáp số : 1 kg3. Củng cố, dặn dò :

- Nhắc lại bảng đo khối lượng từ lớn đến

bé.

- Mỗi đơn vị khối lượng đều gấp mấy lần

đơn vị bé hơn liền nó ?
* Bài sau : Giây thế kỷ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản