Giáo án toán lớp 4 - GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

Chia sẻ: iphone1209

- Giúp hs biết cách và có kỹ năng nhân nhẩm một số với 11 - Áp dung nhân nhẩm với 11 để giải các bài toán có liên quan IICác hoạt động dạy và học Tg 1 Bài cũ : Cho hs tính giá trị của các biểu thức 47 x 32 + 125 - Nhận xét 2 Bài mới : 2.1- Gv giới thiệu bài mới . 2.2 Phép nhân 27 x11 ( trường hợp tổng hai chữ số bé hơn 10) - Gv viết lên bảng phép tính 27 x 11 - Yêu cầu hs đặt...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 4 - GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11I Mục tiêu:

-Giúp hs biết cách và có kỹ năng nhân nhẩm một số với 11

- Áp dung nhân nhẩm với 11 để giải các bài toán có liên quan

IICác hoạt động dạy và học

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 Bài cũ :

Cho hs tính giá trị của các biểu thức - Hai hs làm bảng , cả lớp làm

47 x 32 + 125 35 x 18 + 35 x 21 vở

- Nhận xét

2 Bài mới :

2.1- Gv giới thiệu bài mới .

2.2 Phép nhân 27 x11 ( trường hợp tổng hai

chữ số bé hơn 10)

- Gv viết lên bảng phép tính 27 x 11

- Yêu cầu hs đặt tính và tính

- Một hs làm bảng , cả lớp

làm nháp

27
x11

27

- Em có nhận xét gì về hai tích riêng của 27

phép nhân trên? 297

- Nêu rõ bước thực hiện cộng hai tích riêng? - Hai tích riêng đều bằng 27

- Gv nêu : Như vậy khi cộng hai tích riêng, ta - Hs : Hạ 7; 2 cộng 7 bằng 9

chỉ cộng hai chữ số của 27 ( 2 + 7= 9), rồi viết 9;hạ 2

viết 9 vào giữa hai chữ số của số 27.

- Ta có cách nhân nhẩm 27 với 11 như sau :

+ 2 cộng 7 bằng 9. - Hs nghe

+ Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27 được 297

+Vậy 27 x 11= 297

- Yêu cầu hs nhân nhẩm 35 với 11

2.3 Trường hợptổng hai chữ số lớn hơn hoặc

bằng 10

- Cho hs nhân nhẩm 48 x 11 theo cách trên

- Yêu cầu hs đặt tính và tính để kiểm tra - Hs trả lời kết quả.

- Hs đặt tính và tính :

48

x 11
48

48

- Nêu bước thực hiện tính tổng hai tích riêng 5 28

-HS: *Hạ 8

* 8 cộng 4 bằng 12 ,viết 2

- Gv : nhớ 1.

+ 8 là hàng đơn vị của 48 *4 thêm 1 bằng 5 , viết 5

+2 là hàng đ vị của tổng hai chsố 4 và 8 ( 4

+ 8=12) - Hs nghe giảng

+5 là 4 +1 ( 1 là hàng chục của 12 nhớ sang)

- Vậy ta có cách nhẩm :

+ 4 cộng 8 bằng 12 , viết 2 vào giữa hai chữ

số của 48 ta được 482

+ Thêm 1 vào 4 của 482 ta được 582 - Hs nêu lại

+ Vậy 48x 52 = 528 - Hs thực hiện nhân nhẩm.

- Yêu cầu hs nhắc lại cách nhân nhẩm 48 với

11 - Hs tự nhẩm

- Yêu cầu hs nhân nhẩm 75 với 11

2.4 Luyện tập:

Bài 1 : yêu cầu hs tự nhẩm và khi kết quả vào - Hai em làm bảng, lớp làm
bảng con, sau đó chỉ định hs nêu cách nhẩm vở

Bài 2 :Tìm x :

-Yêu cầu hs tự làm bài lưu ý hs trong quá

trình tính toán cần áp dụng nhân nhẩm với

11, không đặt tính - 1 Hs đọc đề

- Chấm chữa chung - một hs làm bảng , lớp làm

Bài 3 : vở

- Gọi hs đọc đề

- yêu cầu hs tự tóm tắt đềvà giải

Giải :

Số học sinh của khối Bốn : - Hs đọc đề.

11 x 17 = 187( học sinh) -Hs làm bài

Số học sinh của khối Năm :

11 x 15 = 165 ( học sinh )

Số học sinh của hai khối :

187 + 165 = 352 ( học sinh)

Đáp số : 352 học sinh

- Yêu cầu hs có cách giải khác trình bày

trước lớp

- Nhận xét
Bài 4 : Một hs đọc đề , cho hs các nhóm trao - Hs trình bày cách giải khác.

đổi để rút ra câu b đúng

3 Củng cố dặn dò - Hs trao đổi nhóm

Nhận xét giờ học
LUYỆN TẬPI Mục tiêu:

-Rèn kỹ năng nhân với số có hai chữ số,nhẩm số có hai chữ số với 11, một

số nhân với một

tổng, một số nhân với một hiệu.

- Rèn các kỹ năng vận dụng các tính chất của phép nhân đểtính toán

- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán có lời văn .

II Các hoạt động dạy và học :

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 Bài cũ :

- Hỏi hs vềcách nhân nhẩm số có hai - Hs nêu.

chữ số với 11

- Nhắc lại qui tắc nhân một số với một

tổng, với một hiệu.

2 Hướng dẫn luyện tập

Giới thiệu : Nêu nội dung luyện tập

Bài 1 : Hs làm bảng con .

- Ghi từng bài lên bảng , yêu cầu hs - Hs làm bảng con.

làm bảng con.: 47 x 64 , 78 x 26 ,
46 x 39

- Nêu từng bài , yêu cầu hs tính

nhẩmvà ghi kết quả trên bảng con.

26 x 11 , 37 x 11, 56 x 11 , 48 x

11

Bài 2:

Tính bằng cách thuận tiện :

76 x 14 + 76 x 86

4 x 25 + 4 x 35 + 40 x 4

123 x 154 – 24 x 123 – 123 x 30

- Gv viết từng bài lên bảng, hdẫn đưa

về một số nhân một tổng , một số

nhân một hiệu

- Yêu cầu hs làm bài vào vở

- Hdẫn chấm chữa .

Bài 3 :

Thùng to chứa 60 hộp bánh, thùng - Hs đọc đề .

nhỏ chứa 50 hộp bánh , mỗi hộp có 12 - Hs thảo luận nhóm

cái bánh . Hỏi tất cả - Hai hs làm bài , mỗi em

có bao nhiêu cái bánh ? làm một cách , cả lớp làm
- Yêu cầu hs đọc đề . vởtheo một trong hai cách.

- Tổ chức cho hs trao đổi để tìm ra 2

cách giải

- Yêu cầu hs làm bài
- Yêu cầu hs cho biết cách nào hay

hơn .

Bài 4 :Tính nhanh:

99 x 324 + 324

101 x 456 – 456

Tố chức cho hs trao đổi , chọn ai làm

nhanh nhất

3. Củng cố dặn dò : Nhận xét tiết học
LUYỆN TẬPI Mục tiêu :

- Rèn kỹ năng nhân với số có 3 chữ số .

- Áp dụng phép nhân với số có 3 chữ số để giải các bài toán có liên quan .

II Các hoạt động dạy và học :

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 Nêu nội dung luyện tập

2. Hướng dẫn hs luyện tập

Bài 1 :

1.Đặt tính rồi tính :

456 x 102 , 7892 x 503, 4107 x 208

- Gọi hs lên bảng làm lần lượt và sửa - hs làm bảng , cả lớp làm

từng bài bàm bảng con.

- Nhận xét từng bài

Bài 2 :

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)456 x 105 + 324 x 105

b)457 x 207 – 207 x 388 - Hs làm bài a

- Cho hs làm vởbài a, một hs làm bảng - Hs nhận xét
- Gọi hs đọc bài làm của mình, gọi hs

khác nhận xét

- Chữa bài trên bảng , sau đó yêu cầu

hs cho biết cách làm nào tiện hơn. - Hs làm tiếp bàib- Gọi hs nhận xét bài bạn trên bảng

Bài 3 :

Một khu vườn hình chữ nhậtcó nửa chu

vi là 120m, chiều rộng kém chiều dài

20m.Người ta trồng rau cứ 10 m2thì thu

hoạch được 16 kg rau.

Hỏi khu vườn thu hoạch được bao - Một hs làm bảng , cả lớp

nhiêu tạ rau? làm vở

- Cho hs trao đổi nhóm để tìm cách giải

- Yêu cầu hs làm bài

- Hdẫn hs chấm chữa

Bài 4 : Tổ chức dưới dạng trò chơi

Không thực hiện tính,cho biết biểu

thức nào lớn hơn :

a)97 x 96
b) 95 x 98

- Cho các nhóm thi đua ,nhóm nào làm

đúng và nhanh là thắng

3 Củng cố :

Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản